Převod pozemků pro halu na Hybešově

sportovní-hala
sport

(Ivo Provazník) #8

Proč místostarosta Holík? Nemá to v gesci radní Radek Mazáč?


(Rudolf Sehnal) #9

To máte pravdu, ale snad se mýlím, když po prohlášení p.místostarosty Mazáče si nejsem jist, zda by jednání skupiny bylo jednoduché. (viz přiložený článek).

Postavit halu za cca 120 mil.kč jinde jen proto, že to bude rychlejší a časem postavit druhou halu na Července mi přijde jako holý nesmysl i kdyby jen jako úvaha. Kdyby se vedení města domluvilo z této částky dát cca 30 mil.kč za Velen bez dalšího smlouvání, a během jednání o podmínkách prodeje atd. vyhlásit architektonickou soutěž na celý sportovně rekreační areál Červená zahrada, tak se nejen ušetří 90 mil.kč, ale i čas a termín pro zadání projektové dokumentace vyjde zhruba stejně. Tím pádem by odpadl důvod postavit halu jinde a nesmysl o možnosti postavení druhé haly a to vše jen za cenu koupení pozemků s hotelem Velen.


(Rudolf Sehnal) #10

Ještě bych dodal postřeh který před několika lety řekl p. Pevný - "ať bude stát dobrá hala kdekoliv cena buda prakticky stejná". Proto veškeré vynaložené finanční prostředky na přípravu haly na Hybešové nebo na Sušilové budou vyšší než částka, která se možná ušetří na ceně za Velen. Proto stále zastávám názor, co nejrychleji dořešit odkup zbývajících pozemků a veškerý čas a prostředky investovat do přípravy areálu Červenky a tím maximálně urychlit výstavbu.Věe ostatní považuji za zbytečně vynaložené úsilí a čas všech zainteresovaných.


(Ivo Provazník) #11

Ano, to si myslím také. Bohužel to chce trochu jasnozřivosti, přestat sdělovat osobní názory a věřit tomu, dobře sestavená komise může dojít k pro Boskovice optimálnímu řešení.


(Leopold Němec) #12

Také bych si přál „co nejrychleji dořešit odkup zbývajících pozemků a veškerý čas a prostředky investovat do přípravy areálu Červenky.“ Jenže tím se „výstavba haly“, ve fázi v jaké se nachází, vůbec neurychlí. Naopak, tím se vše vrací na začátek a opět by se natahoval čas, jak jsem již psal. A dovolím si osobní názor. I hledání optimálního řešení má své časové limity. A ten čas byl již promrhán.


(Petr Ondráček) #13

Na celé té anabázi mne z pohledu architekta docela mrzí, že se opět neustále mluví o urychlování procesu, zrychlení výstavby, a ani si nevzpomenu na všechny další termíny...
Ale nikde jsem zatím v oficiálním vyjádření k této problematice nezaslechl, či nečetl - u veřejné stavby daleko důležitější kritérium, či formulaci - totiž že chceme postavit kvalitní stavbu. To je za mne velký rozdíl.
Neříkám, že městská hala zde nechybí a že by nebylo prima ji už po těch letech tápání a váhání konečně realizovat, ale pokud budeme pořád "soutěžit" v tom, kdo to dokáže nejrychleji, tak říkám, že ji nemusíme stavět raději vůbec, protože takto to většinou nedopadne dobře.

Nechci se opakovat, protože souvislejší komentáře zrovna k tomuto tématu jsem už zde na fóru psal jinde (Sportovní hala v Červené zahradě, a Sportovní hala na Hybešově).
Každopádně ale postavit teď pouze "halu", ať je konečně kde sportovat a pak, až budeme mít někdy vyřešen areál Červené zahrady, tak postavme konečně tu správnou halu nevidím jako reálné a z hlediska dalšího rozvoje města jako racionální. V té době už bude mít další vedení města k řešení určitě jiné a také důležité investiční akce, než stavět druhou sportovní halu - byť možná na místě, kde podle mne měla být od začátku.

Řešením je postavit jednu, kvalitní, městskou sportovní halu nyní.

Doufám, že jsem Vaši myšlenku pochopil správně - dovolím si poznamenat, že jsme (bohužel) zatím stále na začátku. Máme pouze studii proveditelnosti (3 varianty) / studii umístění "hlavní hrací plochy" / zákres do katastru - a nemyslím si, že bychom se někam vraceli. Nehledě na to, že máme stále platné usnesení o umístění haly.

Tomuto rozumím, čas byl promrhán kvalitně už docela velký - ale vzhledem k tomu, jak dlouho tu už tápeme, zároveň říkám, že nikdy není pozdě to udělat konečně pořádně.
Papír snese všechno. A dokud nezačneme investovat peníze zbytečně do výstavby nefunkčních řešení je to za mne pořád přijatelnější, než se teď rozhodnout na základě toho, aby to bylo hlavně rychle.


(Ivo Provazník) #14

S tímto souhlasím. Čas byl promrhán kvalitně už docela velký. To by ale nemělo nic měnit na věci, že je stále potřeba postupovat s rozvahou. Až se tam proinvestuje 100, 200 nebo 300 mil. Kč, bude pozdě bycha honit. Jednoduchá řešení mohou být sice rychlá, ale na hony vzdálená tomu, co si přejeme.


(Rudolf Sehnal) #15

Ano, času již bylo promrháno mnoho, napřed na Července a nyní "jinde".A proto stále zastávám názor neztrácet čas a peníze hledáním jinde, ale co nejrychleji dokončit výkup pozemků na Července a nečekat že je někdy někdo prodá levněji, v to snad nikdo nevěří, a než se podaří dokončit celý výkup, tak již pracovat na nožnostech co nejlepšího využití celého areálu. Myslím si, že když se podáří vytvořit plnohodnotnou studii a podle ní projekt na halu a přilehlé parkoviště v 1.etapě, a dále řešit co budovat v dalších etapách, tak pořád se dá časově začít stavět kdekoli i na Července. To ale znamená domluvit se napříč celým spektrem a upustit od toho "jinde" a co nejdříve se soustřědit na tu nejvhodnější možnost, kterou si stále myslím že je kompletní sportovně rekreační areál Červená zahrada.Nebýt plýtváním času na to, kde stavět, a utrácením peněz za různá řešení, tak byla příprava mnohem dál. Proto vidím jako nejvhodnější se konečně domluvit a začít stavět! Ne pustit do éteru možnost druhé haly!


(Leopold Němec) #16

„Projektů, které bychom chtěli uskutečnit, je dost. Například sportovní hala“, uvedl v rozhovoru nově zvolený starosta Jaroslav Dohnálek před 17 lety r. 2002 . Nedostatek rozvahy tedy radním rozhodně nelze vyčítat. Přeskočím fakta, která jsem chtěl původně uvést, a na jejich základě jen uvedu logický úsudek.

Usnesení o hale v Července bude revokováno, proto nemá cenu se na Červenku upínat. Kraj nám převede pozemky na Hybešce a de facto tak nebude o umístění haly co řešit. Břemeno? Jen si vzpomeňte na diskuzi o využití haly na Slovákově, jak tam všechny školy a sportovní oddíly budou chodit. Dokonce i pedák. Proč by tedy měl být problém s využíváním haly hospodářskou školou. Jinak by žádost o převod pozemků nedávala smysl. Pro jiné řešení by platilo to, co jsem napsal v prvním příspěvku.


(Rudolf Sehnal) #17

Stím se ale nehodlám smířit, proto jsem psal o apelu na místostarosty a o zastavení revokace a ujasněni si ,kde bude hala stát - nejlépe na července a pokud se nepovede domluva tak teprve potom uvažovat o revokaci.


(Petr Ondráček) #18

Myslíte si, že to tápání a přešlapování na místě z hlediska umístění haly lze nazývat rozvahou? Já si to osobně příliš nemyslím.

Nebylo řečeno, že bychom se měli upínat na Červenou zahradu, ale zatím nikdo rozhodutí nerevokoval a tak bych čekal jako minimálně zodpovědné i toto řešení do výběru zahrnout. Ne pouze konstatovat, že to je na delší dobu a nezabýváme se tím.

Chápu, jak ste to myslel, ale rád bych podotknul, že pokud uvažujeme o podobné stavbě, je logické že se utratí penize za prověření různých řešení. To je naprosto legitimní, pokud se nestane pak to, čeho jsme svědky posledních pár let. Že máme tři varianty studie proveditelnosti a dál se s nimi nic nedělá, protože se změnilo vedení. takováto věc by měla mít kontinuitu a ne každé volební období měnit směr. Koncepce sportu se přeci ve městě nemění každé 4 roky. Nebo snad ano?


(Tomáš Trumpeš) #19

V roce 2002 se myslím stal starostou František Sivera, pan Dohnálek poprvé až 2006. Takže buď nesedí datum nebo autor výroku. Nebo se pletu.


(Rudolf Sehnal) #20

koncepce by se měnit neměla, ale před volbami už se proslýchalo, že novým starostem bude p.Dohnálek a jeho tým už chystal výstavbu haly na Hybešové - dokladem je zápis z 2. schůze RM dne 4.12.2018 kde pod bodem č.16 se projednávalo prověření umístění haly na Hybešové.Tak zpracovaná zpráva není otázkou několika dní.Za minulé rady byl p.Dohnálek proti výkupu drahých pozemků,ale proč se výkupem nazabývala rada za jeho starostování - to byly určitě levnější.


(Leopold Němec) #21

Rozumím, ale apel nestačí, je to v rukou zastupitelů. A petice či něco v tom duchu asi nehrozí.


(Petr Ondráček) #22

Myslím, že nemá cenu se opět vracet do minulosti, nikam nás to nyní opravdu neposune. Máme teď situaci takovou jaká je a je třeba říct, jestli ji chceme nějak řešit a případně jak. A nebo na to klasicky rezignovat a udělat to sice "rychle", ale bez ohledu na jakékoliv další možné konsekvence které to může vyvolat do budoucna.


(Leopold Němec) #23

S tou rozvahou je to myšleno ironicky- ve smyslu nikam nevedoucí nekonečná rozvážnost. S tou revokací je to myšleno realisticky. Starosta a místostarosta se vyjádřili pregnantně. Silně pochybuji, že by se koalice při revokaci rozštěpila. Zopakuji slova starosty: rozhodnutí bude také politické.
Autor výroku z obsáhlého rozhovoru je správně, převzato z Boskovicko.cz. Odkaz nejde zobrazit, vročení je asi chybné. A nakonec k tanečkům kolem pozemků na Hybešce. Kdybych byl developer, udělal bych vše možné, abych je získal. Ale to chce čas, protože to dá práci, že. Pak by favoritem byla Sušilka.


(Rudolf Sehnal) #24

Já se nechci vracet do minulosti, jen se snažím říct, že p.Dohnálek je celou dobu proti hale na července,


(Tomáš Trumpeš) #25

Dovolil jsem si napsat trochu jiný pohled na věc, totiž že žádná ta varianta není úplně špatná, takže by cesta k nějaké širší dohodě nemusela být úplně uzavřená. Kdyby o ni tedy někdo stál a koalice byla schopná se domluvit mezi sebou a komunikovat otevřeně s opozicí, s odborníky a s veřejností. Více zde:


(Petr Ondráček) #26

Výborný článek. Chápu jak si to Tome myslel, ale skoro bych to nenazýval jiným pohledem - za mne to je pořád jedna z nejlepších cest, jak se u takto komplexního záměru dobrat pokud možno co nejvíce konsenzuálního řešení. Jinak se taky můžeme řešením sportovišť zde zabývat klidně dalších 50 let (v archivech je k dohledání i řešení z roku 1954 od architekta Lubora Laciny) a pořád nebudeme mít nějaké řešení.

Termínů, kdy bude představena koncepce řešení jsme už od voleb slyšeli několik a zatím to na mne nepůsobí vůbec důvěryhodným dojmem. Myslím, že takovémuto záměru by nějaká forma širší diskuse rozhodně prospěla. Každopádně zatím z toho nemám vůbec pocit, že bychom směřovali k cíli.

Nechci nás srovnávat s Prahou, ale velmi se mi líbí práce lidí, kolem projektu Centra architektury a městského plánování (CAMP), kde jakýkoliv zásah do veřejného prostoru - ať už souktomý, nebo i ten veřejný je zde prezentován širokému fóru lidí, kteří k tomu mají možnost kultivovaně diskutovat.
Má to vždy moderátora a snaží se tam společně s odbornou veřejností dobrat řešení určitého architektonického a urbanistického záměru v rámci rozvoje města. Jak říká architekt Svatopluk Sládeček, "veřejnost se dělí na dvě části - odbornou a neodbornou. Odborná je ta, co má zájem". S tou se jde vždycky nějak domluvit a má to smysl. Byl bych rád, kdyby té odborné bylo v našem městě čím dál více...

Podobný přístup by pro nás mohl být velmi inspirativní, myslím. Ne že bychom tu zřizovali podobný institut, to je myslím jasné. Ale nějaká širší debata založená na odborné platformě (a nejen té) by tomu rozhodně prospěla. Přijde mi, že se stále motáme v kruhu a navíc mi jednotlivá řešení a jejich způsob prosazování přijde někdy až příliš jednostranný.


(Tomáš Trumpeš) #27

Mě na tom mrzí jedna věc, kterou jsem ale pominul. Podobně jako u knihovny neprobíhá veřejná diskuse o výběru lokality. Koalice se slovy starosty blíží k dohodě, pak to prosadí na zastupitelstvu. My ale neslyšíme vůbec žádné argumenty a vysvětlování. Dozvíme se výsledek a zdůvodnění. Tohle je podle mě chyba, diskuse s tou odbornou veřejností, co se zajímá, by měla probíhat už o výběru lokality, ne až o zadání, návrhu, vnitřních dispozicích, využití. Skoro bych řekl, že právě u výběru lokality je ta veřejná diskuse nejdůležitější. Ale tam zkrátka v Boskovicích ještě nejsme, můžeme doufat, že se aspoň vyjedná nějaká širší politická shoda, pak bude aspoň studie řešena s odborníky minimálně formou poptávací soutěže a alespoň se sportovci se pořádně a transparentně vydiskutuje to zadání.