Mimoúrovňové křížení železnice u Slávie

@Ruda přišel v tématu o Boskovické spojce se zajímavým návrhem mimoúrovňového křížení železnice a silnice u Slávie. Přišlo nám líto nechávat tenhle příspěvek a navazující debatu zamíchané v úvodní debatě o Spojce, a tak pro ně zakládám samostatné téma a příspěvky sem přesunu.

1 Like

V mém návrhu bylo zkloubení tří hlavních dopravních uzlů - vlakové nádraží,autobusové nádraží a obchvat města.Hlavním bodem bylo mimoúrovňové křížení ,bez kterého je obchvat plánovaný přes kruháč u nemocnice jen utopie,protože v případě spuštěných závor je silnice kolem nemocnice neprůjezdná včetně kruhového objezdu a obchvat nefunkční.Další výhoda zapuštěného vlakového nádraží by bylo propojení s autobusovým nádražím podchodem.Ten by navazoval na plánovaný podchod pod nástupišti ,vedl pod silnicí do parčíku u alberta ,kde by končil na jedné straně parčíku schodištěm a na druhé bezbariérovou rampou.Velkým problémem tohoto řešení je přeložení a propojení inženýrských sítí v místech zahloubení, hlavně kanalizace,a příliš velké a dlouhé zahloubení tratě.To znamená podstatný zásah do projektu,na kterém by se muselo podílet tím pádem i město!Bylo by to funkční řešení,ale v daných podmínkách neproveditelné jak jsem již zmínil minule.

Přikládám oientační náčrt výškového řešení nádraží z roku 2016.,ale je použitelný jen v případě využití hybridních souprav. Při elektrifikované trati by bylo nutno jít minimálně o 2m níže,jak je vidět na skice pana Ondráčka. Při použití hybridních souprav je možné zkloubení všech tří dopravních uzlů jak uvádím v minulém článku.

1 Like

2 Likes

Opět se vracím k tématu a to variantou č.2 s vybudováním nové nádražní budovy,jak o této variantě psal p.Ondráček 3.ledna.Přikůádám též několik řezů pro orientaci.Na mimiúruvňovém křížení by se na popud města mělo domluvit SŽDC a SÚS jako vlastníci.

!

Dobrý den, můžu se zeptat, zda jste tento Váš námět někomu zainteresovanému odeslal (SŽDC, SÚS, město Boskovice...), případně s jakým výsledkem.
Díky :slight_smile:

Dobrý den,předchozí variantu jsem poslal panu Holíkovi a panu Zouharovi,zatím bez odezvy.

Díky za info, zkusím to nadnést v dopravní komisi.

5 Likes

Dodatečně přikládám orientační nákres návrhu změn do původního projektu.!

Ještě něco málo k historii železniční tratě Skalice nad Svitavou - Boskovice.Roku 1890 byl zpracován na stavbu a z důvodu nedostatku financí-(stále stejný problém)-z projektu sešlo.V roce 1906 se situace zlepšila a trať byla v roce 1908 dána do provozu tak jak ji známe dnes.Dokonce existoval i plán na stavbu elektrodráhy.Trať byla vybudována s co nejnižšími náklady,tedy byla snaha drážní těleso co nejvíce přimknout k terénu.Samozřejmně to přineslo jedno velké negativum a tím byly mnohem vyšší náklady na provoz.
Myslím si,že po 111 letech provozu je již na čase tento trend opustit a vybudovat plnohodnotnou stavbu s mimoúrovňovým křížením,neboť od vybudování tratě kdy se přes koleje jezdilo koňskými povozy,se do dnešní doby zlepšil jen stav silnice a přibyly závory.Tato doba je snad již pryč.
Nechtějme,aby po náročné a drahé opravě tratě vše ostatní bylo jako před 111 lety.Na prahu 21.století je snad načase,aby tato investice šla s dobou a vydržela dalších 100 let a ne 10-20 roků,neboť s růstem automobilové dopravy delší dobu nevydrží a se za mnohem více peněz předělávat.
Zatím to vypadá,že příprava trvá též nejméně 18 let jako koncem 19.století,jenom se prosím vyvarujme tehdejších chyb šetřit na nákladech za každou cenu.Je nutné si uvědomit,že vývoj jde dopředu stále rychleji, a co vloni nebylo možné - hybridní soupravy - je letos aktuální a je skoro povinost toto respektovat a zamyslet se nad novou a vhodnou úpravou projektu tímto směrem.
Tento požadavek by mělo iniciovat vedení města u příslušných organizací-SŽDC,SÚS,ČD,SUDOP, KRODOS......Možností pro nadčasovost stavby je mnoho,jak uvádí v několika příspěvcich p.Ondráček.

4 Likes

Když se tak na to dívám, tak mne napadá - ví, nebo viděl někdo jak má ten nový "dopravní uzel" vlastně vypadat? Nějaká vizualizace. Princip a systém celého řešení?

Zatím jsem v podkladech od SŽDC co jsou na internetu dostupné, našel pouze tunu půdorysů celé trasy, mezi nimiž byl i ten, dle kterého jsem na začátku roku skicoval perspektivu možného řešení stanice. Pokud bychom se začli zabývat i prostorem stanice jako celkem a ne jen dotažením kolejí jak za časů Buffalo Billa.

Boskovická spojka není jen o dotažení nových kolejí - a čert vem, jestli bude vlak na elektriku a nebo hybrid. Za mne bych byl asi pro to druhé - dalo by se tím ušetřit za elektrifikaci apendixu ze Skalice do Boskovic a za ušetřené peníze raději smysluplně vyřešit trať tak, aby byla s výhledem na několik desítek let dopředu. S mimoúrovňovým křížením silnice u Slavie.

Nevím, jestli si to neuvědomujeme a nebo je to všem tak nějak jedno - ale nebudou to jen koleje a bude se jednat o docela významný zásah do městského prostředí a z toho, jak je to zatím zpracované mám trošku obavu, že to nedopadne moc dobře.
Jasně, existuje ještě několik stupňů projektové dokumentace - ale v těch, už bohužel nikdo nebude ex-post řešit koncepci celého "areálu" - tam se bude už pouze projektovat na termíny. Nic víc a nic míň. Koncepce řešení - pokud to tedy chceme ještě "pět minut před dvanáctou" někam posunout by měla mít hlavu a patu už teď - ve studii a pak projektu DUR. Nerad bych, abychom pak byli překvapeni, co že nám to sem vlastně přistálo - jako, že by se to s největší pravděpodobností takto stalo...
Každopádně, ať už to dopadne jakkoliv, tak by si toto místo zasloužilo nějaký ucelený masterplan. Tak aby jednotlivé plánované stavby na sebe "viděly" a měly nějaký řád. Aby se vědělo, kam vlastně směřujeme.

Jak bude zajištěno propojení autobusového a vlakového nádraží? Bude zde umístěn zmiňovaný parkovací dům a jako bude mít kapacitu? Bude se zachovávat stávající budova nádraží? Těch otázek by se dalo určitě vymyslet ještě spousta...

Z neoficiálních zdrojů mám informaci, že se stávající budovou nádraží se nepočítá (což je
podle mne docela škoda), ale jak bude vypadat nádraží nové jsem nikde nedohledal.
Nikde také nezaznělo, že ovládání zabezpečovacího zařízení "vyšší kategorie" už nebude jak je tomu nyní - ze Skalice, ale z centra řízení provozu z Přerova. Přípaná oprava "spadených závor" tak nebude už tak jednoduchá jak nyní - ze Skalice a nebo ideálně Boskovic, ale bude vyslána právě z centrály. Pokud pojede např. sanitka RZP s pacientem, má zřejmě o krušné chvilky postaráno - nedostane se dál...

Prostě na to jak obrovská investice se zde plánuje, mi stávající stav (ne) informovanosti k takto obrovské investici, která navíc docela razantně vstoupí do městského prostředí, přijde docela žalostný.

2 Likes

Podle mě o tom ví nejvíce p.Zouhar,některé informace mám od něj.jako celek to asi nikoho nezajímá a proto se snažím aby se tím někdo zajímal,jediný kdo na to doposud reagoval,tak byl dnes ráno email od pana Dohnálka-včera jsem rozeslal variantu č.2 - že pověří odpovědné osoby,aby se tím zabývali. Na první variantu a pokusy se spojit s někým zodpovědným na městě se nikdo neozval.Snažím se o to již tři roky a zatím bez úspěchu.Proto jsem dělal ten první náčrt v roce 2016.

My jako noviny s tím tématem dopředu nepohneme. Podle mě by bylo dobrý, kdyby se o to víc staralo město, které teď – z mého pohledu – čeká, co mu sem spadne. Takže to třeba probrat v dopravní komisi a konzultovat s městským architektem, případně rovnou založit zvláštní pracovní skupinu pro Spojku? Myslím, že takhle velká investice by si větší pozornost ze strany města zasloužila, i když zde město nevystupuje jako hlavní investor. Byla by velká škoda, kdyby věci jely samospádem podle toho, co se hodí SŽDC. (Nic proti nim, ale zájmy města si určitě nejlíp pohlídáme my sami, nikdo jiný to za nás neudělá.)

2 Likes

Nabyl jsem dojmu, že město nečeká a jedná, včetně mimoúrovňovém křížení, ale jelikož to nefinancuje, tak toho moc nezmůže. Každopádně je na vedení města, aby to nevzdalo a přes odmítání dál intenzivně jednalo.

2 Likes

Trochu inspirace jak může vypadat moderní dopravní terminál třetího tisíciletí.Včera jsem jel přes Uherský Brod a pořídil tam několik snímků.Spojit obě nádraží nelze,ale zastřešení vlakových nástupišť a lávka s výtahem by mohla být dobrou inspirací.Je to nádherné spojení pohledového betonu,kovu a skla.Vzdušné,elegantní a praktické.

Report z poslední rady města:

Podle vyjádření starosty zástupci Jihomoravského kraje dali městu jasně najevo, že nevidí prostor pro debatu nad výraznými změnami projektu, například vybudování mimoúrovňového křížení na přejezdu u Slavie. „U jednání jsem necítil, že by byla ze strany Jihomoravského kraje chuť toto řešit,“ doplnil místostarosta Lukáš Holík.

1 Like