Veřejné setkání k nové knihovně

architektura
kultura
knihovna

(Vladimír Petrů) #61

Podle mě to dřív fungovalo - koalice se dokázala s opozicí lépe dohodnout. Jen co si vzpomenu - opravoval se Kaťák s kinem, náměstí, zimák, skleník, koupaliště, lázně - byly to veliké investice, a bylo to vždy podpořenou i většinou opozice, protože jsme věděli, že je to potřeba. Zlom nastal podle mě u haly na Slovákové, kdy se to špatně komunikovalo, a následně ČSSD (ač slibovala změnu) to začala tlačit na sílu a výsledek je jaký je...


(Rudolf Sehnal) #62

Ano ,bylo to jen 7 radních,ale je to 100% zúčastněných a většina členů stavební komise.Od té doby se chystá materiál do zastupitelstva-i tato diskuze byla součastí této přípravy.Než o tom bude zastupitelstvo rozhodovat,je nutné o tom co nejvíce diskutovat.


(Petr Ondráček) #63

Rozumím tomu, přesto mi to nedá na to zareagovat :blush:
Bohužel ne všichni se zajímají o veřejné dění - viz volby. Že tu diskutuje 5 lidí beru tak, že ne každý se v tématu tak orientuje tak, aby věcně a kultivovaně diskutoval (proti holým větám a mnohdy dehonestujícím výrokům na FB). S tím nic nenaděláme.
Pro mne je poměrně zásadní spíše roční návštěvnost tohoto zařízení, která se drží na 40 tisících návštěvách ročně (pokud se nepletu), což není malé číslo. Jasně, nejsou to unikátní návštěvníci, ale určitou představu to dává. A to i v situaci a umístění v jakém knihovna doteď je. Předpokládám, že na "novém" bychom se bavili o větších číslech což teď těžko budeme odhadovat.

Myslím, že zastaralá forma vedení obcí formou monologu by měla být nahrazena modelem jiným a to určitou formou dialogu. Zatím se to snaží změnit pouze @Lukas.Holik a to je myslím zoufale málo.


(Petr Ondráček) #64

V tomto vidím ten úplně asi největší problém taky. Souhlasím, že takto zásadní rozhodnutí by měla mít co největší podporu, aby byla nějak podpořena udržitelnost i přes další volební období (v případě, pokud se projekt protáhne na delší časový úsek).
A aby tu podporu projekt měl, tak by takovémuto rozhodnutí mohla třeba předcházet, co já vím, např. seminář moderovaný odborníkem (městský architekt ?), který by na místě ty věci přímo vysvětloval - varianty umístění, klady a zápory, vhodnost jednotlivých variant řešení apod. Zastupitelé by on-line mohli o tom diskutovat a ne být vždy postaveni před hotovou věc - že teď teda TAKTO. Nastoupí přirozená nedůvěra k takto "servírovaným" věcem a o průšvih je postaráno...

Ano, vždy před takovýmto rozhodnutím podklady dostanou, ale zkouším si představit, jak bych se asi rozhodl já, kdyby mi někdo dal podklady k tomu, jak operovat třeba aortu. Minimálně bych byl hodně nejistý... (no spíš by to dopadlo asi hůř) :face_with_head_bandage:
Zastupitelstvo se většinou neskládá ze stavařů, architektů, nebo obecně lidí z oboru. Jsou to odborníci z jiných profesí, kteří věřím chtějí rozhodnout správně, ale nemají se moc o co opřít. Pak se může stát, že rozhodnou třeba jinak, než by se rozhodli, když by k tématu dostali vysvětlení a relevantní informace.

Každé rozhodnutí - stejně jako v běžném životě - děláme v určitém okamžiku a na základě v tu dobu dostupných informací. Snažit se každé volební období toto dělat opět a znovu, může být sice svým způsobem na první pohled zodpovědné a pěčlivě analyzující, ale věci nijak neposunující a kontraproduktivní.
Pomohlo by o těch věcech vědět pokud možno co nejvíce hned na začátku, čím bychom se pak třeba mohli vyhnout opravným opatřením co každé 4 roky...


(Rudolf Sehnal) #65

Za tímto účelem zřizuje město poradni komise,které by se měly sestavovat z odborníků.Kvalita těchto komisí už záleží na zřizovateli.Na základě doporučení těchto komisí by se měla rada právě rozhodovat.


(Vladimír Petrů) #66

Jenže ty komise zřizuje právě rada. A o tom, jak se komise obsazují, bychom si mohli povídat...


(Tomáš Trumpeš) #67

Musím přiznat, že hrozně nerad srovnávám halu a knihovnu, i když ta interpretace „Vy jste nám zařízli halu, my vám zařízneme knihovnu“ se samozřejmě nabízí. Ale celkově mi ta situace přijde úplně jiná.

1/ K zastavení výstavby na Slovákově byly po volbách v roce 2014 relevantní důvody – problémy s podložím si vyžádaly takové úpravy projektu, že to znamenalo nutnost nového stavebního řízení, a věděli jsme, že je zde velký odpor obyvatel, kteří to řízení budou maximálně obstruovat.

2/ U haly jsme měli a vlastně pořád máme na výběr z relevantních variant. Pokud se mýlím, tak mě prosím, @vladimirpetru , vyveď z omylu. Podle mě hala klidně mohla stát na Slovákově, ta lokalita byla dobrá (nelíbil se mi projekt); hala může stát na Hybešce, může být na Sušilce a samozřejmě může být v Červené zahradě. Všechny ty lokality mají výhody a určité nevýhody, ale dobrá hala může v zásadě vzniknout na každém z těchto míst.

A to je to, k čemu se chci dostat. Nesmyslnost té debaty o knihovně spočívá v tom, že zde máme jeden dobrý návrh, a pak nesmysly a fantasmagorie. Budova O2 je nevhodná, a pokud se o ní pro knihovnu uvažovalo, tak nejspíš proto, že se knihovníků nikdo neptal, jak uvedla paní Jurdičová, nebo proto, že už ze zoufalství kývli na jakékoliv zlepšení. Ale to, co potřebujeme, v O2 nikdy neuděláme. Knihovna na Panském dvoře taky není dobré řešení, sentiment stranou (taky jsem tam chodíval celé dětství a miloval to). Knihovna v sokolovně je opravdu fantasmagorie, zejména pokud z ní chceme mít kulturák (i pro ten je ta budova, obávám se, malá – vzhledem k dnešním nárokům). Debatovat o tom, že knihovna by mohla být v ZZN, ale bez sálu, je asi jako debatovat o tom, že uděláme v Boskovicích nový atletický ovál, ale zase jen ve tvaru písmene U, jako máme na Července.

Takže abych to shrnul: máme zde jeden kvalitní projekt a k němu nemáme žádné relevantní alternativy. Na tom projektu je široká shoda mezi architekty, knihovníky i spolky, které by knihovnu měly využívat. Proti stavbě se nezvedl žádný zásadní odpor jako na Slovákově. A jsme již ve fázi, kdy máme zadanou projektovou dokumentaci a pracuje se na jejím zpracování. Přesto se bavíme o lokalitách, místo abychom řešili, kde na to vzít a jak to co nejdříve postavit.


(Vladimír Petrů) #68

Problém je, že to si myslíš Ty, ale většina radních ten názor nesdílí :slight_smile: (tedy aspoň prozatím)


(Tomáš Trumpeš) #69

Myslím si to já, myslí si to knihovníci, myslí si to architekti, myslí si to všichni lidé z kultury, kteří se tím zabývají a participují na té debatě – aspoň jsem neslyšel jediný relevantní odborný hlas, který by byť jen připouštěl, že je možné dosáhnout kvalitního řešení v některé z těch zmiňovaných lokalit. A naštěstí si to snad myslí i většina zastupitelů. Ale souhlas, problém to je – pokud radní ujíždí na nesmyslech a fantasmagoriích, projekt samotný i rozvoj města to ohrožuje.
Záměrně nezmiňuju cenu – relevantní debatu o financování bych uvítal, ale ne stylem: zdá se mně to moc, tak to pojďme udělat jinde, blbě a levně. Zatím nikdo nepředložil žádnou kvalitní analýzu, že na to město nemá.


(Vladimír Petrů) #70

Jasně, já to myslel tak, že tu máme demokracii, zvolené zástupce kteří rozhodují a ti mají názor jiný. Takže si musíme přiznat, že demokratický systém není dokonalý, a všechno je to o lidech, což vidíme od prezidenta, přes premiéra, vládu, parlament až po zastupitele a radní. Je z toho nějaká cesta ven? U knihovny prostě nezbývá nic jiného, než předkládat relevantní argumenty, aby se radní, respektive zastupitelé, mohli zodpovědně rozhodnout...


(Marek Osouch) #71

Teď jsem prošel všechny zápisy ze schůzí zastupitelstva za minulé volební období, abych zjistil, jak se diskutovalo, respektive spíše nediskutovalo o knihovně. Na konci roku 2015 starostka oznamuje, že má nabídku na zpracování návrhů na knihovnu od studentů z Liberce a architekta Fránka - zastupitelé mlčí. Přichází březen 2017 a rada rozhoduje o výběru ZZN - zastupitelé včetně opozice mlčí. Probouzí se až v dubnu 2018, když zastupitelé projednávají a nakonec i na apel opozice neschvalují prodej budovy O2, kde se plánovala knihovna v roce 2012. Od té doby pak už zastupitelé opět mlčí. Takže přinejmenším rok 2017 a 2018 promarnili tehdejší opoziční, dnes koaliční, zastupitelé, aby využili svého práva na informace. Teď tak řešíme něco, co už mohlo být dávno známé - mnohokrát mohli vyzvat zastupitelé vedení, aby jim připravilo podklady, co je vedlo právě k výběru ZZN. Každopádně je to i chyba minulého vedení, že ten materiál samo nepřineslo na zastupitelstvo a rozhodli sami jako rada.


(Rudolf Sehnal) #72

S tím obsazením komisí je to bohužel pravda,od letošního roku členy komisí navrhují politické strany ve vedení města,myslím, že Boskovice mají dostatek kvalitních odborníků-stavařů.


(Tomáš Trumpeš) #73

Jo, tohle kritizoval na setkání s veřejností i pan starosta Dohnálek a říkal, že je nutnost, aby o takové věci rozhodovalo zastupitelstvo – zbývá dohledat, jestli tomu tak bylo i v případě O2 v roce 2012, když vedl město. Mám o tom jisté pochybnosti. Ale přesně to nevím.


(Rudolf Sehnal) #74

Zastupitelé nemají snahu radu někam navigovat,ale jen souhlasi či nesouhlasí s tím,co rada navrhne.


(Tomáš Trumpeš) #75

Odpovídám jako idiot sám sobě, ale zkrátka jsem prošel všechny zápisy ze zastupitelstva z roku 2012 a vše nasvědčuje tomu, že to tehdy také schválila jen rada. V zápisech ze ZM jsem nic ke knihovně nenašel.


(Marek Osouch) #76

Já prošel i za celé volební období 2010-14 a nikde nic. Jediná menší zmínka je v zápisu z rady 30. ledna (tenkrát to byl ale jen neúplný výpis usnesení, takže nevíme, co vše schválili) Je možné, že v tom roce ještě něco přijali, nicméně na zastupitelstvu to nebylo.


(Marek Osouch) #77

Jak jsem poslouchal záznam, často se argumentovalo cenou knihovny - je ale skutečně někde zveřejněná? Já si teda nevšiml.


(Tomáš Znamenáček) #78

Myslím, že není. Momentálně můžeme mít nanejvýš nějaký kvalifikovaný odhad vyplývající ze stávající projektové dokumentace, ale to číslo se velmi pravděpodobně pohne upřesněním konstrukcí, materiálů a vybavení, soutěží na dodavatele a změnami během stavby.


(Marek Osouch) #79

To je to, co mě taky mrzí - šermuje se tady nějakými čísly a nikdo (možná krom vedení) je přitom neviděl, navíc projekt ještě není dokončený.


(Rudolf Sehnal) #80

Podle mých informací toto téma do ZM zatím nedorazilo,RM pořádá semináře se ZM na různá téma,myslím že i na komunitní centrum a dnešní stav připravenosti je výsledkem i těchto jednání.Po zapracování všech návrhů a připomínek,by to mělo jít do ZM.Více o těchto seminářích by mohl vědět p.Trumpeš.