Mimoúrovňové křížení železnice u Slávie

Mluvili jsme o tom stručně na tiskovce, ale nic moc konkrétního nevyplynulo – spíš spekulace o tom, že projekt možná tak trochu míří do šuplíku...

Ale proč by město nemohlo zveřejnit aktuální informace o projektu, který jistě zajímá více lidí, nebo je to tajné .....

1 Like

Tady je konečně report z tiskovky, kde jsme na to narazili:

Předmětem jednání s krajem byla také Boskovická spojka. Místostarosta Lukáš Holík téma označil za třaskavé. Ze SŽDC dostává každý čtvrtrok informaci, že nedošlo k žádnému posunu a podobnou informaci vedení města dostalo i od kraje. „Připravuje se územní řízení, ale kvůli tomu, jak padlo memorandum ve Lhotě Rapotině, se očekává, že se Lhota Rapotina bude bránit všemi dostupnými prostředky, kterými bude možné akci extrémně prodlužovat,“ popsal místostarosta Lukáš Holík.
Starosta Jaroslav Dohnálek opět zdůraznil, že se město ohrazuje proti tomu, aby muselo pro nové nádraží budovat parkovací kapacity. Na jednání podle něj padl názor, že pokud se bude příprava Spojky protahovat, možná kraj raději investuje do nádraží ve Skalici nad Svitavou a záměr opustí.

4 Likes

Nedá mi to a musím se opět vrátit k "třaskavému" tématu Boskovické spojky. Zaznělo tu, že se Lhota Rapotina bude bránit všemi dostupnými prostředky a projekt možná skončí v šuflíku. Lhota Rapotina je zásadně proti postavení nové tratě a nádraží ve Lhotě s tím, že mají kvalitní autobusovou obslužnost. Myslim si, že počet cestujících z Boskovic a okolí, kteří by toto spojení rádi využili je mnohem vice, než lidí ze Lhoty, kteří vlak nepotřebují. V mém návrhu byla jako jedna z možností využít stávající trať bez elektifikace s úvratí ve Skalici na 5.koleji odkud nyní odjíždí motoráček do Boskovic. Tato kolej je většinu dne používána pro tyto účely s tím, že zde lokálka stojí delší čas a čeká na spoje. Při použití hybridních souprav neni zapotřebí žádných stavebních úprav jako v případě použití elektrických souprav. Odpadne složitý přestup mezi vlaky jako jeden z důvodů výstavby Boskovické spojky což znamená pro lidi větší přínos než ušetřené 3 minuty po nové trati se zastávkou ve Lhotě a na výstup, nástup a přehození zdroje pohonu to stačí. Použitím elektřiny z Brna do Skalice a baterií do Boskovic se blokování 5.koleje jen sníží na minimum a bez dalších stavebních úprav nádraží ve Skalici jak je nyní prezentováno.
Zrušením výstavby nové tratě s nádražím ve Lhotě Rapotině, odbočkou z tratě č.260, elektrifikací tratě do Boskovic a za nové mosty se ušetří minimálně 400 až 500 mil.kč za které se dá zhotovit mimoúrovňové křížení u Slávie i navrhované zastřešení autobusového nádraží pro parkování osobních aut uživatelů integrované dopravy.
V tomto případě nebude nutné použít * krizové dopravní řešení křižovatky u Slavie* s přeložením silnice II/374 z ulice Nádražní na nově plánovanou silnici se dvěma kruhovými objezdy mezi Albertem a Minervou v místech dnešního nedostačujícího parkoviště u Alberta a částí autobusového nádraží. Vybudováním úplně nového AN , posunutím a zrušením zelené plochy za stáním autobusů jak řeši projekt ing.Josefa Nováka odpadne velmi náročné a drahé technické dílo.

Myslím, že město by se by mělo ohradit nejen proti tomu, že by muselo budovat parkovací kapacity pro nové nádraží, ale i proti stávající podobě tohoto projektu vůbec. Jak už dříve zaznělo v různých vláknech na tomto fóru, zaústění tratě do intravilánu města je navrženo nekvalitně. Pokud se Lhota Rapotina "bude bránit všemi dostupnými prostředky", proč bychom nemohli také?

Zahloubení trati je jediné správné řešení. Nebo přesunutí nádraží před přejezd u Slavie. O ničem jiném se pravdepodobne nemá cenu bavit a je na zodpovědnosti města, aby projektovaný záměr odmítlo. Díky Rudolfovi za skvělé zpracování studie a věnovaný čas, ke stejnému řešení jsem nezávisle došel taky.

Uvidíme s čím přijde město po plánované schůzce na SŹDC,

Po delším čase se objevily nějaké informace ke spojce, byť pouze obecné povahy. Máme je v reportu Ze zastupitelstva úplně na konci:

Je přerušeno územní řízení a projektant doplňuje chybějící podklady. To by se mělo stát v průběhu podzimu. Pak bude záležet, jak se k dalšímu procesu postaví Lhota Rapotina. Kladně dopadly posudky EIA, které posuzují vliv na životní prostředí. „Můj názor je, že nás čeká podobná peripetie jako s D43 a bude to ze strany Lhoty Rapotiny donekonečna protahováno,“ dodal na závěr místostarosta Lukáš Holík.

1 Like

Správa železnic svolává veřejné ústní jednání pro zahájení územního řízení Boskovické spojky na 16.3.2022 od 9.30 v kině Scala v Brně.Námitky Lhoty Rapotiny považují za nepodstatné.

2 Likes