Financování nové knihovny

Uvidíme, jak s Tomem vyřešíme ten článek, který připravujeme, zda vydá materiál na jeden nebo dva texty.

Těch 50 MKč "na investice" mě taky zajímají. Pokud oslovíte nějakého "dešifranta" městského rozpočtu, bude to fajn. Ve výdajové části je v roce 2018 na kapitálové výdaje celkem 132.657 tis. Kč a jsou to vesměs stavby a rekonstrukce (plus nějaké pozemky, vybavení kina, auta). Centrum polytechnické výchovy je v této částce a to 56.925 tis. Kč, ale proti tomu zřejmě stojí v příjmové části v transferech 55.720 Kč. Nicméně nevím, co jsou to v řeči vedení města "investiční výdaje", takže pravděpodobně koukám do špatného podkladu. V každém případě nevidím částku 50 MKč, o které hovořil starosta. Já jsme se dopočítal částky zhruba 76 mil. Kč (ale mohu se významně mýlit).

1 Like

Já se k těm 50 nějak zhruba dopočítal. CPV je v příjmech i výdajích, takže to škrtneme ve výdajích a jsme na cca 76 milionech, jak píšete. Z mého pohledu se k těm 50 milionům dostal ještě započítáním sice investičních, ale prakticky "mandatorních" výdajů do oprav silnic a také do nemocnice. U silnic to bývá pravidelně necelých deset milionů a u nemocnice takřka dvacet, tak jsme po odečtení těchto sum zhruba 50 milionech. Opravy silnic a nemocnice se z rozpočtu i do budoucna těžko škrtne, takže je potřeba s nimi počítat.

1 Like

Out of topic: Vlastnictví nemocnice nás v investicích stojí "mandatorně" 20 ze 76 mil. Kč ročně. Doufám, že se někdy v jiné diskusi podaří mluvit o nedotknutelném tématu potenciálně jiného vlastníka nemocnice. --- K tématu: Asi bude hodně záviset na tom, jaké jsou ty až o 15 let odsunuté investiční akce, které bude nutné v dohledné době v Boskovicích řešit. Nechci nic vkládat do úst Lukáše Holíka, ale cítím v tom upozornění, že realizací velké investice by se možná na další dlouhé roky odsunuly již tak odsouvané akce. Ale to jen spekuluji.

No na druhou stranu, kdybychom takzvaně nedělali nic jiného kvůli hale a knihovně, máme je zaplacené za 4 roky, což zase není tolik. A když to rozvrstvíme třeba do 10–15 let, seženeme aspoň nějaké dotace + to třeba nakonec nebude 100 a 100, ale třeba 90 a 70 – tak to už nezní tak nereálně, ne?

3 Likes

Takto od boku bych si to netroufnul říct. Ale kdybych měl seznam plánovaných investic ve výhledu 10 let, jejich odhadovanou finanční náročnost a dobu zhotovení, dalo by se udělat několik modelů co kdy začít a jak by to finančně zatížilo městskou kasu (akorát bych ještě musel být aspoň trochu ekonom). Všechno se dá zrealizovat, dřív nebo později, za více či méně peněz. Je to otázka volby priorit a míry rizika. Ale především odvahy říct si, že tu knihovnu s komunitním centrem fakt chci, protože to město posune. Ono to tady asi moc nepadlo, ale v Boskovicích je řada fakt šikovnejch mladejch lidí, kteří to tu v budoucnu pozvednou. Ale je jim potřeba udělat podmínky: aby se měli kde scházet, aby se jim tady líbilo, aby měli kde realizovat svoje projekty a aby tady měli potřebné socio-kulturní zázemí. Já si vždycky vzpomenu na amatérský divadelní spolek Cimrman Revival ze Sivic (1000 obyvatel), který hraje už 16 let ve velkém sále obecního úřadu, má vždycky natřískáno po střechu a každé představení je lokální událost č. 1. Tak si myslím, že komunitní centrum a divadelní Sokolovna v desetitisícových Boskovicích je prostě nutnost a i náklady na půjčení si peněz se nám v budoucnu mockrát vrátí.

5 Likes

Jasně, je to záměrná střelba od boku, kterou chci jen poukázat na to, že větší hodnotu nemají ani ty příběhy o tom, že kvůli knihovně budeme mít poničené boty z neopravených chodníků. A hlavně že ta argumentace ve stylu když bude knihovna, nebude nic jiného není fér.

4 Likes

No jasně. Že se všechno nedá pořídit současně snad všichni chápou a nemá to být součástí argumentace. Od toho existuje pořadí dle priorit a bylo by dobré si to pořadí předem říct. Jinak to bude pro mnoho lidí velké rozčarování. --- Jinak pořád pevně věřím, že starosta nebude současnou diskusi brát jako vzájemné přetlačování nebo přímo boj o knihovnu (i když to tak z jeho projevu ve Skleníku malinko vypadalo). Tohle vedení má sílu a schopnost tu knihovnu postavit. Prosadit a zrealizovat takovou velkou investici fakt není jednoduché, ale stále věřím, že to vezmou za své a že k tomu využijí pomoci lidí, kteří se v tom angažují. Jakmile tu budovu otevřou, přinese to hodně Boskovicím, ale i body současné koalici. Nemůžou prohrát.

2 Likes

Narazil jsem dneska na cenové srovnání lokalit pro knihovnu z března 2017, kdy radní vybrali pro knihovnu variantu ZZN.

Odbor ORMI prověřil studie a vyhodnotil jednotlivé lokality z hlediska stavebně technického.

1. Přestavba a přístavba objektu DDM na ul. 17. Listopadu.
Studie byla zpracována jako Centrum celoživotního vzdělání s knihovnou, které vznikne přestavbou stávajícího objektu DDM a dostavbou proluky na ul. Kpt. Jaroše. Kromě knihovny jsou v objektu navrženy studovny, pracovny, hudební sál atd. Celkové náklady jsou odhadovány na 105 mil. Kč bez DPH. Nevýhodou tohoto návrhu je nedostatek parkovacích míst v těsné blízkosti objektu a vysoké náklady na stavbu.

2. Přestavba a přístavba bývalého objektu O2 na ul. Kpt. Jaroše.
Knihovna je umístěna v dvorní přístavbě bývalého objektu O2, která je navržena jako nová dominanta vnitrobloku za FÚ. Součástí studie je přestavba bývalého Domu zahrádkářů, kde je umístěn klub seniorů. Náklady jsou odhadovány na 90 mil. Kč bez DPH. Nevýhodou tohoto návrhu je nutnost respektovat technologická telekomunikační zařízení, která jsou součástí objektu a negativně ovlivňují dispoziční uspořádání. Výhodou může být možnost propojení s budovou kina.

3. Přestavba a nástavba bývalého objektu ZZN na ul. Kpt. Jaroše.
Studenti předvedli odvážné, nadčasové návrhy s jasnou organizací provozu knihovny. Součástí objektu je nástavba se společenským sálem, klub seniorů a kavárna. Provozní řešení stavby bylo průběžně konzultováno s vedením knihovny a je plně vyhovující. Náklady na realizaci jsou odhadovány na 85 mil. bez DPH.

6 Likes

K financování - nevím, kdo z vás to zaregistroval, ale 1.2. bylo na úřední desce zveřejněn dokument odkazující na rozpočtový výhled (střednědobý výhled) 2020 - 2024, kdy pro rok 2020 je plánován výdaj na knihovnu s komunitním centrem ve výši 45 000 tis. Kč, o rok později - tedy 2021 - 55 000 tis. Kč, pro rok 2022 - 2023 celkem 5 000 tis. Kč. U řádku je uvedena poznámka - dotace 60%

Na jednu stranu mě těší, že se s tím "počítá", ale na druhou stranu je to návrh, který teprve bude projednán RM a následně schvalován.

Doplním to trochu off topic, ale je tam taktéž počítáno se sportovní halou:
2020 - 15 000 tis. Kč
2021 - 50 000 tis. Kč
2022 - 35 000 tis. Kč

Ono je to poměrně zajímavé celkově, co se týká obsahu ... otázka je pak samozřejmě, co se dostane reálně do rozpočtu a bude se realizovat :slight_smile:

A samozřejmě mě zaujal řádek Splátka investičního úvěru, kdy je tam od 2021 do 2024 počítáno se splátkami úvěru v celkové výši 55 000 tis. Kč.

Všiml jsem si. Už jsem to tady i někde zmiňoval, že mě zaujala poznámka dotace 60 procent a nevěděl, jak si ji mám vyložit - jestliže když bude taková dotace bude se stavět, nebo že je to jistá dotace, nebo se nad ní uvažuje a proč tam ta poznámka vlastně je.

To je jen důkaz toho mlžení,jak jsem psal 1.2. v sekci veřejné setkání......

1 Like

Myslím, že to koresponduje s vyjádřením starosty, že investice v této výši je realizovatelná pouze v případě, kdy bude část krytá dotací. Celkem je ve výhledu na knihovnu 105 mil. Kč a poznámka zřejmě značí, že 60 % ze 105 mil. Kč by bylo kryto z dotace. (Když bude dostupný vhodný dotační titul a když se dotaci podaří získat.)

Taky to tak chápu, ale v kontextu třeba s halou, kde je zase naopak v poznámce 20 procent a její cena ve výhledu není o nic moc vyšší, mi to přijde trochu úsměvné.

To uvádím 3.2. ve výhledu - 115Mkč včetně dotace,podobně je to u haly,60 či 20% je výše vypsané dotace na konkrétní dotační titul.

A taky se v tom výhledu počítá s úvěrem 120 milionů korun, pokud dobře koukám.

Když porovnám kapitálové výdaje celkem a investiční úvěry na jednotlivé roky,tak to vypadá,že výdaje do cca 130Mkč počítá město s tím,že to zvládne z vlastních zdrojů,při vyžších výdajích počítají s úvěrem.Rok 2019 - 132Mkč-bez úvěru,2020 - 165Mkč-úvěr 35Mkč,2021 - 188Mkč-úvěr 50Mkč a rok 2022 - 155Mkč úvěr 35 Mkč.

Je to tak, od roku 2020 je tam vidět plán splátek. Obecně si myslím, že pokud chceme něco postavit, co nebude pouze "z nouze ctnost", tak to bude chtít kombinovat dotace-úvěr-vlastní zdroje ... a jak je obecně známo, tak města mají možnost dostat poměrně zajímavé nabídky na úvěrování - a to jsme v době, kdy běžný smrtelník může dostat "levný" úvěr, co potom město :slight_smile:

5 Likes

V akčním plánu na rok 2019 je uvedeno, že pro umístění Komunitního centra s knihovnou byla vybrána rekonstrukce budovy ZZN.Náklady cca 90 mil.bez DPH.

Ahoj, myslím, že někdo, kdo se tím zabývá, vám bude schopen říct přesnou částku.