Financování nové knihovny

knihovna

(Ivo Provazník) #21

No jasně. Že se všechno nedá pořídit současně snad všichni chápou a nemá to být součástí argumentace. Od toho existuje pořadí dle priorit a bylo by dobré si to pořadí předem říct. Jinak to bude pro mnoho lidí velké rozčarování. --- Jinak pořád pevně věřím, že starosta nebude současnou diskusi brát jako vzájemné přetlačování nebo přímo boj o knihovnu (i když to tak z jeho projevu ve Skleníku malinko vypadalo). Tohle vedení má sílu a schopnost tu knihovnu postavit. Prosadit a zrealizovat takovou velkou investici fakt není jednoduché, ale stále věřím, že to vezmou za své a že k tomu využijí pomoci lidí, kteří se v tom angažují. Jakmile tu budovu otevřou, přinese to hodně Boskovicím, ale i body současné koalici. Nemůžou prohrát.


(Marek Osouch) #22

Narazil jsem dneska na cenové srovnání lokalit pro knihovnu z března 2017, kdy radní vybrali pro knihovnu variantu ZZN.

Odbor ORMI prověřil studie a vyhodnotil jednotlivé lokality z hlediska stavebně technického.

1. Přestavba a přístavba objektu DDM na ul. 17. Listopadu.
Studie byla zpracována jako Centrum celoživotního vzdělání s knihovnou, které vznikne přestavbou stávajícího objektu DDM a dostavbou proluky na ul. Kpt. Jaroše. Kromě knihovny jsou v objektu navrženy studovny, pracovny, hudební sál atd. Celkové náklady jsou odhadovány na 105 mil. Kč bez DPH. Nevýhodou tohoto návrhu je nedostatek parkovacích míst v těsné blízkosti objektu a vysoké náklady na stavbu.

2. Přestavba a přístavba bývalého objektu O2 na ul. Kpt. Jaroše.
Knihovna je umístěna v dvorní přístavbě bývalého objektu O2, která je navržena jako nová dominanta vnitrobloku za FÚ. Součástí studie je přestavba bývalého Domu zahrádkářů, kde je umístěn klub seniorů. Náklady jsou odhadovány na 90 mil. Kč bez DPH. Nevýhodou tohoto návrhu je nutnost respektovat technologická telekomunikační zařízení, která jsou součástí objektu a negativně ovlivňují dispoziční uspořádání. Výhodou může být možnost propojení s budovou kina.

3. Přestavba a nástavba bývalého objektu ZZN na ul. Kpt. Jaroše.
Studenti předvedli odvážné, nadčasové návrhy s jasnou organizací provozu knihovny. Součástí objektu je nástavba se společenským sálem, klub seniorů a kavárna. Provozní řešení stavby bylo průběžně konzultováno s vedením knihovny a je plně vyhovující. Náklady na realizaci jsou odhadovány na 85 mil. bez DPH.


(David Grénar) #23

K financování - nevím, kdo z vás to zaregistroval, ale 1.2. bylo na úřední desce zveřejněn dokument odkazující na rozpočtový výhled (střednědobý výhled) 2020 - 2024, kdy pro rok 2020 je plánován výdaj na knihovnu s komunitním centrem ve výši 45 000 tis. Kč, o rok později - tedy 2021 - 55 000 tis. Kč, pro rok 2022 - 2023 celkem 5 000 tis. Kč. U řádku je uvedena poznámka - dotace 60%

Na jednu stranu mě těší, že se s tím "počítá", ale na druhou stranu je to návrh, který teprve bude projednán RM a následně schvalován.

Doplním to trochu off topic, ale je tam taktéž počítáno se sportovní halou:
2020 - 15 000 tis. Kč
2021 - 50 000 tis. Kč
2022 - 35 000 tis. Kč

Ono je to poměrně zajímavé celkově, co se týká obsahu ... otázka je pak samozřejmě, co se dostane reálně do rozpočtu a bude se realizovat :slight_smile:

A samozřejmě mě zaujal řádek Splátka investičního úvěru, kdy je tam od 2021 do 2024 počítáno se splátkami úvěru v celkové výši 55 000 tis. Kč.


(Marek Osouch) #24

Všiml jsem si. Už jsem to tady i někde zmiňoval, že mě zaujala poznámka dotace 60 procent a nevěděl, jak si ji mám vyložit - jestliže když bude taková dotace bude se stavět, nebo že je to jistá dotace, nebo se nad ní uvažuje a proč tam ta poznámka vlastně je.


(Rudolf Sehnal) #25

To je jen důkaz toho mlžení,jak jsem psal 1.2. v sekci veřejné setkání......


(Ivo Provazník) #26

Myslím, že to koresponduje s vyjádřením starosty, že investice v této výši je realizovatelná pouze v případě, kdy bude část krytá dotací. Celkem je ve výhledu na knihovnu 105 mil. Kč a poznámka zřejmě značí, že 60 % ze 105 mil. Kč by bylo kryto z dotace. (Když bude dostupný vhodný dotační titul a když se dotaci podaří získat.)


(Marek Osouch) #27

Taky to tak chápu, ale v kontextu třeba s halou, kde je zase naopak v poznámce 20 procent a její cena ve výhledu není o nic moc vyšší, mi to přijde trochu úsměvné.


(Rudolf Sehnal) #28

To uvádím 3.2. ve výhledu - 115Mkč včetně dotace,podobně je to u haly,60 či 20% je výše vypsané dotace na konkrétní dotační titul.


(Tomáš Trumpeš) #29

A taky se v tom výhledu počítá s úvěrem 120 milionů korun, pokud dobře koukám.


(Rudolf Sehnal) #30

Když porovnám kapitálové výdaje celkem a investiční úvěry na jednotlivé roky,tak to vypadá,že výdaje do cca 130Mkč počítá město s tím,že to zvládne z vlastních zdrojů,při vyžších výdajích počítají s úvěrem.Rok 2019 - 132Mkč-bez úvěru,2020 - 165Mkč-úvěr 35Mkč,2021 - 188Mkč-úvěr 50Mkč a rok 2022 - 155Mkč úvěr 35 Mkč.


(David Grénar) #31

Je to tak, od roku 2020 je tam vidět plán splátek. Obecně si myslím, že pokud chceme něco postavit, co nebude pouze "z nouze ctnost", tak to bude chtít kombinovat dotace-úvěr-vlastní zdroje ... a jak je obecně známo, tak města mají možnost dostat poměrně zajímavé nabídky na úvěrování - a to jsme v době, kdy běžný smrtelník může dostat "levný" úvěr, co potom město :slight_smile:


(Rudolf Sehnal) #32

V akčním plánu na rok 2019 je uvedeno, že pro umístění Komunitního centra s knihovnou byla vybrána rekonstrukce budovy ZZN.Náklady cca 90 mil.bez DPH.