Rozdělení základních škol

Myslel jsem si, že školství bude v Boskovicích velké téma příštího roku 2024, ale zdá se, že odstartuje už letos. Radnice si nechala zpracovat dvě analýzy, z nichž jedna se zabývá primárně klimatem na základní škole, druhá přímo případným rozdělením základek zpět na samostatné školy.
Zajímavý fakt: Boskovice mají největší základní školu v republice a i po případném rozdělení by tři samostatné školy jednotlivě patřily mezi 14 procent největších škol.
Aktuální informace o tom, jak se město chystá na debatu a s čím do ní vstupuje, shrnujeme v článku:

1 Like

Debata pokračuje seminářem pro zastupitele a zástupce základní školy. @Tomas_T přináší stručný report z toho, co na semináři zaznělo:

Prezentace pro veřejnost se bude konat 15. listopadu od 17 hodin v sokolovně.

A tady přináší @Tomas_T stručný report ze setkání s veřejností v sokolovně:

Součástí článku je i video se záznamem celé diskuze:

Pokud je vám milejší samotný zvuk, můžete poslouchat tady. A tady najdete analýzu, o které se v diskuzi mluví.

Probíhající debatu komentuje @Tomas_T v souvislosti s nedávno oslaveným výročím 17. listopadu:

@Tomas_T přináší aktuální reakce vedení města na proběhlé debaty:

Zhruba třetina učitelů a učitelek ZŠ napsala vedení města dopis, ve kterém se postavili za variantu rozdělení školy na tři samostatné:

Po další debatě v sokolovně to vypadá na rozdělení na tři samostatné základky od školního roku 25/26:

Rozhodne březnové zasedání zastupitelstva.

A zastupitelstvo nakonec hlasovalo pro rozdělení školy, report napsal @Tomas_T: