ZAPOJ SE! Participativní rozpočet v Boskovicích?

Ano

přesně tak

(Příspěvek musí být alespoň 20 znaků dlouhý - tvrdá pravidla monopolu)

1 Like

Dobrý den byl bych pro vysazení více stromů u bytovek naproti spgš myslím tím u toho travnateho palouku směrem k městu. Nikdo o to tam nevyužije tak proč tam neudělat park v centru města

3 Likes

@Jenda_Nadvornik, už se nám tu scházejí první návrhy :–), máte pro ten participativní rozpočet nějaký harmonogram?

Pro záříjové zastupitelstvo bychom rádi měli hotový harmonogram a konkrétní návrh, jak by participativní rozpočet mohl vypadat, v ideálním případě by pilotní ročník proběhl už příští rok. Předminulý týden jsme to řešili s panem starostou a podle něj to vypadá nadějně.

4 Likes

Parčík by byl určitě fajn, ale nevím, co na to vlastník pozemků … myslím, že tam bude asi jiný záměr :frowning:

Ta podkova patří panu Tadeuszovi Wilkovi.

1 Like

Pro zájemce o fungování participativního rozpočtu bude v pátek seminář:

1 Like

Hezký den,
dobrá zpráva - v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2020 se vedení města rozhodlo začlenit do rozpočtu částku vyhrazenou na Participativní rozpočet (PaRo).

Pirátská strana zavedení PaRo do rozpočtu města plně podporuje jakožto jeden z moderních nástrojů přímé demokracie. V rámci snahy zavést Participativní rozpočet v Boskovicích jsme v průběhu roku 2019 uspořádali dva veřejné semináře na toto téma:

 • 3.4.2019 se zastupitelem města Brna Tomášem Koláčným
 • 6.9.2019 se Zbyňkem Miklíkem - zastupitelem města Turnov, které je podobně velké jako Boskovice a které v roce 2019 uspořádalo již 3. ročník PaRo.

Snažili jsme tak zastupitelům (ale především občanům Boskovic) přinést veškeré dostupné informace a ukázat, že věci veřejné je lepší diskutovat s občany dříve než jsou schválené.

Pokusili jsme se seznámit všechny zastupitele s informacemi, které se nám podařilo získat z měst využívajících PaRo v ČR, aby měli veškeré potřebné informace před schvalováním rozpočtu 2020, a také jsme zkusili vytvořit návrh pravidel a parametrů, které by mohly sloužit jako základ pro další diskusi o nastavení parametrů pro zadávání projektů v Boskovicích. Všechny tyto informace jsme koncetrovali do jednoduché prezentace, která obsahuje vše výše zmíněné včetně odkazů na záznamy z uspořádaných seminářů. Tuto prezentaci přikládám i Vám:

viz PREZENTACE PRO ZASTUPITELE

Pokud vše dobře dopadne a PaRo projde v rámci schválení návrhu rozpočtu na 2020 na prosincovém zastupitelstvu (10.12.2019), máme od pana starosty přislíbeno, že bychom se mohli podílet na výběru systému a návrhu pravidel, což je skvělé. Na únorovém zastupitelstvu 2020 by se pak následně schvalovali pravidla a parametry a v nejlepší možném scénáři by od 1. března 2020 mohli občané Boskovic poprvé podávat své návrhy.

2 Likes

Hezký den,

jen telegraficky, jak se vyvíjí situace ohledně Participativního rozpočtu v Boskovicích:

31. 10. 2019 jsme všem zastupitelům posílali návrh pro zavedení PaRo, který obsahoval návrh parametrů a pravidel včetně návrhu harmonogramu.

Pro navrhované zahájení PaRo v březnu 2020 bylo předpokladem, aby by se stihlo do únorového ZM vybrat dodavatele systému a stanovit pravidla, která bychom odsouhlasili na únorovém ZM.

10. 12. 2019 byl schválen na ZM #7 rozpočet 2020 – oddíl 61:

300.000 Kč (Participativní rozpočet) = částka na projekty občanů,
200.000 Kč (Rozvoj nástrojů strateg. řízení) = příprava, nákup systému, medializace atd. (jedná se o částku z dotací)

12. 2. 2020 proběhlo na úřade jednání/seminář (v rámci čerpání položky „Rozvoj nástrojů strateg. řízení“) pro vedení města s panem Havránkem ze společnosti AQE advisors, a.s. na téma Participaticipace, na který jsme byli my 3 (Piráti) přizvání vedením. Na tomto semináři bylo panem Havránkem doporučováno pustit se namísto do Participativního rozpočtu raději přímo do Participativního řízení .

V jednoduchosti by to znamenalo, že by se nevybírali jen návrhy občanů v omezeném období a s finančním limitem, ale město by sbíralo všechny návrhy v průběhu celého roku bez finančního stropu.

 • V určitém období by pak město realizovalo veřejné hlasování v rámci Participativního rozpočtu nad projekty, které by splňovali konkrétní finanční limit.
 • a naopak projekty nad finanční limit participativního rozpočtu by se město mohlo inspirovat při větších investičních akcích.

Nyní bude potřeba:

1) Participativní rozpočet vs. řízení?
Rozhodnout, zda se ubírat prozatím cestou „pouhého“ Participativní rozpočtu a nebo se rovnou spustit do komplexního Participativního řízení města?

Výhody Nevýhody
Participativní rozpočet rychlejší implementace časové omezení sběru návrhů
menší národy na systém (levnější) finanční limit pro předkladatele návrhů
Výhody Nevýhody
Participativní řízení sběr návrhů bez časového a finančního limitu delší proces implementace,
Větší podíl participace občanů větší nároky na systém (dražší)

2) Stanovit parametry systému pro sběr návrhů a hlasování
3) Stanovit pravidla pro předkladatele návrhů
4) Stanovit konkrétní harmonogram (kdy a jak budou občané seznamováni s jednotlivými fázemi)

DALŠÍ POSTUP:

Na základě jednání 12. 2. 2020 byl stanoven „koordinátorem implementace Participace“ místostarosta Lukáš Holík. Dle naší dohody s Lukášem nás bude informovat ohledně dalších postupu včetně toho, jak vznikne pracovní skupina, která by měla vyřešit výše zmíněné.

Howght! :pirate_flag:

1 Like

A k čemu se přikláníte vy?

Mně osobně by se líbilo používat Participativní řízení.
Nicméně preferoval bych jít postupnými malými kroky - začít letos s prvním ročníkem PaRo a dle nabraných zkušeností postupně rozšiřoval záběr Particitipativního řízení.
Samozřejmě vše bude závist na technických možnostech dodavatele systému.

2 Likes

Dobrý den, asi to není o tom, co se komukoliv líbí/nelíbí PaRo versus rovnou PaŘí. Já s tím nemám nejmenší zkušenost a možná by stálo za to zkusit odhadnout, jak se bude zavádění PaRo v Boskovicích dařit. Jsou už třeba známy některé projekty, které by v prvním roce občané přihlásili jako návrhy do PaRo? S nějakým finančním rozsahem?

Dobrý den,

Projekty navrhují sami občané v období sběru nápadů.

Finanční limit pro 1 projekt bude otázkou nastavení parametrů pro zadavatele.
Tyto parametry by měla schválit RM/ZM.
Nyní (na počátku) se můžeme inspirovat jinými městy.

Např.

Turnov (podobně velké město)

 1. ročník - 2017 = PaRo: 100.000 Kč
 2. ročník - 2018 = PaRo: 300.000 Kč
 3. ročník - 2019 = PaRo: 500.000 Kč (limit na projekt = 250.000 Kč)
 4. ročník - 2020 = PaRo: 600.000 Kč (limit na projekt = 300.000 Kč)
  více na http://participace.mobilnirozhlas.cz/tvorimeturnov/
  +doporučuji podívat se na besedu se Zbyňkem Miklíkem (zastupitelem města Turnov)

Blansko

 1. ročník - 2019 = PaRo: 600.000 Kč (bez limitu na projekt)

Doporučuji podívat se na souhrn informací k návrhu PaRo v Boskovicích, který obsahuje obecné informace a porovnání z podobných měst.

Ahoj všem,

přidávám odkaz na video, kde jsme se pokusili shrnout v několika animacích, o co vlastně momentálně v Boskovicích jde. Je škoda, že ani naši kamarádi a vrstevníci často nerozluštili, že se pod tajemným názvem PinCity skrývá dlouho avizované PaRo. Proto jsme to chtěli trochu zjednodušit a vysvělit tak, aby bylo zřejmé, o co se jedná. Do konce srpna je možné přihlašovat svoje návrhy, tak do toho!

2 Likes

Dobrý den/Ahoj a všem,

možnost podávat návrhy do 1. ročníku PaRo byla prodloužena do 20. září 2020 (20:20) :slight_smile:
Tedy hurá do toho :pray:

Dobrý den,
omlouvám se za spam, ale ať to tu máme:

Od 19. října do 22. listopadu probíhá hlasování !

Do 22. listopadu může každý hlasovat pro 2 projekty, které by chtěl v Boskovicích realizovat.
Stačí se přihlásit na boskovice.pincity.cz - vytvořit účet pro hlasování lze přes účet Google či FB (zabere to pár vteřin).

Hlasování končí 22. listopadu 2020
Hlasujte a sdílej informaci o této možnosti dál ! :love_you_gesture:

Projekty, pro které lze hlasovat:

 • Louka v proluce
 • Vytvoření aplikace pro značené cyklotrasy a běžecké trasy
 • Kulturní dům v Bačově v novém kabátě
 • Veřejné grilování - "gril point"
 • Koše na tříděný odpad
 • Obnova zeleně ve Vratíkově
 • Veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily

Více na boskovice.pincity.cz/participativni-rozpocet/2020

1 Like

A pro zájemce stručný přehled nominovaných projektů tady:

Mám takový prostý dotaz.Tím,že vyhrál projekt "Louka v proluce" znamená to, že plánovaná zástavba "U Koupadel" definitivně padá?

Nevím, jestli už vyhrál, ale každopádně je koncipovaný jako dočasný, než se dojde k té plánované zástavbě.

1 Like

9 posts were split to a new topic: Nový vítěz participativního rozpočtu