Revitalizace historického centra Boskovic ( 2 ) [Nezařazeno] (24)
Ekologie veřejných staveb [Investice] (7)
Základní vize pro rekonstrukci sokolovny [Investice] (5)
Koalice pro volební období 2018–22 [Nezařazeno] (8)
Vyvážení odpadkových košů [Nezařazeno] (5)
Propojení fóra s městem [Provoz fóra] (4)
Komunální volby 2018 [Nezařazeno] (14)