Filipika proti asfaltování

doprava
územní-plánování

(Petr Ondráček) #1

Nedávno publikovaný článek na Ohlasech se stejným názvem mne přivedl na myšlenku zkusit se lépe zamyslet nad uvažovaným řešením nové asfaltové komunikace kolem místa známého "křížku" v polích, kousek za městem. Zamyslet se nad řešením z hlediska urbanismu, udržitelného a plánovaného vývoje města

Určitě nemám ambici jedním nápadem, jednou myšlenkou navrhnout naprosto geniální řešení a toto téma provždy vyřešit. Takto to nefunguje a málokdy je to takhle jednoduché. Nejsem příznivcem geniálních řešení, která většinou vznikají v hospodě nad pivem - to se vždy vše jeví jako naprosto jasné a všichni ostatní vždy jako naprostí pitomci. :slight_smile:

Město k rozhodování o budoucím vývoji města zpracovává když nic jiného, tak minimálně Územní plán (ÚP), na kterém se podílí tým odborníků a je to dokument, který nevznikne za jedno odpoledne. V tomto dokumentu (většinou docela obsáhlém) je nastíněn plán vývoje města v budoucnu, aby probíhal pokud možno systematicky a nemohlo se stát, že někde někoho napadne naprosto šílená věc a když na ni bude mít peníze, tak ji i zrealizuje. to je samozřejmě špatně.
Důležité je, aby podle se podle tohoto dokumentu postupovalo, případně se v průběhu času dělaly úpravy které vyplynou z nové situace. Aby tento dokument neexistoval, jak se říká jen proto, abychom jej měli, protože se to tak nějak vyžaduje.

Takže abych zjistil jak se věci mají, moje první kroky tedy logicky vedly na pohled do ÚP. Zde je vidět, že až do míst, kde nyní stojí křížek je plánovaná v budoucnu po obou stranách smíšená obytná zástavba stejného typu jako je v okolí. Tudíž ke "křížku" jednou bytová zástavba stejně dorazí a místo nebude jako je zatím stále ještě známe.
Ale...
Je správné, aby areál s celkem výrazným pohybem těžké nákladní dopravy měl "benzinku" uprostřed bloku s převažující zástavbou rodinných domů? Podle územního plánu je to legitimní - plocha VL výroby a skladování souhlasí s využitím území. Nejde říct ani popel. Jenže dva ze tří subjektů, které toto území využívají mají buď přímý a nebo poměrně krátký přístup na hlavní městskou komunikaci, kde takový pohyb lze předpokládat. To už se ale bohužel o areálu SITA/SUEZ říci nedá a ať už se vozidla z/do areálu pohybují jakýmkoliv směrem, vždy se pohybují v prostředí převažující zástavby rodinných domů, po místních komunikacích, které na to úplně nejsou dimenzovány, což za mne není určitě dobře - viz obrázek níže (pro lepší zobrazení doporučuji opět kliknout na obrázek - ať jej vidíte v plném rozlišení a nemusíte ty jednotlivé věci hledat lupou)

Když jsem si četl článek na který navazuji, dále jednu a druhou reportáž Ohlasů k tomuto tématu, tak mi bylo jasné, že ta věc není vůbec jednoduchá a i názory právníků na její základ se úplně nepotkávají.
Nerad bych se do této sféry pouštěl, protože to není můj denní chleba a určitě jej tady nevyřešíme. Mne toto území zajímalo z hlediska urbanismu a udržitelného vývoje města jako takového.

Byl bych moc rád, kdyby se nám podařilo třeba najít jiné, do budoucna systémovější řešení, než jen vyasfaltování další cesty v katastru města. Za mne by areál s takovýmto typem využití (pokud ÚP nemá být jen cár papíru) měl být úplně jinde, než v současnosti je. Ideálně tak, aby mohl využít onu stávající už dříve vyasfaltovanou cestu mezi poli. Mimo zástavbu města a mimo zástavbu individuálního bydlení stoprocentně.
Myslím, že i pro budoucí rozvoj města tímto směrem (který je dle ÚP patrný) by to nebyla správná volba. Asi by se našlo velmi málo lidí, kteří by si zde chtěli výhledově zakoupit pozemek ke stavbě RD, pokud by jim před okny celkem často jezdily kuka vozy.


(Petr Ondráček) #2

... apropos, myslím, že to s asfaltováním nebude až tak horké, neboť jsem teď ještě zběžně koukl do katastru a pozemek navazující na městský - tedy cesta od křížku směrem dál do polí/resp. cesty ke sběrnému dvoru patří Státnímu pozemnkovému úřadu.

A aby bylo možno vybudovat plnohodnotnou komunikaci s adekvátním průjezdným profilem, tedy hlavně šířkou, tak se pouze na tento pozemek nevejde. Byly by nutné další odkupy částí sousedních (asi 25) pozemků, co s touto cestou sousedí.
Vyjednávání s molochem SPÚ by asi nebylo na první dobrou a ty sousední pozemky taky ne.

Takže bych to neviděl asi až tak horké a my můžem zatím místo projektu komunikace raději přemýšlet o vhodnějším umístění "benzinky" pro SITU. :wink: