Uzavřený zastupitelský seminář ke sportovní hale

@Tomas_T komentuje dnešní uzavřený zastupitelský seminář ke sportovní hale:

Seminář pro veřejnost bude následovat později. Jak se na tuhle praxi uzavřených seminářů a případně na celý dosavadní proces přípravy sportovní haly díváte vy?

1 Like

Já myslím, že tento příspěvek nepatří do kategorie "Investice", ale zasloužil by si novou kategorii např. "Komunální politika".
K vlastnímu příspěvku: je potřeba si říct, že řízená komunikace mezi místními politiky a veřejností ke sportovní hale vůbec neprobíhá. Jediné, co vím jako občan je následující: 1. zodpovědným radním je Radek Mazáč, 2. zastupitelstvem je odsouhlasené umístění v Červené zahradě, 3. hovoří se o dvou dalších možných lokalitách. Zbytek tvoří informace typu "jedna paní povídala" nebo jednotlivé a ničím nedoložené názory komunálních politiků: hala má stát v tomto volebním období, někdo snad jednal se sportovními kluby (neví se ale, se kterými a o čem), v Červené zahradě hala stát nemůže (protože je to prý složité), atd. Možná se pletu, ale politická reprezentace města nevyvolala širší diskusi s občany s cílem zjistit jejich potřeby, přání, názory, atd. Za sebe mohu konstatovat, že pokud lze dosavadní přístup pojmenovat "proces přípravy výstavby haly", pak jde o vážně mizerně řízený projekt. Zdá se, že si příslušný manažer vůbec neuvědomuje rizika s tím spojená. Finanční, politická, občanská.

4 Likes

DEMOKRATURA S VYLOUČENÍM VEŘEJNOSTI

"Dejte nám svůj hlas a čtyři roky nám do toho nekecejte."

Proto po třiceti létech nemáme v Boskovicích ekonomicky stabilní nemocnici, penziony pro důchodce, dopravní obchvat, novou knihovnu, novou halu ...

Proto jdeme na Letnou a začněme podporovat DEMOKRATICKOU POLITIKU i u nás doma …:laughing:

Moc díky za tuhle reakci. Tohle mi připadá důležité – nás někdo furt napadá, že něco destruktivně kritizujeme, ale potenciálně destrukční je právě tahleta politika. Děsí mě, že to po zkušenosti s halou na Slovákově furt nevidíme.

3 Likes

@MichaelaZejskova, ty tam někde kolem na Hybešově bydlíš a onehdy jsi psala, že místní nejsou projektu úplně nakloněni. Proběhlo už nějaké setkání s vedením města, posunula se ta situace nějak? Víte aspoň vy víc? :–)

Ahoj Tome, setkání s vedením města proběhlo 27. února. Jednání bylo z mé strany považováno za úspěšný vstup do komunikace mezi obyvateli přilehlých lokalit a vedení města. Ze strany místostarosty Ing. Radka Mazáče bylo přislíbeno, že v této komunikaci budeme pokračovat (následujícím milníkem mělo být "přiklepnutí" pozemků krajem a schválení na úrovni města).

Myslím, že hlavní "trápení" obyvatel z Výsluní, a to obava z hluku, bude možné více řešit až nad konkrétní studií samotné stavby (její orientace, umístění vzduchotechniky, pokud již bude k dispozici apod.). Nicméně chceme u celého projektu být od začátku, abychom do něj vnesli hlas těch, co tady žijí, a jejichž kvality života se projekt významně dotkne. Úvodní jednání z konce února vypadalo v tomto směru nadějně, avšak od té doby se mlčí i vůči nám, nic nového není.

2 Likes

Také jsem názoru, že tento příspěvek patří spíše do kategorie komunální politika. Nicméně uzavřený seminář pro zastupitele není nic nepatřičného a může mít racionální důvod. Uzavřený seminář není totéž co tajný seminář a opozice o něm může veřejnost bezprostředně a zevrubně informovat kohokoliv. Nebo snad stateční opozičníci skládají slib mlčenlivosti, či jsou jiným způsobem umlčeni? Pokud má veřejnosti zůstat něco utajeno, nebude to prezentováno v tak velkém, nota bene nepřátelském kolektivu. K utajování jsou zcela jiné schůzky a metody. Myslím, že rychlé a přesné informace z uzavřeného semináře i redakce Ohlasů dostala šupito presto.

Já jsem jednoznačně proti těmhle uzavřeným seminářům, protože čím víc se toho navaří bez přímé účasti veřejnosti, tím menší pak bývá ochota politiků cokoliv měnit, jak už jsem popisoval zevrubně dřív:

Investiční projekty většinou dlouho kolují v útrobách městského úřadu a politici prohlašují, že je předčasné se o nich bavit – až je najednou naopak pozdě se o nich bavit, veřejnost je postavena před hotovou věc a zbývá jí jen projekt přijmout beze změn, nebo zcela potopit. Ti, kterým je stavba určena, v tu chvíli pochopitelně volí pragmatický přístup a raději nic nekritizují: „Rozhodně nechceme, aby nový bazén nebyl třeba vůbec proto, že jsme do toho začali rýpat,“ vyjádřili se například plavci při rekonstrukci bazénu. Tento postup je úplně naruby – kdybychom takhle stavěli rodinný dům, teprve před prvním kopnutím do země bychom se dozvěděli, v čem vlastně máme bydlet (a jestli si projektant všiml, že máme děti).

Racionální důvod těm uzavřeným seminářům neupírám – všichni asi chápeme, že je jednodušší na informacích sedět, dokud není plus mínus hotovo. Já osobně si nemyslím, že takhle vznikají kvalitní projekty.

Rychlé a přesné informace ze semináře nemáme. I kdybychom je nějak pokoutně získali, nepřipadá mně ve třetím tisíciletí v pořádku rozdělovat občany na ty, co mají nějaký přístup ke zdroji, a tím pádem mají informace, a na ty, co se musí spokojit se šuškandou. I kdyby se zastupitelé chtěli bavit „v klidu“ bez účasti veřejnosti, dá se ten seminář otevřít pro pasivní pozorovatele nebo se z něj dá udělat přenos/záznam.

2 Likes

Plně se s tímto názorem ztotožňuji, myslím si, že veškeré projekty sloužící veřejnosti by měly vycházet z potřeb a názorů veřejnosti a z těchto informací dle možnosti vycházet a ne jen seznámit veřejnost na poslední chvíli stím, co se domluvilo a s čím se již nedá nic dělat.

O sportovní hale a knihovně se mluví desítky let. Především sportovní kluby, školy, sportovní komise a další k tomu za ten čas napsaly a řekly mnohé. Stejně tak knihovníci a čtenáři nebo speciální skupina pro knihovnu i ostatní veřejnost se vícekrát vyjádřili ke knihovně. Investiční projekty tedy bezesporu vycházejí z potřeb a názorů veřejnosti a nevznikají v útrobách městského úřadu. Jiná věc je řešení především odborných problémů, legislativních podmínek, úvěrových a dotačních záležitostí, nebo cenových jednání, vše týkající se realizace projektu. U těchto záležitostí občané být nemohou z řady pochopitelných důvodů.

Ale výjimka, kdy investiční projekt přijde z hůry, by se jistě našla. Napadá mně třeba boskovická spojka.

A pokoutní získávání informací? V odpovědi na můj komentář zcela chybí jakákoliv zmínka o roli opozice na uzavřeném semináři. Proto se ptám: co brání opozici hodinu po semináři předstoupit před veřejnost a všechno vybalit, zarazit tím jakoukoliv šuškandu a odtajnit o co šlo. Jsou snad zastupitelé členy nějaké zednářské lóže, nebo jsou zástupci občanů. Těch občanů, kteří si imrvére stěžují na uzavřená jednání, nekomunikativnost, či nedostatečnou informovanost. Platí však, že uzavřených seminářů, týkajících se projektů pro veřejnost, by mělo být jako šafránu.

A mimochodem, jsou to především novináři, kteří často zmiňují zdroj někomu blízký, který nechce být jmenován. S přístupem ke zdrojům to tak bude i nadále, bez ohledu na tisíciletí.

Nevím, jestli tohle nemyslíš jako pokročilou ironii :–) Sleduju ty projekty posledních pět let, co fungujou noviny, a můj dojem je prakticky přesně opačný. Ještě ani jednou se nestalo, že bychom udělali pořádné zadání a teprve podle něj postupovali dál. Z poslední doby nabízím například bezvadný moment, kdy se na setkání ke knihovně tuším pan starosta ptal, proč knihovníkům u projektu knihovny O2 nevadil chybějící sál – a paní Jurdičová odpověděla, že se jich na to tehdy nikdo neptal:

K projektu v O2 jsem chtěla říct, že tam sál nebyl plánován proto, že se nás nikdo neptal. S tím projektem jsme byli až seznámeni. A zanikl dřív, než jsme ho připomínkovali.

Podobně jsme ještě těsně před zahájením prací na rekonstrukci letňáku nevěděli kapacitu hlediště (podle mě klíčový parametr rekonstrukce) anebo viz výše citát zástupce plaveckých klubů o rekonstrukci lázní. Jsou tu výjimky, ale vesměs ty investice probíhají (opět, můj dojem) tak, že někdo z politiků přijde za uživateli budoucí stavby a začne dost nevybíravě lobbovat za variantu a parametry, které se mu z nějakého důvodu hodí do krámu. Slyšel jsem tohle od mnoha lidí mockrát.

Ale je to vlastně dost jednoduché: Pokud ta sportovní hala vychází z potřeb veřejnosti, kde jsou tyhle potřeby popsané? Jediné, o čem vím, je tohle, a to je úplně žalostně málo. Podle čeho mají architekti a projektanti pracovat?

Nebrání jim nic, Piráti dokonce slíbili, že to udělají. Znova ale říkám, že od otevřené radnice bych si informování o chystaných investicích za desítky milionů představoval jinak, než že je bude opozice vynášet z uzavřeného jednání.

Na tomhle se shodneme. Dovedu si představit, proč by měl být uzavřený seminář o jednání s firmou Agel o nemocnici, ale nedovedu si představit, proč bychom nemohli otevřeně mluvit o sportovní hale. Každopádně tady jsme se vůbec nedozvěděli ani náznak důvodu, prostě nechcem.

V dobrých médiích se tohle používá jen minimálně a s jasným odůvodněním. Jinak jsou to drby, ne žurnalistika.

4 Likes

Nezlobte se na mne, ale já fakt nepoznám, jestli jde z vaší strany o ironii nebo to myslíte vážně. Co to jako je, že "co brání opozici hodinu po semináři předstoupit před veřejnost a všechno vybalit, zarazit tím jakoukoliv šuškandu a odtajnit o co šlo."? To jako fakt myslíte vážně, že informace mezi vedením města a veřejností mají být filtrována přes opozici? Pokud ta jednání nejsou tajná (jak sám píšete), proč organizátoři semináře nepořídí záznam z jednání a nezveřejní jej? To stejné platí pro novináře. To jako fakt mají získávat informace z druhé ruky a nikoliv přímo od zdroje? S tímto se jako občan nemohu smířit, tohle mně prostě nestačí. - V tuto chvíli, protože nejsou veřejnosti k dispozici detailní informace, se domnívám, že vedení města nemá připravenu žádnou variantu a zabývá se jen lokací. A to mne děsí. Investice, která bude třeba 100 mil. Kč (nebo i 200 mil. Kč?), a stále nejsou zjištěny základní informace, které jsou potřeba pro alespoň prvotní návrh? Které sporty budou pokryty, které kluby budou halu využívat, jaké soutěže bude možné pořádat, jaké sporty bude možné provozovat souběžně, jaké zázemí pro turnaje bude, jak bude organizován provoz, jaký je odhad využití v různé dny a různá období roku, atd. Uvažuje někdo o těchto otázkách? Nebo nám to vedení vyjeví až ve chvíli, kdy bude hotov projekt? Co když pak někdo přijde s tím, že jeho sportovní klub by tam vlastně také mohl operovat, ale bohužel hala je o 20 cm užší a nepůjde to? To je hypotetický příklad, ale ...

1 Like

Já jsem nenapsal, že opozice má filtrovat zprávy z vedení města. Mněl jsem na mysli, že nám opozice (když to nechce udělat koalice) může pravdivá fakta sdělit hned po skončení uzavřeného semináře, určeného pro zastupitele. A pro objektivní a včasnou informovanost o nových skutečnostech je naprosto nicotné, jestli jsem to slyšel v sále, nebo o hodinu později v předsálí. Mně se také nelíbí zvolený postup, ten však a priori nevylučuje objektivní a rychlou informovanost. Pokud ovšem bude opozice něco filtrovat, nebo dokonce mlčet, pak je to hodně na pováženou.

O tom, jak a proč se vedení města zabývá jen lokací, včetně poukazu na možná rizika, jsem psal před nedávnem – bez povšimnutí.

Ke 100 až 200 milionové investici, prý stále nejsou zjištěny ani základní informace. O hale na Slovákové se vědělo, jaká bude podlaha, jak velké bude hlediště, kolik bude šaten a sprch, které sporty budou halu využívat, které školy tam kdy budou chodit, kde bude bufet, jak snadné tam bude parkování, jak velká a jak vysoká bude hala, jaká bude docházková vzdálenost, včetně využití během celého dne, jaké bude osvětlení. I provozní podmínky byly diskutovány, včetně vytápění, a tak dále, a tak dále. Kdo to kvantum požadavků asi vznesl, když ne zástupci sportovců. Opravdu mnoho toho bylo napsáno, a mnohé bylo řečeno i na hojně navštívených besedách v sokolovně či v kině. Asi bydlím v jiných Boskovicích. Projektanti i architekti halu na Slovákové představili veřejnosti, začalo se i kopat. Je pravda, že vnější vzhled haly se některým lidem nelíbil, jiným občanům vadilo její umístění (včetně mne). Mnozí sportovci dnes říkají, že nebýt spodní vody, uhlí a protestů, mohli už halu mít. Za 38 milionů a 1,5 milionů ročních provozních nákladů, tvrdil tehdejší a dnešní starosta.

Tady jde vlastně o dvě věci: jaké informace má k dispozici veřejnost a nakolik se příprava stavby konzultovala se sportovci. V případě Slovákovy veřejnost do poslední chvíle ani nevěděla, jak má hala vypadat. Pokud si dobře pamatuju, na poslední chvíli jsme z někoho tahali vizualizace. (Na které jsem se teď mimochodem znova podíval a je to neuvěřitelná hrůza.) Pokud jde o konzultaci stavby se sportovci, tohle je například citace z letošního dubnového zastupitelstva:

Zastupitelka za Piráty Kristýna Znamenáčková se zeptala, jak probíhají jednání se sportovními kluby, které budou halu využívat. „My jsme v minulém týdnu telefonovali s jejich zástupci a podle informací, které máme, se ke sportovní hale na Sušilově kloní pouze jeden z nich, a to pouze okrajově,“ uvedla Kristýna Znamenáčková. Místostarosta Radek Mazáč odpověděl, že jednání se sportovními kluby probíhá velmi intenzivně. „Vaše výsledky nebudu vůbec komentovat, protože jsou polovičaté a asi bych potřeboval vidět, s kým jste mluvila, protože já mám od oddílů úplně jiné výstupy,“ vyjádřil se místostarosta.

Takže sportovci se ohání kdekdo, ale veřejné výstupy z jednání nejsou nikde. Já potom vůbec nevěřím tomu, že současné zadání skutečně představuje shodu sportovců na tom, co potřebujou. Podle mě je to spíš tak, že se začne nějakou politicky oblíbenou lokalitou, a do té se ta hala nacpe prakticky bez ohledu na reálné potřeby. To je blbě, mimo jiné kvůli tomu, že když se změní ona „politicky oblíbená lokalita“, tak jde celý projekt do kopru.

3 Likes

Asi ti musím Tomáši dát za pravdu. Piráti telefonovali se zástupci sportovců, místostarosta jedná se sportovními kluby velmi intenzivně, ale každý má úplně jiné informace. Sportovci se ohání kdekdo, ale veřejné výstupy z jednání nejsou nikde . Očekával bych, že to sportovci okomentují a uvedou na pravou míru, že se ozvou. Zdá se ale, že ze všech nejmíň to trápí právě samotné sportovce a jejich kluby. I pro ně z tohoto pohledu platí, že veřejné výstupy z jednání nejsou nikde.

1 Like

Projekt Slovákova je dávno pryč. Cena 38 mil. je dnes iluzorní. Žijeme ve stejných Boskovicích, protože ani vy, ani já, ani nikdo jiný nemá k dispozici veřejně dostupné a ověřené informace o hale. Kde jsou vstupní podklady pro projekt? Kde jsou požadavky sportovců a veřejnosti?

1 Like

Položené otázky (Kde jsou vstupní podklady pro projekt a Kde jsou požadavky sportovců a veřejnosti) jsou na místě. Předpokládám, že pokud se týká požadavků sportovců, směřuje otázka na sportovní kluby, koaliční stranu STAN a sportovci Boskovice a na komisi pro tělovýchovu, sport a volnočasové aktivity, zřízenou radou města. Pokud jde o požadavky veřejnosti, ta se vyjádřila na hojně navštěvovaných seminářích, kulatých stolech, při tvorbě strategického plánu, v anketách, nebo na členských schůzích svých organizací. Ale hlavně mají své zastupitele, s kterými jsou v denním kontaktu a svými požadavky je neustále atakují.

Pozitivní také je, že zastupitelé všech barev si mohou diskuzi i fórum v Ohlasech volně přečíst, (a prý to na zapřenou dělají), a mohou tak zjistit, koho kde tlačí bota.

Pokud otázky směřují na mne, vzpomněl jsem si na válečnou scénu z filmu o husitech: „Rána byla krátká, popotáhnem bratře Žižko.“

P.S.
Připouštím, že v mém příspěvku je možné najít určité prvky ironie. Netýká se to však žádné osoby, ale zatuchlosti stavu a jeho příčin.

Nóóó, podle vašeho popisu to vypadá, že je vše cajk. Podle mne není v pořádku, že zvolení zástupci občanů zamýšlí utratit slušnej balík veřejnejch peněz a přitom nedostatečně informují občany, pro které je ta investice určena. Například vezměme, že odsouhlasená lokace výstavby haly je v Červené zahradě, kde je záměr vystavět komplexní sportovní centrum. Nicméně podle neoficiálních vyjádření politiků je tato lokace pro halu již zapomenuta, ačkoliv stále oficiálně platí. S tím občané souhlasí? Spokojí se s náhodným vyjádřením starosty, že stavba haly v Červené zahradě by vyšla moc draho kvůli pozemkům?

1 Like

Máme v tomhle trochu dluh v novinách, budeme se ho teď snažit stáhnout a sportovce oslovit.

2 Likes

Vynikající video, které se tohoto tématu týká, našel @barto:

2 Likes