Soutěž na generel Červené zahrady

Součástí programového prohlášení nové koalice je pořízení takzvaného generelu Červené zahrady. Generel stručně řečeno říká, jak bude areál fungovat jako celek – jak v něm budou umístěné jednotlivé „atrakce“, jak bude dopravně napojený na zbytek města a podobně. (A naopak tedy nic neříká například o tom, jak bude vypadat nebo fungovat budoucí sportovní hala, řeší pouze její umístění a návaznost na okolí.)

Obecné úvahy o areálu Červená zahrada už tu byly několikrát:

V roce 2015 nechalo město pod vedením ČSSD vypracovat několik variant areálu. Pokud si dobře vybavuju, ptal jsem se, jak moc „závazné“ ty varianty jsou, a bylo mi tehdy řečeno, že jde hlavně o ověřovací studii – česky řečeno jsme zkoušeli, co by se nám do toho areálu vlastně vešlo a jaké pozemky bychom potřebovali koupit.

V roce 2020 se pod vedením ODS bez větší veřejné diskuze objevil nový plán areálu od studia Fránek Architects, opět v několika variantách. Nikdo o něm sice nemluvil jako o generelu, tedy závazném plánu pro rozvoj areálu, ale vypadalo to, že tak studie bude použita :slight_smile:

V roce 2021 představil svoje úvahy o Červené zahradě místní spolek SRAB. Bavili jsme se o nich už i tady na fóru, viz tohle starší vlákno, a v anketě se k nim vyjádřili sportovci. Jak tomu rozumím, byl to od SRAB hlavně příspěvek do diskuze, abychom se mohli bavit konkrétněji.

Nyní se tedy nové vedení města pouští do generelu znovu, ale tentokrát poprvé metodou architektonické soutěže. Jak padlo na zastupitelstvu, vznikla komise, která má za úkol vytvořit zadání soutěže. Tak uvidíme! :crossed_fingers:

1 Like

Zajímavý vstup od Spolku za rozvoj architektury Boskovic:

2 Likes

A ještě máme konečně ten přesný seznam členů pracovní skupiny: starostka Jana Syrovátkova, architekt Petr Ondráček, radní Vladimír Petrů, architektky Petra Houdová a Markéta Grénarová, dopraváci Michal Kolínský a David Kolínský, ředitel Služeb Milan Strya, za fotbal Radek Stříž, za atletiku Bohdan Charvát, za tenis Michal Gebel a šéf investičního odboru Petr Zouhar.

1 Like

Zde je třeba na úvod doplnit, že toto samozřejmě není kompletní koncept zadání - to jen na vysvětlenou, aby nedošlo k mýlce.
Na pracovní skupině bylo dohodnuto, že SRAB zpracuje dílčí část zadání týkající se veřejného prostoru, sporotvišť, které nebudou spravovány jednotlivými kluby a celkové urbanistické koncepce směřování areálu.
Zbytek zadání doplní zástupci jednotlivých klubů, které areál již využívají a předpoklad je, že budou i nadále využívat.

3 Likes

Soutěž už je avizovaná na webu České komory architektů:

Předmětem soutěže je prověření možností umístění sportovních aktivit specifikovaných v zadávacích podmínkách do vymezeného území sportovního areálu Červená zahrada a dále stanovení jasné koncepce a základních urbanistických a architektonických parametrů jednotlivých sportovišť, veřejného prostoru a dopravy. Koncepce rozvoje areálu bude sloužit jako generální plán pro definici dlouhodobého rozvojového programu v oblasti sportovních aktivit občanů a investiční politiky města. Výsledek soutěže bude výchozím podkladem rozvoje areálu a zpracování dokumentací jeho dílčích částí a staveb. Návrh bude z důvodu finanční a časové náročnosti realizace pracovat s etapizací a vzájemnou provázaností jednotlivých etap. V každé z etap bude třeba zohlednit v co nejvyšší možné míře chod jednotlivých sportovišť v průběhu realizace.

Při návrhu bude efektivně a účelně pracováno se stávajícím výškopisem území a bude maximálně využito stávajících možností morfologie terénu.

Dvoufázová projektová otevřená urbanisticko-krajinářská soutěž.

2 Likes

Podrobnější informace k tomu sesbíral @Tomas_T:

Osobně nějak nemůžu uvěřit, že po těch letech pokusů a omylů opravdu proběhne normální soutěž :slight_smile:

3 Likes

Další informace vyšly v srpnovém zpravodaji. Soutěž bude dvoukolová, návrhy bude posuzovat komise se třemi nezávislými a dvěma závislými členy. Podle hrubého harmonogramu by měly být návrhy odevzdány v září a do konce roku bychom měli znát vítěze.

V reportu z radnice přinášíme aktuální informace:

Přihlásilo se celkem 11 projektů. Ve středu 20. září bylo uzavřeno první kolo a pětičlenná porota vybrala pět návrhů, které postoupily do druhého kola. Nyní postupující své návrhy podrobně dopracují. Poté porota vybere vítězný návrh, který by měl být oznámen koncem letošního roku. Pak bude prezentován nejen vítězný návrh, ale kompletně všechny návrhy. Soutěž je anonymní, kvůli zachování objektivity a nestrannosti ani sami porotci neznají autory návrhů a vše se dozví až po ukončení celé soutěže. Do té doby nesmí být zveřejněny postupující ani vyřazené návrhy. Vítěze pak musí potvrdit městská rada.

Máme vítěze!

O samotném vítězném návrhu zatím nic nevíme, bude představen na setkání 17. ledna 2024 od 18.00 v zámeckém skleníku.

1 Like

Podrobnější informace jsou v lednovém zpravodaji, zejména je tam tenhle obrázek:

Popisek v bublině:

Areál je umístěný mezi dva kontexty – zalesněné svahy Pilského údolí a okrajovou část městské struktury Boskovic. Směrem k městu umisťujeme sportovní halu a dopravní napojení, tím se posiluje kontura ulice, vzniká nový veřejný prostor a zlepšuje se dostupnost. Směrem k říčce Bělé umisťujeme běžecký okruh, skate park a další volnočasové aktivity. Mezi zimním stadionem a sportovní halou vzniká centrální prostor s parkováním, odkud jsou veškerá sportoviště přímo viditelná a snadno dostupná. Prostor mezi městem a krajinným rámcem zůstává volný, plynoucí a graduje výhledem na hrad.

3 Likes

Tady jsme s @Tomas_T pořídili rozhovor s Martinem Doleželem, spoluautorem vítězného návrhu:

Osobně se můžete přijít podívat na představení studie tuhle středu 17. ledna od 18.00 v zámeckém skleníku.

2 Likes

Včera byl vítězný projekt představen veřejně, můžete mrknout na záznam:

Je to podle mě zásadní pozitivní milník ve vývoji města, podrobněji to komentuju tady:

3 Likes