Převod pozemků pro halu na Hybešově

sportovní-hala
sport

(Tomáš Znamenáček) #1

Rada JMK na svém pondělním zasedání přijala záměr darovat Boskovicím požadované pozemky pro halu na Hybešově ulici:

Jedná se o pozemky, o jejichž bezúplatný převod požádalo město Boskovice za účelem vybudování sportovní haly. Darovací smlouva bude obsahovat závazek města vybudovat sportovní halu nejpozději do 31. 12. 2025. V případě, že by v této lhůtě sportovní hala vybudována nebyla, zavazuje se obdarovaný převést pozemky na výzvu dárce bezúplatně zpět do jeho vlastnictví, a to nejpozději do 3 měsíců od doručení výzvy dárce.

Zajímavá a o něco podrobnější je též důvodová zpráva, kde se mimo jiné píše:

Jihomoravský kraj v rámci vzájemného darování pozemků s městem Boskovice nabude 2400 m² do vlastnictví JMK za účelem vybudování nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a dále město daruje Jihomoravskému kraji pozemky pro využití v oblasti školství (jedná se o pozemky v okolí školských příspěvkových organizací o výměře cca 1600 m²) a probíhají jednání o bezúplatném nabytí budovy pro využití v oblasti kultury (prostory pro depozitář a zázemí pro zaměstnance Muzea Boskovicka, p. o.).

Dar musí schválit zastupitelstvo JMK, nejspíš na zasedání 25. dubna.