Parkoviště místo hřiště aneb jak se domluvit s developery

Jak jsem nově zjistil, záměr směny neprojednávala komise pro výstavbu a územní plánování (sešla se naposledy v červnu), ani se k tomu nijak nevyjadřoval odbor rozvoje města a investic.

4 Likes

Rada města projednala 13. 4. pod bodem 19 návrh směnné smlouvy s BK Investem ohledně pozemků Na Chmelnici. V ZM to bude v úterý. Když jsem se minule ptal, co na to SRAB, tak pan Ondráček napsal:

Můžu se zeptat, zda se k tomu SRAB nějak vyjádřil, respektive zda Vám dostačují záruky, které jsou navrženy Radou? Díky za odpověď :slight_smile:

2 Likes

Takže město zveřejnilo materiály do Zastupitestva, kde je i směna s BK Investem https://www.boskovice.cz/assets/File.ashx?id_org=832&id_dokumenty=41719 . Směnnou smlouvu město nezveřejnilo, představa BK Investu k zástavbě také není zveřejněna. Z materiálu je jasné, že se k tomu nevyjadřoval ani arch. Fránek. S námitkami se vypořádali úsměvně ve stylu: není třeba předem nebo ve smlouvě nic řešit, bylo by to na dlouho (asi je Výsluní nepoučilo), cena je údajně výborná. V materiálu dále město samo předjímá, že by mohlo snad dojít k nějakým protiprávním krokům, tak pro jistotu zřídíme komisi, která dohlédne na to, aby vše bylo v pořádku... Takže když si to shrnu a vycházím z toho, co se o tom dá zjistit z veřejných zdrojů - BK Invest nabyl směňované pozemky těsně před schválením záměru směny, nejednala o tom Stavební komise, nevyjadřuje se k tomu arch. Fránek, vše probíhá kvapem navíc na jednání, kdy končí stará koalice a začíná nová, v úřední zprávě pro novináře tento materiál město vůbec nezmínilo, není veřejně dostupný záměr zástavby vypracovaný BK Investem (o kterém se materiál zmiňuje), o podmínkách smlouvy nic nevíme, o ceně můžeme polemizovat atd. zní moje otázka - proč město, které chce být transparentní, volí takovýto postup? Samozřejmě, právně je to všechno v pořádku, ale... Když se kdysi dávno schvaloval prodej pozemků pro plánované bytovky za nemocnicí, přišel developer s prezentací, kde vše popsal, rozkreslil atd. Myslím, že každý zodpovědný zastupitel by si měl tento materiál řádně nastudovat a prověřit...

3 Likes

Ten záměr zástavby nám přímo odmítli vydat. Zítra k tomu nakonec ještě vydáme text.

1 Like

Myslím si, že věc má dvě roviny - formální a morální.
Z hlediska formální jdeme, jako vždy v intencích legislativy a tak toto je asi správně. Rozhodnutí o prodeji těchto pozemků má v současné chvíli bohužel už jen zastupitelstvo, protože jak už tu někde bylo dříve zmíněno - v případě, že už máme územním plánem (ÚP) definovány koficienty a parametry výstavby, těžko budeme nyní připravovat jejich změnu formou studie (která ale technicky vzato zpracování ÚP přechází).
Morální rovina je ale poněkud zajímavější - zde bychom mohli začít výší částky za metr čtverečný při prodeji a jestli to je moc a nebo je to málo a pak se také zabývat tím, co zde v budoucnu opravdu vznikne.

Za mne je morální rovina mnohem důležitější a ta by měla podobným věcem, jestli nám tu nevznikne "další" Výsluní jistě předcházet. V zájmu města by mělo být, aby z celé této transakce krom financí (což beru jako samozřejmost) měly obě strany také nějaké "povinnosti".

Setkávám se s tím, že slovo developer je ve velké části veřejnosti vnímáno stále poměrně negativně. Mohou za to ale ve většině případů neseriózní developeři, kteří zde působili zejména v devadesátých letech minulého století.
Takový náhled veřejnosti by si tato podnikatlská skupina určitě nevybudovala tím, kdyby dosavadní organismus města nová výstavba obohacovala o novou architektonickou kvalitu a zlepšovala by tak jeho prostředí a funkce.
Takto však zatím developerské intervence na území Boskovic (a samozřejmě že nejen zde) - přestože jsme se posunuli o několik desetiletí dále - bohužel nevyznívají a jsou téměr jednoznačně spíše škodlivé. Dalo by se to formulovat i tak, že nad veřejným zájmem, jehož cílem by mělo být (minimálně) zachovat kvality konkrétní části města vítězí jen a pouze zájem soukromý, který tyto hodnoty degraduje.

Je zde poměrně jasně patrné, že tyto aktivity přitahují lokality města, jejichž realizaci v dřívějších dobách jejich stavitelé dobře zvládli a podařilo se jim vytvořit pro jejich obyvatele příjemné prostředí pro život. Města, nebo chcete-li lokality méně atraktivní, či úspěšné se v hledáčku developerů tak logicky neocitají.
Soukromý zájem developera dosáhnout zisku z prodeje nových bytů, za cenu "poškození" stávajícího prostředí a narušení kvalit jeho obyvatelnosti se tak ocitá v konfliktu se zájmy veřejnými, které by měly mít snahu tyto kvality pro stávající obyvatele přinejmenším hájit.

Proto znovu říkám, že by i město velikosti Boskovic mohlo a mělo mít zpracovaný tzv. manuál pro práci s developery (stejně jako např. Jihlava - odkaz viz manuál pro práci s investory a hlavně pak argumentář pro práci s investory), který by jasně definoval spolupráci těchto subjektů a za jakých podmínek bude vše probíhat až po realizaci. Zjednodušeně řečeno se jedná o to, co developer vybuduje pro město na jehož území realizuje svůj zisk, aby území do kterého vstupuje i po jeho aktivitě neutrpělo. Dá se toto určitě ošetřit smlouvou o smlouvě budoucí, která by zjednodušeně dávala městu páku na to, aby mohla požadovat po investorovi to, co deklaruje ve svém záměru na začátku.

Na to, že schvalování prodeje poměrně velkých celků na území města zastupiteli probíhá prakticky bez jakéhokoli veřejného představení mi to přijde docela málo. Excely sedí, částka za metr čtverečný snad bude už nyní akceptovatelná - to je OK.
Není to ale přeci jen ve 21. století trochu málo?

5 Likes

Tohle je od @barto zásadně skvělý text. Developer není sprosté slovo. Naopak, město developery potřebuje - město samo bytovku stavět nebude a jednotlivý občan bytovku obvykle nestaví. Je to tedy o spolupráci město - developer, která se (věřím) dá nastavit do polohy win-win. Developer maximalizuje svůj zisk, což je zcela v pořádku, a město by mělo maximalizovat přidanou hodnotu pro občana, což je snad obecně akceptovaná nutnost a potřeba v jednom. Já být ve vedení města, tak ten manuál potřebuju jako sůl.

3 Likes

Předznamenaný článek je zde:

4 Likes

Nevíte někdo prosím, jak to nakonec dopadlo s tím hřištěm Na Výsluní? Povolili jim to změnit na parkoviště? Na místě se cosi začíná dít, ale zatím není zřejmé, co se chystají stavět.

@Tomas_T víš, případně můžeš se zeptat na tiskovce?

Akutální info nemám, zeptám se. Píšu si!

1 Like

Tak stavba už trochu pokročila a již je zjevné, že výsledkem bude parkoviště.

1 Like

Zajímavý příspěvek do téhle debaty z Brandýsa:

Podle těchto [právě schválených] zásad budou muset developeři (nikoliv individuální stavebníci) zaplatit za každou nově postavenou bytovou jednotku či dům částku podle metrů čtverečních v rozmezí 130 – 260 000 Kč. A u této částky stojí za to se pozastavit. Tato částka se totiž téměř nepochybně promítne do zvýšení ceny bytů a je dobré vysvětlit, proč a nač.

1 Like