Petice za lezeckou stěnu v hale

...a máme to tu tak nějak znovu.

Skoro po pěti letech je tu opět možnost naše město na druhý pokus umístit na mapu míst, kde se dá provozovat lezecký sport. Stejně jako v červnu 2015 (kdy přišel s návrhem využití zadní stěny letního kina Tomáš Znamenáček) je reakce vedení města velmi opatrná. Tehdejší záměr byl nakonec neuskutečněný, nicméně tentokrát je situace maličko jiná.

Tehdy tu byl záměr vytvořit venkovní lezeckou stěnu - nyní v souvislosti s přípravou zadání sportovní haly byla zmiňována lezecká stěna uvnitř, tedy v interiéru. S totuo úvahou jsem si spojoval lepší využitelnost, nezávislou na venkovních podmínkách.

Nicméně v poslední verzi stavebního programu představené 24.10.2019, sloužící jako pracovní dokument pro přípravu zadání architektonické soutěže o návrh haly se z pro mne neznámých důvodů tento prvek ve výčtu sportovišť vůbec neobjevil.

Vybudování lezecké stěny by díky umístění v uvažované sportovní hale dávalo z mého pohledu smysl už z toho důvodu, že pokud vedení města v dlouhodobém výhledu uvažuje s vybudováním tohoto sportoviště (např. v areálu Červené zahrady, apod.), tak si troufnu tvrdit, že nikdy nebude levnější než právě nyní, kdybychom výstavbu mohli nyní poměrně výhodně spojit s objektem sportovní haly a v budoucnu tak nemuseli budovat další samostatný objekt pouze pro stěnu kdekoli jinde.

Tento druh sportoviště je z hlediska půdorysu poměrně nenáročný a naopak důležitá je logicky jeho výška, kterou bychom stavbou sportovní haly (s minimální požadovanou světlou výškou 10 m) hravě dosáhli a získali tak kvalitní prostory pro tuto aktivitu.

Jsem rád, že v anketě na fóru Ohlasů měla/má tato myšlenka poměrně zajímavou podporu. Zároveň bych ale chtěl, abychom měli v ruce hmatatelnější podklad než jen zmíněnou anketu - nějaký dokument, který bude dokládat opravdovou poptávku po tomto druhu sportoviště a sportovní aktivity ve městě.

Byl bych velmi rád, kdyby se podnětem zařadit lezeckou stěnu do stavebního programu sportovní haly vedení města – jako zadavatel a investor - seriózně zabývalo. Stejně jako Tomáš tehdy, i já jsem zvolil formu petice, jako legitimního prostředku k doložení reálného zájmu široké veřejnosti o zařazení tohoto druhu sportoviště do připravovaného dokumentu zadání sportovní haly.

Formu petice nevnímám osobně jako stížnost, nebo snad nátlak. Stejně tak si současně ale nemyslím, že demokraticky správné je jediné uvažování - že když sportovní hala, tak jedině se stěnou. Cítím ale, že ve městě je v docela dost lidí, kteří se sportovnímu lezení na různých výkonnostních úrovní věnují. Jen ty potřebné prostory u nás zatím stále chybí a tito lidé jsou tak nuceni jezdit jinam. Zároveň tato skupina lidí není zatím nikde formálně sdružena a na sportovní komisi také nemá žádné zastoupení. Logicky tak pro tento sport chybí podpora, jakou by si možná také zasloužil.

Pokud si také myslíte, že by lezecká stěna v uvažované sportovní hale byla správnou myšlenkou, kterou bychom do portfolia zdejších sportů doplnili a rádi byste ji zde také měli - podpořte tuto petici.

Petiční archy je možno podepisovat zatím na níže uvedených místech (průběžně budu doplňovat další)

  • Prostor Boskovice - Hradní 3, Boskovice
  • Sport Petrů - Masarykovo nám. 28/27, Boskovice
  • Kino Panorama Boskovice - Kpt. Jaroše 15, Boskovice
  • prodejna Bez obalu - Hybešova 2177, Boskovice
  • Městská knihovna Boskovice, dětské oddělení - nám. 9. května 2, Boskovice
  • Zdravá výživa Na cestě - Komenského 14, Boskovice

Je samozřejmě také možné si vytisknout z tohoto odkazu svůj arch a ten pak zaslat na adresu uvedenou v jeho záhlaví.

Díky za Vaši podporu!

4 Likes

Takto vypadaji prvni tři podepsané listy petice, které ke mně doputovaly už v úterý. Ve skutečnosti jsou samozřejmě v HD kvalitě, jen všudypřítomné GDPR to nepustilo ven bez nutného bluru. :face_with_hand_over_mouth:

Nově je možnost podepisovat petici i v Městské knihovně Boskovice - dětském oddělení.

Děkuji za podporu! I to málo zatím potvrzuje, že lezecká komunita a nebo i ti, kteří ji podporují zde opravdu jsou!

2 Likes

Podrobněji k petici a celé stěně v rozhovoru:

1 Like

K tomu rozhovoru bych ještě pro úplnost dodal, že menší stěnu mají také v ZŠ ve Sloupu.

2 Likes

Tak sečteno a podtrženo...
...i přes to, že petice probíhala v čase, kdy velká většina z nás řešila úplně jiné starosti spojené s vánočními svátky a příchodem nového roku, sešlo se nakonec 280 platných hlasů (2 byly neplatné a za jeden z nich bych dal někomu nejradši, kvůli tomu, co tam napsal, slušně řečeno přes...ústa).

Z celkového počtu bylo 68%, tedy plných 191 hlasů přímo z Boskovic. Zbylou část si mezi sebe rozdělilo dohromady 48 obcí z blízkého okolí města, včetně jednoho hlasu z Prahy a jednoho z Brna :slight_smile:

Žádný z petičních archů (krom první trojice) nakonec nepřišel poštou a tudíž byly všechny podepsány pouze na území našeho města, v jednom z petičních míst. Což je svým způsobem také velmi dobrý signál - že ti, kdo pod petici svůj podpis připojili, se zde nějakým způsobem pohybují a mají k místu "vztah". V tuto chvíli pro mne nemělo smysl, např. rozesílat petici na všechny své známé a nebo nechat podepisovat v práci půlku Brna - to za mne nedávalo smysl, abychom se dozvěděli jaká je poptávka zde ve městě.

Letmým pohledem na výsledky se nabízí otázka - stejně jako u předchůdce tohoto počinu, který měl zanést Boskovice na lezeckou mapu republiky v roce 2015 - jak se na hlasy mimo Boskovice dívat?
Jsou tyto hlasy vůbec relevantní, když primárně by stěna měla být vybudovaná pro občany města a měli by o ni mít zájem hlavně oni? Osobně si myslím, že rozhodně jsou platné a je vidět, že v širším okolí města je po tomto typu sportoviště docela výrazná poptávka, která má svoje příznivce i v okolních obcích.
Toto by se postupem času, kdy by se povědomí o stěně dále zvýšilo, určitě ještě zlepšilo - a to jak v Boskovicích, tak i v okolí.

Takže nejpozději v úterý ráno - podle toho jak to pracovně stihnu, mohou tento dokument očekávat v příchozí poště naši radní a zastupitelé.

Děkuji všem, kteří svým podpisem tuto věc podpořili!

5 Likes

Piráti poslali panu místostarostovi kvůli stěně otevřený dopis:

2 Likes

Tak uvidíme, zda si pan místostarosta dopis přečte a odpoví. Argumentace v dopise zní nanejvýš logicky.

Pro mě je takhle "kauza" uširvoucí absurdita. Správné rozhodnutí je zde naprosto jasné, diskuze má být jen o parametrech stěny v hale a najití vhodného kompromisu. Dopisem Pirátů se celá věc navíc přímo zpolitizuje, není to spíš komplikace? Už dosavadní postup může být pomstou za nepodpoření haly na
Sušilově.

Politické řešení je naopak v tuhle chvíli nejlepší, není? Argumenty jsou na stole a teď se buď najde 14 zastupitelů, kteří pro to zvednou ruku, anebo ne. Zastupitelstvo je 25. února.

@Tomas_T píše report ze včerejšího zastupitelstva:

Návrh vedoucí ke stěně podpořili Piráti, Dagmar Hamalová z KDU-ČSL, Dominik Božek z TOP 09 a Karel Ošlejšek s Milanem Janáčem z ČSSD. Ostatní byli proti, takže neprošel a stěna momentálně vypadá bledě. Petici zastupitelstvo projednalo a nepřijalo k ní žádné usnesení :man_facepalming:

1 Like

Milý @zoul, tvoje teze o tom, že politické řešení je nejlepší, vzala za své hned na jednání zastupitelstva, kdy se zastupitelstvo nebylo schopno dohodnout na jakémkoliv vyjádření k petici. Přeložit se to dá takto: "Mílí petenti, trhněte si nohou." (Tím se ti nevysmívám, jen mně je to celé líto.) K tomu připočítám, že místostarosta Mazáč není schopen říci, jaký je termín setkání s obyvateli Na Výsluní, jaký je termín vytvoření zadání na halu, prostě nic. Máme bezmála rok a půl po volbách a odhlasované je jen místo (kde se dá navíc očekávat odpor místních občanů). Inu, sportovní hala v Boskovicích, to je oříšek. Získal jsem pocit, že se podobnými nemastnými neslanými zastupitelstvy profackujeme až do roku 2022 ...

4 Likes

Aspoň někdo je tady optimista! My jsme v úterý večer v krátké redakční analýze dospěli k roku 2026 :joy:

2 Likes

Já jsem to myslel tak, že nové vedení v roce 2022 zruší stávající záměr výstavby a začneme nanovo. Ale to se dá samozřejmě v roce 2026 zopakovat :rofl:. Jinak v tom vidím úžasnou příležitost pro Ohlasy. Představuji si samostatnou přílohu webové verze novin vedenou chronologicky. Tak rok vám bude trvat přehledně sepsat všechny záměry na halu v Boskovicích učiněné ve 20. století a pak každý měsíc tam pár stran přibude. Ke svým padesátinám to můžeš vydat knižně. Sarkastický thriller. Pracovní název: Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád halu. Kubrick by závistí zesinal.

4 Likes

No já to beru tak, že coby volič jsem si díky tomu zastupitelstvu aspoň mohl ujasnit, kdo tu stěnu fakt chce a kdo jen kecá. Mně totiž nevadí, že tu stěnu někdo nechce – na to mají mandát. Co mně vadí fest jsou ty nekonečné výmluvy. Jasněže chceme stěnu, jen ne tady / ne teď / ne vnitřní / co třeba letní kino / nebo Červená zahrada / nechcete si o tom ještě popovídat? To mě uráží a díky tomu hlasování teď o něco líp vím, komu se mám v příštích volbách vyhýbat. V tomhle smyslu to „politické řešení“ funguje, byť teda v o něco delším časovém měřítku, než by nám bylo milé.

3 Likes

Zatím takový čtyři roky starý teaser:

3 Likes

Jojo, na ten teaser jsem si hned vzpomněl. Určitě bych bral pokračování (ale to už fakt bude na knihu), protože připomínat si kroky "10 zpátky" bychom si měli hodně nahlas. Jen nevím jak zajistit, aby volení zástupci tyto kroky nečinili.

Dodatek: je možné, že jsem někde v Ohlasech dříve četl i o starých záměrech výstavby haly (před rokem 1989)? Nebo se to týkalo nemocnice? To jsem měl na mysli - že ten záměr tu (zřejmě) byl již velmi velmi dávno.

Ano. Já v tom vidím naprostou politickou neschopnost a diletantství. Mám jim za zlé, že nejsou schopni rozhodnout alespoň o postupu. Co je na tom těžkého? Je tady nový návrh občanů? OK, tak projděme standardním postupem: předběžně to posoudíme, sejdeme se s občany, sestavíme kvalifikovanou komisi, poradíme se nebo inspirujeme se jinde, uděláme předběžný závěr a 1 až 3 varianty řešení (i včetně řešení, že to zamítneme z finančních důvodů - viz starosta), sejdeme se podruhé s voliči, rozhodneme a vysvětlíme svoje rozhodnutí. Co to je "... Radek Mazáč, který si spíše myslí, že bude potřeba delší diskuze"? Tak bude nebo nebude další diskuse? Jde o to, co si myslí Radek Mazáč, nebo má vedení města jasnou představu, jak se k návrhu občanů postavit? Co to je "Podle něj (... Radka Mazáče ...) je problematika širší, nejen o lezecké stěně, ale i další sportech."? Ano, to víme. A co dál? - Ještě k tomu (ne)vyjádření k petici. Mně se opravdu nelíbí, že v této věci k ničemu nedošli. Měli tam sedět tak dlouho, dokud někdo nezformuloval většinově prohlasovatelné vyjádření k petici. "Bereme na vědomí" prostě nestačí to je hazard s důvěrou veřejnosti.

3 Likes

Mě se to nelíbí taky. Myslím, že z toho byli úplně mimo i kolegové lezci, kteří se ke mě obraceli po skončení bodu 18 a následné blamáže a ptali se, co to znamená...
Bereme na vědomí je podle mne jen jinak řečeno úplně něco jiného. Takovýmto způsobem si podle mne (ne)vážíme voličské veřejnosti.

2 Likes

Mě se to taky nelíbí. Ze zdravotních důvodů jsem se ZM nemohl zúčastnit, ale vše jsem sledoval na netu. Některé nesmyslné výmluvy zastupitelů mě zvedaly z postele a čím dál víc jsem měl větší chuť se tam vydat.Bohužel to nebylo možné.Celá debata ze strany některých zastupitelů byla opravdu jen o tom, proč to nejde a nikoliv o tom co se pro to dá udělat.Bylo mi až líto, že ačkoliv jste se všemožně snažili stěnu prosadit, veškerá snaha se v niveč otočila.

O tom, že by tu dříve byla snaha postavit ve městě sportovní halu jsem zatím neslyšel. TJ Minerva využívala Jízdárnu pro míčové sporty - basket a volejbal (v zimě, v létě hrávali venku na Července) a zbytek sportoval po místních školách. Parametry hrišť pro soutěže se v průběhu let mění a v té době byla rozhodně jiná, než jsou požadovány parametry pro sportoviště a zázemí nyní.
Červená zahrada a jeho řešení existují podklady a dával jsem info zde Výběr lokality pro sportovní halu. Jsou tam výkresy z roku 1954 a plyne z nich, proč je stávající a úplně původní fotbalové hřiště natočeno v tom nespecifikovaném úhlu, třeba...

Nemocnice v té době právě finišovala (byla dokončena v roce 1958). Je pravda že od prvních úvah o nemocncici taky muselo uplynout dlouhých skoro třicet let (paralela se sportovní halou se tomu bude asi brzy blížit). První snahy o nemocnici pro okres boskovický tu byly v roce 1930. Poté nemocnice také cestovala po městě a vyhodnocovaly se různé lokality a varianty. Jen se na nich tehdy podílely tak nějak samozřejmě spičoví architekti té doby jako Bedřich Rozehnal, Bohuslav Fuchs a jiní (to jen tak na okraj). Psal o tom @Marek předloni, při příležitosti výročí zde https://ohlasy.info/clanky/2018/05/vznik-nemocnice.html, kde použil části mých historických bádání a textů.

Od té doby se tu na poli veřejných staveb, když nepočítám obě panelové školy (Sušilova a Slovákova) už moc, co by stálo za řeč, neudálo - na rozdíl od 30. let minulého století, kdy byl tento stavební kvas tu ve městě započat a jehož smutné dozvuky byly myslím obě Vámi zmiňované stavby.
Proto si taky myslím, že teď musíme najednou řešit dohromady knihovnu, halu, Červenku a třeba taky sokolovnu. Pořád se ty věci odsouvaly a nebo jsme se nebyli v minulosti schopni dohodnout a teď se to potkalo v jeden okamžik a můžeme se z toho teď společně zbláznit... :thinking:

Když se na ně pozorně díváte, tak je v obou případech - Červená zahrada i Nemocnice ve větší, či menší míře původnosti používáme dodnes. A to si troufnu tvrdit, že ve zmíněných letech určitě nehospodařili s výrazně přebytkovým rozpočtem - řekl bych, že spíše naopak. A přesto byli tehdy lidé schopni realizovat kvalitní baráky a hlavně - byli schopni se dohodnout co zde chceme mít (i když u té nemocnice to úplně asi neplatilo :-).

3 Likes