Sečení trávy a „klimatická komise“

Někdy se téma sejde: v neděl jsme po kostele debatovali o nesmyslném sekání trávníků, v úterý se to diskutovalo na boskovickém zastupitelstvu, ve středu jsme dělali rozhovor s paní Továrkovou z Nadace Veronice a řešili četnost sečí (brzy na Ohlasech). A dnes mi kamarád Jirka David posílá velmi zajímavý počin z Bruntálu.

3 Likes

Úplně jsem nepochopil to téma. Co je vlastně problémem, který je nutné řešit? Jde o četnost sečení trávníků na pozemcích vlastněných městem?

Nízko střižený trávník hůř zadržuje vodu, míň ochlazuje okolí a neposkytuje úkryt hmyzu. Viz třeba tady:

Každým rokem kroutím hlavou, když v letním období, kdy týden nespadla ani kapka vody a teploty dosahují k 30 stupňům, přijede na sídliště v Liberci-Rochlici parta „zahradníků“ vyzbrojená traktůrky a strunovými sekačkami a veškeré trávníky poseká doslova až na drn. Slunce vše zbývající spálí a ze zelených trávníků jsou rezavé plochy.

Ovšem předpokládám, že řada lidí by zase hudrala, že město zanedbává údržbu :man_shrugging:

(Bylo by pěkný mít tu komisi, která by dala dohromady pro a proti. Ale „zřízení komise je v kompetenci rady, nikdo z radních její vytvoření nenavrhl a komise nás nespasí“, jak pravil pan starosta, takže asi radši nebudeme dělat nic. @Lukas.Holik, nechceš vytvoření komise pro životní prostředí navrhnout?)

3 Likes

Tak pokud jde o výšku střižení trávníku a četnost sekání, jedná se o znalost, kterou má téměř každý zahrádkář a majitel domu s trávníkem na zahradě. Předpokládám, že kvůli tomu mít komisi nemusíme. Jaké jsou tedy důvody, proč má existovat zvláštní komise? Co má řešit? Je tu rovnou návrh místostarostovi, aby vytvoření komise navrhl, tak by asi bylo dobré, tento návrh návrhu doprovodit relevantními argumenty.

1 Like

Jasně, četnost sečení je prkotina. Tu „klimatickou komisi“ jsem v tomhle kontextu zmínil, protože by sečení dobře zapadalo do její hypotetické agendy. Do které, jak já si představuju, by pak mohla patřit i větší témata, například ekologie veřejných staveb, hospodaření s vodou, větší energetická soběstačnost města, a tak podobně – viz například projekt Moudrá města. Přijde mně, že věcí, které může město dělat pro lepší zvládání klimatické změny, je hodně. A neděláme prakticky nic.

3 Likes

Možná to až taková prkotina není. Nebo je to spíš důkaz toho, že neděláme fakt nic, když nezvládneme ani změnit své zvyky ani v takové prkotině. Ostrava zavádí dokonce jedenkrát do roka.

1 Like

A máme v Boskovicích odborníky, kteří by tuto problematiku zvládli? Na to zahrádkářské zkušenosti nestačí. A pokud takové odborníky v Boskovicích máme, jsou ochotni se zapojit do práce v komisi? - Já nepopírám, že řešení "klimatické problematiky" (nevím, jak to nazvat správně) může být v Boskovicích užitečné, ale - není předčasné vyzývat místostarostu k ustavení komise, když zatím není její agenda (kterou by asi měli definovat odborníci)? Minimálně je potřeba definovat potřebu takové komise, tedy existující problém, se kterým se potýkáme. Mám pocit, že 1) obecně je těchto odborníků nedostatek, 2) jde o komplikované otázky, kdy se i různí odborníci dostávají do sporu. Ekologické otázky většinou vedou k politickému (silovému) zavedení opatření (úspory, jiné zdroje energie, omezení ve spotřebě, atp.) a je dost snadné se splést nebo zavést "protivné" opatření, které v závěru nebude mít dostatečný efekt. Tím se vracím k zatím neznámé náplni práce komise. Při vší úctě k tobě Tomáši, myslím, že nestačí vyjmenovat pár věcí, jejichž řešení se tobě nebo mně zdá být účelné.

1 Like

Ani mě nenapadlo sečení trávy považovat za prkotinu. Nicméně to považuji za problém bydlení jako každý jiný. Tedy: jde o trávu sečenou v nějakém místě. Předpokládám, že se jedná o obecní pozemek, na příklad u nějaké bytovky. Sečení zajišťuje město prostřednictvím specializované firmy (teď je jedno, zda je to externí dodavatel nebo městská firma). Podstatné je, že v místě bydlí lidé. Pokud nejsou spokojeni s působením města v jejich okolí, mají si společně vydefinovat potřebu a pak žádat město o změnu či nápravu. Pokud jsou lidé tam bydlící spokojeni s na hlínu vydřeným trávníkem a horkým a prašným prostředím, OK. Titíž lidé mohou být ale nespokojeni s případným vysokým porostem (ať už tráva nebo moderní oku-lahodící louka a la Albert). (Vím o čem mluvím, kdy sousedící nezastavěný pozemek majitel seká 2x ročně a moje manželka je pylový alergik.)

Nečekám, že by komise byla natolik odborně zdatná, aby sama přicházela s originálními řešeními. Představuju si v ní spíš lidi, kteří mají k tomu tématu z různých stran blízko a jsou schopni formulovat právě ty problémy, které má smysl řešit – a klidně tak, že doporučí radě zadat vypracování nějaké skutečně odborné analýzy. Ale často by stačilo převzít řešení, která už se osvědčila jinde. Naše pozice asi není v ničem extra výjimečná. (Vidím tu dobrou paralelu třeba s dopravní komisí.)

1 Like

OK, rozumím. Takto to dává smysl.

1 Like

Slíbený rozhovor s paní Továrkovou z Nadace Veronica:

Ale v Boskovicích se momentálně zřejmě nic nezmění, viz report ze zastupitelstva:

Kristýnu Znamenáčková (Piráti) se zajímala o četnost sečí trávy ve městě, což se řešilo už na minulém zastupitelstvu. Zajímalo ji, jestli město plánuje snížit počet sečí. „Nemáme v úmyslu omezovat počet sečení za rok,“ odpověděl místostarosta Radek Mazáč. Město hledá další lokality pro luční trávníky. Jejich příprava je ale komplikovanější a zabere nějaký čas.

Tak trochu návod, jak na to, zde:

2 Likes

A ještě tady našel @Tomas_T velmi podrobný rozhovor na téma sečení:

https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/nesekat-travniky-je-nesmysl-rika-odbornice-marie-strakova

3 Likes

Psala jsem si s paní Fialovou z TOŽP, momentálně to navzdory předchozím reakcím na zastupitelstvech vypadá celkem pozitivně:

Podle aktuálních informací se pro letošní rok počet sečí snížil o dvě (z původních sedmi na pět), město se při sečení pokouší reagovat na aktuální stav počasí a v současné době je sečení pozastaveno kvůli enormnímu suchu. Rumištní plochy na okraji města se sečou dvakrát ročně a v současné situaci se i zde uvažuje o snížení četnosti. V součinnosti se zahradníky město plánuje a zkouší tzv. mozaikovou seč, letos poprvé naproti SPgŠ na ulici Komenského vyroste květnatá louka.

3 Likes

Tohle je velmi slibný vývoj:

3 Likes