Převod pozemků pro halu na Hybešově

Rada JMK na svém pondělním zasedání přijala záměr darovat Boskovicím požadované pozemky pro halu na Hybešově ulici:

Jedná se o pozemky, o jejichž bezúplatný převod požádalo město Boskovice za účelem vybudování sportovní haly. Darovací smlouva bude obsahovat závazek města vybudovat sportovní halu nejpozději do 31. 12. 2025. V případě, že by v této lhůtě sportovní hala vybudována nebyla, zavazuje se obdarovaný převést pozemky na výzvu dárce bezúplatně zpět do jeho vlastnictví, a to nejpozději do 3 měsíců od doručení výzvy dárce.

Zajímavá a o něco podrobnější je též důvodová zpráva, kde se mimo jiné píše:

Jihomoravský kraj v rámci vzájemného darování pozemků s městem Boskovice nabude 2400 m² do vlastnictví JMK za účelem vybudování nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a dále město daruje Jihomoravskému kraji pozemky pro využití v oblasti školství (jedná se o pozemky v okolí školských příspěvkových organizací o výměře cca 1600 m²) a probíhají jednání o bezúplatném nabytí budovy pro využití v oblasti kultury (prostory pro depozitář a zázemí pro zaměstnance Muzea Boskovicka, p. o.).

Dar musí schválit zastupitelstvo JMK, nejspíš na zasedání 25. dubna.

4 Likes

Tak to nevyšlo:

Další pokus 20. června, tedy bohužel až po našem červnovém zasedání zastupitelstva.

Nekonečný seriál "Rozhodnutí o umístění haly" nás učí, že co není možné ve fyzice, to je možné v politice – natahovat čas. Zůstává otázka „v čí prospěch“.

Horké byly dvě varianty pro umístění haly: Červenka, schválená dosud platným usnesením zastupitelstva, a Sušilova. Červenku dala nová koalice zatím k ledu a překvapivě přišla s nápadem umístění haly na Hybešce. Město rázem muselo vypracovat všemožné rozbory (to chtělo čas, aby se nestala hloupá chybička), než místostarosta Lukáš Holík mohl vstoupit do jednání s Jihomoravským krajem a požádat ho o převod pozemků, na kterých by město občanům postavilo halu. Jak však místostarosta Holík upozornil, šlo o to, jestli bude kraj ochoten pozemky městu převést, prodat či pronajmout, za jakých podmínek a také jak rychle (známe je byrokraty, jak jim vše dlouho trvá). A celý proces se jistě významně natáhne.

Jenže kraj jednal nechutně rychle, a tak když schválení bylo na spadnutí, „objevila se“ chybička, která proces zbrzdí. „Bohužel se to teď musí řešit celé znovu,“ sdělil starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek. Místopředseda Mazáč připustil, že o umístění haly by se mohlo hlasovat až v září.

Místo hlasování o umístění haly tak měla koalice možnost silou protlačit změnu regulačního plánu městské památkové zóny. Opozice podezřívala koalici, že změnou regulačního plánu si radnice chystá cestu k výstavbě sportovní haly na Sušilově, přičemž o lokalitě nebylo dosud rozhodnuto. Opozice ale pominula sdělení Milana Štulpy ze stavebního odboru, že dvě drobné změny regulačního plánu připraví podmínky k rozvoji tohoto území, i když se nebude jednat ani o halu ani o knihovnu. No vida, ty jedna podezřívavá opozice.

Koalice se také zapřísahá, že o umístění sportovní haly nechce rozhodnout dříve, než bude převod pozemků krajskými zastupiteli schválen. I když ví, že podle již opraveného geometrického plánu krajští radní už převod schválili, a že už visí i na úřední desce.

Co může nastat. Pokud kraj pozemky převede, a Boskovice rozhodnou o umístění haly na Sušilce, krajským zastupitelům bude nutné říct, sorry pánové, strčte si své pozemky za klobouk. Pokud by totiž na dosud krajských pozemcích nebyla hala do roku 2025 postavena, musí město pozemky vrátit.

Místostarosta Holík již dříve ubezpečil, že výsledek jednání s krajem bude pro vedení města hlavním ukazatelem toho, co předloží městské radě.

Přesto se uvažuje o obou variantách, přesto byla na sílu prosazena změna regulačního plánu, přesto se bude revokovat platné usnesení zastupitelstva o hale v Července, přesto se bude jednat o umístění haly na Sušilce. V Brně jistě nikoho nenapadne: chtějí pozemky a ještě neví, kde budou stavět. Tak ať se nejdříve rozhodnou, a pak jim ty pozemky dáme.

Podle místostarosty Holíka jsou s variantou Hybešova ztotožněny všechny politické strany v koalici, ale bude záležet na tom, jak se k tomu postaví kraj.

Ale vždyť už všichni víme, jak se k tomu staví kraj. A čas se bude dál natahovat. Holt politika není fyzika.

1 Like

@elefen:
Upřímně řečeno mám pochybnosti, jestli lze takto vnímat koalici jako sourodý celek :slight_smile:

1 Like

Já jsem ten příspěvek asi nepochopil. Jde o to, že příprava stavby haly dlouho trvá? (To asi po těch letech nikoho nepřekvapuje.) Nebo jde o otázku v prvním odstavci "v čí prospěch"? (Tedy že by měl někdo z dlouhého projednávání profitovat? O jaký profit má jít?)

Ze zastupitelstva: "Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) prohlásil, že i když od boskovických tam-tamů slyšel také ledacos, může zastupitele ubezpečit, že ve vedení města zatím nejsou o ničem rozhodnuti."
I pan strosta naslouchá řeči tam-tamů, protože jako moudrý muž totiž moc dobře ví, že je dobré jim nejen naslouchat, ale také jejich řeči rozumět.

1 Like

A jsme opět tam, kde jsme skončili diskuzi ke sportovní hale v Červené zahradě, že je nutné sestavit fundovanou pracovní skupinu podobně jako u Komunitního centra. Tam by se měly zvážit veškeré možnosti a připomínky a vybrat tu nejvhodnější. Dřív než proběhne revokace usnesení ZM o hale v Červenve a pokračovat ve vyjednávání o ceně na odkup pozemků po lihovaru a hotelu Velen. Sám jsem pro vybudování kvalitního sportovně rekreačního areálu Červená zahrada.
Jenže toto řešení nevidím - dle vyjádření p.Dohnálka - moc slibně, protože z plánovaného odkupu "sešlo" v roce 2003 za p. starosty Sivery - ODS a dnes je podobná situace za p.starosty Dohnálka - opět ODS, už se uvažuje o revokaci umístění v Července. Vím, že každá strana má své priority.
Proto apeluji na p.místostarosty Holíka, zda by šlo opět zřídit pracovní skupinu a znovu projednat veškeré možnosti o umístění sportovní haly včetně Červené zahrady, která byla RM doporučena stavební komisí jako nejvhodnější, RM ji schválila a doporučila ZM , které ji schválilo. Když vyjde jiná varianta lépe, tak teprve potom provést revokaci usnesení ZM.Jinak se opět a stále jako většinou vracíme na začátek a čas běží v neprospěch všech, a čas jsou peníze.

1 Like

Proč místostarosta Holík? Nemá to v gesci radní Radek Mazáč?

To máte pravdu, ale snad se mýlím, když po prohlášení p.místostarosty Mazáče si nejsem jist, zda by jednání skupiny bylo jednoduché. (viz přiložený článek).

Postavit halu za cca 120 mil.kč jinde jen proto, že to bude rychlejší a časem postavit druhou halu na Července mi přijde jako holý nesmysl i kdyby jen jako úvaha. Kdyby se vedení města domluvilo z této částky dát cca 30 mil.kč za Velen bez dalšího smlouvání, a během jednání o podmínkách prodeje atd. vyhlásit architektonickou soutěž na celý sportovně rekreační areál Červená zahrada, tak se nejen ušetří 90 mil.kč, ale i čas a termín pro zadání projektové dokumentace vyjde zhruba stejně. Tím pádem by odpadl důvod postavit halu jinde a nesmysl o možnosti postavení druhé haly a to vše jen za cenu koupení pozemků s hotelem Velen.

2 Likes

Ještě bych dodal postřeh který před několika lety řekl p. Pevný - "ať bude stát dobrá hala kdekoliv cena buda prakticky stejná". Proto veškeré vynaložené finanční prostředky na přípravu haly na Hybešové nebo na Sušilové budou vyšší než částka, která se možná ušetří na ceně za Velen. Proto stále zastávám názor, co nejrychleji dořešit odkup zbývajících pozemků a veškerý čas a prostředky investovat do přípravy areálu Červenky a tím maximálně urychlit výstavbu.Věe ostatní považuji za zbytečně vynaložené úsilí a čas všech zainteresovaných.

Ano, to si myslím také. Bohužel to chce trochu jasnozřivosti, přestat sdělovat osobní názory a věřit tomu, dobře sestavená komise může dojít k pro Boskovice optimálnímu řešení.

1 Like

Také bych si přál „co nejrychleji dořešit odkup zbývajících pozemků a veškerý čas a prostředky investovat do přípravy areálu Červenky.“ Jenže tím se „výstavba haly“, ve fázi v jaké se nachází, vůbec neurychlí. Naopak, tím se vše vrací na začátek a opět by se natahoval čas, jak jsem již psal. A dovolím si osobní názor. I hledání optimálního řešení má své časové limity. A ten čas byl již promrhán.

Na celé té anabázi mne z pohledu architekta docela mrzí, že se opět neustále mluví o urychlování procesu, zrychlení výstavby, a ani si nevzpomenu na všechny další termíny...
Ale nikde jsem zatím v oficiálním vyjádření k této problematice nezaslechl, či nečetl - u veřejné stavby daleko důležitější kritérium, či formulaci - totiž že chceme postavit kvalitní stavbu. To je za mne velký rozdíl.
Neříkám, že městská hala zde nechybí a že by nebylo prima ji už po těch letech tápání a váhání konečně realizovat, ale pokud budeme pořád "soutěžit" v tom, kdo to dokáže nejrychleji, tak říkám, že ji nemusíme stavět raději vůbec, protože takto to většinou nedopadne dobře.

Nechci se opakovat, protože souvislejší komentáře zrovna k tomuto tématu jsem už zde na fóru psal jinde (Sportovní hala v Červené zahradě, a Sportovní hala na Hybešově - #3 od barto).
Každopádně ale postavit teď pouze "halu", ať je konečně kde sportovat a pak, až budeme mít někdy vyřešen areál Červené zahrady, tak postavme konečně tu správnou halu nevidím jako reálné a z hlediska dalšího rozvoje města jako racionální. V té době už bude mít další vedení města k řešení určitě jiné a také důležité investiční akce, než stavět druhou sportovní halu - byť možná na místě, kde podle mne měla být od začátku.

Řešením je postavit jednu, kvalitní, městskou sportovní halu nyní.

Doufám, že jsem Vaši myšlenku pochopil správně - dovolím si poznamenat, že jsme (bohužel) zatím stále na začátku. Máme pouze studii proveditelnosti (3 varianty) / studii umístění "hlavní hrací plochy" / zákres do katastru - a nemyslím si, že bychom se někam vraceli. Nehledě na to, že máme stále platné usnesení o umístění haly.

Tomuto rozumím, čas byl promrhán kvalitně už docela velký - ale vzhledem k tomu, jak dlouho tu už tápeme, zároveň říkám, že nikdy není pozdě to udělat konečně pořádně.
Papír snese všechno. A dokud nezačneme investovat peníze zbytečně do výstavby nefunkčních řešení je to za mne pořád přijatelnější, než se teď rozhodnout na základě toho, aby to bylo hlavně rychle.

3 Likes

S tímto souhlasím. Čas byl promrhán kvalitně už docela velký. To by ale nemělo nic měnit na věci, že je stále potřeba postupovat s rozvahou. Až se tam proinvestuje 100, 200 nebo 300 mil. Kč, bude pozdě bycha honit. Jednoduchá řešení mohou být sice rychlá, ale na hony vzdálená tomu, co si přejeme.

2 Likes

Ano, času již bylo promrháno mnoho, napřed na Července a nyní "jinde".A proto stále zastávám názor neztrácet čas a peníze hledáním jinde, ale co nejrychleji dokončit výkup pozemků na Července a nečekat že je někdy někdo prodá levněji, v to snad nikdo nevěří, a než se podaří dokončit celý výkup, tak již pracovat na nožnostech co nejlepšího využití celého areálu. Myslím si, že když se podáří vytvořit plnohodnotnou studii a podle ní projekt na halu a přilehlé parkoviště v 1.etapě, a dále řešit co budovat v dalších etapách, tak pořád se dá časově začít stavět kdekoli i na Července. To ale znamená domluvit se napříč celým spektrem a upustit od toho "jinde" a co nejdříve se soustřědit na tu nejvhodnější možnost, kterou si stále myslím že je kompletní sportovně rekreační areál Červená zahrada.Nebýt plýtváním času na to, kde stavět, a utrácením peněz za různá řešení, tak byla příprava mnohem dál. Proto vidím jako nejvhodnější se konečně domluvit a začít stavět! Ne pustit do éteru možnost druhé haly!

1 Like

„Projektů, které bychom chtěli uskutečnit, je dost. Například sportovní hala“, uvedl v rozhovoru nově zvolený starosta Jaroslav Dohnálek před 17 lety r. 2002 . Nedostatek rozvahy tedy radním rozhodně nelze vyčítat. Přeskočím fakta, která jsem chtěl původně uvést, a na jejich základě jen uvedu logický úsudek.

Usnesení o hale v Července bude revokováno, proto nemá cenu se na Červenku upínat. Kraj nám převede pozemky na Hybešce a de facto tak nebude o umístění haly co řešit. Břemeno? Jen si vzpomeňte na diskuzi o využití haly na Slovákově, jak tam všechny školy a sportovní oddíly budou chodit. Dokonce i pedák. Proč by tedy měl být problém s využíváním haly hospodářskou školou. Jinak by žádost o převod pozemků nedávala smysl. Pro jiné řešení by platilo to, co jsem napsal v prvním příspěvku.

Stím se ale nehodlám smířit, proto jsem psal o apelu na místostarosty a o zastavení revokace a ujasněni si ,kde bude hala stát - nejlépe na července a pokud se nepovede domluva tak teprve potom uvažovat o revokaci.

Myslíte si, že to tápání a přešlapování na místě z hlediska umístění haly lze nazývat rozvahou? Já si to osobně příliš nemyslím.

Nebylo řečeno, že bychom se měli upínat na Červenou zahradu, ale zatím nikdo rozhodutí nerevokoval a tak bych čekal jako minimálně zodpovědné i toto řešení do výběru zahrnout. Ne pouze konstatovat, že to je na delší dobu a nezabýváme se tím.

Chápu, jak ste to myslel, ale rád bych podotknul, že pokud uvažujeme o podobné stavbě, je logické že se utratí penize za prověření různých řešení. To je naprosto legitimní, pokud se nestane pak to, čeho jsme svědky posledních pár let. Že máme tři varianty studie proveditelnosti a dál se s nimi nic nedělá, protože se změnilo vedení. takováto věc by měla mít kontinuitu a ne každé volební období měnit směr. Koncepce sportu se přeci ve městě nemění každé 4 roky. Nebo snad ano?

V roce 2002 se myslím stal starostou František Sivera, pan Dohnálek poprvé až 2006. Takže buď nesedí datum nebo autor výroku. Nebo se pletu.

1 Like

koncepce by se měnit neměla, ale před volbami už se proslýchalo, že novým starostem bude p.Dohnálek a jeho tým už chystal výstavbu haly na Hybešové - dokladem je zápis z 2. schůze RM dne 4.12.2018 kde pod bodem č.16 se projednávalo prověření umístění haly na Hybešové.Tak zpracovaná zpráva není otázkou několika dní.Za minulé rady byl p.Dohnálek proti výkupu drahých pozemků,ale proč se výkupem nazabývala rada za jeho starostování - to byly určitě levnější.