1. schůzka pracovní skupiny pro knihovnu

Na popud místostarosty @Lukas.Holik vznikla pracovní skupina, která by měla dotáhnout zadání nové knihovny. Členy skupiny jsou:

 • Oldřich Kovář (ředitel KZMB) a Miroslava Jurdičová (@Mirka, vedoucí knihovny)
 • Lukáš Holík (@Lukas.Holik, místostarosta + radní), Dominik Božek (radní), Miroslav Klíma (radní), Jaroslav Oldřich (radní)
 • Dagmar Hamalová (@Dagmar, opoziční zastupitelka), Jenda Nádvorník (@Jenda_Nadvornik, opoziční zastupitel a pořadatel kulturních akcí)
 • Petr Ondráček (@barto, architekt) a Tomáš Znamenáček (@zoul, pořadatel kulturních akcí)

První schůzka skupiny je plánovaná na 5. března 16.00 ve velké zasedačce městského úřadu.

Předpokládám, že hlavním úkolem bude dopracovat vnitřní dispozice knihovny v ZZN a zároveň dopracovat podklady pro hlasování zastupitelstva o definitivním umístění knihovny. (Osobní poznámka: Mně to takhle vedle sebe nedává smysl, ale jelikož nikdo ze zastupitelů nevyvolal hlasování o tom, jestli se variantami chceme vážně zabývat, zřejmě se jimi vážně zabývat budeme, protože rada města to chce.)

Jestli tomu dobře rozumím, na jednání pracovní skupiny může dorazit kdokoliv, ale pouze v roli pasivního pozorovatele. (Jde čistě o efektivitu, už těch deset lidí je hodně, tak abychom se k něčemu dobrali.) V každém případě bych chtěl z jednání udělat záznam i zápis, který pak zveřejním tady. Pokud máte k tématu cokoliv, co byste chtěli probrat, sem s tím.

4 Likes

Tohle je více než dobrá zpráva. Chtěl jsem se zeptat, zda jde o pracovní skupinu ustavenou Radou města nebo jde o neoficiální aktivitu. Pokud je to první případ, pak by mně zajímalo, zda Rada města deklarovala, jak naloží s výstupy z jednání pracovní skupiny. A konečně bych chtěl požádat (kohokoliv z členů pracovní skupiny), zda by mohl navrhnout jako 1. bod jednání skupiny vyjasnění otázky, co je hlavním úkolem skupiny a jaký výstup se předpokládá. Díky.

2 Likes

Neumím úplně přesně odpovědět, ale zhruba řečeno chce tohle ANO už dlouho (bavili jsme se o tom například s panem Schwarzerem před třemi roky) a teď, když je Lukáš místostarostou, tedy první pracovní skupina konečně vznikla. Taky to vítám, bez ohledu na to, že se toho zrovna přímo účastním.

Nevím, jestli rada předem řekla, co s výstupy komise udělá, to může případně doplnit @Lukas.Holik. Předpokládám, že směřujeme hlavně k hlasování v zastupitelstvu.

Přesně to bych chtěl udělat.

PS. Teď jsem ještě pročítal ten rozhovor s panem Schwarzerem a tahle Tomova otázka mě rozesmála:

…na poslední tiskovce se mluvilo o knihovně, zeptal jsem se, jestli se skutečně o umístění rozhodne až v roce 2017. Odpověď zněla, že možná až 2018. Není trochu šílené, že v okamžiku, kdy to vypadá, že je to vlastně jasné a knihovna bude v ZZN, trvá nám ještě dva roky, než to rozhodnutí vůbec potvrdíme?

:man_facepalming:

2 Likes

Pracovní skupina není zřízená radou města, je zřízená mnou. Hlavní úkol je společnými silami a diskuzí dopracovat s logikou věci vnitřní dispozici. Do pracovní skupiny jsem „sehnal“ i pracovnici Moravské zemské knihovny – která se specializuje na vnitřní dispozice a chod knihoven. Na první schůzce určitě bude.

Pracovní skupina je plánovaná jako uzavřená (navíc přítomni mohou být pouze zastupitelé), stejně tak se záznam z ní se bude pořizovat v podobě zápisu.

Máme na sebe jen hodinu a půl a potřebuji, abychom skutečně pracovali.

2 Likes

Uzavřené jednání bez záznamu je o stupínek níž, než jsem si představoval. (Nechápu, co by záznam nebo pasivní posluchači měnili na naší schopnosti pracovat.) Nechci to hejtovat předem – jen na rovinu říkám, že věci à la uzavřené semináře pro koaliční zastupitele jsou pro mě úplně nepřijatelné a pokud by se fungování pracovní skupiny mělo vydat tímhle směrem, tak beze mě. Omlouvám se, pokud to zní nevstřícně, ale chci, abychom v tomhle měli úplně jasno. Jinak děkuju, těším se a doufám, že s tím rychle pohneme dopředu.

1 Like

Já to vidím velmi podobně, jak @zoul. Nepředpokládám, že by se tam probíraly "lety do kosmu" a tím pádem by to mělo být jakkoliv tajné - takže forma audiozáznamu mi z principu nevadí.
Navíc tím odpadne nutnost, aby někdo zastával funkci stenografky :grinning: a dění nějakým způsobem zapisoval.

Já tomu rozumím. Nicméně jak jsem psal, je to neoficiální skupina a ne vždy každý chce být nahráván. Jde o společné domluvě ve skupině. Úspěchu zdar

Pro mě je podstatné, že výstupy téhle skupiny můžou/mají výrazně ovlivnit podobu města, a proto má veřejnost právo vědět, k čemu a jak přesně dospějeme. Veřejnost je tady investor, za jehož peníze hodláme stavět.

2 Likes

Čili se nebude nahrávat, ale pořídí se a zveřejní zápis? Chápu to dobře?

Přesně tak. Momentálně to vypadá, že jsme došli ke kompromisu a schůzky skupiny nebudou nahrávané, ale budou otevřené pasivním návštěvníkům (+ samozřejmě zápis). Předběžný program první schůzky:

 1. Nastavení pravidel pracovní skupiny
 2. Řešení vnitřních dispozic, zejména možnosti kavárny v místnosti 210
 3. Domluva dalších termínů
 4. Různé

Podklady: Aktuální stav dokumentace, hlavní body z veřejné besedy a hrubé požadavky spolků.

2 Likes

Zápis z úterý 5. března

Účastníky jsem jmenoval výše, jen místo Jendy Nádvorníka (pokud jsem správně pochopil) dorazil @Radek_Samsula. Dále dorazila Adéla Dilhofová z Moravské zemské knihovny, Ivo Legner z KZMB a jako pozorovatelé přišli @Ruda, Jiří Pevný a @Kristyna_Zn.

Organizační věci

 • Dohodli jsme se, že z jednání uděláme zvukový záznam, který ale bude sloužit pouze pro účely zápisu (který právě čtete).
 • Zadání knihovny v ZZN bychom chtěli mít nejpozději do dvou měsíců, aby mohl pokračovat stavební proces (tedy vypracování a schvalování dalších stupňů projektové dokumentace).
 • Příští schůzky bychom chtěli dělat v pondělí nebo středy, aby mohl i pan architekt Zouhar, vedoucí investičního oddělení města.
 • Příští schůzka bude v pondělí 18. března v 16.00 opět v zasedačce městského úřadu.
 • Primárním úkolem skupiny je dopracovat zadání pro knihovnu v ZZN.
 • Bohužel jsem se nezeptal, jak do celého procesu spadá výběr jiných variant umístění knihovny – omlouvám se, napravím příště.

Drobnější úpravy projektu

 • Určitě by bylo dobré, aby byla místnost s výtahem 118 přístupná i zvenčí, z parkoviště. (Aktuálně má vchod/východ zleva, tentýž by měl být i napravo.) Zlepší se tím přístupnost pro handicapované a nakládání divadelních kulis a podobného materiálu. Vstup by měl být dostatečně široký.
 • Totéž by bylo pěkné ve třetím patře (místnost 302), aby bylo možné vyjet z výtahu rovnou do sálu 314. Zároveň ale nevíme, jestli by pak provoz výtahu nemohl rušit produkci v sálu – kdyby to hrozilo, raději tuhle možnost opusťme a holt by se z výtahu do sálu jezdilo přes místnosti 301 a 303.
 • Dveře ze sálu 314 do chodby 316 by měly být širší, opět jde o dopravu mobiliáře nebo kulis na vozíku. Celkově by trasa z výtahu 302 až do skladu 320 měla být dostatečně průchozí pro dopravu věcí.
 • Výhledově by bylo dobré ujasnit si mobiliář, tedy počty a typy předmětů, abychom věděli, jestli máme dostatečnou kapacitu skladovacích prostor. (Úkol pro KZMB.)
 • Kapacita skladovacích prostor se odvíjí také od toho, jak se podaří napasovat vzduchotechniku do místnosti 323. Původní představa byla ta, že by se sem třeba i nějaký mobiliář vešel jako do skladu, ale nevíme, jestli je to reálné – uvidíme podle dalších stupňů projektové dokumentace. Kdybychom měli nouzi o skladovací prostor, dá se to řešit úpravou druhé šatny pro vystupující (317), kterou nepovažujeme za nezbytnou. (V takovém případě by se dala upravit i navazující chodba 316, takže by se celkově výrazně zvýšil komfort jakékoliv manipulace s mobiliářem.)
 • Zázemí pro vystupující (321 a příslušenství) stejně zřejmě nikdy nebude schopno obsloužit větší skupiny à la městský orchestr nebo pěvecké sbory, takže ani nemá smysl dělat si v tomhle směru ambice. Pro tyto účely by bylo nutné využít foyer / komunitní prostor 313. V nouzi nejvyšší se dá tento prostor zahradit paravánem. Každopádně větší koncerty nejsou primární účel sálu, takže takto provizorní řešení nevidíme jako problematické.
 • Hygienické zázemí (304–6) vidíme jako zbytečně stísněné, rádi bychom je rozšířili na úkor kanceláře 307, kterou nevidíme jako prioritní. (Nebyl by problém, kdyby úplně zmizela.)

Kavárna

Zhruba polovinu času jsme věnovali umístění kavárny, které už se tu na fóru dlouze probíralo. Stručně řečeno jde o to, že by klíčový prostor 210 sousedící s dospělou studovnou zabrala kavárna a klubové, komunitní aktivity by se odehrávaly primárně v prostoru 313 ve třetím patře, případně kdekoliv jinde podle potřeby (kavárna, sál, studovna).

Podle zkušeností paní Dilhofové z MZK je umístění kavárny v knihovně v západních zemích poměrně běžné, ale v podmínkách ČR bývá problém vhodně vyřešit provoz – dlouho trvá, než se kavárna rozběhne, a hrozí, že místo prosperujícího komerčního provozu zůstane málo využívaný prostor, ve kterém musí jako barista zaskakovat knihovník.

Další debata byla poněkud nepřehledná, ale závěr zní, že principielně by kavárna v prostoru 210 být mohla, tedy nijak to nekomplikuje provoz knihovny coby komunitního centra. Důležitou otázkou je ovšem onen režim provozu, ke kterému se pracovní skupina vrátí příště. (Je potřeba brát mimo jiné ohled na potenciální dotaci, která by mohla zkomplikovat komerční nájem kavárny.)

Paní Dilhofová také zmínila, že velmi zajímavým směrem by bylo využití knihovny / komunitního centra pro sociálně vyloučené osoby, například nějaký charitativní režim provozu kavárny. Shodli jsme se na tom, že nejde o to, abychom budovu „šili na míru“ tomuto použití, ale jednoduše mu šli v rámci možností naproti. (Tohle do příště ještě lépe zjistí @Lukas.Holik.) Dominik Božek podotkl, že by nám po přesunu kavárny zůstal volný „apendix“ 215–16 s příslušenstvím, který by se tímto směrem též dal využít. (Komerční využití je opět problematické kvůli potenciální dotaci.)

Úkoly & závěr

 • @zoul se příště zeptá na varianty umístění knihovny
 • @Lukas.Holik do příště zjistí možnosti sociálních funkcí knihovny, viz odstavec výše
 • KZMB se zamyslí nad mobiliářem – typy, počty, stohovatelnost
 • Bylo by dobré se ještě vrátit k akustice prostor

Pokud máte k zápisu nějaké připomínky, doplnění nebo nejasnosti, sem s nimi.

3 Likes

To znamená, že je třeba čekat už s tou první fázi? Tedy to tzv. územní řízení, jestli to říkám správně? Jinými slovy změny, které probíráte, by mohly zasáhnout i do této fáze? Myslel jsem, že ne, a tudíž že není třeba na to čekat.

Vůbec tomu nerozumím, ale předpokládám, že pro územní řízení jsou vnitřní dispozice úplně jedno a zvenčí my prakticky nic měnit nechceme, takže územní řízení může pokračovat nebo pokračuje. Autoritativně se k tomu může ozvat @Lukas.Holik, přinejhorším si to příště ujasníme s panem Zouharem.

2 Likes

Je to tak jak říká @zoul - pro potřeby územního rozhodnutí může být použita stávající dokumentace - v této fázi se řeší umístění objektu na pozemku, využití území, případná ochranná pásma a napojení na venkovní inženýrské sítě.
Pro stavební řízení by bylo ale třeba mít dispozici utříbenou , tak jak bychom ji chtěli mít - tudíž už s co nejvíce věcmi vychatanými dle "zadání" - viz kavárna, vzpomínané dveře, hygienické zázemí, výtah. Sklady asi bez součinnosti projektanta sami nedořešíme - bude třeba vědět plošné využití m.č. 323 dle projektované jednotky VZT.

3 Likes

Aha, takže uvidíme, co nám řekne @Lukas.Holik, jestli to běží. Já měl dojem, že je to pozastavené.

Myslím, si totéž - že je pozastaveno.

Územní řízení by se podle informací z tiskovky mělo znovu rozběhnout asi tak do měsíce.

3 Likes