Investice

Městské investice, vybavení veřejných staveb, příprava nových projektů

Provoz fóra

Diskuze o tomto fóru, jeho organizaci, fungování a zlepšování