Financování nové knihovny

Jaká je tedy odhadovaná ceny knihovny v ZZN? A bude se měnit s úpravou projektu?

Cena na besedě zazněla, je to 100 - 120mil, přesnou částku mi nyní projektant nedokáže říct.

@Lukas.Holik A těch 306 milionů investiční dluhů je včetně knihovny a haly? Nebo bez nich a máme tedy investiční dluh cca 500 milionů?

A tato cena vychází z čeho? Ze studie? Z projektu?

Přesnou částku, tedy částku kterou bychom za tuto stavbu zaplatili budeme moct říct až v momentě, kdy bude vysoutěžen dodavatel stavby. Do té doby to budou pouze projektantské ceny např. podle ÚRS a budou se blížit reálné částce čím vyšší stupeň projektové dokumentace budeme mít zpracován.

1 Like

306mil. bez velkých investičních akcích, které jsem zmínil. To na besedě také zaznělo.

1 Like

Mně se moc nelíbí, jak tady házíme těmi čísly. Bez daně, s daní, projektová cena, vysoutěžená cena, etc. Podobně těch 300 miliónů „investičních dluhů“ je bez podrobností taky číslo úplně na pendrek – je to jen součet všech věcí, které po městu někdo chce, nebo jsou to potřebné investice do klíčové infrastruktury, nebo jsou to havarijní věci? Nevíme. Bavme se prosím o těch číslech trochu líp, než že každý něco vytáhne z rukávu. (Tohle je ostatně věc, kterou vyčítám i panu starostovi – prohlásit bez podrobností, že na knihovnu prostě nemáme, je diskuze tak do hospody. Stejně jako moje tvrzení, že město s příjmem 300 M ročně si knihovnu za 100 M dovolit může. Dokud se nebavíme o detailech, nevíme nic.)

5 Likes

Mě by ještě zajímalo, proč je ve střednědobném rozpočtovém výhledu na roky 2020-2024 zveřejněném na webu města uvedeno u knihovny, že 60 procent pokryje dotace. Dotace jistá není, jak zaznělo na diskuzi. Pokud nebude taková dotace, tak knihovna nebude? Nebo proč tam je tam poznámka?

Nevyřešíme ten celkový úvodní přehled financování knihovny radši článkem? Tady bychom to hodně roztahali, myslím, že si to téma zasluhuje pečlivější rozbor (a následně větší publicitu).

Zatím jsou k problematice knihovny známy pouze dvě informace: 1. město zvažuje stavbu knihovny, 2. hrubý odhad ceny knihovny je 115 mil. Kč. S tím souvisí moje otázka: co má být výstupem práce vaší budoucí pracovní skupiny?

A co v tom článku bude? Mám pocit, že k financování knihovny zatím není žádný materiál. Myslíš tím popis hrubého odhadu ceny knihovny, tedy na čem je ten odhad založen?

Většinou se hrubý odhad ceny vypočítává kubatůrou celé stavby a průměrnou cenou za 1 kubík nákladů podobných staveb.

Namátkou:

  • V jakém stavu je momentálně financování města?
  • Pokud máme ročně 50 M „na investice“, co přesně do těchto investic spadá?
  • Jaké je rozumné a maximální zatížení města úvěry?
  • Jak vypadá zatížení úvěry v jiných obcích ČR?
  • Na kolik nám momentálně vychází stavba knihovny, co to číslo znamená a jak se může měnit?
  • Jaké dotační tituly na knihovnu připadají v úvahu, konkrétně?
  • Pokud nebudou dotace, jsme ochotni stavět za vlastní?
  • Pokud máme nějaké „investiční dluhy“, co přesně to je zač? Kolik to celkem dělá a co z toho jsou nezbytné nebo kritické věci?
5 Likes

Uvidíme, jak s Tomem vyřešíme ten článek, který připravujeme, zda vydá materiál na jeden nebo dva texty.

Těch 50 MKč "na investice" mě taky zajímají. Pokud oslovíte nějakého "dešifranta" městského rozpočtu, bude to fajn. Ve výdajové části je v roce 2018 na kapitálové výdaje celkem 132.657 tis. Kč a jsou to vesměs stavby a rekonstrukce (plus nějaké pozemky, vybavení kina, auta). Centrum polytechnické výchovy je v této částce a to 56.925 tis. Kč, ale proti tomu zřejmě stojí v příjmové části v transferech 55.720 Kč. Nicméně nevím, co jsou to v řeči vedení města "investiční výdaje", takže pravděpodobně koukám do špatného podkladu. V každém případě nevidím částku 50 MKč, o které hovořil starosta. Já jsme se dopočítal částky zhruba 76 mil. Kč (ale mohu se významně mýlit).

1 Like

Já se k těm 50 nějak zhruba dopočítal. CPV je v příjmech i výdajích, takže to škrtneme ve výdajích a jsme na cca 76 milionech, jak píšete. Z mého pohledu se k těm 50 milionům dostal ještě započítáním sice investičních, ale prakticky "mandatorních" výdajů do oprav silnic a také do nemocnice. U silnic to bývá pravidelně necelých deset milionů a u nemocnice takřka dvacet, tak jsme po odečtení těchto sum zhruba 50 milionech. Opravy silnic a nemocnice se z rozpočtu i do budoucna těžko škrtne, takže je potřeba s nimi počítat.

1 Like

Out of topic: Vlastnictví nemocnice nás v investicích stojí "mandatorně" 20 ze 76 mil. Kč ročně. Doufám, že se někdy v jiné diskusi podaří mluvit o nedotknutelném tématu potenciálně jiného vlastníka nemocnice. --- K tématu: Asi bude hodně záviset na tom, jaké jsou ty až o 15 let odsunuté investiční akce, které bude nutné v dohledné době v Boskovicích řešit. Nechci nic vkládat do úst Lukáše Holíka, ale cítím v tom upozornění, že realizací velké investice by se možná na další dlouhé roky odsunuly již tak odsouvané akce. Ale to jen spekuluji.

No na druhou stranu, kdybychom takzvaně nedělali nic jiného kvůli hale a knihovně, máme je zaplacené za 4 roky, což zase není tolik. A když to rozvrstvíme třeba do 10–15 let, seženeme aspoň nějaké dotace + to třeba nakonec nebude 100 a 100, ale třeba 90 a 70 – tak to už nezní tak nereálně, ne?

3 Likes

Takto od boku bych si to netroufnul říct. Ale kdybych měl seznam plánovaných investic ve výhledu 10 let, jejich odhadovanou finanční náročnost a dobu zhotovení, dalo by se udělat několik modelů co kdy začít a jak by to finančně zatížilo městskou kasu (akorát bych ještě musel být aspoň trochu ekonom). Všechno se dá zrealizovat, dřív nebo později, za více či méně peněz. Je to otázka volby priorit a míry rizika. Ale především odvahy říct si, že tu knihovnu s komunitním centrem fakt chci, protože to město posune. Ono to tady asi moc nepadlo, ale v Boskovicích je řada fakt šikovnejch mladejch lidí, kteří to tu v budoucnu pozvednou. Ale je jim potřeba udělat podmínky: aby se měli kde scházet, aby se jim tady líbilo, aby měli kde realizovat svoje projekty a aby tady měli potřebné socio-kulturní zázemí. Já si vždycky vzpomenu na amatérský divadelní spolek Cimrman Revival ze Sivic (1000 obyvatel), který hraje už 16 let ve velkém sále obecního úřadu, má vždycky natřískáno po střechu a každé představení je lokální událost č. 1. Tak si myslím, že komunitní centrum a divadelní Sokolovna v desetitisícových Boskovicích je prostě nutnost a i náklady na půjčení si peněz se nám v budoucnu mockrát vrátí.

5 Likes

Jasně, je to záměrná střelba od boku, kterou chci jen poukázat na to, že větší hodnotu nemají ani ty příběhy o tom, že kvůli knihovně budeme mít poničené boty z neopravených chodníků. A hlavně že ta argumentace ve stylu když bude knihovna, nebude nic jiného není fér.

4 Likes