Programové prohlášení městské rady

Vedení města dnes na tiskové konferenci představilo Programové prohlášení Rady Města Boskovice pro období 2018–2022.

Ohlasy na FB vyzvaly ke komentování. Komentovat necelé 2 řídce popsané strany jako program práce na 4 roky moc nejde. Takže bez komentáře.

5 Likes

Musím se na začátek přiznat: je to první Programové prohlášení městské rady, které jsme kdy v životě četl..
Překvapila mě jeho totální stručnost. Totálně.
Myslel jsem, že bude obsahovat více konkrétních návrhů, postupů. Tohle má spíš styl politickýho letáčku před volbama.
ALE jak píšu, je to mé "poprvé", takže třeba to takto má vypadat jakoby.

5 Likes

Když si vyzobu pár věcí, které mě zajímají a sleduju je:

Rada města se tímto programovým prohlášením zavazuje k transparentním principům řízení města Boskovice, které v sobě zahrnují otevřenou diskusi napříč celým politickým spektrem, odbornou veřejností a obyvateli města Boskovice a místních částí Bačov, Hrádkov, Mladkov a Vratíkov.

Tohle mně moc nejde dohromady s tím, že musíme o něco žádat přes stošestku, a ještě podklady dostaneme poslední možný den. Ale doufám, že to byla jen anomálie. (Podobně jako uzavřený seminář ke knihovně pro koaliční zastupitele.)

Hodláme zahájit výstavbu komunitního centra s knihovnou, které poskytne adekvátní prostory a podmínky pro rozvoj nejen čtenářské obce, ale stane se také místem pro setkávání občanů.

Tímhle jsme se docela vzdálili variantě „olepíme ZZN polystyrenem a budeme tomu říkat knihovna“, která mně jednu chvilku připadala pravděpodobná. Takže dobrý! Ocenil bych, kdybychom už se rovnou shodli na ZZN, ale OK.

Vytvoříme zadání pro následnou výstavbu sportovní haly, jejíž deficit vytlačuje některé sporty z Boskovic do okolních obcí.

Tady jsem čekal spíš „postavíme“ nebo „zahájíme stavbu“ – to mě překvapilo.


Celkově jsem mírně optimistický, ale pořád bude nejvíc záležet na tom, jak přesně tenhle program naplníme. Pokud těsně před zahájením stavby skrečujeme knihovnu v ZZN ve prospěch jiné varianty, sportovní halu pojmeme jako plechové skladiště a urbanistickou studii Červenky zpracuje projektant vybraný na základě nejnižší nabídkové ceny, tak se v rozvoji města vrátíme tak o dvacet let nazpět (můj názor, pochopitelně).

Pokud naopak zvládneme aspoň rozestavět knihovnu podle současného návrhu v ZZN, aspoň rozestavět sportovní halu podle vysoutěženého návrhu a vysoutěžíme nebo aspoň kloudně formulujeme zadání pro soutěž na masterplán Červenky, tak jsme společně s předchozím volebním obdobím opravdu udělali kus práce.

3 Likes

Jakkoliv je Programové prohlášení Rady klíčovým dokumentem pro volební období, města k tomu obvykle přistupují ve vší stručnosti popisem svých priorit. Jakákoliv konkrétní věc je totiž ze strany voličů kontrolovatelná. Ze stejného důvodu se v programových prohlášeních objevuje sousloví “bychom chtěli”. Zcela vítána jsou jasná poselství typu “vytvoříme zadání”, případně “naším cílem je”.

Zveřejněné prohlášení asi není překvapivé. Subjektivně - je to sice stručné, ale pokud vedení bude dělat co popsalo, půjde město dopředu. Jestli je to dost nebo ne ať každý zhodnotí sám, pro mne to teď není podstatné. Podstatné je, co skutečně udělají v jednotlivých prioritách (např. “postaráme se o další zvelebování kulturních stánků”. Třeba natření zábradlí v letním kině mě asi neuspokojí, vznik solidní divadelní scény se zázemím (třeba v rámci revitalizace Sokolovny) mě nadchne.

4 Likes

Pro zajímavost minulé programové prohlášení z roku 2015 a anketa s tehdejší opozicí. Anketu se současnou opozicí chystáme, vydáme nejspíš během dneška.

2 Likes

Moc se mi líbí vyjádření pana Dohnálka:

Programové prohlášení RM na volební období 2014–2018 neobsahuje bohužel mnoho konkrétních akcí a je takové hodně „univerzální“.

3 Likes

Pánové,s oběma hluboce souhlasím a těším se na anketu.:ok_hand:

Slíbená anketa s opozicí:

3 Likes

Anketa mě nezklamala,jen potvrzuje,že programové prohláření městské rady je malé tlachání o velkých a podstatných věcech.

Zpět k programovému prohlášení: já mám obavu, že nejlépe (i když trochu nevýrazně) to trefila paní Nedomová. Důvodem té strohosti nemusí být to, že to koalice odbyla, ale to, že v ní nepanuje větší shoda.

Což může znamenat dvě věci: jednak že se budou podrobnější plány rodit klopotně a na základě různých vnitrokoaličních obchodů a tlaků (což není zrovna dobrá cesta k dobrým rozhodnutím) a nebo že se na odvážnější plány zkrátka rezignuje (což už vůbec není dobře).

Hlavně kvůli téhle obavě mám z programového prohlášení dost špatný dojem. I když by mě samozřejmě netěšilo ani to, kdyby to koalice jen odbyla. Myslím, že voliči by měli vědět mnohem podrobněji, na čem se v koalici domluvili a jaké mají konkrétní plány a cíle.

3 Likes

Já k tomu mám jen jednu poznámku: v roce 2015 z opozičních lavic hovoříme o delším a poněkud jasnějšími body jako o nevýrazném a obecném programovém prohlášení, abychom za čtyři roky představili v pozici koaličních stran programové prohlášení, které je ještě kratší a ještě méně konkrétní.

3 Likes

Tak přesně tohle jsem dnes napsal do úvodníku tištěných Ohlasů :slight_smile:

2 Likes

No, bylo by zajímavé vědět, jak probíhala debata o programovém prohlášení v koalici. Že současný starosta umí vydat konkrétní programové prohlášení s kontrolovatelnými body je vidět na textu z roku 2006: https://www.boskovice.cz/assets/File.ashx?id_org=832&id_dokumenty=22009

3 Likes