Filipika proti asfaltování

Nedávno publikovaný článek na Ohlasech se stejným názvem mne přivedl na myšlenku zkusit se lépe zamyslet nad uvažovaným řešením nové asfaltové komunikace kolem místa známého "křížku" v polích, kousek za městem. Zamyslet se nad řešením z hlediska urbanismu, udržitelného a plánovaného vývoje města

Určitě nemám ambici jedním nápadem, jednou myšlenkou navrhnout naprosto geniální řešení a toto téma provždy vyřešit. Takto to nefunguje a málokdy je to takhle jednoduché. Nejsem příznivcem geniálních řešení, která většinou vznikají v hospodě nad pivem - to se vždy vše jeví jako naprosto jasné a všichni ostatní vždy jako naprostí pitomci. :slight_smile:

Město k rozhodování o budoucím vývoji města zpracovává když nic jiného, tak minimálně Územní plán (ÚP), na kterém se podílí tým odborníků a je to dokument, který nevznikne za jedno odpoledne. V tomto dokumentu (většinou docela obsáhlém) je nastíněn plán vývoje města v budoucnu, aby probíhal pokud možno systematicky a nemohlo se stát, že někde někoho napadne naprosto šílená věc a když na ni bude mít peníze, tak ji i zrealizuje. to je samozřejmě špatně.
Důležité je, aby podle se podle tohoto dokumentu postupovalo, případně se v průběhu času dělaly úpravy které vyplynou z nové situace. Aby tento dokument neexistoval, jak se říká jen proto, abychom jej měli, protože se to tak nějak vyžaduje.

Takže abych zjistil jak se věci mají, moje první kroky tedy logicky vedly na pohled do ÚP. Zde je vidět, že až do míst, kde nyní stojí křížek je plánovaná v budoucnu po obou stranách smíšená obytná zástavba stejného typu jako je v okolí. Tudíž ke "křížku" jednou bytová zástavba stejně dorazí a místo nebude jako je zatím stále ještě známe.
Ale...
Je správné, aby areál s celkem výrazným pohybem těžké nákladní dopravy měl "benzinku" uprostřed bloku s převažující zástavbou rodinných domů? Podle územního plánu je to legitimní - plocha VL výroby a skladování souhlasí s využitím území. Nejde říct ani popel. Jenže dva ze tří subjektů, které toto území využívají mají buď přímý a nebo poměrně krátký přístup na hlavní městskou komunikaci, kde takový pohyb lze předpokládat. To už se ale bohužel o areálu SITA/SUEZ říci nedá a ať už se vozidla z/do areálu pohybují jakýmkoliv směrem, vždy se pohybují v prostředí převažující zástavby rodinných domů, po místních komunikacích, které na to úplně nejsou dimenzovány, což za mne není určitě dobře - viz obrázek níže (pro lepší zobrazení doporučuji opět kliknout na obrázek - ať jej vidíte v plném rozlišení a nemusíte ty jednotlivé věci hledat lupou)

Když jsem si četl článek na který navazuji, dále jednu a druhou reportáž Ohlasů k tomuto tématu, tak mi bylo jasné, že ta věc není vůbec jednoduchá a i názory právníků na její základ se úplně nepotkávají.
Nerad bych se do této sféry pouštěl, protože to není můj denní chleba a určitě jej tady nevyřešíme. Mne toto území zajímalo z hlediska urbanismu a udržitelného vývoje města jako takového.

Byl bych moc rád, kdyby se nám podařilo třeba najít jiné, do budoucna systémovější řešení, než jen vyasfaltování další cesty v katastru města. Za mne by areál s takovýmto typem využití (pokud ÚP nemá být jen cár papíru) měl být úplně jinde, než v současnosti je. Ideálně tak, aby mohl využít onu stávající už dříve vyasfaltovanou cestu mezi poli. Mimo zástavbu města a mimo zástavbu individuálního bydlení stoprocentně.
Myslím, že i pro budoucí rozvoj města tímto směrem (který je dle ÚP patrný) by to nebyla správná volba. Asi by se našlo velmi málo lidí, kteří by si zde chtěli výhledově zakoupit pozemek ke stavbě RD, pokud by jim před okny celkem často jezdily kuka vozy.

6 Likes

... apropos, myslím, že to s asfaltováním nebude až tak horké, neboť jsem teď ještě zběžně koukl do katastru a pozemek navazující na městský - tedy cesta od křížku směrem dál do polí/resp. cesty ke sběrnému dvoru patří Státnímu pozemnkovému úřadu (SPÚ).

A aby bylo možno vybudovat plnohodnotnou komunikaci s adekvátním průjezdným profilem - tedy hlavně šířkou, tak se pouze na tento pozemek rozhodně nevejde. Byly by nutné další odkupy částí sousedních (asi 25) pozemků, které s touto cestou sousedí.
Vyjednávání s molochem SPÚ by asi nebylo na první dobrou a ty sousední pozemky v tom počtu kolik jich je taky určitě ne. Pro podobný příklad vzpomeňme jen vybudování chodníku ke hřbitovu, které trvalo od záměru přes všechna povolení a dohody o výkupu skoro 5 let...

Takže bych to neviděl asi až tak horké a můžeme místo toho zatím namísto projektu komunikace raději přemýšlet o vhodnějším umístění "benzinky" pro SITU. :wink:

EDIT 2019-03-20
Z dlouhodobého pohledu je za mne, z hlediska správného fungování města - pro to se snad ůzemní plán (ÚP) zpracovává - je stávající využití území a umístění provozu SITA neudržitelné a nešťastné. ÚP je živým dokumentem, který by měl v podstatě dát na papír nějakou celospolečenskou dohodu o využití území města. Tento dokument, pokud má fungovat správně, by něměl být status quo, kde jednou je něco dáno a pak už jen konstatujeme, že takováto "problematicky" využitelná část je jediné možné řešení (v současné chvíli tam teď takto je) a že jinde je to nerálné a musí to tak i zůstat. Je potřeba udělat něco pro to, aby to tak být nemuselo. Taková řešení nejsou rozhodně jednoduchá a nezrodí se za jeden den, ale v tomto případě nejjednodušší řešení zde není, myslím, tím nejvhodnějším.

Je potřeba vidět kousek dál a uvědomit si, že v principu to není až tak o vyasfaltování jedné další (budoucí části) ulice - to lze ve městě, které když se rozvíjí, tak nějak předpokládat.
Jde primárně o problematické využití území pro lekhou výrobu a sklad, které je dle barvy v ÚP sice správně, ale povahou činnosti v něm nyní provozované jde zejména délkou přístupových komunikací stoprocentně o možnou komplikaci do budocna.
Nynější stav vadí obyvatelům ulice B. Němcové. Nebudeme ale řešit v budoucnu něco podobného, v případě že dojde k rozvoji území nyní označeného Z4 a Z5 (viz mapa v předchozím příspěvku)? Stejná komplikace by se tak za několik let mohla přesunout nově do ulice K Lipníkům, kdy by v podstatě stejně dlouhou částí komunikace, jak je nyní celá ulice B. Němcové opět jezdila ta samá auta.

4 Likes

Zdravím. Naprosto souhlasím s tím, že je dané cesty škoda. Chodím tam už hezkých pár let. Problém ovšem je, že jsem majitelem domu na Boženy Nemcové. V tomto případě je to volba menšího zla.
Stejně od doby co je cesta již přepůlená asfaltkou je tam xkrát větší pohyb lidí, různých vozidel a celkově větší rušno. Již to.neni.takova oáza klidu jako byla dřív.
Mám pár poznámek. Domy na ulici k lipníkům na rozdíl od domů na ulici B. Němcové nejsou řadovky přímo u silnice, většina jich je umístěna min. 5 metrů od silnice - a to je rozdíl.
Bohužel to vše plyne z neohleduplnosti řidičů oněch vozů.
Údajně už xkrát dostali za uši, a někteří si to vzali k srdci, a jedou pomalu. No problem.
Bohužel ale tak 4 z 5 nevzali a když se vrací z šichty v odpolednich hodinách, vyjuziji naprosto všechny koně jejich korábů při cestě do kopce.
Ráno krásný budíček za železného zvuku kontejnerů deseti po sobě jedoucích aut, nadskakujících na skocích na silnici.
Chraň pánbůh nebožáka co by zkusil otevřít dveře zaparkovaného auta.
Přednost autu co nemá v silnici překážku? Neexistuje. Jsem větší tak uhni.
Samozřejmě ideální varianta přesun sity na statek a zachováme polňačku... Všichni ale tušíme jak reálné to je. :-\

1 Like

Já třeba vůbec. Zní to samozřejmě složitě, ale to výkup pětadvaceti pozemků taky. Navíc v tom prvním případě bychom to netriviální úsilí vynaložili na systémové řešení problému, zatímco tady se hecneme na zničení polní cesty a problém se pouze přesune o kus dál.

Ale úplně chápu, že ta stávající situace je opruz. Pokud všechno plyne z neohleduplnosti řidičů, neexistuje nějaké řešení v tomhle směru?

2 Likes

Docela chápu Vaši situaci, neboť do doby, než byla provedena zpevněná cesta v polích, jezdily stejně tak tyto vozy po ulici kolem našeho domu.
Ano, řidiči vracející se natankovat a nebo do sběrného dvoru jezdí opravdu stylem - čím větší vozidlo, tím větší přednost, bezohlednost a rychlost. Pokud jste ale četl příspěvky výše pozorně, neschvaluji rozhodně, aby se tak dělo na jakékoliv ulici, kde se nachází individuální bytová zástavba v rodiných domcích. To je z principu prostě špatně.

Reálné je vždycky to, o co se pokusíme a jak daný problém chceme řešit. Jestli to je stylem "úkol splněn" a nebo tak, aby to mělo i logiku a smysl do budoucna.
Když už je věnováno docela nemalé úsilí týmu lidí na zpracování a následnou přípravu dokumentu, kterým je Územní plán, tak očekávám, že se bude dělat vše proto, aby kroky budoucí ve fungování organismu města se tímto dokumentem řídily a byly v tomto směru systémové. Určitě nebudou jednoduché, a nebude to za měsíc, ale ať vidíme dál, než jen přesunout problém "za roh".
V opačném případě jsou čas, náklady a usilí lidí na zpracování tohoto dokumentu zbytečné a když to maličko přeženu, město by jej v podstatě nemuselo dělat - což chápete, že asi není cesta.

Celý areál, který je umístěn z druhé strany bloku rodinných domů je v tomto místě už historicky. Jenže tehdy bylo jeho využívání a automobilová doprava úplně na jiné úrovni. Je asi jasné, že jej úplně nevymístíme, či nezrušíme, ale mohli bychom v jeho využívání brát ohled na to, jaký provoz v něm je umístěn a jaké má dopravní vazby na okolí. Se všemi průvodními jevy a případnými problémy s tím spojenými.

Rozumím Vám, jak to myslíte, rozdíl to samozřejmě je, ale v principu to na věci bohužel nic nemění. Neschvaluji, aby byla v podstatě obslužná komunikace, mezi rodinnými domy kdekoliv. Ať to je ulice B. Němcové, nebo K Lipníkům i jakákoliv jiná. Pokud po ní budou docela frekventovaně jezdit těžké náklaďáky, které na zklidněnou komunikaci mezi rodinnými domy v takovéto frekvenci a stylu jízdy prostě nepatří, tak to není dobře.
Do budoucna, kdy jednou rozvojová plocha pro bydlení v souvislosti s rozvojem města dojde ke "křížku" (kde může být tato drobná sakrální architektura docela dobře zapojena do zástavby a může tak vzniknout docela pěkné místo - i když už nebude romanticky v polích), tak tento problém bude určitě vadit i lidem, kteří tam pak budou výhledově mít svůj dům. Jedno jestli u silnice, nebo 5 m od ní.

Styl jízdy a ukázněnost řidičů bohužel nezměníme, i když bych si to velmi přál (i na jiných silnicích a nejen v Boskovicích). Za mne je tu potřeba opravdu systémové řešení.

Tak jak říká například @Adam_Kozousek na FB:

Adam Kožoušek k SUEZu:
Z hlediska územního plánování je to totální hrubka - vprostřed malokapacitní obytné čtvrti provozovat odpadový dvůr?!
Řšeení:

  1. dočasně (účinnost v rámci měsíců) - opravit vozovku ulice Bož. Němcové se speciálním povrchem snižujícím hlučnost (vozovka si tam rekonstrukci zaslouží i tak) a upravit dopravní situaci na křižovatce u Repete, aby mohl provoz fungovat
  2. definitivně (účinnost v rámci několika let) - začít řešit přesun odpadového dvora, např. zpět na školní statek, kde fungoval dřív, nebo přistavět provoz ke sběrnému dvoru na Doubravách (např. na brownfield plochu zasypané skládky vedle stávajícího provozu)
2 Likes