Výběr lokality pro sportovní halu

Rychlé info po tiskovce zde:

Wow, pokrok. Jsem rád, že jsme si zvolili reprezentaci, která tohle město někam dovede a umí svoje rozhodnutí takhle bezvadně vysvětlit. :man_facepalming:

5 Likes

Díky za rychlé zpravodajství. Musím říct, že jsem byl nejprve zklamán, protože je mně úplně jedno, je-li politik "vyčerpán", "unaven až znechucen" nebo dokonce říká "Věnuji se jiným věcem a jestli hala nebude, tak asi není až tak potřebná." Ale chápu, že prosadit některou z variant může být těžké nebo nemožné. A tak jsem nakonec rád za vyjádření o Červené zahradě.

Reprezentace o ničem nerozhodla, takže na způsobu vysvětlení vlastně nezáleží, ne? :slight_smile: Je ale fakt, že věty "Shodu nalezli radní na tom, že chtějí, aby zastupitelstvo revokovalo usnesení z minulého volebního období, že hala má stát v Červené zahradě." a "Nakonec tedy pouze uložili předložit zastupitelům obě varianty." jsou v kontradikci. To je jako říct "revokujte usnesení, nevíme ale jak" nebo "nevím co chceme, ale víme, co nechceme".

4 Likes

Podstatné je - revokovat usnesení, jinými slovy zničit práci předchozí reprezentace a pak se o tom může začít zvesela další 20 let diskutovat … v tom ostatně tenhle národ vyniká. Respektive, alespoň to na mě tak poslední dobou působí.

Pokud se nejsou schopni shodnout ani radní, pak netuším, co chtějí po zastupitelstvu? Chtějí něco schválit, aby pak alibisticky řekli - co jste si schválili to máme? Netuším, co je tím sledováno, ale nepůsobí to moc reprezentativně.

6 Likes

Je dobré ke slovům, proč se údajně bude revokovat usnesení o Července, ještě doplnit, že usnesení z prosince 2015 nestanovuje konkrétně, že bude hala stát na místě Dvořáčkova mlýna, jak vyznívá z vyjádření starosty. Usnesení říká "pouze" že ji má město postavit v areálu Červené zahrady. Nic víc.

6 Likes

To je ovšem zajímavá poznámka. Proč tedy starosta výslovně zmiňuje zabránění stavby haly v místě Dvořáčkova mlýna? To má být jako relevantní důvod k revokaci usnesení o ČZ? (Ptám se řečnicky, vím, že by ten dotaz měl jít na starostu. Ale třeba někdo budete vědět/tušit víc než já, co za tím je). Obávám se, že aktuální nerozhodnutí Rady o lokaci vzbuzuje víc otázek než bylo před jednáním.

6 Likes

Tady výsledek naší ankety na FB:

hala

Celkem hlasovalo 233 lidí. Pro jistotu dodávám, že anketa na FB není průzkum veřejného mínění :–) Bude tam velké výběrové zkreslení etc. I tak mně ty výsledky připadnou zajímavé. A tady ještě pár odstavců, které jsem napsal do úvodníku zářijového tištěného čísla jako shrnutí aktuální situace:

V zářijovém čísle Ohlasů najdete sérii textů o sportovní hale, o jejímž umístění by zastupitelé měli (opět) definitivně rozhodnout na zasedání 10. září. Dozvíte se, co o prázdninách zaznělo na veřejné prezentaci aktuálních variant na Hybešově ulici a u základní školy Sušilova, se zastupitelem Vladimírem Farským jsme mluvili o tom, proč jako jeden z mála stále obhajuje umístění haly v Červené zahradě, a zástupců sportovních klubů jsme se v anketě zeptali, která ze tří variant umístění sportovní haly by nejvíc vyhovovala jim. Jak ovšem v dalším textu upozorňuje náš redaktor Marek Osouch, není vůbec vyloučené, že hlasování zastupitelů skončí patem. Potvrzuje to i rozhodnutí rady města, která se nakonec nedokázala shodnout na jedné variantě a nechává tedy rozhodnutí na zastupitelích.

„Člověk míní, život mění. Za svou osobu říkám, že i po tom všem, co teď okolo haly probíhá, to nepovažuji za žádný pupek světa. Věnuji se jiným věcem a jestli hala nebude, tak asi není až tak potřebná,“ dodává k tomu starosta Jaroslav Dohnálek s tím, že už je otázkou sportovní haly „do značné míry vyčerpán“. Pro to jistě mají pochopení všichni ti, kdo na sportovní halu čekají asi od roku 2005, tedy dlouhých patnáct let. Zastupitelé, radní a starosta města jsou ovšem v poněkud odlišné pozici, protože mají v popisu práce s tím něco udělat.

Místo abychom ale za uplynulý rok od voleb sledovali otevřenou přípravu několika variant a jasně podložené, i kdyby třeba bolestivé rozhodnutí, viděli jsme opět zákulisní politikaření ve prospěch předem vybraných favoritů. Kdyby teď následoval další odklad stavby, byla by to velká prohra pro nás všechny. Pro fungování našeho města a důvěru občanů v demokratické řízení už totiž není podstatné ani tak to, kterou z variant vybereme, jako spíš to, že ji konečně postavíme – tím spíš, že mezi aktuálními variantami není žádná vysloveně špatná.

K rozhodnutí ovšem bude potřeba, aby si naši zastupitelé připomněli, že politika je především služba. A to nikoliv nějakým abstraktním ideálům, ale zcela konkrétním občanům. Další prodlužování příběhu sportovní haly občanům neposlouží vůbec v ničem.

3 Likes

A tady ještě poslední náš text před hlasováním, společný názor nejužší redakce Ohlasů (@Marek, @Tomas_T, já) na umístění sportovní haly:

Nikomu to necpeme, prostě říkáme, co nám za současné situace připadne jako nejlepší (byť ne ideální) řešení. Do poslední chvíle jsme neměli žádného favorita a ani ta Sušilova se za našeho „favorita“ označit nedá, ale myslíme si, že je především potřeba konečně něco postavit a tohle je příčetná a reálná varianta.

3 Likes

Teprve teď se nám dostal do rukou posudek lokalit Hybešova a Sušilova od Atelieru Chlup. Vypracováno před měsícem, netuším, proč to nikdo nezveřejnil :man_shrugging: Obsah posuďte sami. (Na našem komentáři to nic nemění.)

3 Likes

Starosta si na srpnové tiskové konferenci nebyl jistý, jestli už došlo k podpisu smlouvy o převodu pozemků na Hybešově z Jihomoravského kraje na město. Nicméně vyloučil, že by město s podpisem čekalo až na dobu po jednání zastupitelstva, které by mělo 10. září o lokalitě rozhodnout.

Analýza Ateliéru Chlup pouze konstatuje, že „ hlavními faktory rozhodujícími pro lokalitu Hybešova jsou zejména podstatně jednodušší a bezproblémové majetkoprávní vztahy“ a nepřímo tak říká, že pozemky již patří Boskovicím.

S ohledem na doporučení Ateliéru Chlup se tedy opakovaně ptám: byla již, či nebyla podepsána smlouva o převodu pozemků na Hybešově? V případě že ano, a bude schválena Sušilova, mohou se pozemky teoreticky rovnou vrátit. Nebo se bude tahat čas a budou se hledat důvody, proč pozemky nevrátit?
Bude-li však schválena Hybeška, majetkoprávní vztahy (a jejich možné důsledky) budou transparentní.

Je rozhodnuto! Chtěl jsem napsat, že hala bude, ale s ohledem na zkušenosti raději hala by měla stát na Hybešově.

Zastupitelé rozhodli poměrem 16:9, pro Hybešovu jako poslední hlasovanou variantu byla ODS (6) + TOP 09 (2) + ANO (4) + lidovci (3) + Boskováci (1), proti/zdrželi se Sportovci (2), ČSSD (3), KSČM (1) a Piráti (3). Chyběla paní Nedomová (ČSSD) a pan Opatřil (KSČM). Podrobnější text chystáme.

1 Like

BY MĚLA. Na Slovákové se i začalo stavět. :smirk: Jinak mě zklamalo ANO, od lidovců se to dalo čekat...

1 Like

@Tomas_T napsal rychlý report ze zastupitelstva:

Mimochodem, možná po dnešku v nadsázce řečeno, "nečlen" boskovické koalice, tedy KDU-ČSL, pomohl ke stavbě haly na Hybešově už podruhé. Poprvé pomohli lidovci už v červnu prohlasovat darovací smlouvu na pozemky od kraje.

Nóó, není přesnější “hala by mohla stát na Hybešově”? :slight_smile: Tady vážně hrozí, že hala nebude nikde a nikdy, pokud nedojde k nějakému dalšímu politickému kroku přinášejícímu vyšší jistotu. Viníkem je koalice, která se nedokázala dohodnout a nechali celý projekt volně plynout. Pokud se budou místni lidé bránit vší (legální) silou, pak se nezačne stavět do voleb. A hala se může znovu stát volebním tématem. Ach jo.

Neplatilo a neplatí, že „POKUD se budou místní lidé bránit…“, ale bylo nad slunce jasné již před zastupitelstvem, že se BUDOU bránit. Viz vystoupení právníka Jozefa Machka na zastupitelstvu. Mají na to právo a myslí to vážně. Stejně jako ostatní mají právo zavírat oči před zjevnými fakty. Aby se nezačalo do tří let stavět, o to tu běží. A pak začne nové kolo boje o tyto pozemky. A o to tu jde od okamžiku, co „někdo“ přišel s nápadem na směnu pozemků. Ten „někdo“ (nebo kdo stojí za ním v pozadí) nepotřebuje halu, ale jen a jen ty pozemky (viz článek o stavebním boomu). Pro bojovníky za Červenku je to dobrý scénář. Motivace pro takový scénář zaznívá v řadě příspěvků pod článkem o jednání zastupitelstva (nejen tam) a v písni Richarda Müllera „Štěstí je krásná věc.“ Rozhodně si ji poslechněte.

Jak je vidět, příčetná, ale nereálná...

Stane se jak deklarovali a jak píšete. Holt, on se někdo z té Slovákové prostě nepoučil...

O tom, jakou roli v tom hraje vlastnictví pozemků, vůbec nespekuluji, protože o tom téměř nic nevím. Zda se budou místní lidé bránit je jen na nich a já jim jejich právo neupírám. Halu jsem nikdy neprovozoval a tak neumím odhadnout, jaké bude reálné zatížení dopravní, hlukové či jiné v daném místě. I když musím říci, že život ve městě není život na samotě. Zatížení (i nově vzniklé) je nutné v rozumné míře akceptovat. (Ano, míra únosnosti je subjektivní veličina, atd., ale víc k tomu neumím říct.).

1 Like