Soutěž na generel Červené zahrady

Součástí programového prohlášení nové koalice je pořízení takzvaného generelu Červené zahrady. Generel stručně řečeno říká, jak bude areál fungovat jako celek – jak v něm budou umístěné jednotlivé „atrakce“, jak bude dopravně napojený na zbytek města a podobně. (A naopak tedy nic neříká například o tom, jak bude vypadat nebo fungovat budoucí sportovní hala, řeší pouze její umístění a návaznost na okolí.)

Obecné úvahy o areálu Červená zahrada už tu byly několikrát:

V roce 2015 nechalo město pod vedením ČSSD vypracovat několik variant areálu. Pokud si dobře vybavuju, ptal jsem se, jak moc „závazné“ ty varianty jsou, a bylo mi tehdy řečeno, že jde hlavně o ověřovací studii – česky řečeno jsme zkoušeli, co by se nám do toho areálu vlastně vešlo a jaké pozemky bychom potřebovali koupit.

V roce 2020 se pod vedením ODS bez větší veřejné diskuze objevil nový plán areálu od studia Fránek Architects, opět v několika variantách. Nikdo o něm sice nemluvil jako o generelu, tedy závazném plánu pro rozvoj areálu, ale vypadalo to, že tak studie bude použita :slight_smile:

V roce 2021 představil svoje úvahy o Červené zahradě místní spolek SRAB. Bavili jsme se o nich už i tady na fóru, viz tohle starší vlákno, a v anketě se k nim vyjádřili sportovci. Jak tomu rozumím, byl to od SRAB hlavně příspěvek do diskuze, abychom se mohli bavit konkrétněji.

Nyní se tedy nové vedení města pouští do generelu znovu, ale tentokrát poprvé metodou architektonické soutěže. Jak padlo na zastupitelstvu, vznikla komise, která má za úkol vytvořit zadání soutěže. Tak uvidíme! :crossed_fingers:

1 Like

Zajímavý vstup od Spolku za rozvoj architektury Boskovic:

2 Likes

A ještě máme konečně ten přesný seznam členů pracovní skupiny: starostka Jana Syrovátkova, architekt Petr Ondráček, radní Vladimír Petrů, architektky Petra Houdová a Markéta Grénarová, dopraváci Michal Kolínský a David Kolínský, ředitel Služeb Milan Strya, za fotbal Radek Stříž, za atletiku Bohdan Charvát, za tenis Michal Gebel a šéf investičního odboru Petr Zouhar.

1 Like

Zde je třeba na úvod doplnit, že toto samozřejmě není kompletní koncept zadání - to jen na vysvětlenou, aby nedošlo k mýlce.
Na pracovní skupině bylo dohodnuto, že SRAB zpracuje dílčí část zadání týkající se veřejného prostoru, sporotvišť, které nebudou spravovány jednotlivými kluby a celkové urbanistické koncepce směřování areálu.
Zbytek zadání doplní zástupci jednotlivých klubů, které areál již využívají a předpoklad je, že budou i nadále využívat.

3 Likes