Výběr lokality pro sportovní halu

Ok, to je dost relevantní, i když čistě ekonomický, argument. Ačkoliv, škola bude ve variantě Sušilka platit za využití nájem?

To asi ne, (možná někdy), protože škole bude muset hala sloužit jako její povinná součást, tedy tělocvična. Možná tak sám sobě potápím argument, ale například v zimě se v takové hale bude muset topit už od rána, aby tam bylo teplo odpoledne pro sportovce. Podle mě tak bude lepší, když se tam bude hrát i dopoledne, než kdyby se topilo jen tak.

Ano, jsou to pro mě ekonomické argumenty, protože vlastně jiné rozdíly Sušilky a Červenky v zásadě nevidím. (Když tedy odmyslím, že už čtyři roky jednáme o odkupu pozemků po lihovaru - kupovat se podle bývalé místostarostky mělo loni v září - a dále stále ani nevíme, co vlastně na Července chceme a kde)

Vedle ekonomiky je tak pro mě důležité i časové hledisko, protože jinak se budeme další roky dál utápět v diskuzích o hale, které se vedou přinejmenším patnáct let, ve studiích o tom, co chceme na Července a kde konkrétně tam nejlépe postavit halu. Není to ale časové hledisko "postavit rychle hned nějakou krabici", ty další důvody jsem již zmínil u porovnání s Hybešovou.

Psal jem to zde už v jiných vláknech - za mne může být sportovní hala realizována prakticky v jakékoliv části města, neb nejsme kdovíjak "velké" město. V případě potřeby je myslím dostupnost kamkoliv v rozumném čase i pěšky.
Je třeba si ale ujasnit, co by nám který návrh přinesl v kontextu celého města a jeho dalšího rozvoje, protože přiznejme si, že druhou halu v horizontu dalších několika málo desítek let asi reálně fakt nepostavíme, byť jsem tyto hlasy také slyšel. Budou tu stoprocentně další investiční priority...

Během váhání a neustálého otáčení kormidlem úsilí na různé strany se povedlo postupně tak nějak ukončit činnost několika tradičních sportovních klubů (nejvíc mne mrzí basketbal, který jsem zde sám také hrával).
Tak jak psal @Adam_Kozousek na FB, si myslím, že teď je překotná snaha už skoro pět minut po dvanácté a já osobně bych raději tuto poměrně zásadní investici raději připravil pořádně a s koncepcí, než to za každou cenu uspěchat.

Musím se přiznat, že stejně jako @Evee mne překvapila slova místostarosty Mazáče (a také doufám, že to byl pouze řečnický obrat), že příprava investice tohoto charakteru není nikde zpracována písemně. Myslím si, že takto velký areál - ať už bez a nebo se sportovní halou - nejsme schopni připravit tímto způsobem. Na to je potřeba se velmi intenzivně potkávat jak se zástupci sportovců a tyto představy koordinovat s odborníky. Neříkám, že se tak třeba neděje, ale zatím tomu prezentované výstupy úplně neodpovídají.

Myslím si, že pohledem urbanismu a budoucího výhledu ve fungování města tato myšlenka není úplně šťastná (mám pocit, že už ji představili někdy minulý rok Sportovci slovy Ing. Učně, pokud se nepletu).
Vzhledem k tomu, že se bavíme o poměrně velkém území, tak bychom se měli snažit přetvořit jej ve fungující část města. Využívanou po celý rok a nikoliv pouze "na pár" letních měsíců v roce.

Vymyslet jej tak, aby tam lidi rádi chodili a to jak v létě, tak klidně i během zimních měsíců. Investice do takto velkého areálu/části města - ať už bez sportobní haly, nebo případně i s ní, by rozhodně neměla být koncipována pouze jako území pro sezónní vyžití (byť tam je zimní stadion - ale rozumíme si).

Přijde mi zvláštní, že se s největší pravděpodobností bude revokovat usnesení o umístění haly, máme dvě varianty kde by hala také mohla stát, ale stále je tato investice řešena jako soliterní objekt. Bez dalších návazností na plánovaný rozvoj sportu ve městě - nebo alespoň z toho mám ten pocit - del podkladů, ze kterých byla sňata nálepka tajné. :slight_smile:

Pokud by toto bylo, tak si myslím, že se přesahu přes jedno volební období není třeba bát. Určitě nejsme jediné město na světě, kde by něco takového bylo realizováno a dalo by se najít určitě pár příkladů, kde to šlo.

Něco bylo ve formě plánu Strategického rozvoje sportu zpracováno zde pro roky 2018 - 2020, ale zatím mám pocit, že se tím moc neřídíme a je to stále per partes - plán se vždy ohne, tak jak je zrovna potřeba.

Nikdo zatím neprověřil možnost, se na areál Červené zahrady zkusit dívat jinou optikou, než tak, že to je ideální placka s nulovým výškovým rozdílem. Tak to v reálu není. Index zastvění ploch v území zde proto nemusí být maximálně 1.
Jinými slovy řečeno, že jediné možné využití není, že veškeré stavby a funkční plochy (komunikace a některé venkovní sportoviště) musí být umístěné vedle sebe. A nemyslím tím rozhodně jakoukoliv stavební činnost která by šla pod úroveň stávajícího terénu.
Existují zde totiž v určitých částech poměrně nezanedbatelné výškové rozdíly, kteých by se dalo myslím elegantně využít a rázem se bavíme o úplně jiné situaci, kdy by nás třeba toto zatím poměrně významé omezení třeba až tak trápit nemuselo a mohlo by to být řešitelné i bez něj.

Každopádně areál Červené zahrady by si za mne rozhodně zasloužil regulérní urbanistickou soutěž (nezaměňovat se trojicí variant studie využitelnosti území) která by mohla přinést - na základě zadání - už poměrně detailní představu o velmi konkrétním využití území.
Ať už s halou, nebo v současné chvíli zřejmě bez ní - ale bez toho se v řešení takto velkého území v návaznosti na zbytek města do budoucna asi nikam moc nepohneme.
Velmi dobře měli podobný areál zpracovaný nedávno v Pardubicích na areál Dukla sportovní.

Pokud se dobře dívám do katastru nemovitostí, tak pozemky stále patří Jihomoravskému kraji - pokud nebyla provedena změna vlastnictví a zápis do katastru, má pozemky stále JmK.

3 Likes

Tímto tématem jsme se dosti zabývali v únoru v rubrice Sportovní hala v Červené zahradě.Vypsat archtektonickou soutěž na areál červenky i s oválem - varianta B a mezitím dořešit odkup pozemků.Areál rozdělit na několik SO (např.sportovní hala, kruhový objezd, ovál, kurty, parkoviště A,B,C, atd.)Stavbu začít na pozemcích města - např. krohovým objezdem a parkovištěm- pokud by bylo přibližně v místech Dvořáčkova mlýna. Po odkupu pozemků pak halou atd. Je to projekt na více let a dá se řešit jen po částech, stanovit si postup dle možností a začít co nejdříve, i tak již bylo promrháno mnoho času a stále jsme jen u přání postavit sportovní areál bez širšího konceptu.Ale to se opět opakuji.

1 Like

No a o tom to je. Jedna z variant je učinit rozhodnutí o ČZ (že z toho uděláme sportovní komplex) a realizovat vše postupně, neboť celý komplex bude v součtu stát ranec. Všichni netrpělivě čekají na halu, která tam může být realizována jako první. Nicméně nikdo z politiků se do takového rozhodnutí nehrne, přestože jsme s ČZ na půl cesty.

2 Likes

To je důležité hledisko pro všechny, nejen pro vás. Zde ale nejde o diskuze, ale o rozhodnutí o lokalitě. I o ČZ se dá rozhodnout rychle (vlastně počkat, zde je rozhodování nejrychlejší, protože tato lokalita pro halu je již schválena!) a doba výstavby v jednotlivých lokalitách je skoro stejná (vztáhneme-li to k 15 leté diskusi). Takže teď úplně nevím, o jakém časovém hledisku mluvíte.

1 Like

Zaznělo tu mnoho argumentů pro jednotlivé varianty, většina z nich je zcela relevantních, jen nerozumím jednomu argumentu a to je proč je zrůdnost zbourat dvě 40 let staré tělocvičny a na jejich místě vystavět jednu moderní halu a zrekonstruovat o něco menší halu druhou. Co je na těch tělocvičnách tak výjimečného jsem dodnes nepochopil, chodím do nich trénovat s kluky každou zimu - prostory malé, povrch nevyhovující, žádné výběhové zóny, šatny a sprchy katastrofa... Je přece běžnou praxí, že se bourají méně vyhovující prostory a na jejich místě se staví moderní a užitečnější budovy. Nebo snad to, že tam někdo vyměnil kdysi okna a oplácal to polystyrenem je ten rozhodující argument proti bourání?
Jinak za sebe jen malou poznámku - Hybeška je prostě úplně mimo veškeré sportovní dění v Boskovicích, shrnulo to tu krásně několik mých předřečníků, takže pokud ne Sušilka, osobně bych vrhl veškeré úsilí na Červenku.

4 Likes

@vladimirpetru
S těma tělocvičnama za mě naprostý souhlas. Taky tomu nerozumím, tam se nedalo pořádně sportovat už v době, kdy jsem chodil na základku.

2 Likes

O tom, kdy se začne stavět. Na Sušilce se může začít prakticky hned, na Července sice taky, ale zablokujeme tím jakýkoliv další rozvoj. U Červenky je potřeba nejdříve si říct, co tam chceme a mít jasnou vizi, podle které se pojede. To dnes není.

1 Like

Ano, to dnes není, ale mohlo to být o pět měsíců dál, které od února uplynuli a řešili se jen dvě varianty.

2 Likes

No a to je to co mne trápí. Dnes máme existující sportovně-relaxační areál Červená zahrada. O areálu nemáme jasnou vizi, co s ním bude dál (z hlediska jeho rozvoje, který je prostorově možný). Přesto se nyní rozhodujeme o možná největší investiční akci minulých i příštích let - sportovní hale, kterou chceme postavit kdekoliv ve městě, bez ohledu na existující areál ČZ, a hlavně rychle. Není to škoda?

5 Likes

V tomto duchu byla vedena velká debata v sekcích Sportovní hala v ČZ, Převod pozemků pro halu na Hybešové a Sportovní hala na Hybešové - plná dobrých nápadů, připomínek a inspirací včetně hlasování pro výběr lokality, kde ČZ dostala 63% hlasů. Je to sice jen orientační, ale výmluvné. Škoda jen, že po celou tuto dobu se o této variantě oficiálně nejednalo. Jak již bylo řečeno dříve, o hale na Hybešce bylo již dávno rozhodnuto.

2 Likes

Je to myslím docela velká škoda a řekl bych promarněná šance. Jinak si nedokážu vysvětlit, že od léta roku 2016, kdy se nějakým způsobem začala alespoň trochu "systematicky" připravovat vize rozvoje sportu (viz výše odkaz na dokument Strategického rozvoje sportu v Boskovicích) se dál se zpracováním podkladů a zadání využívající Červenou zahrada nepokračovalo.

Tři roky, za které se mohlo intenzivně pracovat na podkladech a mít jasno co chceme, se nedělo naprosto nic. Třeba i proto mne mrzí, že jsme opět docela dost práce vyhodili z okna - pokolikáté už? A začaly se znovu kvapně připravovat další dvě varianty.
Při jejichž výběru byla Červená zahrada - přestože je stále platnou variantou - docela rychle odstřelena s tím, že je to moc složité, aniž by bylo pro porovnání s ní nějakým způsobem dále pracováno. Pokud máme porovnávat umístění, tak tam červenka měla podle mne být taky. Když nic jiného, tak alespoň formálně - takto mi to připadá docela nefér.

A přesto, že si dokážu představit halu prakticky ve všech lokalitách kde byla postupem času představena (a každá má svoje pozitiva i negativa), tak umístění v Červené zahradě mi vychází jako nejlogičtější.

Pro informaci - že lokalizace sportovišť v Července nebyl asi úplně špatný nápad a že už předchozí generace tímto směrem uvažovaly přidávám níže ukázku historických plánů z února roku 1954 od Dipl. Ing. Lubora Laciny. Jednalo se o návrh umístění a řešení Okresního tělovýchovného střediska a je z něj celkem jasně patné, proč máme tenisové kurty tam kde nyní jsou a proč má původní fotbalový stadion svoji mírně pootočenou polohu.

Za povšimnutí stojí, že už tehdy bylo uvažováno i s obchvatem města. Sic! - dálkovou silnicí, která procházela areálem na terénním valu (na výkresech ve spodní části vpravo). Je také zajímavé, že umístění mateřské školy, zemědělské škola je v podstatě v těch místech, kde byly později tyto budovy realizovány.

Detail řešení Červené zahrady

6 Likes

Nechci vypadat, že se pořád strefuji do pana místostarosty nebo vedení, ale je fakt škoda, že nepostupuje systematicky a projektově. Měl být jmenován přípravný tým (nebo aktivizována a řádně vyžita sportovní komise), který měl při plánování výstavby zvážit veškeré okolnosti, i ty historické, které velmi dobře zmiňujete (do teď jsem o těchto starých plánech nevěděl). Dopadne to tak, že budeme mít do 3 let novou halu, sportovci budou nadšeni, veřejnost spokojená (tohle všechno je dobře a díky za to), ale šance na vytvoření výrazné části města s dopadem na dalších 100 let bude promarněna.

4 Likes

Nevím, kolik podobných projektů leží na městském úřadě, ale každopádně vím o starším projektu na kruhový objezd u ČZ.

Proto je tam to sousloví "na výzvu dárce", aby hra o pozemky mohla pokračovat. Jinak řečeno, bude-li 10 září schválena Sušilka, může bezprostředně poté dárce požádat o vrácení. Nebo může čekat do 31.12.2025, zda Boskovice na Hybešce nepostaví druhou halu. Už král Dobromil Milostivý říkal: "Slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám, co jsem odvolal." To není vtip, to je česká realita.

1 Like

Pozor, boskovické i krajské zastupitelstvo zatím ten převod schválilo, ale nebyla dosud podepsána smlouva – na zastupitelstvu zaznělo, že se s podpisem počká až na zářijové rozhodnutí. Takže se možná nic vracet nebude, protože se prostě nic nepřevede. Když se schválí Sušilka, stačí nepodepsat smlouvu.

2 Likes

Děkuji za info, to jsem nevěděl. Prozatímní nepodepsání darovací smlouvy má při nevyzpytatelnosti naplňování strategických cílů logiku.

Velmi zajímavý je příspěvek p. Farského, proč se zřejmě tlačí na halu na Hybešově. Jestliže hlavním důvodem je předělání stávající tělocvičny na novou jídelnu a učebny (je to opravdu tolik třeba? to se škola tolik rozšiřuje?) tak ať tam pak financuje/zařizuje halu komplet kraj, když je zřizovatelem školy.
Za mne v pořadí 1/ Červená zahrada (je zarážející, že se v tomhle ohledu za poslední roky nic neposunulo)
2/ Sušilova, ale jen za předpokladu, že bude dostatečně dimenzováno parkoviště, nejlépe kromě rozšíření na povrchu i podzemní se vchodem přímo do haly. Již bez nové haly stávající parkoviště často nestačí.

Bude-li se ale realizovat varianta Sušilova, tak to současně znamená totální rezignaci na komplexní areál v Červené zahradě. Je naprosto nereálné, aby se tam v horizontu 50 let stavěla někdy další hala.

3 Likes

Existuje reálná varianta, jak do třech roků postavit sportovní halu v Červené zahradě.

Současně lze vyřešit dopravní napojení do areálu, parkování, dopravní obslužnost a to vše na pozemcích města.

A hlavně – s reálnou možností obnovení atletického stadionu a celkovou koncepcí plnohodnotného rozvoje celé lokality v dalších etapách, pro další generace ...

Současné vedení města bylo s touto studii proveditelnosti podrobně seznámeno …

P.S. Studie proveditelnosti = z pohledu odborné veřejnosti - jde I v tomto případě o nejvyšší stupeň analýzy investičního záměru architektů a projektantů…

1 Like