Zadání na sportovní halu

Nové vedení Boskovic začalo hned od nástupu na radnici vybírat možné varianty umístění sportovní haly. O místě výstavby má být jasno přibližně během čtvrt roku. Blíže o tom informuje aktuální článek Marka Osoucha na Ohlasech.

O konkrétní podobě haly zatím asi nejvíc vypovídá zápis z prosincového jednání rady, kde se mimo jiné píše:

Půdorysný rozměr navrhované haly je 65 x 38m, což činí 2.470 m2 zastavěné plochy. Hrací plocha o velikosti 45 x 25m je určena pro většinu halových sportů včetně prostorově nejnáročnějšího florbalu. Světlá výška haly bude 9m. Zázemí haly bude tvořit 6 šaten včetně sociálního zázemí. Součástí bude také zázemí pro rozhodčí a trenéry. Počítá se s realizací lezecké stěny, gymnastického sálu a posilovny. Pro diváky bude určeno zázemí s občerstvením a tribunou s kapacitou 300 diváků.

Součástí projednávaného materiálu, který se týkal možné výstavby haly na Hybešově ulici u Národohospodářské školy, byla také příloha obsahující katastrální mapu a požadavky sportovních oddílů.

O tuto přílohu jsem vedení města požádal, abychom měli přehled o tom, co kluby vlastně požadují. Po diskusi jsem nakonec dostal následující oficiální odpověď:

Z pověření pana místostarosty Radka Mazáče vám odpovídám na vaši žádost: Požadované materiály jsou interními pracovními materiály, které jsou součástí přípravy souhrnného materiálu o možných lokalitách pro výstavbu sportovní haly v Boskovicích a jsou průběžně aktualizovány. Nejsou tedy konečnými materiály pro prezentaci veřejnosti. Komplexní materiál včetně příloh bude představen na tiskové konferenci města Boskovice v časovém horizontu jednoho měsíce.

Postup radnice je dle mého názoru protiprávní – pokud rada materiál projednala, což se 4. 12. 2018 stalo, má na něj veřejnost na základě zákona o svobodném přístupu k informacím právo. Máme právě nárok na průběžné informace, nikoliv až na hotové závěry a rozhodnutí. To je politika v 21. století. Proto jsem nakonec o přílohu požádal oficiálně právě na základě milovaného infozákona.

O výsledku budu informovat.

5 Likes

Co sám nejvíc a nejhlasitěji Radek Mazáč kritizoval, teď předvádí :), mně by byla hanba... na druhou stranu, třeba to má nějaký "dobrý" účel, aby se neopakovala Slovákova, tak před rozvedením diskuze to projednávají s dotčenými sousedy atd., aby to pak zase někdo neshodil? To bych se pak nedivil té opatrnosti, jakože - oni to dají do novin a podělají nám to ukecávání?

4 Likes

Mrkni do toho odkazovaného článku – místní se už od Vánoc marně snaží domluvit s panem místostarostou schůzku.

2 Likes

Co je proboha tak tajného na sumarizaci požadavků sportovních oddílů? :thinking:

To, co je výše nazváno zadáním haly je za mne pouze hrubá definice základní velikosti hrací plochy se světlou výškou a povšechnou specifikací vniřní náplně. Ať se na mne nikdo nezlobí, ale toto prostě zadáním není. Na základě čeho se došlo k velikosti haly 65 × 38 m?!? Stavíme snad v nějaké proluce, kde jsou rozměry dány okolními stavbami? Proč to není třeba 64 × 39 m? Takto střílet od pasu cifry mi přijde dost zavádějící.
Je přeci dán pozemek a konkrétní velikost haly bude jasná až s konkrétním návrhem, dle stavebního programu - tedy zadáním.

Zadání jakékoliv stavby, klidně i sportovní haly chápu totiž jako komplexnější dokument - např se základním odhadem velikosti místností, jejich možnou kapacitou (kde je možné toto zadat), základním představou o provozu, návaznostech, apod.
V rámci zadání mohou být předepsány i požadované tepelně technické parametry stavby, např. obvodového pláště - je to pravda ještě vyšší level, ale proč ne? Třeba zrovna tento parametr může být jedním z důležitých kriterií při hodnocení energetické náročnosti stavby v budoucnu.

Říkal jsem to už několikrát a nic se na tom nezmění - sportovní hala pro mne není typizovaný objekt většinou realizovaný na periferii města s nosnou ocelovou konstrukcí, do kterého se zde, namísto skladových ocelových regálů vysoké nosnosti nainstaluje dvojice košů na basketbal, a kůlů na volejbal; v lepším případě s tribunou, v horším pak bez. A málem bych zapomněl - nad vstup ještě umístit nápis sportovní hala... aby bylo jako jasno :wink:

Pokud zadání je takto vágní, nemohu bohužel očekávat jiné i samotné řešení. Pak totiž může logicky opět nastat diskuse, jestli náhodou není hala moc velká, malá, má dostatek nebo naopak málo místností apod.

Za mne takto tedy rozhodně ne a jsem zvědav jak tato taškařice nakonec dopadne. Dobrý pocit z toho zatím ale rozhodně nemám.

4 Likes

Jo, uz to ctu. No, tak zatim si Radek Mazac haze minusovy body do vlastniho "medialniho" kose. Libi se mi to prohlaseni z Vysluni - nechceme blokovat, ale jednat o zarukach kvality.

Máme tu odpověď – samozřejmě v poslední možný den. Soubory jsou ke stažení zde v odpovědi.
U té mapy jsem byl už dříve upozorněn, že při vyjednávání s krajem se plocha a zaměření pozemku mění, takže to pls berme s rezervou.

Požadavky klubů jsou pozoruhodný materiál, dělá to na mě dojem, že se zadáním se moc nepářeme.
Přikládám i jako obrázek:

3 Likes

Debatu o variantě Červená zahrada jsem oddělil do samostatného tématu: Hala v Červené zahradě

Výborně! Tak tajemství je odhaleno a alespoň něco už se ví.
Přesto si myslím, že na opravdovém zadání - lépe tedy spíše tzv. "stavebním programu" je potřeba ještě trochu zapracovat. Zpracovatelé současného dokumentu prominou, ale toto je pouze seznam místností a sportů, které se zde budou chtít provozovat. Nechci se opakovat, psal jsem to už v jiném tématu zde - pokud chceme získat kvalitní a adekvátní řešení toto fakt nestačí.

Předpokládám, že po kritice způsobu zadání knihovny bude určitě vypsána minimálně vyzvaná architektonická soutěž a na základě těchto parametrů bychom dostali vzájemně neporovnávatelné výstupy. To ale není určitě chtěný výsledek.

U situace tomu rozumím tak, že nákres stavby umístěné na pozemku je pouze orientační. U návrhů předpokládám vyšší kvalitu práce s veřejným prostorem a i stavbou samotnou.

2 Likes