Mimoúrovňové křížení železnice u Slávie

doprava
spojka
železnice

(Petr Ondráček) #21

Popravdě jsem to ani jinak moc nečekal...
Už teď mají údajně několik let zpoždění proti původnímu plánu a je potřeba začít co nejdříve čerpat peníze a budovat. A my bychom jim to teď zkomplikovali takovouto "přízemní" věcí, že když už bychom to měli budovat, ať to dává smysl... :thinking:


(Tomáš Znamenáček) #22

Já ten postoj Kraje v podstatě chápu. Tohle jsme měli řešit mnohem dřív. Myslím, že spolupráce napříč většími organizačními celky (SŽDC, JMK, město) je těžká disciplína a že ji prostě ještě moc neumíme.


(Petr Ondráček) #23

Tak jako jasně, já bych taky jako investor nebyl nadšený, kdyby mi někdo skoro za pět minut dvanáct takto změnil zadání. A nutnost udělat výraznou změnu projektu, která by se bude musela zase bůhvíkde projednávat a zase bych ztratil čas, kdy už mám pomalu naplánované stroje, lidi, kapacity apod.
Ale ve městě po tomto zásahu budeme stále bydlet my a ne kraj. Vzhledem k tomu ale jak velká investice to je a jaký zásah do fungování města to bude, tak je škoda, že jsme si to nepohlídali lépe, když k tomu byl příznivější čas a prostor...


(Rudolf Sehnal) #24

My jsme se kolem toho bavili už v roce 2016,ale jak jsem již psal,v tu dobu se ještě nemluvilo o hybridních soupravách a pro elektrfikovanou trať-což byl jeden s požadavků,by se muselo jít minimálně 7 m do země a to bylo v tu dobu neřešitelné.V současné době se těmito soupravami situace změnila, a je třeba to vzít v úvahu a probrat všechny možnosti na úpravu projektu.Proto by s tímto návrhem mělo přijít město a vysvětlit na kraji,proč se toto nedalo řešit dříve a snažit se o změnu projektu křížení, které se buduje na dalších nejméně 100 let,v tomto směru si myslím,že když se stavba k vůli různým změnám už po páté odložila,tak max.jeden rok by neměl být problém.Začátek stavby je plánován až na 03.2021.


(Rudolf Sehnal) #25

S první zmínkou o hybridních soupravách přišel p.Farský na Vašem fóru dne 4.1.2019.Od té doby proběhla široká a plodná diskuze na toto téma - to znamená jen dva měsíce.Za tu dobu jsem na základě této diskuze poslal na město dne 4.2.2019 1.zpracovaný návrh na mimoúrovňové křížení - doposud bez reakce.2.návrh rozšířený o možnost výstavby nové nádražní budovy jsem posílal 24.2.2019 s reakcí p.starosty dne 25.2.,že "bude žádat ,aby se jím zabývali odpovědní pracovníci".Co a kdo pro to udělal zatím nevim.


(Karel Achrer) #26

Vzhledem k tomu, že Boskovice až tak nutně spojku nepotřebují hned, tak jestli se zdrží třeba o 2-3 roky je v principu jedno. A určitě by to stálo za to mimoúrovňové křížení a mezitím by se mohla vyřešit i otázka financování parkovacích míst.


(Rudolf Sehnal) #27

Na dnešní schůzce ohledně Boskovické spojky,kde byla otázka mimoúrovňového křížení diskutována, bylo dohodnuto,že se k návrhu odborně vyjádří projekční kancelář SUDOP jako projektant spojky. Zatím malý,ale důležitý posun dopředu.Více uvidíme po posouzení.


(Lukáš Holík) #28

Dávám další info, dopis, který jsem psal panu Sehnalovi.

Dobrý den pane Sehnale,

schůzka se SŽDC proběhla po setkání na JMK odboru dopravy, abychom se jako vedení města informovali o tom, kam se projekt boskovické spojky posunul a také, abychom předali možnost řešení meziúrovňového křížení přejezdu u hotelu Slavie. Nyní bychom rádi ze strany SUDOPu znali vyjádření k zaslanému materiálu. Jelikož už bylo na projekt vydané kladné stanovisko EIA, nepředpokládám ze svých zkušeností, že by došlo ke změně v projektu. Pokud jsme chtěli jakoukoliv změnu ve prospěch města Boskovice, měla se řešit několik let nazpět. Jednali jsme i o přesunutí překladiště do Knínic, do celkového projektu bude zařazeno jako podprojekt (jupííí), dále je to již o vzájemném jednání.

Co se týká veřejného setkání, vzhledem k tomu, že se projekt příliš neposunul, není v současné době na místě. Osobně bych veřejné setkání organizoval na podzim 2019 nebo začátek roku 2020. Pokud by došlo k zásadním změnám či postupu, budeme Vás určitě informovat.


(Rudolf Sehnal) #29

Jak jsem již napsal,dřívější řešení bylo nerealizovatelné z důvodů elektrifikace tratě. Dnešní situace je úplně jiná a proto se až letos vracím k této možnosti. Myslím si, že i když je většina vyjádření hotova (EIA....), je nutné **novou situaci ** zvážit a přehodnotit. Nejedná se totiž jen o nějakou výměnu kolejového svršku, ale o úplně novou trať. Když už bylo rozhodnuto o tom, že se za nemalé peníze provede přeložka potoka, silnice i části tratě, postaví nové mosty, nové a větší nádraží, tak dodatečně nezvážit řešení mimoúrovňového křížení je krok zpět, Pokud stávajícím projektem Boskovické spojky jdeme do 21. století, tak přejezdem se závorami těsně u další křižovatky nejvytíženější silnice v Boskovicích , zůstáváme ve století minulém. Mimoúrovňový přejezd by byl tou pověstnou třešničkou na dortu, a i ten cukrář chtěl mít dokonalý výtvor. Zahloubením celého nádraží a části tratě by bylo jen plus pro vliv na životní prostředí. Stále věřím, že je na JMK dosti odborných a zodpovědných pracovníků, kteří dají hlavy dohromady a tuto možnost zváží. Nevyužítím nové situace s použítím hybridních souprav další možnost asi nebude, neboť po dokončení stavby by náprava byla příliš nákladná a tím nerealizovatelná. Je sice pět minut po dvanácté, ale stále je ještě čas.


(Petr Ondráček) #30

S tou "eiou" bych to neviděl jako neřešitelný problém, myslím.
Jako samozřejmě, že to není příjemné, takto jak říkáte správně, skoro "pět minut po dvanácté" upravovat dokumentaci. Je to asi trochu slovíčkaření, ale věcnou změnu projektu nežádáme (jiná trasa, nutnost znovu posuzovat nové skutečnosti). Za mne jde z hlediska EIA ve velkých uvozovkách o formální změnu - trasa zůstáva a jde pouze o místní částečnou změnu nivelety. Pokud by trať šla v podstatě pod úroveň terénu, tak bych poučeně-laicky čekal, že budou případné vlivy EIA na okolí spíš na stranu pozitvní a vytvoříme tak svým způsobem protihlukovou bariéru. A pokud EIA vyšla z hlediska hluku už teď, nemělo by být zapuštění pod terén být problémem. :thinking:
Jasně, musel by to někdo znovu přepočítat, ale trasa se nemění, pouze niveleta, takže by to snad při troše snahy mohlo jít. Ušetříme navíc zase za elektrifikaci tohoto apendixu tratě.

Neměli bychom se ale - když je teď možnost to řešit jiným, za mne asi provozně i stavebně jednodušším řešením než v roce 2016 - spokojit s tím, že budeme souhlsit se stávajícím řešením, abychom někomu nepřidělali "práci navíc". Myslím, že i kdyby se ta EIA musela upravit a znovu projednat a tím posunout datum stavby o rok, tak se v globálu asi zas tak moc neděje. Spojku v podstatě nijak dramaticky jako město nepotřebujeme - myšleno, že nevznikla jako projekt z popudu města - a když už se teda má jako opravdu realizovat (?), tak ať má aspoň nějaký smysl a přínos.

Další generace po nás by si už určitě nevzpomněly na to, že jsme tehdy v roce 2019 museli nechat přepracovat "eiu". Cena za její úpravu by byla rozhodně zanedbatelná v porovnání celkově investovaných peněz do celého projektu a do budoucna udržitelného rozvoje a provozu města.
Dle současné situace by tu byly sice nové koleje, ale pořád ve stejné poloze jak na začátku 20 století, když se sem dovedla železniční doprava. Ale mezitím se přeci jen pár věcí změnilo... :slight_smile:

Uvidíme tak, s čím přijdou projektanti ze SUDOPu a co napíšou. Ale určitě bych byl pro, řešit projekt komplexně, s výhledem na desítky let dopředu. Šance na přeřešení křižiovatky u Slavie až někdy potom (myšleno po dotažení kolejí v rámci "boskospojky") vidím jako limitně se blížící nule.