První architektonická soutěž v Boskovicích?

Vypadá to, že sportovní hala se bude soutěžit:

Je o vyzvanou soutěž (viz Architektonické soutěže z pohledu zákona), takže se nemůže zúčastnit kdokoliv, jen pozvaní. Ale ti dostanou od města nemalé skicovné, takže je velká šance, že na tom opravdu můžou udělat kus práce. A především konečně nekupujeme zajíce v pytli – můžeme si prohlédnout výsledné návrhy a vybrat ten, který je podle nás nejlepší. Město má sice v hodnotící komisi nad nezávislými architekty převahu 4:3, ale za město nastoupí i pánové architekti Fránek a Zouhar, takže celkově bude ze sedmi členů komise pět architektů.

Držím palce, tohle by mohl být skutečný pokrok :crossed_fingers:

5 Likes

Ve středu na opoziční schůzce chci navrhnout, aby i zástupce opozice byl odborník, ideálně architekt, který už za sebou má nějakou stavbu sportovní haly.

4 Likes

Tohle se nám tedy maličko komplikuje, viz report ze zastupitelstva:

Dalšího opozičního zastupitele Radka Šamšulu (Piráti) zajímalo, proč se vedení města rozhodlo pro variantu vyzvané soutěže na sportovní halu a proč nezvolilo otevřenou architektonickou soutěž přes komoru architektů. Podle místostarosty Radka Mazáče (Sportovci) se město rozhodlo pro vyzvanou soutěž bez spolupráce s komorou architektů po konzultacích s městským architektem Zdeňkem Fránkem a také proto, že podle nich tato forma nejlépe odpovídá charakteru a rozsahu stavby. Soutěžní řád komory architektů podle místostarosty Mazáče nepřináší městu nic navíc. Radek Šamšula upozornil, že pokud soutěž nejde přes komoru, nemohou se jí účastnit architekti, kteří jsou jejími členy. Místostarosta reagoval, že pokud by soutěž šla přes komoru, město by se zase zbavilo možnosti oslovit architekty, kteří jsou kvalitní a nejsou jejími členy.

Tady mně především není jasné, kdo jsou ti kvalitní architekti, kteří nejsou členy ČKA – protože jak to chápu, tak členem ČKA je podle zákona 360/1992 každý autorizovaný architekt. I kdybychom mluvili o neautorizovaných nebo zahraničních architektech, v tomto textu se dočteme:

Soutěž sama sice nemusí být zaměřena jen na autorizované osoby (známe řadu ideových či studentských soutěží, které ČKA nemusí žádným způsobem korigovat), nicméně (…) vyhlašovatel má evidentní zájem zadat vítězi soutěže projekční práce. A ty lze zadat pouze autorizovaným osobám vedeným v seznamu České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jejichž řády vymezující projekční činnost jsou téměř totožné (to se navíc může týkat i zahraničních osob na základě součinnosti Komor, zejména mezi státy EU).

Tak kdo nám tady vlastně bude soutěžit?

2 Likes

To jsem teda uprímně taky docela zvědav, jak toto dopadne :thinking:

Též jsem velmi zvědavý jakým směrem se bude tato situace vyvíjet.

Pardon, ale já to nechápu. Má vyjádření místostarosty nějaký relevantní racionální základ? Existují nějací konkrétní "kvalitní" architekti, které město hodlá vyzvat k účasti v soutěži, a kteří současně nejsou členy ČKA? Pokud ano, jak probíhal jejich výběr - tedy jak město poznalo, že jsou kvalitní? - Upozorňuji, že v problematice se nevyznám, ale selský rozum mně vygeneroval tyto prosté otázky. Děkuji předem za odpověď někoho znalejšího.

1 Like

Z toho co jsem kde vyčetl nebo zaslechl mi vychází asi toto.
Pokud je architekt členem ČKA, tak je povinen dodržovat stanovená pravidla. Např. může se účastnit jen regulérních soutěží. Regulérnost nebo neregulérnost soutěže určuje ČKA na základě určitých parametrů. Pokud nějakou soutěž ČKA označí jako neregulérní, nesmí se jí člen ČKA účastnit. Pokud se jí přesto účastní, ČKA s ním zahájí kárné řízení. Pokud se architekt dozví o neregulérní soutěži má prakticky povinnost tuto soutěž nahlásit. Pokud si není regulérností jist, musí se na to dotázat ČKA, která vydá stanovisko. Mezi časté důvody, proč je soutež označena jako neregulerní je např. stav, kdy zadavatel má v komisi souteže nadpoloviční většinu hlasů (např. 4 ze 7). Tím pádem není zaručeno že vyhraje ten nejlepší, ale třeba ten, který se dobře zná se zadavatelem. Porota prostě musí být složená z nadpoloviční většiny z odborníků na zadavateli nezávislých.
Připojuji odkaz na soutěžní řád ČKA.

2 Likes