Příprava stavby sportovní haly v Červené zahradě

Přiznám se, že úplně nerozumím tomu, jak souvisi téma procesní přípravy stavby sportovní haly s tím, čeho jsem já autorem - jako kdybych se ucházel o nějakou zakázku ve výběrovém řízení.
Nemám určitě problém doložit "autorství" na všech referencích, které mám uvedeny, ale nezlobte se, zde opravdu nevidím důvod takto obsáhle činit.
Jestli Vám jde o formální způsobilost komentovat dění ve městě - tuto možnost mají všichni občané města. Někteří tak činí a nikdo je také nežádá o reference, aby směli něco komentovat.

Blíží se konec března. @barto už je nějaký termín jednání pracovní skupiny?

Ano, po měsíci čekání nám dnes přišel od vedoucího ORMI Petra Zouhara z pověření místostarosty Radka Mazáče konečně termín schůzky - bude 31.3.2021 v 17 h.
Tak uvidíme...

2 Likes

No já si myslím, že vy už nevystupujete z pozice běžného občana, dokonce jste založil nějaké sdružení architektů a chcete městu radit, jak má vypadat kruhový objezd, hala atd. Když chce někdo radit prof. architektovi roku, tak by občany mohlo zajímat, co takový člověk profesně dokázal.

Však na to Petr odkazoval. Mně ale především přijde dost podezřelá už ta úvaha, že architekt roku jaksi „bere všecko“ a ostatní už mu můžou tak akorát s úctou držet dveře :slight_smile: Ocenění architekt roku se navíc vztahuje na autorskou tvorbu – říká, že stavby Zdeňka Fránka jsou něčím výjimečné. Těžiště práce městského architekta ale spočívá jinde, městský architekt nemá sám projektovat. Špičková vlastní tvorba může být v jeho roli příjemný bonus, ale klidně taky úplně naopak.

3 Likes

Nezlobte se na mne prosím, ale myslím, že si úplně nerozumíme.
To, že se k různým tématům vyjadřuji, neznamená, že někomu vnucuji svůj názor, pouze věcně komentuji dění v oboru, který mi je profesně blízký. Činím tak už asi skoro 8 let a je na každém jak s těmi informacemi naloží.
To že nás (myšleno SRAB) vedení města v poslední době přizvalo na vybraná jednání bereme jako vůli se s námi o těch věcech bavit a doufáme, že se posuneme směrem ke kvalitě.

...a vidíte, když jsme u těch požadovaných referencí :wink: - na jednu jsem přeci zapomněl - na podzim v roce 2016 jsme společně ještě se dvěma kolegy architekty adresovali tehdejšímu vedení města Otevřený dopis, kde jsme, mimo jiné, žádali zvážit zřízení pozice městského architekta, kterou do té doby město nemělo a vnímali jsme ji jako přínosnou. Třeba i proto, že nám nebylo jedno, jak byla architektura a veřejný prostor ve městě tehdy vnímány. Radní toto vyslyšeli a poté zde architekt Fránek začal tuto funkci zastávat.

4 Likes

Zdravím, dneska zasedala pracovní skupina ke sportovní hale, shrnutí si můžete přečíst např. na webu SRABu

5 Likes

2 posts were merged into an existing topic: Sportovní areál Červená zahrada jaký bychom si tu přáli

Zítra uplyne 8 týdnů z 12, ví někdo jak pokročila příprava a co je nového?

Já tipuji, že nic a že se asi už nic nestane - krom toho, že pan Fránek/Kalach pracuje na investičním záměru/další xté studii. 31. března si jen všichni dotyční v pracovní skupině popovídali na prvním (a možná ve výsledku jediném) setkání a tím to skončilo. Do úterní zastupitelstva se těžko něco nestane, nastoupí nová místostarostka a těžko říct, s jakou představou a jak rychle a zároveň otevřeně bude toto letité boskovické téma posouvat dopředu. Vedle toho pak ještě pomalu bublá téma žaloby nebo napadení stavby ze strany vlastníka kuželny, tedy sousedního pozemku a účastníka řízení stavby haly.

Do úterního zastupitelstva se opravdu nic nestane.
Jak pokročila příprava, jak efektivně bude nové vedení postupovat a co je nového se určitě dozvíme - do mailu nám přišel oznam, že další setkání pracovní skupiny se uskuteční ve středu 5. 5. 2021 v 17.30 hod, které bude náhradním termínem za původně dohodnutého 28. 4. 2021 (který musel být z důvodu nemoci arch. Fránka zrušen).

3 Likes

Takže to budeme mít za sebou 10 týdnů ze 12 na dokončení díla a bude druhá schůzka k přípravě(!) toho díla. Hustý! :slight_smile:

3 Likes

Takže máme další posun. Včera se nám opět setkala pracovní skupina a pan Fránek tam už přišel s hotovým prvním návrhem. Jak jsem psal výše - pracovní skupina k přípravě investičního záměru a na druhé schůzce už jí byl vlastně první výsledek investičního záměru představen :slight_smile:

Jen pro zajímavost: v čem spočívá spolupráce mezi tvůrci architektonického návrhu a pracovní skupinou? Na 2. schůzce jste viděli první návrh a na 3. schůzce bude předpokládám finální návrh.

6 Likes

...podobnou otázku si kladu taky :thinking:
Teď ale vážně - za dobu své praxe jsem absolvoval dost podobných jednání s budoucími uživateli, kdy se specifikovala náplň a řešení navrhované stavby a tak jsem předpokládal maličko jiný průběh.
Připomínky či doporučení jsme zde sdělili a na následující schůzce tak s největší pravděpodobností opravdu uvidíme finální návrh.

2 Likes

Město zveřejnilo po dalším jednání pracovní skupiny ke sportovní hale dvě vizualizace návrhu haly v Červené zahradě. Návrh vznikl ve spolupráci městského architelta Zdeňka Fránka s mexickým kolegou Alberto Kalachem. Ten by měl do Boskovic přiletět, což se zatím kvůli problémům s vízem nepodařilo. Poté je v plánu představit celou studii, zatím tedy dvě vizualizace na ukázku a pro představu, jak by měla hala vypadat a jak je řešena.


Co na to říct? V ideálním případě zatím nic, protože pořádně nic nevíme. Nemá smysl hodnotit stavbu podle dvou vizualizací – potřebujeme vidět vnitřek, rozpočet, kontext. Takhle se akorát rozpoutá úplně zbytečná debata o tom, komu se to líbí, a komu ne.

Opět se vracíme k tomu (pokolikáté už?), že kdyby se návrh soutěžil standardní cestou, čekala by nás běžná prezentace vítězného návrhu se vším všudy. Takhle se budeme informace dozvídat po různých fragmentech, na které se nedá spolehnout a ze kterých si nejde udělat rozumný názor.

:man_shrugging:

4 Likes

Bohužel...
Je to trošku schizofrenická situace, která mne osobně velmi mrzí - halu bych tu i já po tolika letech čekání konečně rád měl.

O soutěži se už radši ani nechci zmiňovat - už ste to tu četli ode mne X krát) - za mne je toto prostě promáchnutá šance se to naučit transparentně, ale respektuji, že vybrána nebyla a tak k nominaci do pracovní skupiny se snažím přistupovat zodpovědně a na základě svých zkušeností z praxe tak pomoci tomu, aby výsledek byl co nejlepší z hlediska provozu a tedy splnění stavebního programu.
To, že jsme navržené řešení a dispozici viděli na projektoru je sice pěkné, ale myslím, že bývá obecnou zvyklostí podklady k jednání dostat včas před jednáním. Jedním dechem ale dodávám, že chápu a rozumím tomu z vlastní zkušenosti, že se podobné věci většinou dokončují těsně před termínem a v tomto případě jsou podklady pak k dispozici hned po jednání. My je dle dohody máme přislíbeny, ale zatím je k dispozici bohužel nemáme.

Debata je teď, přesně jak píšeš, pouze o tom, jestli se to někomu líbí nebo ne - což není samozřejmě špatně, ale hala není jen slupka fasády. Nás by teď mělo zajímat jestli budou smysluplně přetaveny požadavky sportovců a jak bude navržená hala cenově vycházet vzhledem k tomu, jaká cena byla deklarována na začátku.

2 Likes

Tohle už ale nikdo nebude zjišťovat, ne? Aspoň jsem to tak pochopil, že teď se žádný cenový odhad podle té studie dělat nebude a rovnou se zadá vypracování projektové dokumentace ve všech stupních. A cena z toho vypadne až na konci, jako u knihovny.

No ale to je jasná strategie. I zveřejnění kompletního návrhu vyvolá bouři výkřiků "líbí / nelíbí". Zveřejnění fragment po fragmentu veřejnost postupně připraví na v Boskovicích neobvyklý design. - Tedy ne že bych tento postup schvalovat, nicméně tomu rozumím. Na závěr bude řečeno, že veřejnost byla postupně a dostatečně informována :wink: