Příprava stavby sportovní haly v Červené zahradě

Je to neradostné čtení. Ony by asi ke každému návrhu byly nějaké připomínky, to je normální, ale tady je těch pochyb myslím příliš mnoho a v příliš zásadních věcech. Je smutné vidět, jak tvrdohlavě se vyhýbáme tomu běžnému a ověřenému procesu soutěže, ale to už bylo řečeno mockrát, tak se nebudu opakovat. Zbývá jen doufat, že se nestihne zadat další stupeň projektové dokumentace, abychom zbytečně nevyhodili další peníze, a nová sestava po podzimních volbách konečně vypíše normální soutěž.

3 Likes

Dlouho jsem přemýšlel, jak k představenému návrhu sportovní haly přistoupit. Zkoušel jsem i pochopit, čim může být stále tak atraktivní pro vedení města (nemyslím tak pouze to aktuální) neustálé vymýšlení vlastních cest, přestože se historicky vždy, tu více a tu méně, ukázalo že je to slepá ulička. Rozumím snaze toto téma už konečně vyřešit, ale obávám se že zvolený způsob není hledané řešení, které nám přinese sportovní halu, na kterou zde všichni, co sportují a nebo sportu fandí, už tak dlouho čekají.

Každopádně porovnávat jak moc si jsou podobné stavby (nebo jejich návrhy) pouze podle exteriéru je někdy docela ošidné a vyprávět by o tom mohli asi hodně třeba v Kamenných Žehrovicích, kde budovu z roku 1900 naprosto šíleným způsobem "zrekonstruovali" dle návrhu projektové, nikoli architektonické kanceláře s docela příhodným názvem Qualit za 13 milionů.
Příklad z Kamenných Žehrovic je extrémní případ, ale je vidět, že to není ona cesta. Myslím, že mnohem objektivnější bude, se na to podívat jinak - na základě vlastních dipozic.

Tato cesta má dle mého názoru učitě lepší vypovídací hodnotu, než pouhé porovnávání vizualizací exteriéru. Je to něco, co poměrně přesně popíše, v čem jsou oba návrhy totožné a v čem se liší - porovnal jsem tedy dispoziční řešení, chcete-li jednotlivé půdorysy.

Chápu, že to může být pro laika, skoro něco jako abstraktní umění a porovnání níže tak i skoro vypadá... Pokusím se to proto níže vysvětlit a rámcově okomentovat - červeně je zobrazen původní návrh Terezy Jílkové, černě pak aktuální návrh AV atelieru.

1.NP
Levá část (lezecká stěna a vstup) je kompletně přeřešena, tak jak bylo řečeno.
V části vlastní haly - což je jednoduchý obdélník s hřištěm a zázemím - bylo z návrhu arch. Jílkové v horní části použito jednoho opakujícího se modulu šaten (mmch - v praxi se dnes už upouští od společných umýváren pro dovojici šaten - z důvodu zejména uzamykatelnosti a předcházení krádežím), V pravé části výkresu pak byla dispozice šaten lehce upravena.
Z původního návrhu bylo také použito, zde provozně nešťastné řešení nářaďoven umístěných pod tribunou - na výkrese níže, mezi šatnami a hrací plochou.
Řešení a rozměry hrací plochy za mne nemá cenu zmiňovat jako autorský počin, protože je naprosto jasně dáno pravidly jednotlivých sportů a je třeba toto do návrhu pouze správně zakreslit.


(foto: Tereza Jílková, AV atelier)

2.NP
Levá část opět přeřešena, tak jak bylo řečeno.
V obdélníkové části vlastní haly ale nezůstal v podstatě kámen na kameni, dá-li se to takto říci (samozřejmě logicky velikost tribuny a hrací plochy zůstala stejná jako v 1.NP).
V horní části (ve výkrese nad tribunou) je tak naprosto jiné využití, než bylo v návrhu arch. Jílkové. Mimochodem, tato část je velmi podobná stejné části s posilovnou, šatnami a zázemím ve sportovní hale v Mořicích.


(foto: Tereza Jílková, AV atelier)

Na začátku zvoleného procesu bylo paní místostarostkou Michaelou Žejškovou konstatováno, že návrh architektky Terezy Jílkové je dobrý a skoro až překvapivě splňuje většinu požadavků sportovních klubů a bude tak pouze drobně upraven, krom části vstupu a lezecké stěny, která bude kompletně přepracovaná.

Po porovnání obou řešení mne ale na závěr místo potvrzení výše uvedeného čekalo spíš více otazníků.
Je samozřejmě správné, že byl návrh upraven dle požadavků místních sportovních klubů, ale pak si myslím, že není třeba kupovat licenční práva na studii, kterou je třeba v podstatě komplet celou překopat.

Opět se tak bohužel (už poněkolikáté) ukazuje, že není vhodné návrh zadat jednomu jedinému zpracovateli a pak až dle toho, co navrhne začít připomínkovat, že by bylo například třeba sál přesunout do 1.NP, kancelář správce také do 1.NP a podobně.
Takto se obávám, i dle vlastní zkušenosti, opravdu dobře navrženou sportovní halu, kterou by mohla navíc v okolí zafungovat, jako startovací bod a pomohla vzkřísit Červenou zahradu opravdu nedostaneme.

Cesta jak z toho ven vede podle mne přes důkladně připravené zadání. Na to by pak ideálně měla navazovat možnost v jeden okamžik dle tohoto zadání porovnat vícero návrhů. Ten který zadání nejlépe splní vyhrává a vyhrávají tak i sportovci, kteří dostanou to, co si představovali.
Následně by pak tímto s největší pravděpodobností odpadla i debata, jestli je to či ono řešení v návaznosti na dálkové pohledy a celkovému působení návrhu pro místo v Červené zahradě adekvátní a vhodné...

7 Likes

@Tomas_T komentuje, že bysme pro všechny ty praktické ohledy neměli rezignovat ani na to, aby byla nová hala krásná:

2 Likes

Radnice zveřejnila nové umístění haly a plán úpravy navazujících sportovišť:

Čili tu ani ne dva roky starou studii areálu od Fránek Architects hodíme do koše? Na to, že se bavíme o areálu za stovky milionů, je to slušný freestyle :thinking:

3 Likes

...nevím, proč mám pocit, že je docela zvláštní takto velkou investici a později takto velký areál zveřejnit přes internet na Silvestra, kdy lidi mají úplně jinou představu o volném čase, týden času na připomínky a hotovo...
K takto důležité stavbě schvalovat připomínky přes maily... Jako s technologiemi nemám problém, jsou fajn, ale tady si myslím, že fyzické konzultace a vzájemná interakce je více než vhodná a je fakt potřeba.

To, že máme nejdříve zveřejněny půdorysy navrhovaného řešení a teprve pak s ním posunujeme po pozemku (který není rozhodně rovný jak přistávací plocha letiště) - nechávám raději bez komentáře. Proces návrhu totiž "většinou" probíhá právě přesně naopak...

Přijde Vám to jako nejlepší způsob, jak před volbami dospět k všeobecné shodě a nastavit tak konečně masterplan, u kterého nehrozí že za 9 měsíců skončí opět tam, kde všechny ostatní před ním, jak píše v předchozím příspěvku @zoul ? :thinking:

3 Likes

Až se mi chce napsat, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Skutečně si myslím, že se vedení města snaží o to, aby se hala pohla kupředu, vyhnulo se případným potížím s majitely sousedních pozemků, a konečně se začalo alespoň projektovat, ale už asi 8 roků opakujeme stále ty stejné chyby a nějak se nemůžeme poučit. Za minulého vedení zde vznikly první studie v areálu Červené zahrady, narazily ovšem na nepromyšlenost, nekoncepčnost a od té doby se objevují stále nové a nové nápady a studie s podobným výsledkem. Pokud se vrátím k této nejnovější studii areálu, mám pocit, že si město neuvědomuje, že budova haly tu bude stát dalších 100 i více let a jak ji jednou postavíme, tak s ní nehneme. Nerozumím tomu, jak můžeme celou studii areálu navrhnout během pár týdnů, aniž by k ní věcné připomínky vnesli další urbanisté, sportovci, laická i odborná veřejnost. Jak si můžeme být jisti, že nám předkládaný návrh je ten nejlepší a není možné v něm udělat smysluplnější úpravy? Opravdu nám u areálu za stovky milionů, s výhledem na stovku let, stačí jediný návrh od jedné projekční kanceláře? Nemůžeme se již poučit, rozmyslet si, kde tedy halu chceme, co vše v areálu vlastně chceme, v jakých objemech a nemůžeme tedy udělat více návrhů od více architektonických kanceláří a následně poté udělat návrh haly tak, jak chceme a ne abychom vycházeli z, pro mě, nedokonalého studentského návrhu, který nám "svazuje" ruce a který složitě upravujeme, aby se hala alespoň přibližně podobala tomu, co potřebujeme? Skutečně si myslíme, že tím, že pod halou vybudujeme parkoviště, vyřešíme parkování v areálu a další pozemky tak můžeme přenechat na supermarket? Bavil se někdo s tenisty, kteří škrtnutím pera přichází o scelené kurty, navíc polovina z nich je zakreslena na pozemcích za řekou, které ani nepatří městu? Vyjadřovaly se k nové koncepci areálu další zainteresované kluby, kterých se změna dotýká, měli čas si vše prostudovat?

Opravdu chápu snahu města konečně už s halou pohnout, nechci jen planě kritizovat za každou cenu, ale mám obavu, že takto to zase nepůjde.

Poslední moje poznámka - pokud by se tedy město rozhodlo, že právě toto umístění haly a tato varianta areálu je optimální, zamyslel bych se nad tím, zda nevejít v jednání o možném odkupu stávající kuželny. Tento pozemek by mohl být mj. vhodným k výstavbě a propojení letního koupaliště s pozemky po Velenu a mohl by zde vyrůst v budoucnu třeba akvapark, případně jiné sportoviště, ale samozřejmě chápu, je to hlavně o penězích...

6 Likes

Ještě připojuji odkaz na vypořádání připomínek ke sportovní hale ze strany města.

Až se mi chce napsat, že máte Vladimíre naprostou pravdu...

Ale vážně. Chápu snahu vedení města s tím konečně pohnout a být ti, kterým se to po tolika letech konečně povede, ale...
Nebylo by lepší to opravdu důkladně připravit, než teď tak zbytečně kvaltovat? (v této souvislosti mne napadl citát ze Švejka o kvaltování a pro co je dobré, ale to sem raději psat nebudu :slight_smile: )

Má být, ve vší úctě, vedení města tím, kdo zde naplánuje kde bude umístěno konkrétní sportoviště? A nebo by mělo raději plnit roli toho, kdo zde (za veřejné peníze) připraví opravdu co možná nejlepší podmínky pro to, zde takovéto věci následně realizovat?

Přestože osobně mám tento areál celkem zmapovaný a prověřený - viz náš loňský návrh areálu - a vím co snese a jaké jsou zde nástrahy, tak i přesto si netroufám tvrdit, že by nikdo další nedokázal přijít (dle konkrétního zadání) klidně s lepším řešením. Takovým, které mne i kohokoliv dalšího vůbec nenapadlo a může úplně stejně, ne-li ještě lépe fungovat.

To ale nezjistíme tím, že budeme mít jeden návrh a o něm prohlásíme (klidně i v dobré víře), že jinak to nejde. Vždycky to jde, jen si to nejsme v danou chvíli možná ochotni připustit. A prohlásit, že "objekt haly umisťujeme na místo bývalého pivovaru, protože nad objektem bývalé kuželny bychom nedodrželi odstupové vzdálenosti je, nezlobte se na mne docela alibismus.
Proto, že se váže právě na toto jediné konkrétní řešení. V jiném návrhu by dispozice haly mohla ale vypadat klidně úplně jinak a pak - voila - hala se tam vejít může a ještě by mohla ve vazbě na areál fungovat lépe.
A to ale nezjistíme, dokud nebudeme mít možnost porovnání. Do té doby zůstáváme u výroku "nejde to" a ono to jít může...

Proč si menší soutěže dělají už i soukromí investoři a ve veřejném sektoru, kde hospodaříme s penězi nás všech to stále nejde? Myslím, že právě v tomto sektoru by to mělo být už skoro samozřejmostí...

Cest k cíli vede vždy několik, jen mám opravdu obavu, že v tomto případě jdeme po cestě kterou jsme už minimálně jednou šli a čekáme, že to prostě tentokrát dopadne zázrakem jinak.
Budeme tak pracně upravovat jediný návrh, místo toho abychom si z více návrhů vybrali ten, který vyhovuje nejlépe a ten pak pouze v detailech upravili a byla konečně spokojenost.
Stále si myslím, že klidně menší vyzvaná, kvalitně osazená soutěž by tomuto areálu, sportovcům a vlastně celému městu v politické shodě nad zvoleným řešením, opravdu prospěla...

PS: Ten supermarket zde je asi dobře míněná snaha, která ale zakládá na pojetí urbanismu a stavu společnosti několik desítek let zpět. Kdy auto mělo pár lidí ve městě a tak logicky lidé chodili tam, kde měli docházkovou vzdálenost.
Dnes, kdy má každý minimálně jeden automobil a existují v supermarketech slevy a akce toto bohužel fungovat nebude, auta u Slávie se budou v 15h hromadit i dál úplně stejně a sem bychom pouze přivedli do areálu další dopravu, která by sem jinak neměla důvod zajíždět.
I třeba z těchto důvodů budou lidé dál z Čížovek jezdit do Kauflandu a naopak. I přesto, že bychom si to možná přáli jinak.
Prostě jedním, v tomto případě i navíc ne zrovna laciným, trikem problémy dopravy ve městě opravdu nevyřešíme...

5 Likes

No, “freestyle” tomu říkají boomeři. Milleniálové a mladší by řekli “punk” :slight_smile: Ale to je čistě lexikální hra, podstata je stejná. Tedy minimálně by bylo vhodné se pozastavit a zamyslet se, co to vlastně děláme.

Včera jsem sledoval přenos ze zastupitelstva a velmi mě mrzí špatný přenos zvuku, který nedovoloval slyšet vše co bylo řečeno. I tak mě upoutala debata kolem sportovní haly.Bylo toho řečeno mnoho, ale mám dojem, že se tam míchaly jablka s hruškama - obrazně řečeno.Již za minulého vedení bylo prioritou zpracovat celkové řešení sportovně rekreačního areálu červené zahrady.Nato se dělaly různé studie podle kterých se měla výstavba rozdělit do několika etap.Takový byl původní záměr.Při poslechu včerejší debaty jsem nabyl dojmu, že se zde slučuje několik etap do jedné pevně dané sumy 150 milionů a to hala, parkování a restaurace.Pokud by jsme to brali jako tři samostatné etapy za cca 150 mil. hala, 50 mil. parkování a 50 mil. restaurace které, sloučené do jedné nám dá částku 250 milionů, což je již reálná částka, za kterou je možné tuto stavbu realizovat. Musíme též vzít v úvahu, že pokud by tyto objekty byly na samostatných parcelách, zvýšily by se náklady o ceny těchto pozemků, což je nutné vzít v úvahu pokud to postavíme vjednom. Při dnešních cenách a nedostatku pozemků je rozumné stavět do výšky a ne do šířky. Vše ale záleží v první ředě na kvalitně zpracovaném generelu jak již bylo několikrát řečeno. To tu bohužel stále není.

1 Like

Pro ty, kdo nestihli nebo si chtějí zopakovat :), tady shrnul heroicky @Tomas_T:

Je tam spousta překrásných, byť teda hrozivých momentů, doporučuji :slight_smile:

4 Likes

Děkuji @zoul za doporučení, ale kráse hrozných věcí mám jako milovník filmových hororů jinou představu :slight_smile: Snad si mohu jen povzdechnout, že ke shodě napříč je daleko a to nejspíš není dobře.

1 Like

Veškerá škatulata hejbejte se s halou, respektive celým areálem, se tu provádí kvůli údajnému potencionálnímu problému s majitelem kuželny panem Wilkem. Ovšem z koaličního a opozičního tábora přichází již delší čas protichůdné informace o jeho postojích. Jedna strana tvrdí, že panu Wilkovi hala vadí, druhá strana tvrdí, že to tak není, že je potřeba pouze zlepšit komunikaci a hala může stát, kde byla původně naplánována. Určitě by všechny zajímalo, jak to tedy je, zda je nutné halu posouvat či ne. Tak mě jen tak napadlo, zda by nemohly Ohlasy, jako nezávislé médium, pana Wilka oslovit a zeptat se ho, jak to tedy je. Možná by šlo pana Wilka pozvat na jednání rady či zastupitelstva...nevím, jen uvažuji, jak tuto situaci řešit, jelikož poslední návrh areálu je zcela nevhodný.
Ještě pár vět k samotné hale - ano, hala tak jak je navržena bude funkční, svoji základní roli splní, sporotvci budou mít kde sportovat, budeme mít moderní zázemí pro diváky, sporotvce, ale...Neměli bychom mít trochu vyšší ambice od takového projektu za takovou cenu? Když už ty peníze vydáme, proč nechceme mít halu za stejné peníze co nejhezčí a nejúčelnější? Předpokládám, že vedení města je pod tlakem kvůli času, jelikož se ho už promarnilo hodně, sportovci už chtějí halu mít, ale osobně bych nenamítal nic proti tomu, kdyby se stávající projekt zastavil a udělal jinak a lépe. Jestli se zpozdíme o půl roku, tak v tom už bych neviděl zásadní problém.
Myslím, že takový projekt (jak haly tak areálu) je potřeba schválit drtivou většinou koaličních i opozičních zastupitelů, za půl roku máme volby, takže na radnici může přijít úplně jiná sestava, která současnou podobu haly a areálu může smést ze stolu a začneme zase od nuly "pouze" chudší o několik milionů korun...

7 Likes

Jak jsem říkal na zastupitelstvu - nemyslím si, že by část řešeného území měla být nad kuželnou pro umístění haly (i s potřebnými odstupy) neřešitelnou. Jen se nemůžeme upnout na jeden návrh a říct, že to tam nevleze a tak nejjednodušší řešení - posuneme stavbu jinam.
Myslím, že třeba i právě v tomto tkví kouzlo zadání více atelierům / soutěží, kde právě tento postup může přinést onu přidanou hodnotu a vyřešit na první pohled možná neřešitelnou patálii. Sám mám většinou zkušenost, že na pozemku, který na první pohled má různá omezení, může - pokud se správně uchopí - vzniknout ve výsledku překvapivá stavba, která splní to, co si zadavatel původně třeba ani nedokázal představit. Proto si taky vybírá z návrhů architektů, pro které to je denní chleba.

I já bych byl tedy pro, i vzhledem k tomu, jak dlouho už zde na tuto veřejnou stavbu čekáme,aby se raději znovu zasednulo ke společnému stolu a zkusilo se nalézt rozumný kompromis mezi cenou, stavebním programem (náplní stavby) a způsobem zadání.
Těch pár takto na první pohled možná "ztracených" měsíců (optikou toho, že jsou za pár měsíců volby) se může krutě vymstít, jak píše Vladimír.
Jinak se o této stavbě tu můžeme takto bavit i za dalších X let a to asi nikdo už moc nechce. Pokud teda má chuť se o tom ještě bavit, protože mám pocit, že spoustu lidí už nechce o hale ani slyšet a svým způsobem se jim ani nedivím. Bohužel...

6 Likes

SRAB uveřejnil výzvu zastupitelům k pozastavení výběrka na halu.

Přikládám ještě reakci zastupitele Pavla Vlacha (TOP 09), kterou na FB uveřejnil opoziční zastupitel Vladimír Farský. Myslím, že stojí za pozornost:
Přeji vám dobrý den.
Za moji maličkost.
Jakoukoli formu architektonické soutěže nikdy podporovat nebudu. Je věcí zadavatele co chce.
Aktuální připomínky sportovců jsou bláboly – pokud jste slyšeli co říkali na posledním ZM – jedna skupina čehý a druhá hot. Takže se musí zadavatel stejně rozhodnout sám za sebe.
Ano cena je dnes již asi nereálná a čím to budeme více odkládat tím to bude horší.
Myslím, že myšlenka – udělat modulový návrh – tělocvična – stěna – restaurace – a pak stavět to na co budu mít je geniální a ponechává prostor zadavateli - rozhodnout se na co má finance.
Vlastní sportoviště asi předimenzováno není – od nikoho (kromě vás teď ) jsem nikdy nic podobného neslyšel.
A váš názor, že generel je nedostačující slyším pořád dokola – zatím z vás v této souvislosti nic nevypadlo – takže můj názor je - je dostačující. Názor proti názoru – a kdo má pravdu – to ví jen Pán Bůh a ten to nechá stejně na nás.
S úctou k vašim „konstruktivním“ připomínkám
Ing. Mgr. Pavel Vlach
ředitel

Ta výzva je podle mě dobrá – stručná, jasná.

Odpověď pana Vlacha je smutná, co k tomu říct. Je to směs neznalosti, nepochopení, demagogie a výsměchu. Jak se může zastupitel města vysmívat občanům? Zejména pokud jako člen koalice nese odpovědnost za to, že jsme v tom projektu ztratili celé další volební období.

5 Likes

Tak jo, tři roky po založení tohoto tématu jdeme do dalšího, tentokrát doufejme posledního kola :slight_smile:

Mimochodem mluví se tady o metodě Design & Build, o které jsem slyšel poprvé. Jak tomu rozumím, vybraná firma by byla odpovědná za všechno od architektonické studie přes další stupně projekční přípravy až po samotnou stavbu, více viz například tady.

1 Like

V podstatě máš pravdu. Tento způsob stavění je ve světě poměrně běžný, nicméně u nás stále, stejně jako architektonické soutěže, není zatím standardem.

Velmi zjednodušeně systém design & build dává zadavateli a proto si v drtivé většině tento způsob zadání vybírá, možnost zasmluvnit "konečnou" cenu zakázky, která jde takto plně jak se říká za ním.

Tudíž se tak podaří ve velké míře eliminovat případné a v našich krajích stále velmi "oblíbené" tzv. vícepráce. Tento způsob ale klade ale na zadavatele docela velké nároky na zadání a jeho definici, co a v jakém standardu provedení na realizované stavbě chce mít. Velmi obecně je pak také na dodavateli, aby si vybral a následně zastřešil architekta/projektanta, kterého honorář jde také za tímto dodavatelem.

Možný úskalím tohoto procesu může být, že zadavatel maličko ztrácí po zadání stavby možnost, svým způsobem, ovlivnit další průběh a realizaci stavby, protože je již vše definováno a zasmluvněno dopředu - čímž se dostáváme opět k tomu, mít opravdu velmi precizně zpracované zadání a přesně vědět parametry (jak provozní, tak ale i věcné a faktické) budoucí stavby.

Není to určitě špatný postup - každopádně já osobně bych asi stále raději - i vzhledem k tomu, že u Červené zahrady se ukázala síla tohoto postupu - viděl otevřenou architektonickou soutěž o návrh. Abychom si mohli vybrat anonymně z nabídnutých řešení, to v daný moment a s daným zadáním nejlepší a nemuseli vyřadit případné potenciálně dobré návrhy (které takto ani nespatří světlo světa) jen na základě toho, že jejich potenciální autoři nedosáhnou na nastavené kvalifikační předpoklady, či požadované reference. Protože každý z nás musí konkrétní typ stavby prostě někdy dělt poprvé a nemít s ním zkušenost. A neznamená to automaticky, že to navrhnout neumí a nebo že to navrhne špatně.

V této souvislosti si troufnu tvrdit, že je klidně možné, že aktuálně vítězný návrh Červené zahrady bychom s největší pravděpodobností asi fakt neměli, postupovat i zde nejdříve posuzováním portfolií a potřebných referencí.
To mne prostě na deklarovaném výběru způsobu trochu mrzí. Nic víc, nic míň

2 Likes

O kousek jsme popojeli:

Skutečně se tedy bude stavět systémem Design & Build, samotná architektonická soutěž by měla i s přípravou trvat zhruba rok.

2 Likes