Mimoúrovňové křížení železnice u Slávie

Popravdě jsem to ani jinak moc nečekal...
Už teď mají údajně několik let zpoždění proti původnímu plánu a je potřeba začít co nejdříve čerpat peníze a budovat. A my bychom jim to teď zkomplikovali takovouto "přízemní" věcí, že když už bychom to měli budovat, ať to dává smysl... :thinking:

2 Likes

Já ten postoj Kraje v podstatě chápu. Tohle jsme měli řešit mnohem dřív. Myslím, že spolupráce napříč většími organizačními celky (SŽDC, JMK, město) je těžká disciplína a že ji prostě ještě moc neumíme.

1 Like

Tak jako jasně, já bych taky jako investor nebyl nadšený, kdyby mi někdo skoro za pět minut dvanáct takto změnil zadání. A nutnost udělat výraznou změnu projektu, která by se bude musela zase bůhvíkde projednávat a zase bych ztratil čas, kdy už mám pomalu naplánované stroje, lidi, kapacity apod.
Ale ve městě po tomto zásahu budeme stále bydlet my a ne kraj. Vzhledem k tomu ale jak velká investice to je a jaký zásah do fungování města to bude, tak je škoda, že jsme si to nepohlídali lépe, když k tomu byl příznivější čas a prostor...

1 Like

My jsme se kolem toho bavili už v roce 2016,ale jak jsem již psal,v tu dobu se ještě nemluvilo o hybridních soupravách a pro elektrfikovanou trať-což byl jeden s požadavků,by se muselo jít minimálně 7 m do země a to bylo v tu dobu neřešitelné.V současné době se těmito soupravami situace změnila, a je třeba to vzít v úvahu a probrat všechny možnosti na úpravu projektu.Proto by s tímto návrhem mělo přijít město a vysvětlit na kraji,proč se toto nedalo řešit dříve a snažit se o změnu projektu křížení, které se buduje na dalších nejméně 100 let,v tomto směru si myslím,že když se stavba k vůli různým změnám už po páté odložila,tak max.jeden rok by neměl být problém.Začátek stavby je plánován až na 03.2021.

3 Likes

S první zmínkou o hybridních soupravách přišel p.Farský na Vašem fóru dne 4.1.2019.Od té doby proběhla široká a plodná diskuze na toto téma - to znamená jen dva měsíce.Za tu dobu jsem na základě této diskuze poslal na město dne 4.2.2019 1.zpracovaný návrh na mimoúrovňové křížení - doposud bez reakce.2.návrh rozšířený o možnost výstavby nové nádražní budovy jsem posílal 24.2.2019 s reakcí p.starosty dne 25.2.,že "bude žádat ,aby se jím zabývali odpovědní pracovníci".Co a kdo pro to udělal zatím nevim.

2 Likes

Vzhledem k tomu, že Boskovice až tak nutně spojku nepotřebují hned, tak jestli se zdrží třeba o 2-3 roky je v principu jedno. A určitě by to stálo za to mimoúrovňové křížení a mezitím by se mohla vyřešit i otázka financování parkovacích míst.

3 Likes

Na dnešní schůzce ohledně Boskovické spojky,kde byla otázka mimoúrovňového křížení diskutována, bylo dohodnuto,že se k návrhu odborně vyjádří projekční kancelář SUDOP jako projektant spojky. Zatím malý,ale důležitý posun dopředu.Více uvidíme po posouzení.

5 Likes

Dávám další info, dopis, který jsem psal panu Sehnalovi.

Dobrý den pane Sehnale,

schůzka se SŽDC proběhla po setkání na JMK odboru dopravy, abychom se jako vedení města informovali o tom, kam se projekt boskovické spojky posunul a také, abychom předali možnost řešení meziúrovňového křížení přejezdu u hotelu Slavie. Nyní bychom rádi ze strany SUDOPu znali vyjádření k zaslanému materiálu. Jelikož už bylo na projekt vydané kladné stanovisko EIA, nepředpokládám ze svých zkušeností, že by došlo ke změně v projektu. Pokud jsme chtěli jakoukoliv změnu ve prospěch města Boskovice, měla se řešit několik let nazpět. Jednali jsme i o přesunutí překladiště do Knínic, do celkového projektu bude zařazeno jako podprojekt (jupííí), dále je to již o vzájemném jednání.

Co se týká veřejného setkání, vzhledem k tomu, že se projekt příliš neposunul, není v současné době na místě. Osobně bych veřejné setkání organizoval na podzim 2019 nebo začátek roku 2020. Pokud by došlo k zásadním změnám či postupu, budeme Vás určitě informovat.

Jak jsem již napsal,dřívější řešení bylo nerealizovatelné z důvodů elektrifikace tratě. Dnešní situace je úplně jiná a proto se až letos vracím k této možnosti. Myslím si, že i když je většina vyjádření hotova (EIA....), je nutné **novou situaci ** zvážit a přehodnotit. Nejedná se totiž jen o nějakou výměnu kolejového svršku, ale o úplně novou trať. Když už bylo rozhodnuto o tom, že se za nemalé peníze provede přeložka potoka, silnice i části tratě, postaví nové mosty, nové a větší nádraží, tak dodatečně nezvážit řešení mimoúrovňového křížení je krok zpět, Pokud stávajícím projektem Boskovické spojky jdeme do 21. století, tak přejezdem se závorami těsně u další křižovatky nejvytíženější silnice v Boskovicích , zůstáváme ve století minulém. Mimoúrovňový přejezd by byl tou pověstnou třešničkou na dortu, a i ten cukrář chtěl mít dokonalý výtvor. Zahloubením celého nádraží a části tratě by bylo jen plus pro vliv na životní prostředí. Stále věřím, že je na JMK dosti odborných a zodpovědných pracovníků, kteří dají hlavy dohromady a tuto možnost zváží. Nevyužítím nové situace s použítím hybridních souprav další možnost asi nebude, neboť po dokončení stavby by náprava byla příliš nákladná a tím nerealizovatelná. Je sice pět minut po dvanácté, ale stále je ještě čas.

4 Likes

S tou "eiou" bych to neviděl jako neřešitelný problém, myslím.
Jako samozřejmě, že to není příjemné, takto jak říkáte správně, skoro "pět minut po dvanácté" upravovat dokumentaci. Je to asi trochu slovíčkaření, ale věcnou změnu projektu nežádáme (jiná trasa, nutnost znovu posuzovat nové skutečnosti). Za mne jde z hlediska EIA ve velkých uvozovkách o formální změnu - trasa zůstáva a jde pouze o místní částečnou změnu nivelety. Pokud by trať šla v podstatě pod úroveň terénu, tak bych poučeně-laicky čekal, že budou případné vlivy EIA na okolí spíš na stranu pozitvní a vytvoříme tak svým způsobem protihlukovou bariéru. A pokud EIA vyšla z hlediska hluku už teď, nemělo by být zapuštění pod terén být problémem. :thinking:
Jasně, musel by to někdo znovu přepočítat, ale trasa se nemění, pouze niveleta, takže by to snad při troše snahy mohlo jít. Ušetříme navíc zase za elektrifikaci tohoto apendixu tratě.

Neměli bychom se ale - když je teď možnost to řešit jiným, za mne asi provozně i stavebně jednodušším řešením než v roce 2016 - spokojit s tím, že budeme souhlsit se stávajícím řešením, abychom někomu nepřidělali "práci navíc". Myslím, že i kdyby se ta EIA musela upravit a znovu projednat a tím posunout datum stavby o rok, tak se v globálu asi zas tak moc neděje. Spojku v podstatě nijak dramaticky jako město nepotřebujeme - myšleno, že nevznikla jako projekt z popudu města - a když už se teda má jako opravdu realizovat (?), tak ať má aspoň nějaký smysl a přínos.

Další generace po nás by si už určitě nevzpomněly na to, že jsme tehdy v roce 2019 museli nechat přepracovat "eiu". Cena za její úpravu by byla rozhodně zanedbatelná v porovnání celkově investovaných peněz do celého projektu a do budoucna udržitelného rozvoje a provozu města.
Dle současné situace by tu byly sice nové koleje, ale pořád ve stejné poloze jak na začátku 20 století, když se sem dovedla železniční doprava. Ale mezitím se přeci jen pár věcí změnilo... :slight_smile:

Uvidíme tak, s čím přijdou projektanti ze SUDOPu a co napíšou. Ale určitě bych byl pro, řešit projekt komplexně, s výhledem na desítky let dopředu. Šance na přeřešení křižiovatky u Slavie až někdy potom (myšleno po dotažení kolejí v rámci "boskospojky") vidím jako limitně se blížící nule.

3 Likes

V článku Co nového z radnice, který byl zveřejněn 19.3.2019 na ohlasech jsem si přečetl, že podle SŽDC toto řešení přináší mnoho technických problémů. Zajímalo by mě jaké, protože každé problémy se dají řešit.Záleží jen na tom co by to stálo. Nenapadají mě žádné, které by tak razantně zvýšili cenu. Zahloubení a opěrné zdi cenu sice zvýší, ale cena za elektrifikaci celé tratě a zabezpečovací zařízení také není malá. Když vezmeme v úvahu, že mimoúrovňové křížení bude rychlé a bezpečné (již několikrát jsem viděl stát sanitky se sirénamy u závoz, kde každá minuta rozhoduje o životě), tak rozdíl ceny za přemostění tratě na dalších 100 let , kdy náprava nebude jednoduchá je zanedbatelný. Největší problém vidím v objízdné trase po dobu výstavby mostu, ale i to se dá řešit, např. jednosměrnou objížďkou přes parkoviště u Slávie směrem do Boskovic a opačným směrem přes přejezd na Dřevařskou. Vlak se dá nahradit autobusy. Inženýrské sítě se dají přeložit, snad jen kanalizace by musela mít samostatný řád nad tratí do čističky. Jednodušší než přečerpávání. Byl bych velice rád, kdyby bylo možné technické problémy více specifikovat.K stále se opakujícím názorům, že je již pozdě a že se to mělo řešit dříve přikládám část zápisu z jednání komise pro výstavbu ze dne 29.11.2016,

4 Likes

Jenom malé povzdechnutí nad tím, jaká je informovanost na vedení města.Rada města uvádí, že se to mělo řešit dříve.Kdyby se o to intenzívně zajímali, tak proč neví o tomto zápisu a ani o zápisu na který jsem upozornil na schůzce ohledně komunitního centra.Pokud něco zodpovědně řeším, tak mám věechny dostupné materiály pohromadě. Jinak se pořád jen řeší a výsledek žádný.

1 Like

Dne 15.3.2019 jsem zaslal návrh křížení ing.Michalu Franekovi, vedoucímu odboru rozvoje dopravy JMK. Dnes mi přišla odpověď,že "stávající konfigurace dráhy, pozemních komunikací a zástavby prakticky možnost mimoúrovňového křížení vylučuje . JMK jako objednavatel regionální dopravy nepovažuje tranzitní koridor Brno - Česká Třebová za vhodný k provozu hybridních vozidel". Přesto podnět předali SŽDC. Marně přemýšlím co by mohlo tuto možnost vylučovat.

To je teda odpověď za všechny peníze. Tak trochu jsem odpověď v tomto duchu bohužel čekal...
Myslím si, že argument o konfiguraci dráhy a zástavby prakticky vylučující mimoúrovňové křížení je zástupný - to by v principu s takovým přístupem ve Švýcarsku nebo Itálii nemohla polovina tratí vůbec existovat... :grinning:
Prostě už do projektu, který si v podstatě sami vymysleli nechtějí investovat ani korunu navíc a tečka.

Docela by mne taky zajímalo, která trať a hlavně proč, by tedy byla vhodná pro provoz hybridních vozidel.

2 Likes

Hlavně mi nesedí, že JMK nepovažuje koridor vhodný k provozu hybridních souprav, ale pan Farský 4.1.2019 píše, že ČD budou tyto vlaky testovat na trati Brno - Boskovice. Oficiální zprávu jsem nikde nečetl, ale někde tu informaci vzít musel.

2 Likes

Zdravím,
celou diskusi jsem přečetl jedním dechem.
Nikdy není pozdě,
termín to je jen datum na papíře.
Pane Sehnal dobrá práce.

3 Likes

Zatím to říkal opravdu pouze pan Farský. Oficiálně to zatím z ČD nezaznělo, i když jsem se na to sám doptával, kde přesně by to mohlo být - to se dokonce vyhýbaly i odpovědi, zda to bude na jihu Moravy.

Ale JMK má ideální podmínky pro provoz těchto vlaků - viz. hybridní soupravy - poslední příspěvek

Zdravím z úřadu,

přišlo psaní.

Mimoúrovňové křížení železnice se silnicí II/150 u hotelu Slavie

  • vyjádření k mimoúrovňovému křížení. Jestli je možné jej realizovat či nikoliv a pokud ne, tak z jakého důvodu.

Vyjádření investora a projektanta stavby Boskovická spojka :

Navržené řešení náhrady železničního přejezdu mimoúrovňovým křížením se zahloubením železniční trati až o 6 m v celkové délce cca 1,5 - 2 km představuje složité technické dílo s investičními náklady mnoha set milionů Kč. Ekonomické přínosy toho záměru budou ovšem obtížně vyčíslitelné, protože k dopravním problémům na křižovatkách v okolí přejezdu by evidentně docházelo i poodstranění úrovňového křížení se železnicí. Jejich důvodem je absence silničního obchvatu města. Náhrada přejezdu mimoúrovňovým křížením nikdy nebyla součástí stavby Boskovická spojka a není ji možno zařadit do této stavby, neboť podstatným navýšením nákladů by se stavba dostala pod úroveň ekonomické rentability. Pro SŽDC je náhrada železničních úrovňových přejezdů mimoúrovňovým křížením jednou z priorit, avšak v tomto případě (skutečně enormní investiční náklady, nízká traťová rychlost 50 km/h, relativně nízký počet vlaků 4 vlaky/hod. v porovnání s tratěmi na železničních koridorech) mají přednost přejezdy ve více rizikových lokalitách. Upozorňujeme, že počet vlaků ve špičkových hodinách se po realizaci stavby Boskovická spojka nezvýší oproti současnému stavu.

Samotnou technickou realizovatelnost návrhu jsme podrobně nehodnotili, musela by být objednána komplexní studie s uvážením všech technických aspektů.

Upozorňujeme také, že obdobné stavby v zastavěném území vždy naráží na odpor části veřejnosti, zvláště v případech, kdy záměr evidentně nemůže přinést kýžené zlepšení dopravní situace.

Otázka nasazení hybridních souprav je věcí objednatele dopravy. Pořizovací a provozní náklady jsou vyšší než u elektrických jednotek.

Mám k tomu několik výhrad, ale zatím jen jeden dotaz.Proč se vůbec plánuje Boskovická spojka za cca 2 miliardy , když v odpovědi proč to nejde je jako jeden z důvudů uvedena nízká traťová rychlost jen 50 km/h. Jako důvod že se tím nikdo seriózně nezabýval mě to stačí!!!!

2 Likes