Zadání na sportovní halu

Nové vedení Boskovic začalo hned od nástupu na radnici vybírat možné varianty umístění sportovní haly. O místě výstavby má být jasno přibližně během čtvrt roku. Blíže o tom informuje aktuální článek Marka Osoucha na Ohlasech.

O konkrétní podobě haly zatím asi nejvíc vypovídá zápis z prosincového jednání rady, kde se mimo jiné píše:

Půdorysný rozměr navrhované haly je 65 x 38m, což činí 2.470 m2 zastavěné plochy. Hrací plocha o velikosti 45 x 25m je určena pro většinu halových sportů včetně prostorově nejnáročnějšího florbalu. Světlá výška haly bude 9m. Zázemí haly bude tvořit 6 šaten včetně sociálního zázemí. Součástí bude také zázemí pro rozhodčí a trenéry. Počítá se s realizací lezecké stěny, gymnastického sálu a posilovny. Pro diváky bude určeno zázemí s občerstvením a tribunou s kapacitou 300 diváků.

Součástí projednávaného materiálu, který se týkal možné výstavby haly na Hybešově ulici u Národohospodářské školy, byla také příloha obsahující katastrální mapu a požadavky sportovních oddílů.

O tuto přílohu jsem vedení města požádal, abychom měli přehled o tom, co kluby vlastně požadují. Po diskusi jsem nakonec dostal následující oficiální odpověď:

Z pověření pana místostarosty Radka Mazáče vám odpovídám na vaši žádost: Požadované materiály jsou interními pracovními materiály, které jsou součástí přípravy souhrnného materiálu o možných lokalitách pro výstavbu sportovní haly v Boskovicích a jsou průběžně aktualizovány. Nejsou tedy konečnými materiály pro prezentaci veřejnosti. Komplexní materiál včetně příloh bude představen na tiskové konferenci města Boskovice v časovém horizontu jednoho měsíce.

Postup radnice je dle mého názoru protiprávní – pokud rada materiál projednala, což se 4. 12. 2018 stalo, má na něj veřejnost na základě zákona o svobodném přístupu k informacím právo. Máme právě nárok na průběžné informace, nikoliv až na hotové závěry a rozhodnutí. To je politika v 21. století. Proto jsem nakonec o přílohu požádal oficiálně právě na základě milovaného infozákona.

O výsledku budu informovat.

5 Likes

Co sám nejvíc a nejhlasitěji Radek Mazáč kritizoval, teď předvádí :), mně by byla hanba... na druhou stranu, třeba to má nějaký "dobrý" účel, aby se neopakovala Slovákova, tak před rozvedením diskuze to projednávají s dotčenými sousedy atd., aby to pak zase někdo neshodil? To bych se pak nedivil té opatrnosti, jakože - oni to dají do novin a podělají nám to ukecávání?

4 Likes

Mrkni do toho odkazovaného článku – místní se už od Vánoc marně snaží domluvit s panem místostarostou schůzku.

2 Likes

Co je proboha tak tajného na sumarizaci požadavků sportovních oddílů? :thinking:

To, co je výše nazváno zadáním haly je za mne pouze hrubá definice základní velikosti hrací plochy se světlou výškou a povšechnou specifikací vniřní náplně. Ať se na mne nikdo nezlobí, ale toto prostě zadáním není. Na základě čeho se došlo k velikosti haly 65 × 38 m?!? Stavíme snad v nějaké proluce, kde jsou rozměry dány okolními stavbami? Proč to není třeba 64 × 39 m? Takto střílet od pasu cifry mi přijde dost zavádějící.
Je přeci dán pozemek a konkrétní velikost haly bude jasná až s konkrétním návrhem, dle stavebního programu - tedy zadáním.

Zadání jakékoliv stavby, klidně i sportovní haly chápu totiž jako komplexnější dokument - např se základním odhadem velikosti místností, jejich možnou kapacitou (kde je možné toto zadat), základním představou o provozu, návaznostech, apod.
V rámci zadání mohou být předepsány i požadované tepelně technické parametry stavby, např. obvodového pláště - je to pravda ještě vyšší level, ale proč ne? Třeba zrovna tento parametr může být jedním z důležitých kriterií při hodnocení energetické náročnosti stavby v budoucnu.

Říkal jsem to už několikrát a nic se na tom nezmění - sportovní hala pro mne není typizovaný objekt většinou realizovaný na periferii města s nosnou ocelovou konstrukcí, do kterého se zde, namísto skladových ocelových regálů vysoké nosnosti nainstaluje dvojice košů na basketbal, a kůlů na volejbal; v lepším případě s tribunou, v horším pak bez. A málem bych zapomněl - nad vstup ještě umístit nápis sportovní hala... aby bylo jako jasno :wink:

Pokud zadání je takto vágní, nemohu bohužel očekávat jiné i samotné řešení. Pak totiž může logicky opět nastat diskuse, jestli náhodou není hala moc velká, malá, má dostatek nebo naopak málo místností apod.

Za mne takto tedy rozhodně ne a jsem zvědav jak tato taškařice nakonec dopadne. Dobrý pocit z toho zatím ale rozhodně nemám.

4 Likes

Jo, uz to ctu. No, tak zatim si Radek Mazac haze minusovy body do vlastniho "medialniho" kose. Libi se mi to prohlaseni z Vysluni - nechceme blokovat, ale jednat o zarukach kvality.

Máme tu odpověď – samozřejmě v poslední možný den. Soubory jsou ke stažení zde v odpovědi.
U té mapy jsem byl už dříve upozorněn, že při vyjednávání s krajem se plocha a zaměření pozemku mění, takže to pls berme s rezervou.

Požadavky klubů jsou pozoruhodný materiál, dělá to na mě dojem, že se zadáním se moc nepářeme.
Přikládám i jako obrázek:

3 Likes

Debatu o variantě Červená zahrada jsem oddělil do samostatného tématu: Hala v Červené zahradě

Výborně! Tak tajemství je odhaleno a alespoň něco už se ví.
Přesto si myslím, že na opravdovém zadání - lépe tedy spíše tzv. "stavebním programu" je potřeba ještě trochu zapracovat. Zpracovatelé současného dokumentu prominou, ale toto je pouze seznam místností a sportů, které se zde budou chtít provozovat. Nechci se opakovat, psal jsem to už v jiném tématu zde - pokud chceme získat kvalitní a adekvátní řešení toto fakt nestačí.

Předpokládám, že po kritice způsobu zadání knihovny bude určitě vypsána minimálně vyzvaná architektonická soutěž a na základě těchto parametrů bychom dostali vzájemně neporovnávatelné výstupy. To ale není určitě chtěný výsledek.

U situace tomu rozumím tak, že nákres stavby umístěné na pozemku je pouze orientační. U návrhů předpokládám vyšší kvalitu práce s veřejným prostorem a i stavbou samotnou.

2 Likes

Zde poslední zveřejněná verze zadání na sportovní halu na Hybešově.

VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY

Požadavky na výstavbu sportovní haly Boskovice

1. Rozměry hřišť

Druh sportu Hrací plocha Rozměry hřiště
Florbal 44,00 m × 23,00 m 40,00 m × 20,00 m
Volejbal 31,00 m × 19,00 m 18,00 m × 9,00 m
Basketbal 32,00 m × 19,00 m 28,00 m × 15,00 m
Házená 44,00 m × 22,00 m 40,00 m × 20,00 m
Badminton 13,40 m × 6,10 m
Tenis 36,57 m × 18,29 m 23,77 m × 10,97 m

Předpokládané rozměry hrací plochy haly: 46 m × 26 m

2. Provozované sporty:

volejbal, basketbal, florbal, tenis, sálová kopaná, házená, nohejbal, badminton, stolní tenis, gymnastika

3. Výška haly (volný prostor od povrchu hrací plochy):

10 m běžná na ligu volejbalu, 12,5 m na mezinárodní utkání

4. Rozdělení tréninkových ploch po délce haly:

3 části

5. Tribuna:

 • 500 diváků sedících
 • místa pro tělesně postižené osoby

6. Povrch podlahy:

dřevěná palubovka/umělý povrch

7. Zázemí:

 • 6–8× samostatné šatny pro min.18 hráčů včetně sprch a WC
 • provoz šaten rozdělen na čistý a špinavý (samostatný vstup a výstup z šaten)
 • 2× samostatné šatny rozhodčí (včetně sprch a WC)
 • skladovací prostory pro nářadí a sport. vybavení
 • 2× klubovny
 • ošetřovna + místnost pro dopingovou kontrolu s WC, nosítka a defibrilátor

8. Další prostory:

 • posilovna
 • gymnastické sály (10 x 16 m, na jedné straně zrcadla, na druhé madla)
 • vstupní hala + recepce (kancelář správce)
 • občerstvení
 • šatna a WC pro diváky
 • technické zázemí

9. Technické požadavky:

 • ozvučení, akustika
 • osvětlení dle norem, pro TV přenosy požadavek 1350 luxů
 • bezbariérový přístup
 • vytápění a větrání
 • připojení k internetu (WiFi)
 • zázemí pro TV – dostatečné prostory pro parkování nákl. aut TV, jejich hmotnost 20 tun, dostatečný el. přívod s výkonem a jištěním, dostatečné internet. připojení se stabilním připojením a rychlostí, místo pro kamery 2x2 m naproti divákům, dostatečné odstupy zábradlí od zdí, odstupy od lajn, možnost použití závěsných lávek ve výšce 3 m
 • zázemí pro Press

10. Sportovní vybavení:

 • 2× opona na rozdělení haly na 3 hřiště
 • 2× síť za brankami, ochranné sítě na okna
 • 1× světelná tabule s ovládáním časomíry a skóre
 • 2× basketbalový koš dle pravidel FIBA
 • místa pro hráče na střídání (lavičky pro florbal)
 • stolek s časomírou mimo hrací plochu
 • 2× branka na házenou i futsal (3 m × 2 m)
 • 4× branka na florbal
 • 6× sloupek na volejbalovou síť
 • 1× sloupek na volejbal s empirem pro rozhodčího
 • 3× síť na volejbal
 • 2× sloupek na tenisovou síť
 • 1× síť na tenis
 • 2× branka na minikopanou (5 m × 2 m)
 • mantinely na florbal + pojízdný vozík
 • 2× basketbalový koš po delší straně haly
 • gymnastické vybavení

24.10.2019

3 Likes

Takže pokud se dobře dívám, o nějakém lezení tam není ani zmínka.

2 Likes

Dokázal by mně tohle někdo vysvětlit? O té stěně se tady mluví roky, přes 500 občanů podepsalo petici za lezeckou stěnu na letňáku. Teď máme možnost mít stěnu za rozumné peníze v hale, kde si navíc neklade velké dodatečné nároky na prostor – ale beze slova vysvětlení ji ani nedáme do zadání? :man_facepalming:

2 Likes

...za mne je to verze zadání, kterou bohužel zatím plně vystihuje výrok "u lezecké stěny podle místostarosty Mazáče převažuje názor sportovců, že stěnu nechtějí uvnitř, ale venkovní, tedy na boční stěně budovy".

Řád bych se mýlil, ale předpokládám, že se chtělo to tak nějak uhrát do ztracena - ve stylu - ano, bavili jsme se o ní (a rádi bychom Vám tam tu stěnu dali), ale nikdo ji v době přípravy zadání neurgoval. Tak jsme naznali, že není poptávka a tudíž v zadání proto není. Tak ji ještě můžeme dát na boční venkovní stěnu - to je OK, ne?
Někdy ještě v této fázi nastává odzbrojující prohlášení, že teď už je pozdě.

Ale konec trudomyslnosti - víme jak dopadlo včerejší jednání sportovní komise? To by mohlo leccos napovědět.

Každopádně souhlas se @zoul - že bychom chctěli, aby byla rozhodně stěna součástí zadání. Opravdu by byla škoda, kdyby když jednou už tu barák slušné výšky bude stát, tak tam lezeckou stěnu - v interiéru - neumístit.
Bude asi potřeba se znovu ozvat. Těžko někdo prosadí stěnu, když zástupcům ostatních sportů co se předpokládám zúčastňují sportovní komise nechybí.
Zatím nikdo (naštěstí) zadání neprohlásil za finální a soutěž se nerozjela, takže za mne není nic ztracené - jen my, co bychom ji chtěli mít, asi budeme teď muset vyvinout další aktivitu, aby se tam dostala.

2 Likes

Jako člen sportovní komise bych se k tomu tedy ve stručnosti vyjádřil.

Stejné podklady tj. bez lezecké stěny a bez kuželkárny (s tou se v hale nepočítá, spíše do budoucna Červená zahrada), jsme dostali rovněž včera na jednání. Jednotlivé body byly ve stručnosti vysvětleny a následně přišla řeč na stěnu a kuželkárnu.

Ohledně stěny jsme debatovali řekl bych skoro hodinu. Já osobně jsem šel na jednání s tím, že lezeckou stěnu chci "v hale", ostatně jako ODS jsme to chtěli již před volbami.

Troufnu si říci, že všichni jsme se shodli na tom, že lezecká stěna by pomohla k většímu marketingovému využití haly a mohl by vzniknout například i kroužek pro děti atd... jako takové se ji nikdo nebránil.

Problém nicméně nastal, když přišla řeč na to, jak ji do haly zakomponovat. Původně jsem si myslel, že nějaké šikovné umístění stěny, která by byla oddělena sítí by bylo schůdné. Zazněly však ohledně tohoto řešení dle mého názoru pádné argumenty od lidí, kteří ve sportovních halách tráví každý den, navštěvují je různě po celé ČR a přicházejí i s variantou stěna / hala oddělená sítí do styku často (p. Učen, Jimramovský i pan místostarosta, který objížděl různé haly). Na toto řešení prý u sportovců nejsou vůbec dobré ohlasy. Jedná se o distraktivní prvek, kvůli kterému je při variantě oddělení sítí znemožněno často plnohodnotně využívat obě "sportoviště" (tzn. používá se buď hrací plocha či stěna). V případě zápasů je nepříjemné, když se sportovci soustředí na výkon a někdo jim tam hlasitě mluví na stěně, padá atp... rovněž, během tréninku může jít pro děti o distraktivní prvek. Problem by mohl nastat i pro šatny v případě turnajů o víkendu (plná obsazenost by znemožnila využití stěny, nemluvě o samotném turnaji), těch důvodů je více.

Nechtěli jsme ovšem tu lezeckou stěnu zavrhnout, jistě by byla přínosem a věřím, že petice se rovněž brala v potaz, tzn. jako řešení jsme se snažili najít nějaké pevné oddělení té stěny od hrací plochy (přiděláním např. nějakého modulu navíc, tak aby to nebylo odděleno jen sítí),aby tam bylo možno pro stěnu udělat i třeba dvě šatny a samostatné záchody. Pan místostarosta tedy "dostal za úkol" zjistit, jak by to vycházelo cca. navíc finančně a zda je to možné (pokud by se totiž stěna stejně někdy realizovala, bude to stát stejně další peníze, tudíž proč to nespojit teď, při projektu, který se dělá na zelené louce). Na základě toho, kolik by to tedy bylo navíc a zda je to možné, rada města rozhodne (koneckonců jako kompetentní orgán), zda bude toto řešení součástí zadání pro architektonickou soutěž. Tzn. Stěna jako taková přímo vedle hrací plochy doporučena nebyla (což si myslím, že alespoň mě smysl dává), nicméně byl p. Mazáč pověřen zjistit možnosti pro tu oddělenou variantu, kdy by byla stěna jakoby samostatně "přilepena" k hale tak, aby byla samostatně kdykoliv využitelná a rovněž neomezovala provoz samotné haly.

2 Likes

Díky za Vaši reakci, že se členové sportovní komise tímto seriozně zabývali. Toto, co popisujete jsem zmiňoval v paralelním tématu. V Břeclavi, kde to je takto realizované (kde jsme s dětmi lezli) jsem o tomto debatoval s vedoucím stěny a je to tak - v případě zápasů je úzus, že se na stěně neleze. Podobně to předpokládám funguje i v Bystřici nad Pernštejnem co tu dával v paralelním tématu @Adam.

Rozumím tomu a ani za mne to není úplně následováníhodný model. Je třeba si uvědomit, že realizace, kde se potkává lezecká stěna s provozem sportovní haly většinou vznikala maličko jiným způsobem, než který bychom tu rádi měli my. Vždy byla lezecká stěna do haly doplněna ex-post a uživatelům bylo jasné, že se bude jednat o určitou formu kompromisu a byli s tím srozuměni. My bychom to měli chtít určitě lépe - navíc v případě, že o tom hypoteticky víme už dopředu.

Možné to určitě je, nějaké peníze navíc to stát asi bude - částka nebude malá, ale ani nikterak ohromující vzhledem k ceně celé stavby. Pokud bychom chtěli stěnu stavět zvlášť, tak bude rozdíl vždy ve prospěch tohoto řešení - protože už v podstatě nemusíme "stavět" ten barák. Ten už tu bude.
Takže za mne toto řešení rozhodně dává smysl. I třeba v tom, co uvádíte, že budeme mít další marketingové odlišení od všech ostatních sportovních hal, co se v nedávné době realizovaly (moc, jich u nás kvalitních není - viz téma Inspirace pro sportovní halu)

Zde bych si dovolil opět citovat Ing. Pevného, který v této situaci říkává - "neprojektujme"! Že je třeba prověřit orientační cenové náklady je správné, ale tímto bychom měli v této fázi končit. Respektive napsat do zadání asi toto - oddělený provoz lezecké stěny od hrací plochy sportovní haly se samostatným hygienickým zázemím a šatnou. Otázkou je, jestli už nyní předepisovat vstup přes hlavní vstupní halu nebo to nechat na jednotlivých atelierech (mohou v průběhu soutěže vznést dodatečný dotaz, s otázkou co je přípustné vzhledem ke konkrétnímu návrhu, který zpracovávají - což naprosto běžné).

Uvědomme si, že připravujeme zadání architektonické soutěže. Nikoliv že vedeme ruku projektantovi u již konkrétního řešení, tak jak to doposud fungovalo. Nedefinujeme dopředu konkrétně, jakým způsobem by měla být tato část vyřešena - v tomto případě to myslím, není vůbec žádoucí. To je práce architekta, který se účastní soutěže, ten si s tím - více, či méně poradí. Podle toho, jak se mu to povede pak bude určeno výsledné pořadí - což ale neznamená, že i ten kdo se umístí na posledním (tedy v našem případě pátém) místě navrhne špatný barák. Pouze ten první ho navrhne ještě lépe. :wink:

3 Likes

Myslím, že nebyl z naší strany žádný zájem něco projektovat. Stěna, která by byla "přilepena" k hale, to bylo použito jen v rámci diskuze tak, aby byla lepší představa o tom pevném oddělení. Prostě snaha zkusit něco tak, aby tam stěna mohla být, aniž by byla překážkou plnohodnotnému využití haly a její hrací plochy (o to tedy dle mého u sportovní haly jde primárně). Teď je jen otázka jak to bude vyhodnoceno, ten budget na halu samozřejmě není nafukovací.

2 Likes

Díky za report z komise!

Zároveň ale máme momentálně k dispozici zřejmě nejlevnější a nejjednodušší variantu, jak tu stěnu pořídit. A pokud se bavíme o efektivním využití veřejných peněz, tak lezení je naprosto perfektní, protože jde o nenákladný sport a údržba stěny by se velmi pravděpodobně zaplatila ze vstupného. Takže stavět halu za desítky milionů a nestrčit tam tu stěnu mně přijde z hlediska veřejného rozpočtu jako špatné ekonomické rozhodnutí.

3 Likes

Nevím, od koho vznikl požadavek na gymnastické sály, jaký přesně mají mít účel, kdo je chce na co využívat a nejsem odborník na lezení, ale co takhle místo jednoho gymnastického sálu udělat na šířku haly (oddělené zděnou stěnou) tělocvičnu o rozměrech cca 20(26)x10 a umístit lezeckou stěnu zde? Navíc by se dala tělocvična případně využít na tréninkové hřiště na volejbal, badminton apod. Byl by to pro lezení vyhovující prostor?

3 Likes

Je to zajímavá myšlenka. Stejně jako Vás, tak mne ty "gymnastické sály (10 x 16 m, na jedné straně zrcadla, na druhé madla)" docela překvapily. Ale říkal jsem si, že se asi ví, kdo by je využíval, když jsou tam nadefinované a nebyly nějak rozporovány a dál jsem nad tím nepřemýšlel...

Rozměry, co píšete, by byly asi naprosto skvělé - na šířku místnosti 20 (nebo až dokonce 26! m) by se dalo umístit už velmi slušnou stěnu. Na takovéto stěně, kde by se zdejší komunita tímto zviditelnila (jako že si myslím, že rozhodně ano), bychom se nemuseli bát klidně pořádat do budoucna klidně i kdejaký mistrovský závod v lezení - třeba i ten nejvyšší možný (až se to sem skoro bojím napsat... :slight_smile: ).
Hloubka místnosti není v tomto případě úplně důležitá, protože hlavní je ta stěna a lezec na ní vlastně ani moc místa nepotřebuje. Proto jsme tu také společně se @zoul několikrát uváděli, že to je plošně poměrně skromné zařízení.
Abych na stěně mohl lézt, tak potřebuji výbavu, kteru si lezci nosí s sebou a tu je třeba někde odložit. Běžně se nosí s sebou do místnosti kde se leze.
Těch uvedených 10 m by bylo samozřejmě skvělých - během standardního dne by zde tak bylo megamísto pro odložení věcí, které si lezci s sebou na stěnu berou (vercajk, oblečení a třeba i batoh) a během závodů by se pak dalo využít pro "diváky". Píšu je proto v uvozovkách, že stejně většinu by tvořili spoluzávodníci a jejich doprovod - tak jak je to při těchto kláních běžné (viz foto)

Ono obecně s tou lezeckou stěnou je to maličko komplikovanější - definovat potřebné plošné parametry. Toto je prostě sportoviště orientované "nestandardně" spíše vertikálně :wink:. Je velmi subjektivní říci, co je málo a co naopak už zbytečně moc. Neexistuje zde žádná předem daná hrací plocha, jak u drtivé většiny ostatních sportů. Není předem jasně definované kolik plochy je třeba ke komfornímu provozování sportu, případně jak velkou výšku nad hrací plochou je třeba mít, jako v případě "klasických sportů".

Každá lezecká stěna je vlastně unikátní a není nějak standardizovaná.
V našem případě je tak vlastně skoro jedinou důležitou veličninou v podstatě světlá výška haly, čímž bychom dostali výšku stěny (krom toho, že by tomu slušel třeba i boulder vedle který si vystačí klidně i se třemi metry světlé výšky.
Plocha na zemi není nutná kdovíjak obrovská - spíš bych opět nechal v návrhu volnější ruce - něco ve smyslu "nástupová plocha součástí hlavní lezecké haly, prostor vlastního lezeckého sálu není nutné, aby kopíroval svojí výškou tuto plochu". Tzn. že plocha dole může být i větší než bude efektivní hloubka prostoru před stěnou v horní části - viz schéma níže.
Adekvátnost návrhu posoudí stejně porota až v celkovém kontextu návrhu - z toho bych strach neměl.

Jak už jsem psal tady výše - v tomto konkrétním případě není úkolem zadání mít nyní přesně vyřešeno, jak konkrétně by lezecká stěna měla vypadat - myšleno, že budem definovat jestli má být stěna "přilepena" k hale, nebo má být oddělena zděnou stěnou, apod. V této fázi projektu opravdu stačí, mít nadefinované něco podobného - "provoz lezecké stěny dispozičně oddělený od hlavní hrací plochy sportovní haly, se samostatným hygienickým zázemím a šatnami".

Cílem zadání architektonické soutěže obecně by mělo být nadefinovat potřebné plošné parametry a kapacity místností (kapacity šaten, velikosti hracích ploch a nebo i uvažovanou kapacitu z hlediska osob v místnosti uvažovaných např v administrativní části). V částech kde to není bezpodmínečně nutné, není žádoucí vést architektovi ruku a předepisovat už dopředu dané řešení a omezovat tak kreativitu budoucího návrhu.
Cílem zadání není si dům - v tomto případě sportovní halu - "nakreslit" sámi, mít tento návrh někde v šuplíku uložený a po architektovi tak vlastně chtít, aby navrhl "jen" hezkou fasádu.
Řešení dipozice / půdorys navrhne každý atelier svoje (samozřejmě s tím, že bude respektovat platnou legislativu, provozní vazby) a ruku v ruce s tím jde návrh objektu jako takového, chcete-li fasády. Architekt není módní návrhář, který na nějakou dispozici navrhuje šaty v podobě fasády.

Za mne je v tuto chvíli nejdůležitější rozhodnutí, že bychom lezeckou stěnu v hale chtěli mít. Zbytek je pouze zadání a to vybrané ateliery převedou ve svém návrhu do konkrétního řešení. Více netřeba.

4 Likes

Nechcete někdo sepsat novou petici? Ještě furt mám naskenované petiční archy z petice za stěnu na letním kině (577 celkem, 300 Boskováků), ale kdyby zase pár stovek lidí podepsalo zájem o lezeckou stěnu ve sportovní hale, určitě by to byl pro zastupitele dobrý argument.

2 Likes

Není to úplně od věci, klidně bychom toto mohli připravit. Abychom část veřejnosti, která má o to zájem vnesli po několika letech znovu viditelně na mapu Boskovic. Jen bych ale tento krok vnímal spíš až jako krajní řešení, pro případ, že nebude vůle se o zadání nějak normálně bavit.
Myslím, že bude určitě lepší, než si něco tímto způsobem "vynucovat".