Příprava stavby sportovní haly v Červené zahradě

Příběh stavby boskovické haly je dlouhý a komplikovaný, i zde na fóru jsme mu věnovali už několik diskusních vláken. Účelem tohoto dalšího není ohlížet se do minulosti a vytahovat strašáky, ale sledovat současnou situaci a sdílet aktuální dění, neboť právě nyní se schyluje k důležitému rozhodnutí o dalším postupu.

Zatím to vypadá takto:

 • městská rada na svém zasedání 19. ledna stáhla z programu bod věnovaný dalšímu postupu po zrušení druhé architektonické soutěže
 • na radu se obrátili opoziční lidovci, aby rozhodnutí posunula do zastupitelstva, a opoziční zastupitel Vladimír Farský (za KSČM), který apeluje na vyhlášení architektonické soutěže
 • v únorovém Zpravodaji vyšel rozhovor s městským architektem Zdeňkem Fránkem, který preferuje zadat vypracování studie konkrétnímu jím vybranému architektovi, a texty Vladimíra Farského a Pirátů – ti naopak preferují soutěž o návrh
 • starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) svolal jednání se zástupci jednotlivých zastupitelských klubů, kterým představil tři varianty dalšího postupu a požádal je o stanoviska před jednáním rady v úterý 2. února

Tři možnosti představené městem jsou tyto:

 1. Vyhlásit novou architektonickou soutěž – město přímo uvádí, že by to bylo ve spolupráci s Českou komorou architektů
 2. Zadat vypracování studie konkrétnímu architektovi – toto je varianta, kdy by věc dostal na starosti městský architekt Zdeněk Fránek, který má předjednanou spolupráci s mexickým architektem Alberto Kalachem
 3. Nihilistická varianta: nedělat nic

Není jasné:

 • jestli rozhodne už úterní rada, nebo se věc bude řešit na zastupitelstvu 16. února
 • jak konkrétně bude vypadat zadání na halu, které podle vedení města připravuje místostarosta Radek Mazáč (Sportovci) ve spolupráci se zástupci sportovních klubů
 • jaké změny v zadání mají přinést jakou konkrétní výši úspor v celkové ceně haly, která na základě předchozího zadání vyšla dvojnásobná (250 milionů), než je představa města (cca 120 milionů)

Sledujme další vývoj!

3 Likes

Své stanovisko zveřejnil a zastupitelům zaslal Spolek za rozvoj architektiry Boskovic (SRAB), jehož zakladatele jsme nedávno představili v rozhovoru.

:bangbang: Komentář SRABu Jak postavit sportovní halu. :bangbang:

3 Likes

K tématu soutěží si dovolím ještě doporučit výborné video, kde svůj postoj shrnuje člověk dle mého soudu nejpovolanější, shodou okolností boskovický rodák a držitel ocenění Architekt roku. Nemáme takového jen jednoho! :slight_smile:

Z výroků Adama Gebriana vybírám:

„Architektonické soutěže považuji za skvělý vynález a za jeden z nejlepších způsobů, jak si vybrat architekta. Pro veřejný sektor bych ho považoval za ten nejvhodnější a nejsprávnější, který by měl představovat vždycky první variantu. A až kdyby se ukázalo, že to z nějakých důvodů není možné, tak potom bych na to šel nějakou jinou metodou.“

„Kdybyste se teď dívali a říkali si: Já jsem představitel nějaké obce, která se chystá něco zrealizovat a mohl bych na to uspořádat architektonickou soutěž, tak ta moje odpověď by určitě byla: Ano, můžete, myslím si, že byste i měli.“

„V České republice těchto případů neustále přibývá, já z toho mám velkou radost a doufám, že se někdy dostaneme do situace, kdy to bude absolutní standard.“

(Na závěr si dovoluji podotknout, že tím, že se ukáže, že to z nějakého důvodu nejde, AG předpokládám nemyslel, že ty soutěže připravíme tak, že nebudou odpovídat regulím a pak je budeme muset zrušit.)

3 Likes

Poždádali jsme opoziční zastupitelské kluby, aby nám zaslaly svá stanoviska, která budou předkládat vedení města.

Jako první se stručně ozvali komunisté: Vladimír Farský i Josef Opatřil jsou pro soutěž.

1 Like

Obsáhlejší Vyjádření k dalšímu postupu města ve věci výstavby sportovní haly zpracovali boskovičtí Piráti.

Své stanovisko zaslali také boskovičtí sociální demokraté:

Vyjádření k předmětné problematice sportovní haly za ČSSD

Obecně vnímáme pozitivně moment, že se koaliční zastupitelé Města Boskovice, respektive vedení Města Boskovice snaží po dlouhém čase postupovat ve věci dalšího postupu klíčového projektu Sportovní haly konsensuálně.
Naše strana ale obecně odmítá legitimizovat další proces postupu v předmětné věci svým souhlasem nebo nesouhlasem. Gesce rozhodování v takových záležitostech a odpovědnost za učiněné kroky náleží výhradně koaličním zástupcům Města Boskovice.
I přes výše uvedené, dovolíme si vyjádřit názor za naši stranu.
V případě, že bychom se dostali jako koaliční zastupitelé/vedení města do podobné situace, postupovali bychom s maximální efektivitou a účelností. Pokud "Zadání na přímo" zůstane v intencích legálnosti a kvality celého procesu, vzhledem na předchozí komplikace, je tento postup nejvíc efektivní. My ale koaliční zastupitelé nejsme.

Wow! Odkud začít?

 • Vedení města nepostupuje konsenzuálně, vedení města říká, že další soutěž bude jen přes jejich mrtvolu. (Druhá věc je, proč se pak ptá na názor ostatních… To ale pro mě není snaha o konsenzus.)
 • „Legitimizovat věci souhlasem či nesouhlasem“ je podstata zastupitelské demokracie. Pokud se jí někdo nechce aktivně účastnit, úplně to chápu – ale nechápu, proč je v zastupitelstvu.
 • A poslední odstavec už skoro zavání názorem na věc, pozor na to! Kdybychom to dělali my, dělali bychom to dobře. Vy to dělejte jak chcete – a když to bude dobře, tak s tím souhlasíme. Ale kdyby to bylo špatně, tak to děláte vy, ne my.

Omlouvám se za jízlivost, ale tohle je přece úplně zoufalý?

3 Likes

...omlouvám se na úvod s trochou ironie, ale startovat den s takto absurdním textem...:thinking:
Četl jsem stanovisko asi třikrát, abych se v tom vůbec zorientoval a vyvolalo to u mne řadu otázek.

Rozumím tomu, že něco má někdo v gesci, ale říci jako volení zastupitelé (v tomto případě v opozici), že se zodpovědnosti tak trochu zříkáme, mi dává jako potenciálnímu voliči docela nepřijemný signál, komu se přístě ve volbách vyhnout. To zde pracujeme s penězi, které jsou naše a těch druhých? Nejsou to náhodou peníze nás všech, které nám třeba můžou, při nesprávném rozhodnutí přístě někde chybět?

Nemá být mimo jiné třeba právě prací opozice - navíc ve světle posledních událostí - některá rozhodnutí koalice korigovat a dát signál, že bychom se o takovýchto rozhodnutích měli dále bavit a netvářit se, že nás se to netýká a strčit hlavu do písku?

Z veřejných financí tu chceme investovat poměrně velký balík peněz a za mne to není o tom, jestli jdeme v intecích legálnosti - tu u těchto věcí naprosto samozřejmě předpokládám. Není to spíše právě o tom, konečně poprvé zadat veřejnou zakázku transparentně a tak, aby nevzbuzovala jakékoliv pochybnosti? Tak abychom nemuseli spekulovat, co je vlastně zadáním a proč má být zrovna takové?

A pokud je tvrzeno, že "bychom to udělali lépe, kdybychom k tomu měli mandát" - kdy jindy o tom mám přesvědčit, když ne právě teď?

4 Likes

Stanovisko KDU-ČSL:

Z našeho pohledu bude pro další postup klíčové kvalitně připravené zadání a z něj vyplývající odhad nákladů, doporučili bychom tedy radě města věnovat tomuto kroku opravdu co největší pozornost.
V souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek u každého výběrového řízení obecně preferujeme princip soutěže.
V této aktuální situaci, kdy se ani napodruhé nepodařilo zrealizovat soutěž o návrh, upřednostňujeme co nejrychlejší postup přípravy sportovní haly.
Dle námi dostupných informací a za podmínek souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, přípravy kvalitního zadání a reálného odhadu nákladů, jsme ochotni podpořit variantu zadání architektonické studie konkrétnímu architektovi / architektům.
Současně nabízíme vedení města pomoc při získání dotací, aby bylo možné se stavbou sportovní haly začít co nejdříve.

Dovolím si malou poznámku: Lidovci z důvodu co nejrychlejšího postupu přípravy sportovní haly hlasovali pro stavbu haly na Hybešově. :slightly_smiling_face:

2 Likes

Rada města rozhodla o tom, že architektonický návrh vypracuje "světoznámý architekt Alberto Kalach, ve spolupráci s ateliérem Fránek Architects s.r.o.". Dále Rada rozhodla o "vytvoření pracovní skupiny, do které budou jmenováni zástupci klubů Zastupitelstva města Boskovice a odborné veřejnosti."

Teď už asi nemá cenu rozebírat podivné prohlášení ČSSD. Raději bych slyšel od Rady, proč to přiklepli Alberto Kalachovi? Jaké mají důvody předělení takto významné zakázky tomuto konkrétnímu architektovi kromě doporučení městského architekta? A pokud to staví jen na doporučení městského architekta, stačí to?

Dál bych rád věděl, proč tu zakázku přiklepli jednomu konkrétnímu eseróčku. Je to proto, že tuto firmu 100% vlastní městský architekt? Nebo je k tomu nějaký další důvod?

Zítra k tomu vydáme text, ale v podstatě je to tak, jak píšete. Stručně řečeno: máme městského architekta Fránka a věříme mu ve věci výběru architekta i ve věci procesu vytvoření zadání, investičního záměru i vytvoření studie, proto to svěřujeme jeho firmě.

Důvěra je hezká věc, sám ji často používám :wink: Otázka je, zda ji mají takto bez okolků použít radní, když jde o investici bratru 100-200 MKč a současně o významnou budovu ve městě za posledních několik desítek let. - Těším se na ten příspěvek!

5 Likes

Tady je:

Jestli to dobře chápu, máme 12 týdnů na proces, ve kterém předěláme zadání a vznikne návrh. To jsme s těmi termíny zase v říši snů, ne? (Kdykoliv znova slyším, že je to potřeba udělat rychle, protože jsme už ztratili příliš mnoho času, přemýšlím, o kolik se to tím spěchem protáhne tentokrát… Navíc nakolik má smysl chvátat v téhle fázi, když pak můžou uplynout roky během projektování?)

4 Likes

Urychlení a nebo nejrychlejší přístup není správně. To už jsme se několikrát přesvědčili. Bohužel.
Máme šanci tomu nyní opravdu dát čas, který si zaslouží, tomu vytvořit konečně adekvátní zadání, které bude základ pro návrh, dle parametrů, jaké opravdu chceme.

Za mne by měli být součástí pracovní skupiny v tuto chvíli hlavně zástupci sportovních klubů. Ti ji budou používat. Není totiž nic horšího, když se v průběhu a nebo nedejbože na konci stavby člověk dozví, že s nimi nebyl provoz a parametry dostatečně konzultován a tudíž, že si něco představovali jinak.
Chápu, že by o tomto procesu měli být informováni zastupitelé napříč politickým spektrem, ale co jít podobnou / stejnou cestou jako v případě pracovní skupiny ke knihovně?
Tam bylo dohodnuto, že se nebude pořizovat audio záznam (za mne bych byl pro klidně i pro něj) a po jednání byl samozřejmě vytvořen zápis. Také se dohodlo, že tato pracovní skupina bude přístupná pro "pasivní" návštěvníky, kteří do jednání nebudou ale mít možnost zasahovat.

Tato pracovní skupina by měla v dát dohromady požadavky sportovců a vzájemně si určit případná kolizní místa ve způsobu užívání mezi jednotlivými kluby (plochy, povrchy, provoz, parametry, atd). Protože všechny tyto parametry vyvolají samozřejmě nějaké finanční nároky na stavbu, které bude třeba neustále korigivat vzhledem k avizované předpokládané ceně stavby.

Na základě tohoto procesu následně vytvořit tzv. studii proveditelnosti - zatím stále bez ambicí na nějaký konkrétní tvar a výraz stavby. Tato fáze prověří, jestli zadání přetvořené v provozní schéma s adekvátními objemy místností je schopno splnit naše zadání z výše zmíněného pohledu - tedy provozní požadavky a cena.

Teprve na základě takového zadání by měl mexický architekt začít navrhovat stavbu. Tímto způsobem budeme mít v průběhu procesu přípravy stále kontrolu nad tím, jetli jdeme podle nastavených parametrů a nebo se začínáme nějakým směrem výrazněji odchylovat.

2 Likes

To, že se nepodařilo dobře zrealizovat soutěž o návrh, není problém soutěže samotné, ale přístupu k ní, resp. nevhodného postupu. Proto není dalším logickým krokem to, že se soutěži úplně vyhneme. Dalším logickým krokem je to, podívat se, kde byly v procesu chyby – a ty chyby příště zkrátka neudělat.

Takové zhodnocení je vhodné udělat i v současnosti, kdy je již rozhodnuto jít v případě haly jinou cestou. I tyto zkušenosti z nezdařilých pokusů mohou být cenné a díky nim může být budoucí architektonická soutěž na jinou stavbu/přestavbu/veřejné prostranství/urbanistickou koncepci úspěšná hned na první pokus.

6 Likes

Ano nejdůležitější jsou požadavky sportovních klubů/sportovců, kteří budou v hale sportovat. Pracovní skupina by měla překonat pocit, že sportovci, například florbalisti, basketbalisti nebo kuželkáři, již definovali své požadavky několikrát, že je dávno jasné, co má být v zadání obsaženo. Důležité jsou zmíněné kolize normami daných požadavků hracích ploch a provozu. Myslím si, že pro diskusi nad zadáním bude podnětný také pohled lezců, kteří ke sportování přistupují jiným způsobem než zmínění florbalisti či basketbalisti. Nejsem aktivní halový sportovec, ani lezec, ale rodinný rozměr lezení je mi sympatický. A zvláště když bude hala součástí sportovního areálu, může být přívětivá nejen výkonnostním oddílovým sportovcům, ale také "komunitním" sportům. Často to jsou právě zdánlivé "nesportovní" drobnosti, které v konečném výsledku hrají velkou roli. Mohou stavbě přidat rozhodující body v konečném hodnocení sportovců.

3 Likes

Jsem plně proto začít pracovní skupinou stejně jako v případě knihovny doplněnou o zástupce sportovních klubů.Přimlouván se za pořízení audio záznamu z těchto jednání.Dále postupovat dle navrženého - studií a potom zadání.

1 Like

Velka skoda,ze arch.navrh sport.haly zustava pouze jen na panu Frankovi,tesil jsem se i na jine projekty architektu uznavanych ve svete ,a soutez o nejlepsi projekt mohla prinest pro mesto jistotu krasne stavby.Stejne by mne take nejvice zajimal pocet sportovcu vyuzivajicich v budoucnu sport.halu,snad pocet je dostacujici k teto investici.

2 Likes

To nás (pokud mluvím za SRAB) Aleši mrzí taky, že zde neproběhla otevřená soutěž o návrh, kde bychom získali, troufnu si říci, klidně 30 (a možná i více) návrhů - i když po těch ostudách s dvakrát zrušenou soutěží kdoví... :thinking: :shushing_face:
Přestože máme studii areálu ČZ k dispozici a nechci se vracet na začátek, tak pořád vnímám, že je možná škoda, že i na celý areál zpracoval studii opět pouze Ing. arch. Fránek.

Ve vší úctě k němu, bych zrovna v tomto případě (skoro hraničící s jistotou) si troufl tvrdit, že pokud by proběhla na takto velký areál architektonicko-urbanistická soutěž, tak bychom získali rozhodně více dalších návrhů a mohli bychom je porovnat a vybrat nejlepší řešení. Takto máme něco, ale není nikde psáno, jestli to nemohlo být třeba i lepší. Zrovna u takto velkého areálu se na přípravě takto velké investice rozhodně nevyplatí šetřit.

Jak píšeš o počtu sportovců využívajících halu - ono to není to jen o těch lidech, kteří využijí sportovní halu a nebo zimní stadion (a v létě koupaliště a tenisové kurty). Pokud chceme po X desítkách let, kdy zde probíhala pouze údržba (někde ani to ne) znovu oživit takto velký areál, který je v poměru k velikosti města nezanedbatelně velký, tak bychom měli cílit na to, abychom zde získali novou, opravdu fungující část města.

Není možné se proto dívat na Červenou zahradu pouze jako na sestavu sportovišť a objektů haly, zimního stadionu apod. Tento areál by si měli lidé zvyknout využívat během celého roku, jinak je to opravdu jak píšeš - zainvestujeme statisíce a lidi sem pouze přijedou do haly, na zimák. Zde se něco uvnitř odehraje a zas odjedou pryč. A to je za mne dost málo. Ten areál musí být atraktiní i pro ostatní veřejnost, aby sem chodili i s kočárky, na brusle, běhat atd. Pak tato investice bude mít smysl.

5 Likes