Petice za lezeckou stěnu v hale

...a máme to tu tak nějak znovu.

Skoro po pěti letech je tu opět možnost naše město na druhý pokus umístit na mapu míst, kde se dá provozovat lezecký sport. Stejně jako v červnu 2015 (kdy přišel s návrhem využití zadní stěny letního kina Tomáš Znamenáček) je reakce vedení města velmi opatrná. Tehdejší záměr byl nakonec neuskutečněný, nicméně tentokrát je situace maličko jiná.

Tehdy tu byl záměr vytvořit venkovní lezeckou stěnu - nyní v souvislosti s přípravou zadání sportovní haly byla zmiňována lezecká stěna uvnitř, tedy v interiéru. S totuo úvahou jsem si spojoval lepší využitelnost, nezávislou na venkovních podmínkách.

Nicméně v poslední verzi stavebního programu představené 24.10.2019, sloužící jako pracovní dokument pro přípravu zadání architektonické soutěže o návrh haly se z pro mne neznámých důvodů tento prvek ve výčtu sportovišť vůbec neobjevil.

Vybudování lezecké stěny by díky umístění v uvažované sportovní hale dávalo z mého pohledu smysl už z toho důvodu, že pokud vedení města v dlouhodobém výhledu uvažuje s vybudováním tohoto sportoviště (např. v areálu Červené zahrady, apod.), tak si troufnu tvrdit, že nikdy nebude levnější než právě nyní, kdybychom výstavbu mohli nyní poměrně výhodně spojit s objektem sportovní haly a v budoucnu tak nemuseli budovat další samostatný objekt pouze pro stěnu kdekoli jinde.

Tento druh sportoviště je z hlediska půdorysu poměrně nenáročný a naopak důležitá je logicky jeho výška, kterou bychom stavbou sportovní haly (s minimální požadovanou světlou výškou 10 m) hravě dosáhli a získali tak kvalitní prostory pro tuto aktivitu.

Jsem rád, že v anketě na fóru Ohlasů měla/má tato myšlenka poměrně zajímavou podporu. Zároveň bych ale chtěl, abychom měli v ruce hmatatelnější podklad než jen zmíněnou anketu - nějaký dokument, který bude dokládat opravdovou poptávku po tomto druhu sportoviště a sportovní aktivity ve městě.

Byl bych velmi rád, kdyby se podnětem zařadit lezeckou stěnu do stavebního programu sportovní haly vedení města – jako zadavatel a investor - seriózně zabývalo. Stejně jako Tomáš tehdy, i já jsem zvolil formu petice, jako legitimního prostředku k doložení reálného zájmu široké veřejnosti o zařazení tohoto druhu sportoviště do připravovaného dokumentu zadání sportovní haly.

Formu petice nevnímám osobně jako stížnost, nebo snad nátlak. Stejně tak si současně ale nemyslím, že demokraticky správné je jediné uvažování - že když sportovní hala, tak jedině se stěnou. Cítím ale, že ve městě je v docela dost lidí, kteří se sportovnímu lezení na různých výkonnostních úrovní věnují. Jen ty potřebné prostory u nás zatím stále chybí a tito lidé jsou tak nuceni jezdit jinam. Zároveň tato skupina lidí není zatím nikde formálně sdružena a na sportovní komisi také nemá žádné zastoupení. Logicky tak pro tento sport chybí podpora, jakou by si možná také zasloužil.

Pokud si také myslíte, že by lezecká stěna v uvažované sportovní hale byla správnou myšlenkou, kterou bychom do portfolia zdejších sportů doplnili a rádi byste ji zde také měli - podpořte tuto petici.

Petiční archy je možno podepisovat zatím na níže uvedených místech (průběžně budu doplňovat další)

  • Prostor Boskovice - Hradní 3, Boskovice
  • Sport Petrů - Masarykovo nám. 28/27, Boskovice
  • Kino Panorama Boskovice - Kpt. Jaroše 15, Boskovice
  • prodejna Bez obalu - Hybešova 2177, Boskovice
  • Městská knihovna Boskovice, dětské oddělení - nám. 9. května 2, Boskovice
  • Zdravá výživa Na cestě - Komenského 14, Boskovice

Je samozřejmě také možné si vytisknout z tohoto odkazu svůj arch a ten pak zaslat na adresu uvedenou v jeho záhlaví.

Díky za Vaši podporu!

4 Likes

Takto vypadaji prvni tři podepsané listy petice, které ke mně doputovaly už v úterý. Ve skutečnosti jsou samozřejmě v HD kvalitě, jen všudypřítomné GDPR to nepustilo ven bez nutného bluru. :face_with_hand_over_mouth:

Nově je možnost podepisovat petici i v Městské knihovně Boskovice - dětském oddělení.

Děkuji za podporu! I to málo zatím potvrzuje, že lezecká komunita a nebo i ti, kteří ji podporují zde opravdu jsou!

2 Likes

Podrobněji k petici a celé stěně v rozhovoru:

1 Like

K tomu rozhovoru bych ještě pro úplnost dodal, že menší stěnu mají také v ZŠ ve Sloupu.

2 Likes

Tak sečteno a podtrženo...
...i přes to, že petice probíhala v čase, kdy velká většina z nás řešila úplně jiné starosti spojené s vánočními svátky a příchodem nového roku, sešlo se nakonec 280 platných hlasů (2 byly neplatné a za jeden z nich bych dal někomu nejradši, kvůli tomu, co tam napsal, slušně řečeno přes...ústa).

Z celkového počtu bylo 68%, tedy plných 191 hlasů přímo z Boskovic. Zbylou část si mezi sebe rozdělilo dohromady 48 obcí z blízkého okolí města, včetně jednoho hlasu z Prahy a jednoho z Brna :slight_smile:

Žádný z petičních archů (krom první trojice) nakonec nepřišel poštou a tudíž byly všechny podepsány pouze na území našeho města, v jednom z petičních míst. Což je svým způsobem také velmi dobrý signál - že ti, kdo pod petici svůj podpis připojili, se zde nějakým způsobem pohybují a mají k místu "vztah". V tuto chvíli pro mne nemělo smysl, např. rozesílat petici na všechny své známé a nebo nechat podepisovat v práci půlku Brna - to za mne nedávalo smysl, abychom se dozvěděli jaká je poptávka zde ve městě.

Letmým pohledem na výsledky se nabízí otázka - stejně jako u předchůdce tohoto počinu, který měl zanést Boskovice na lezeckou mapu republiky v roce 2015 - jak se na hlasy mimo Boskovice dívat?
Jsou tyto hlasy vůbec relevantní, když primárně by stěna měla být vybudovaná pro občany města a měli by o ni mít zájem hlavně oni? Osobně si myslím, že rozhodně jsou platné a je vidět, že v širším okolí města je po tomto typu sportoviště docela výrazná poptávka, která má svoje příznivce i v okolních obcích.
Toto by se postupem času, kdy by se povědomí o stěně dále zvýšilo, určitě ještě zlepšilo - a to jak v Boskovicích, tak i v okolí.

Takže nejpozději v úterý ráno - podle toho jak to pracovně stihnu, mohou tento dokument očekávat v příchozí poště naši radní a zastupitelé.

Děkuji všem, kteří svým podpisem tuto věc podpořili!

5 Likes

Piráti poslali panu místostarostovi kvůli stěně otevřený dopis:

2 Likes

Tak uvidíme, zda si pan místostarosta dopis přečte a odpoví. Argumentace v dopise zní nanejvýš logicky.

Pro mě je takhle "kauza" uširvoucí absurdita. Správné rozhodnutí je zde naprosto jasné, diskuze má být jen o parametrech stěny v hale a najití vhodného kompromisu. Dopisem Pirátů se celá věc navíc přímo zpolitizuje, není to spíš komplikace? Už dosavadní postup může být pomstou za nepodpoření haly na
Sušilově.

Politické řešení je naopak v tuhle chvíli nejlepší, není? Argumenty jsou na stole a teď se buď najde 14 zastupitelů, kteří pro to zvednou ruku, anebo ne. Zastupitelstvo je 25. února.