Velikost zastupitelstva

Když teď máme po volbách, není ideální čas pobavit se o velikosti zastupitelstva pro příští volební období? 27 zastupitelů se zdá pro Boskovice zbytečně moc. Abychom se ale mohli bavit konkrétně, udělal jsem graf velikosti zastupitelstva v závislosti na počtu voličů pro všech 6000+ obcí ČR:

Co je z toho vidět:

  • Vodorovné pásy plynou z pravidel pro velikost zastupitelstva v zákonu o obcích.
  • Boskovice mají největší zastupitelstvo ze všech srovnatelně velkých obcí.
  • Boskovice mají nejméně voličů ze všech obcí, které mají stejně velké zastupitelstvo.
  • Obce zhruba naší velikosti mají většinou 21 zastupitelů.

A ze samotných dat ještě plyne:

  • Stejný počet zastupitelů jako Boskovice mají i čtyřicetitisícové Teplice.
  • Boskovice jsou společně s Kyjovem jediní, kdo má mezi obcemi do 10 tisíc voličů 27 zastupitelů.

Tady přidávám ještě pro upřesnění, jak by vypadalo menší zastupitelstvo a zda někomu jeho velikost pomohla. Žlutě jsou políčka (mandáty) při 21 členech, zeleně, které pak strany získaly tím, že máme zastupitelů 27 a že to v letošních volbách výrazně pomohlo ODS. Při 21členném zastupitelstvu by totiž měla ODS a hnutí ANO shodně čtyři zastupitele.

obrazek

A jací zastupitelé se skrývají pod "zelenými políčky"? Z ODS Radek Stříž a Karel Tlamka, z ČSSD Milan Janáč, z Pirátů Jan Nádvorník, z TOP09 Dominik Božek a z KSČM Josef Opatřil, který získal vůbec nejméně hlasů ze všech zastupitelů. Měl zhruba čtvrtinu hlasů, které získal nejkřížkovanější zastupitel Jaroslav Dohnálek z ODS.

2 Likes

Ajaj, tak to teď zase dostaneme kartáč, že jsme to celé od začátku vymysleli jako bič na ODS :slight_smile:

Myslím, že tahle poznámka je zbytečná. Každopádně jsem osobně pro to, aby byl počet členů zastupitelstva menší, byť by to ze startu mohl být pro Boskovice a fungování zastupitelstva docela problém.

Pardon :heart:

V čem? Kdyby to menší zastupitelstvo mělo mít nějaké podstatné nevýhody, tak nemá smysl nic měnit. Myslel jsem naopak, že to větší zastupitelstvo není v ničem lepší a je to pro nás zbytečná režie (finanční i procesní).

Jen se chci zeptat, zda lze udělat přesný přepočet na volby do 21-členného zastupitelstva. Z dostupných výsledků voleb přece není jasné, kolik voličů volilo celou kandidátku sakumprásk a kolik křížkovalo z téže či jiné strany. Změnily by se také hlasy preferovaných kandidátů (obdrželi by stejně hlasů od křížkujících voličů, ale strana by současně získala méně. To by mimochodem změnilo také limit pro posun v kandidátce směrem vzhůru. Prostě nevím, zda tohle Excel umí spočítat.

Tu otázku přesnosti přepočtu nechám na kluky, já se v tom tolik neorientuju, ale jen dodám jednu věc, i když asi evidentní: Úplně přesně ty rozdíly určitě nebudeme vědět nikdy, protože při deseti kandidátkách se ta celková nabídka voleb liší o šedesát lidí (10✕(27–21)) a nejde říct, jak přesně by zamíchali výsledky.

Asi to není tak známo - velikost našeho zastupitelstva 27 je kvůli tomu, aby Rada města mohla mít 9 členů (max. třetina počtu zastupitelstva). Pokud snížíte počet zastupitelů, musel by se ze zákona snížit i počet členů rady, čímž by se hůře uspokojovaly potřeby jednotlivých koaličních stran na počet radních a sestavit koalici by bylo složitější. A protože musí být lichý počet radních, byl by počet radních 7 (v případě snížení počtu zastupitelů na 25, 23 nebo 21). Nicméně taky je to varianta.

3 Likes

Teda to je dost neuvěřitelný důvod. Mít takto velké zastupitelstvo a radu prakticky jen proto, aby se lépe rozdělovaly pašalíky po volbách... Já si teda pořád myslím, že hlavní problém je v tom, že pokud jsou ty orgány přebujelé a sedí tam lidé, kteří vlastně nic nedělají, je to celkově těžkopádnější a ty orgány zkrátka hůře fungují. Ale ani z ekonomického hlediska to není zanedbatelné – pokud dobře počítám, při současných odměnách zastupitelů a radních nás těch cca 6 míst navíc v zastupitelstvu a 2 místa navíc v radě stojí ročně více než 360 tisíc korun.

@Evee Máte pravdu. Nedá se to přesně namodelovat, ten náš přepočet není vůbec přesný. Můžeme udělat jakýsi odhad, jak by to vyšlo při stejných procentech, ale to podle mě taky úplně nedává smysl – protože když dnes někdo volí jednu kandidátku + třeba 3 lidi jinde, vychází to při 27 kandidátech procentuálně úplně jinak, než kdyby totéž udělal při 21 kandidátech.

Na jedné straně máš pravdu s tím přebujelým aparátem, na straně druhé - víc hlav víc ví :slight_smile: a mnohokrát už se stalo, že se do zastupitelstva na posledních místech dostali zastupitelé, kteří tam k něčemu byli, zatímco na prvních místech to někdy bývají známé osobnosti, které se na jednáních prakticky neprojevují. Já na to nemám vyhraněný názor, praktičtější a levnější je méně zastupitelů, pro pestřejší koalici, zastoupení více názorů a větší pravděpodobnost zvolení méně známých zastupitelů je lepší více zastupitelů, což podle mě nejsou zanedbatelné argumenty...

Souhlas, ale musí kvůli tomu nutně sedět na zastupitelstvu? Zasedání zastupitelstva mně ani nepřipadne jako vhodný formát pro nějakou improvizovanou debatu, spíš bych tam čekal prezentaci argumentů a názorů, které si strany připravily předem, ve větším okruhu lidí (klidně včetně nestranických odborníků a veřejnosti).

Určitě tam sedět nemusí, občan má na jednání zastupitelstva skoro stejná práva jako zastupitel pouze s tím, že nemůže hlasovat (případně předkládat materiály - což, až na výjimky, nedělají ani řadoví zastupitelé). Ze zkušenosti ale oba dva víme, že pokud se občan (byť ten, který má o dění ve městě zájem), do zastupitelstva nedostane, tak tam nechodí - důvody může rozebírat. Co se týká improvizace - osobně bych si také představoval lepší informovanost a prodiskutování věcí mezi koalicí a opozicí již před samotným jednáním zastupitelstva. Třeba se konečně dočkáme s novou koalicí změny, uvidíme. Zásadních věcí, kde by měl být široký konsensus napříč zastupitelstvem a přesahují jedno volební období, je u nás k rozhodování určitě hodně...

Spíš jsem to myslel tak, že pokud má strana zajímavé a šikovné lidi, tak nemusí být zásadní zádrhel, když se nestanou zastupiteli – prostě těm svým zastupitelům nabijou argumenty například někde na schůzi. A pak už ani nemusí chodit na zastupitelstvo, aby z pozice občana něco navrhovali.

Za poslední volební období v tomhle nastal docela posun, protože kdo má zájem, může si vyzobat témata ze záznamu nebo našeho přehledu, o který je mezi čtenáři slušný zájem. Chápu, že je to pro lidi efektivnější; proto to ostatně děláme.

:pray:

Asi jsem fakt moc ovlivněn tím, že na zastupitelstva chodím pravidelně – když se podívám na výsledky minulých voleb a porovnám si to s prací jednotlivých zastupitelů za poslední 4 roky, mám dojem, že škrtnutím těch šesti odspoda bychom nepřišli vůbec o nic. Jednání rady jsou samozřejmě neveřejná, ale nějak se nedokážu přesvědčit, že v sedmi by to bylo horší... Spíš si někdy kladu otázku, jak se někteří zastupitelé smiřují se svými odměnami z veřejných zdrojů, když reálně neudělali fakt skoro nic.
A souhlasím s Tomášem Z., že člověk může udělat pro město či pro svou stranu dost prospěšné práce i bez toho zastupitelského mandátu – ostatně jistý Vladimír Petrů je toho dobrým příkladem :slight_smile:

No uvidíme, jestli se tohoto tématu komunální politici za necelé čtyři roky nějak ujmou.
Jinak myslím, že daleko více práce pro město děláte vy v Ohlasech :wink:

2 Likes

Jen si dovolím malou poznámku a současně porovnání - město Blansko má 25 zastupitelů a 7 členů rady.

Možná by bylo zajímavé zjistit, jaký je průměrný počet přítomných radní na zasedání rady města. Vždy, když jsem si zápis z rady města pročítal, tak tam byla nějaké absence.

@Tomas_T shrnuje debatu v komentáři: