Průjezd prolukou na ulici 17. listopadu

V rámci vybudování okružní křižovatky u pošty má být mimo jiné zprovozněna pro auta proluka na ulici 17. listopadu vedle finančáku směrem k pekárně.

O celé investici píšeme podrobněji v tomto textu, zprůjezdnění proluky mi pan Zouhar z investičního odůvodnil takto: „Změna je vyvolána realizací nového odbočovacího pruhu před křižovatkou u evangelického kostela. Nebylo by možné levé odbočení a řidiči by tak byly nuceni objíždět větší část Boskovic.“

Neuměl by mi to někdo blíž vysvětlit? Nejsem motorista a celkově se v tomto moc nevyznám, takže nerozumím, proč přesně je toto potřeba a jak velké části aut se to týká, jak moc je to pro to dopravní řešení důležité a jak velké problémy by způsobilo, kdyby to nebylo.

3 Likes

Pokusím se. Jedná se o následující věc, kterou jsem znázornil na obrázku níže - doufám, že si to z popisu řešení od Ing. Nováka z počátku roku 2021 pamatuju dobře.


(obrázek: JNDS projekt s.r.o.)

V růžové části ulice Hybešova u pošty má v nájezdu na okružní křižovatku uprostřed plnou čáru, kterou jsem zvýraznil růžově. Dle pravidel silničního provozu by ji tedy neměl nikdo při výjezdu z navrženého parkoviště přejet - tak jak je to zde v současnosti možné, protože zde není vodorovné dopravní značení (navíc hned za tímto křížením je navržen nájezd do odbočovacího pruhu směr Svatopluka Čecha, Výsluní a Hybešova - vyznačen růžovou čárkovaně).

Takže proto aby auta, která z části vyznačené červenou šipkou se mohla dostat dál například na Jevíčko a nemusela komplikovaně "objíždět polovinu města" vznikne věc, kdy do už tak exponované ulice, kde je velký provoz aut / autobusů, společně s pěšími přivedeme v polovině ulice ještě další auta.

A to všechno jen proto, aby automobily nemusely najet o kousek víc. Logiku to vysvětlení jistě má, ale tímto způsobem si myslím, že by se správně řešené město, které by mělo být v této části hlavně s respektem k pěším, prostě navrhovat nemělo.
Podobně to funguje třeba i u zjednosměrněných ulic (kterých ve městě taky pár máme - mmch zrovna ulici 17.listopadu). Taky si nikdo asi nestěžuje, že když do ulice vjede, že nemá možnost se vrátit stejnou cestou zpět směrem k náměstí a musí si to prostě objet.

Jinak doporučuji si všimnout roztomilé snahy nacpat parkoviště u centra kam to jen jde - zde v zelené ploše vedle mezonetového domu naproti evangelickému kostelu. To parkoviště nejen, že je navrženo předpokládám mírně do kopce, ale jako bonus je navíc do oblouku. Tam by byla radost parkovat a určitě by to přineslo k odeslané zásilce na poště i nejednu pojistnou událost.

Toto opravdu jako chceme? Baví mne, že v době když jsme byli jako SRAB zvaní na jednání související s dopravou a zmínil jsme, že toto konkrétně nepovažujeme za vhodné řešení, tak jsme byli ujištěni, že to je pouze návrh a do budoucna to je vnímáno jako možná rezerva. Za půl roku se to sem vrátilo a je to znovu součást projektu...

6 Likes

Já si to teď měřil na mapě: objezd přes nám. 9. května a ulici kapitána Jaroše k 17. listopadu zabere cca 2 minuty, je to 1,2 km. Přes případnou propojku je dlouhá 450 metrů a místo dvou minut se pojede jednu! Pokud vůbec, protože tam pořád tama chodí davy lidí, takže tam auta pojedou pomaleji.

4 Likes

Je to tak - tudy je největší pohyb studentů - od minimláně dvou až tří škol směrem právě na ulici 17. listopadu a nebo ještě dál na autobusové / vlakové nádraží. Tak tam pošlem ještě auta k tomu...

Jako pravda, asi jich nebude taková šňůra, co teď jezdí po Sokolské a Náměstí 9. května - díky uzavírce ulice Kapitána Jaroše, ale za mne to není krok dobrým směrem. I kdyby se tam nakrásně snížila rychlost jízdy aut, tak tento vnitroblok si zaslouží spíš jít cestou zlepšení tohoto prostoru pro pěší, než sem přivést další auta.

Aby navíc při příchodu na jednotlivé zastávky autobusů směrem po ulici 17. listopadu by musel chodec přecházet ještě nový přechod.

3 Likes

A určitě se autům bude skvěle vyjíždět na 17. listopadu, když přes ty autobusy vůbec neuvidí.

3 Likes

Souhlasím s předešlými komentáři, také toto řešení nepovažuji za dobré.

4 Likes

Můj plný souhlas, nebylo by možné po domluvě s majiteli pozemků p.č.158/3 - autospol, a p.č.158/6 - Mazáč Pavel na odkupu částí a provést novou propojovací vozovku na stávající parkoviště a výjezd u jednoty?

Měl bych příspěvek ke "zkratce" zprůjezdněním proluky. (Mimochodem, ta proluka je vizuálně naprosto příšerná a jistě by si zasloužila patřičnou úpravu, aby se dala považovat za součást pěší klidové zóny.) Ten nápad se zkratkou nepochybně vychází z motoristovy hlavy. Za tu dobu, co denně a soustavně řídím auto, jsem dospěl k osobnímu poznatku - většina řidičů s velkou nechutí jede trasou byť o 10 metrů delší. Argument, že auto tam dojede bez lidské námahy a že ztráta na čase a palivu je zanedbatelná, nefunguje. Bohužel, tady se opět ustupuje řidiči na úkor chodce. Ach ta snaha všude dojet autem, zaparkovat co nejblíž, minimalizovat chůzi. Podle mne je ale potřeba myslet alespoň na 20 let dopředu a nezavádět auto dopravu do centra, odkud ji budeme za 20 let vytlačovat. Počet aut roste, doprava se zahušťuje, ale kapacita silnic zůstává.

4 Likes

Mohu se zeptat: to parkoviště do oblouku navrhoval architekt? Mohl by tam prosím dostat za trest jedno vyhrazené místo uprostřed toho většího oblouku? Odhaduji, že vzdálenost mezi liniemi vnitřního oblouku je tak 2,25 m. Přeji hodně úspěchů v "trefovačce" mezi auta a spolujezdcům na zadních sedadlech pak příjemné vystupování.

4 Likes

Naprosto s Vámi souhlasím. Většinou všechny podobné snahy vychází z toho, že cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly. Tady je to jak se zavděčit automobilistům a nabídnout jim něco jako legendárního Yettiho (a to nemyslím vozidlo mladoboleslavské automobilky, ale bájného tvora, kterého doposud nikdo neviděl)
A i přesto, že myslím snad většina dopraváků ví, že toto nefunguje - tak v tomto duchu bohužel někde pořád navrhují, nebo jsou nuceni navrhovat. Je prokázáno, že čím víc parkovišť uděláme, tím budou plnější a čím víc jízdních pruhů vytvoříme, tím budou zácpy na silnici větší. Prostě automobilisté využují toho, co jim bude nabídnuto - a to vždy naprosto na maximum...

Myslím, že navrhovat město - a hlavně části kolem centra - podle přání těch, co jezdí autem není ta správná cesta (a to i přesto, že znám obě strany příběhu a snažím se pochopit argumenty obou stran).
Z horizontu výhledu na několik (možná desítek) let dopředu je to ale obrovsky krátkozraké. Snaha vybudovat okružní křižovatku u pošty je toho bohužel smutným důkazem. Pokud totiž někdy bude realizována R43 (či teď nově D43, X43 a nebo snad R73), tak jsem zvědav, co budem potom s tím karuselem "u pošty" dělat?!? To ho, pak, až už nebude potřeba "zkapacitnit" křižovatku budem za další peníze znovu vracet zpět?

Mmch ta odhadovaná cena cca 50 M - jen za to, že tudy (snad) projede ve špičce víc aut je fakt bláznivá. Nezískáme tím nijak lépe řešenou ulici, neprotáhneme tudy s největší pravděpodobností bezpečně cyklostezku, nevyřešíme tu do budoucna inženýrské sítě - tak, aby stormy na Sokolské, až dožijí, nemusely pryč. Budeme tu mít jen obrovskou okružní křižovatku navrženou z velké části hlavně pro auta.

Je zajímavé, že aniž bychom se jakkoliv domluvili, tak jste v podstatě řekl to samé, co jsme říkali vedení města a projektantovi na jedné z prvních (a pak velmi rychle i posledních) pracovních skupin k dopravě. Na Vaši otázku si dovolím odpovědět, že architekt to s největší pravděpodobností nenavrhoval - architekt (a ne jeden) říkal to samé co Vy.
Že taková věc sem jednak vůbec nepatří a za druhé, že parkovat v obou parkovacích místech na konci toho oblouku je skoro pro Stiga z TopGearu.

4 Likes

Mě trochu děsí to "snad" ve vaší větě. Tak nějak předpokládám, že dopravně je ta 50M investice zdůvoděná, tedy že v některých situacích bude křižovatka průchodnější. Nicméně doufám, že byly zváženy parametry za veškerých dopravních situací. Tedy dopravní průchodnost, nehodovost s účastí aut, cyklistů, chodců, a to vše v běžném provozu, ve špičce, atd. Zvláště ta špička mě trápí. Z mnoha kruhových křižovatek znám situace, kdy několik málo (!) individuálních chodců jdoucích po přechodu těsně za kruháčem dokonale ucpe provoz, a to ve všech vjezdech i výjezdech. U pošty, resp. v centru měst, ty chodce předpokládám. Hezkým příkladem je Blansko, kde to dokonce jeden čas nechtěně simulovali umístěním dopravních světel za kruháč.

Problémy jsou pojmenovány. Teď mě napadá otázka - jde s tím v této fázi přípravy ještě něco dělat? Volební období se chýlí ke konci a oni potřebují alespoň jeden pomník...

Mimochodem: často se mluví o tom, že se veřejnost ozve pozdě, že dříve nepřipomínkuje, nepodává podněty apod. Díval jsem se teď na webu na ty studie a nikde není nákres, že by snad proluka měla být zprůjezdněna.

2 Likes

To bude nejspíše tim , ze prezentovány projekt je pouze první studií,která doznala spousty změn. Bohužel aktuální projektovou dokumentaci uvidíme až na vyvěsce probíhajícího řízení…..

Pokud vůbec. Na elektronické úřední desce boskovického úřadu jsem kupříkladu nikdy neviděl, zahájené řízení k této stavbě (možná ještě neběží, ale neviděl jsem to ani dříve u knihovny, kde určitě běželo) Měl jsem dojem, že se tam musí zveřejňovat všechny veřejné stavby. (Je možné, že jen špatně hledám).

Koukám, že opravdu v dokumentaci na webu města část napojení vnitrobloku na ulici 17. listopadu chybí... Proč?
Níže tedy pouze pro představu (upozorňuji, že mohlo v aktuální dokumentaci dojít ke změně, i když to úplně nepředpokládám), je výřez z výkresu, který jsme obdrželi jako podklad k jednání na začátku roku 2021. (Pro zvětšení je třeba nakliknout)


(obrázek: JNDS projekt s.r.o.)

Základní orientační "body" jsem ve výkrese popsal - světle modrou šipkou je vyznačeno plánované propojení vnitrobloku s ulicí 17. Listopadu, světle šedou šipkou je pak vyznačen stávající průchod z této ulice na Růžové náměstí.
Legenda použitých materiálu - dle barev je přiložena vpravo dole.

Jen pro orientaci, například kolik zeleně pro ty, co ze budou čekat na svůj autobus je zde nově navrženo a v jakém poměru je tu, kousek od centra města plocha pro vozidla vs. plocha pro chodce, kterých tu nebude asi zrovna málo... :thinking:
Ta zbytková zelená plocha co tam vyšla za a před parkováním autobusů do zeleně nepočítám, protože to je plocha, která se bude jednak špatně udržovat a k celkovému dojmu z ulice taky úplně moc nepřispěje.

Můj komentář k řešení je stále stejný, jak na začátku roku 2021 - rutinně zvládnutý projekt, kterému z dopravního hlediska lze asi máloco vytknout. Stěrače stírají, klaksony troubí, autobusy parkují a úředníci dle souladu s legislativou rutinně schvalují.
Ulice je zúžena, aby se snížila rychlost průjezdu vozidel (což je v pořádku) ale místa na chodníku pro tu spoustu pěších, kteří zde za den projdou a nebo čekají moc nezbylo. Respektive vše zůstalo při starém, jen autobusy už neparkují na silnici, ale na vyhrazeném betonovém pásu. Posun ke kvalitnějšímu veřejného prostoru se tak úplně nekoná. Toho, aby se zde třeba jen v náznaku lidé cítili dobře je tam pramálo.


Jak jsem psal už jinde - klidně i tomuto záměru by slušela soutěž. Architektonicko-urbanistická. Kdy architekt by byl hlavní koordinátor, který by si do týmu přizval urbanistu, dopravního inženýra, sociologa, krajinářského architekta a dohlížel by na to, aby výsledek nebyla pouze legislativně správně vyřešená doprava, ale aby se zde protnuly všechny výše zmíněné profese, nejlépe v ideálním stavu.

Abychom totiž nezískali ulici vyvedenou pouze v nových materiálech (s všudypřítomnou zámkovou dlažbou), ale s nulovou přidanou hodnotou. Chápu, že je docela troufalé, chtít po vedení města architektonickou soutěž na část ulice (takové soutěže se ale běžně dělají), když není schopno už asi 16 let vysoutěžit jednou sportovní halu, ale prostě jsem chtěl, aby to zde zaznělo.

6 Likes

Souhlasim s Barto. Navic se domnívám ze se ma vyresit v ramci takto velkého zásahu nejen silniční těleso a chodníky, ale celý prostor ulice 17. Listopadu a to vcetne parkoviste.

1 Like

...díky, to jsem bral jako samozřejmost, až jsem to tam zapomněl napsat. :blush:
Dopravu ve městě (a s tím ruku v ruce veřejný prostor) nejde řešit takto po částech. Každou ulici zvlášť. To jsou spojené nádoby. A pokud takto někde něco vyřešíme - ale jen pouze v rámci řešeného území - většinou se pak stane, že o dvě ulice dál pak se zpožděním zjistíme, že to nefunguje tak, jak bychom si všichni představovali.

Tady jsme získali posudek celého projektu od brněnských památkářů:

Píšou k tomu mimo jiné: „Svým charakterem a konkrétním navržením je do městského prostředí tato úprava zcela nevhodná, jde o předimenzovanou dopravní stavbu, sveřepě dopravního pojetí bez citlivosti k specifikám realizace v městském prostředí. To bude v již tak urbanisticky poničeném místě ještě zhoršeno.“

1 Like

Tahle věta od brněnských památkářů je svým obsahem strašlivá.