Optimalizace odpadového hospodářství

Odpadové hospodářství část I.

SEPARAČNÍ MÍSTA :seedling:

Od začátku ledna :calendar: jednáme intenzivně s firmou SUEZ o možnosti zlepšení a rozšíření jejich služeb a pokračujeme.
V této chvíli jsme docílili:

:heavy_check_mark: Do všech žlutých kontejnerů je teď možné vhazovat sešlápnuté nápojové kartony a nápojové plechovky.

:heavy_check_mark: Sjednotili jsme svoz separačních míst na úterý a pátek.

:heavy_check_mark:Páteční svozy plast a papír – všechny stanoviště

:heavy_check_mark: Úterní svozy plast a papír - od měsíce dubna jsme navýšili svozy ve vybraných lokalitách – zde je celkový soupis míst (ul. Dukelská u Betany, Bělská, L.Vojtěcha – u samoobsluhy, Sv. Čecha – u Edenu, nám. 9. května, Štefánikova, Husova, Ot. Kubína – blíže k nemocnici, parkoviště Kaufland, Tesco, Lidl, COOP, Mánesova parkoviště, Bílkova parkoviště, Slovákova, Komenského, U Vážné studny a Kapt. Jaroše).

:exclamation:Od půli února jsme začali s monitoringem separačních stanovišť, :mag: je to ale zatím krátká doba na vyřešení všech separačních míst v našem městě. Během měsíce dubna bude naplněnost separačních kontejnerů nadále sledována. :female_detective: V případě nedostatečnosti jejich kapacity bude plánováno navýšení četnosti svozů či přidání kontejnerů, o které jsme zažádali. :wink:

:point_right: Nyní řešíme s firmou SUEZ možnost svozu 3x za týden u vytěžovaných (problémových) separačních stání. O dalším průběhu Vás budeme informovat.

Pokud nám chcete pomoci a sdělit problém s nevyvezeným odpadem, případně navrhnout nové místo na separační stanoviště ve městě, napište svůj podnět na e-mail leona.fialova@boskovice.cz, popřípadě můj lukas.holik@boskovice.cz nebo pošlete fotku s informací přes aplikaci Zmapujto. :mag:
Vaše návrhy vyhodnotíme a využijeme při dalším plánování systému svozů. :+1:

Díky! Váš místostarosta a odbor TOŽP :green_heart:

5 Likes

S odpadovým hospodářstvím se s příchodem Lukáše Holíka začalo něco aktivně dít, což je hodně dobře a věřím, že to v budoucnu povede k vyššímu podílu separovaného odpadu a současně k zestetičnění míst sběru. Jestli je to možné, rád bych také viděl intenzivnější práci s občany. Jako příklad můžu dát svoji dnešní (čtvrtek 11.4.2019 v 7:15) zastávku u stanoviště L.Vojtěcha – u samoobsluhy, kde jsou myslím všechny druhy kontejnerů. Bohužel před kontejnerem na drobné elektrické spotřebiče ležel televizor se skleněnou CRT obrazovkou, počítačová tiskárna, atd. Tohle fakt nechápu. Odmítám uvěřit, že si někdo myslel, že to narve do kontejneru - podle mne jde o zjevnou pohodlnost. Jezdím okolo denně a už mně nebaví se dívat na odložená 100 l akvária, demižóny, staroe elektorniku, atd. ležící na zemi před kontejnery. Proto prosím i o plán zvyšování informovanosti mezi občany s cílem vysvětlovat v čem nám třídění odpadu prospěje a jak třídit odpad. Pokud by do toho šla začlenit výzva nepálit zelený zahradní odpad (tráva, drobné větve) a raději ho na kolečkách odvézt do příslušného kontejneru, byl bych šťastný.

3 Likes

@Marek pořídil na téma odpadového hospodářství vynikající rozhovor:

3 Likes

A pokračuje přehledem toho, jak kde na Boskovicku řeší svoz odpadu:

Zde jsme si navíc odbyli jednu datově-novinářskou premiéru s první interaktivní mapou :muscle:

1 Like

:exclamation:Oddálení zavedení nového systému v odpadovém hospodářství v Boskovicích​:exclamation:

V rámci vyhlášení nouzového stavu v celé České republice a zavedení rozsáhlých opatření z důvodu virové pandemie bylo vedení města nuceno přistoupit k oddálení zavedení Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství v Boskovicích oproti informaci, kterou jsme zveřejnili v dubnovém Boskovickém zpravodaji.

S ohledem na stávající krizovou situaci doprovázenou řadou opatření, která dopadají na občany, města i firmy, není možné momentálně zaručit kapacity potřebné k novým svozům společností SUEZ CZ. Především však systém vyžaduje setkávání a častější komunikaci s občany, která je jednou z hlavních a nejdůležitějších činností v rámci optimalizace systému. Osobní setkání a váš názor je pro nás důležitější, než celý systém, protože systém optimalizujeme pro vás občany.

Bohužel nikdo neví, do jaké míry se nás další preventivní opatření mohou dotknout. Proto jsme se rozhodli zavedení systému posunout. Pokud situace dovolí, chtěli bychom systém spustit od měsíce září, což znamená, že začátkem měsíce srpna pošleme občanům obálky se všemi informacemi k novému systému, odpadovému účtu, QR kódy a návody, jak třídit

My vás budeme nadále informovat na webu města, v Mobilním rozhlase a na Facebooku, připravíme s firmou ISNO IT instruktážní videa a budeme pokračovat v polepování QR kódů na nádoby na komunální odpad.

Ať už budou ekonomické důsledky pandemie jakékoli, uděláme maximum pro to, abyste mohli svým přístupem ovlivnit výši platby za odpady.:moneybag:

Tak jako většina republiky, i my věříme, že to společně zvládneme.:+1::slightly_smiling_face:

2 Likes