Obnovení cesty k lipám za Nádražní

V Respektu vyšel pěkný článek o obnovování polních cest. Mimo jiné se tam píše:

„V cestách je zanesená paměť celého kraje, a i po desetiletích, i když zmizely, pořád se prokreslují na povrch,“ vysvětluje. Přišel například na záhadu, proč uprostřed polí nedaleko města stojí stará lípa a základy božích muk, zdánlivě beze smyslu.

Což mně připomnělo naše dvě lípy a kříž za ulicí Nádražní, cestou k Otylce. A jasněže tam ty cesty byly, viz katastrální mapu:

To velké X vlevo jsou bývalé cesty, pořád ještě v majetku města. (Dole železniční trať, tmavá cesta je současná polňačka od přejezdu dál nahoru k Otylce.) Nebylo by pěkný něco z toho obnovit, aby ty lípy byly běžně přístupné?

3 Likes