Sportovní hala v Červené zahradě

sportovní-hala
sport
červená-zahrada

(Rudolf Sehnal) #1

V materiálech do ZM dne 6.12.2016 pod bodem č.30 je studie sportovního areálu "Červená zahrada" od studentů TU Liberec pod vedením Ing.arch.Fránka ve třech variantách.Varianta A počítá se sportovní halou podobných rozměrů na pozemcích které jsou ve vlastnictví města.Pokud RM počítá s výstavbou haly,moc by mě zájímalo,proč se hledají pozemky pro její výstavbu jinde,když v července se dá stavět prakticky ihned.


Zadání na sportovní halu
(Tomáš Znamenáček) #2

Vy myslíte asi tuhle studii od AV Atelieru? (Celý materiál tady. Už těch studií bylo moc, tak je v tom hokej. Původně měli variantní studie skutečně zpracovávat studenti, ale pokud vím, nakonec město přišlo s tímhle. Studentské práce pak dorazily později víceméně jako bonus.) Tady vlastně není úplně jasné, o jakou studii jde. Smysl by dávalo, kdyby to byla studie ověřovací – tedy kdyby jen říkala, co se nám vlastně na Červenku vejde a jaké bychom k tomu potřebovali pozemky.

Pro zahájení dalších prací by podle mě bylo potřeba výrazně víc. Zejména tedy hlasování v zastupitelstvu, jakou z variant bychom chtěli (z čehož plynou další ne/výkupy pozemků), a následně soutěž na celkový plán Červené zahrady, kde by se tím areálem někdo pořádně zabýval v souvislostech a navrhl i rozfázování stavebních prací do etap. Teprve pak, pokud by to bylo technicky schůdné, bychom se mohli pustit do haly.


(Rudolf Sehnal) #3

Ano,tuto studii jsem myslil,ale jen jako podnět k tomu,aby se do uvažovaných variant současně zařadila i Červenka jako jedna z dalších možností,ne jako využití této studie.Zatím se přeci s touto možností nikdo nezabývá a to je škoda.


(Tomáš Znamenáček) #4

Červenka je pořád ve hře, jen jsme vlastně přidali variantu Hybešova. V reportu z rady jsme psali:

Zde se vyjádřilo vedení města jasně – o umístění haly má rozhodnout zastupitelstvo. Vzhledem k tomu, že kraj o převodu pozemku rozhodne až během dubna, boskovické zastupitelstvo by o výběru místa mezi Červenou zahradou, Hybešovou a Sušilovou rozhodlo až v červnu, případně na mimořádném zastupitelstvu v květnu, pokud by bylo potřeba proces urychlit.

Mně by ta hala dávala na Července dobrý smysl, jen si nemyslím, že by tam byla srovnatelně rychle jako třeba na Hybešově. Respektive ano, mohli bychom strhnout mlýn a postavit halu místo něj, poměrně rychle, ale já bych byl radši, kdybychom měli nejdřív koncepční plán pro celý areál, což by samozřejmě nějaký čas vzalo.

Ale s ohledem na aktuální složení zastupitelstva je krajně pravděpodobné, že vyhraje některá z variant preferovaných současnou koalicí, tedy Hybešova nebo Sušilova. Mně je to umístění do velké míry jedno, jen bych chtěl, abychom tu investici neodbyli.


(Petr Ondráček) #5

Nemá cenu zde psát znovu to, co už @zoul velmi pěkně napsal. Nyní chápu i jak jste to myslel a rozumím tomu. Ty uvedené projekty ale opravdu (alespoň doufám) neměly mít jinou ambici, než zhotovoit jakousi studii proveditelnosti, či hmotovou a kapacitní studii. U takto rozsáhlých areálů to tak bývá a není nic neobvyklého, že je takovýchto studií v různých fázích i klidně několik a chápu, že to může někdy působit až skoro zbytečně, ale není tomu tak.

Pokud bychom se chtěli zabývat variantou v Červené zahradě opravdu seriózně, tak by musela vzniknout minimálně ještě jedna studie. Ideálně pak urbanistická sutěž na řešení areálu - což by opět ale znamenalo u nás stále opomíjené a to kvalitní zadání.
Už dle reálných pozemků, které jsou ve valstnictví města a nebo je snaha je v rozumné době případně dokoupit. Zároveň s tím by musel vzniknout i plán etapizace výstavby, jako nedílné části návrhu. O tom, že výsledné řešení areálu by mělo mít i nějakou myšlenku a kompozici už skoro ani nemluvím - to beru jako samozřejmost. Současná studie tuto ambici rozhodně neměla, protože se zabývala prioritně jiným typem zadání.

V Červené zahradě by se stavět hned rozhodně nedalo, protože zatím stále není známo budoucí řešení areálu jako celku a takto ukvapeně zde stavět halu (aniž bych věděl základní polohu navržených komunikací zde) by se tak mohlo při další práci s tímto areálem nepěkně vymstít. Proto raději o chvíli déle, ale opravdu pořádně.
Ideálně samozřejmě v Červené zahradě, ale reálně pak prakticky kdekoli (lépe ale na Hybešově, než zbořením dvou tělocvičen na Sušilově) - pokud to bude s ohledem na to, že se pohybujeme stále v městském prostředí a návrh vstoupí do tohoto prostředí s kvalitou.


(Rudolf Sehnal) #6

Samozřejmě jsem nemyslel okamžitě stavět,ale dát hned zelenou Července a nečekat jak dopadne směna pozemků na Hybešce a zadat studie pro projekt atd.Tím by se ušetřil čas potřebný k výběru lokality.


(Vladimír Petrů) #7

Jak chcete dát hned zelenou hale na Července, když nám chybí pozemky, aby ta hala byla důstojným stánkem, s dostatkem parkovacích míst a šel v budoucnu zbudovat ovál, případně se nemusel bourat mlýn. Za stávající situace, respektive pozemků vlastněných městem, toto nelze.


(Tomáš Znamenáček) #8

„Zelená pro Červenku“ (hihi) by pro mě znamenalo rychlé rozhodnutí o tom, kterou z prostorových variant chceme, případné dokoupení chybějících pozemků a následně zahájení prací na masterplánu. Ve kterém by se klidně – kdyby to dávalo smysl, neposoudím – mohlo jako priorita zadat, aby hala šla postavit rovnou v první fázi areálu.


(Vladimír Petrů) #9

Problém taky je, že z navržených prostorových variant, které jsou nyní k dispozici, nejde použít ani jednu z toho důvodu, že žádná nepočítá objemově s pořádnou halou, důstojným zázemím pro sportovce, snižuje počet tenisových kurtů atd


(Tomáš Znamenáček) #10

Wow, fakt ne? Ani tohle pro sportovce nepředstavuje ideál? (Varianta B z odkazovaného článku.)


(Petr Ondráček) #11

Souhlasím s Vámi pánové - a vezmu to od konce.
Přestože se bavíme o jiných variantách, tak máme stále od minulého vedení města platné rozhodnutí o tom postavit sportovní halu v areálu Červené zahrady. Tehdy mi toto řešení připadalo logické a viděl jsem je jako legitimní vyústění snahy o revitalizaci Červené zahrady. Bohužel od té doby se nic nedělo - myslím viditelného, co by tuto myšlenku dále posouvalo od vize k reálným konturám.
Pokud by město chtělo zde halu postavit, musela by za mne už v této době pomalu končit (za ty 2 roky a něco) velmi intenzivní práce na konkrétních bodech zadání/stavebního programu. U všech sportovišť, která zde plánujeme.
Co víme, tak zatím nemáme pořádný stavební program ani na samotnou halu...

Úplně si to nemyslím, minimálně jedna (možná i dvě) z variant ukázaly jakým způsobem lze sportoviště do areálu umístit. Sice tam moc urbanismu nebylo, ale to primárně nebylo zadáním (alespoň doteď si to myslím). Bylo patrné kolik a jakým způsobem se sem vleze sportovišť a jaké pozemky by bylo/nebylo nutné mít pro to v městském majetku.
Jak jsem psal o pár příspěvků výše - poté jsem čekal soutěž na masterplan - studii řešení areálu, s tím, že jako výstup bude vyřešení základních funkcí zadání a bude to obsahovat i přidanou hodnotu ve vytvoření nové městské krajiny ne zrovna zanedbatelné plochy města.

Takto jsem si to tehdy v roce 2016 představoval, že se nějakým způsobem podaří. Hala by klidně mohla být jednou z prvních etap výstavby - dává to smysl. Ale museli bychom mít masterplan, co má hlavu a patu. První by musela jít na řadu infrastruktura a základní síť komunikací (alespoň významná část), která by byla už ve finální poloze a s ní klidně i hala.

Takhle jsme sice prověřili areál, ale nic hmatatelného dál nemáme a navazující 2 roky jsme tak nějak (opět) prováhali. Je to škoda.
Ale zase lepší, než postavit halu v Července a v poloze podle objemové studie, jak jsem tehdy taky kdesi zaslechl, tak klidně i jinde, ale prosím kvalitně. Myslím, že šanci na další halu ve městě hned tak mít nebudeme, i když toto jsem už taky slyšel. :slight_smile:


(Vladimír Petrů) #12

Ideál rozhodně ne, hala je malá (velikost je zde jako se plánovala na Slovákové, jenže tam se počítalo, že už tam je další tělocvična, posilovna), pro fotbalisty malé zázemí (přenesli velikost současných kabin, aniž by respektovali úplně jiné potřeby, protože oproti 60tým létům, z kterých jsou současné kabiny, máme 2x tolik družstev, další hřiště, pro rozhodčí je potřeba jiné zázemí, atleti potřebují zázemí atd.), a co víc, ovál má jen čtyři dráhy. Oceňuji ale, že zde se podařilo zachovat 6 kurtů, ale s tím, že by se musela vykoupit současná kuželna, pak je tam ještě jedna budova (naproti ubytovně), takže jen za výkup další desítky milionů navíc a realizaci tipuji na dlooouhé roky, byť by se začalo halou...


(Petr Ondráček) #13

K tomu snižování počtu tenisových kurtů - to je právě ono - toto jsou naprosto normální zádrhele při řešení takto velkého areálu. Respektive je to to samo, jak když navrhuji rodinný dům na předem danou parcelu a od stavebníka dostanu zadání které ho plošně převyšuje.
Je to o vzájemné diskusi o tom, které funkční plochy ze zadání případně je ochoten oželet a za jakých podmínek. V extrémním případě pak o tom, že třeba bude hledat pozemek vhodnější.

U případné pracovní skupiny, která by v budoucnu hypoteticky někdy řešila areál "Červenky" předpokládám, že takové diskuse budou nutné a ze zkušenosti z mnohem větší a složitější stavby/areálu si troufnu tvrdit, že by se jednalo klidně o půl roku až rok docela intenzivní práce.
Nebude to končit tím, že jednotlivé kluby dají svoji představu a tu se tam budem snažit stůj co stůj vecpat. Stylem no compromise - to nikam nevede.


(Vladimír Petrů) #14

Rozumím, přesně tak to je, pak by ale někdo musel říct, sorry, chcete 6 kurtů, budou jen 4 dráhy, nebo naopak, bude 6 drah ale jen 4 kurty atd. Proto tvrdím, že ze současných objemových studií nelze použít ani jednu a nejde říct, hala bude tady a jdeme dělat vše pro to, aby se začalo stavět. Je to na roky, přesně jak píšete.


(Petr Ondráček) #15

Jen ještě upřesním - výstupem z hypotetické pracovní skupiny by ale rozhodně nebyl funkční masterplan. Bude to racionální sestava parametrů a velikostí sportovišť se specifikací potřebných velikostí ploch provozního zázemí apod. Toto vše na základě velikosti daného pozemku/areálu, prověřené (zřejmě) bez jakýchkoliv ambicí na kompozici - jako reálné to tam v tomto rozsahu realizovat.

Vlastní řešení bych pak ale rozhodně nechal na architektonickou soutěž - tam už se týmy architektů budou zabývat i tím, jak jednotlivé stavby vypadají, jak funguje areál jako celek a mohou přijít klidně s řešením, které bude ve využitelnosti pozemku efektivnější a výše uvedený výstup pro ně bude kvalitním zadáním.


(Tomáš Znamenáček) #16

Je fakt, že třeba podzemní nebo suterénní parkování by s tím hned mohlo prostorově zahýbat. Sice je drahé, ale pokud se bavíme o výkupech pozemků za milióny, tak je to reálná alternativa. (Možná už jsme rozpočtově úplně mimo, spíš jen tak nahlas přemýšlím o tom celkovém procesu.)


(Petr Ondráček) #17

O tomto přesně jsem už tehdy v 2016 přemýšlel - ani by to nemuselo být apriori podzemní. Klidně by mohlo být na terénu a sportoviště/prostor mezi sportovišti (ideálně s parkovou úpravou) až nad ním. Samozřejmě ne všechno, ale určitě některé části ano.
Takže po parném letním dni na koupališti bych přišel do auta, které by nebylo jak rozžhavená trouba a zároveň bych měl využitou střechu na další užitečné věci.

Zrovna toto jsem právě viděl už tehdy u objemové studie jako možný způsob a cestu, kudy by stálo za to se třeba vydat. Nebyla by to tak pouze sestava sportovišť s plochou mezi, vyplněnou parkovišti jak u hypermarketů.

Nad rozpočtem bych se teď ve fázi úvah rozhodně netrápil - stejně by to byla pouze přesná hra s (zatím ještě velmi nepřesnými) čísly a pokud řeším takto velký areál - který je, jak stále říkám další a významná část města, nemůžu ho od začátku takto "odbýt" a už ve fázi konceptu si dělat sám sobě umělé mantinely.
Ono by se to velmi rychle vrátilo v návštěvnosti a oblíbenosti takového areálu. Jak moc by tam lidé chtěli trávit volný čas - což je zrovna v tomto případě ne nezanedbatelná část "zadání". :wink:


(Rudolf Sehnal) #18

A o tom všem to je pokud by se stavěl kompletní areál v Července.Jinde by byla jen hala,to ostatní by se stejně časem muselo postavit jinde.Když by se podařilo vytvořit kvalitní studie tak,aby se mohlo začít halou na městských pozemcích a výhledově pokračovat po odkupu dalších pozemků tak jak by bylo zajištěné financování,dal by se během několika let vybudovat kvalitní rekreačně sportovní areál na jednom místě.O to nám snad jde.


(Vladimír Petrů) #19

Obávám se, že Vám moc nerozumím :). Jak to myslíte:

Jinak právě problém o čem mluvím je v tom, že v Července město nemá pozemek, kde by pořádná hala mohla stát (aby neblokovala další rozvoj areálu), takže nejdřív by bylo nutné vykoupit další pozemky, postavit na nich halu a pak postupně dobudovávat areál...


(Rudolf Sehnal) #20

Pokud by se měla stavět hala na Hybešové dle poskytnuté informace,tak hala stejných rozměrů by se dala postavit i v místě dvořáčkova mlýna dle varianty A -ne že bych souhlasil s jeho zbořením-.po odkupu pozemků po lihovaru dostavět kurty a ovál-varianta B a Velen by mohl sloužit svému účelu.Je to samozřejmě orientačně,bylo by potřeba vše dobře zakombinovat do kvalitní studie.Parkování ,jak již bylo řečeno by se směrovalo do podzemí.