První architektonická soutěž v Boskovicích?

Vypadá to, že sportovní hala se bude soutěžit:

Je o vyzvanou soutěž (viz Architektonické soutěže z pohledu zákona), takže se nemůže zúčastnit kdokoliv, jen pozvaní. Ale ti dostanou od města nemalé skicovné, takže je velká šance, že na tom opravdu můžou udělat kus práce. A především konečně nekupujeme zajíce v pytli – můžeme si prohlédnout výsledné návrhy a vybrat ten, který je podle nás nejlepší. Město má sice v hodnotící komisi nad nezávislými architekty převahu 4:3, ale za město nastoupí i pánové architekti Fránek a Zouhar, takže celkově bude ze sedmi členů komise pět architektů.

Držím palce, tohle by mohl být skutečný pokrok :crossed_fingers:

6 Likes

Ve středu na opoziční schůzce chci navrhnout, aby i zástupce opozice byl odborník, ideálně architekt, který už za sebou má nějakou stavbu sportovní haly.

4 Likes

Tohle se nám tedy maličko komplikuje, viz report ze zastupitelstva:

Dalšího opozičního zastupitele Radka Šamšulu (Piráti) zajímalo, proč se vedení města rozhodlo pro variantu vyzvané soutěže na sportovní halu a proč nezvolilo otevřenou architektonickou soutěž přes komoru architektů. Podle místostarosty Radka Mazáče (Sportovci) se město rozhodlo pro vyzvanou soutěž bez spolupráce s komorou architektů po konzultacích s městským architektem Zdeňkem Fránkem a také proto, že podle nich tato forma nejlépe odpovídá charakteru a rozsahu stavby. Soutěžní řád komory architektů podle místostarosty Mazáče nepřináší městu nic navíc. Radek Šamšula upozornil, že pokud soutěž nejde přes komoru, nemohou se jí účastnit architekti, kteří jsou jejími členy. Místostarosta reagoval, že pokud by soutěž šla přes komoru, město by se zase zbavilo možnosti oslovit architekty, kteří jsou kvalitní a nejsou jejími členy.

Tady mně především není jasné, kdo jsou ti kvalitní architekti, kteří nejsou členy ČKA – protože jak to chápu, tak členem ČKA je podle zákona 360/1992 každý autorizovaný architekt. I kdybychom mluvili o neautorizovaných nebo zahraničních architektech, v tomto textu se dočteme:

Soutěž sama sice nemusí být zaměřena jen na autorizované osoby (známe řadu ideových či studentských soutěží, které ČKA nemusí žádným způsobem korigovat), nicméně (…) vyhlašovatel má evidentní zájem zadat vítězi soutěže projekční práce. A ty lze zadat pouze autorizovaným osobám vedeným v seznamu České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jejichž řády vymezující projekční činnost jsou téměř totožné (to se navíc může týkat i zahraničních osob na základě součinnosti Komor, zejména mezi státy EU).

Tak kdo nám tady vlastně bude soutěžit?

2 Likes

To jsem teda uprímně taky docela zvědav, jak toto dopadne :thinking:

Též jsem velmi zvědavý jakým směrem se bude tato situace vyvíjet.

Pardon, ale já to nechápu. Má vyjádření místostarosty nějaký relevantní racionální základ? Existují nějací konkrétní "kvalitní" architekti, které město hodlá vyzvat k účasti v soutěži, a kteří současně nejsou členy ČKA? Pokud ano, jak probíhal jejich výběr - tedy jak město poznalo, že jsou kvalitní? - Upozorňuji, že v problematice se nevyznám, ale selský rozum mně vygeneroval tyto prosté otázky. Děkuji předem za odpověď někoho znalejšího.

1 Like

Z toho co jsem kde vyčetl nebo zaslechl mi vychází asi toto.
Pokud je architekt členem ČKA, tak je povinen dodržovat stanovená pravidla. Např. může se účastnit jen regulérních soutěží. Regulérnost nebo neregulérnost soutěže určuje ČKA na základě určitých parametrů. Pokud nějakou soutěž ČKA označí jako neregulérní, nesmí se jí člen ČKA účastnit. Pokud se jí přesto účastní, ČKA s ním zahájí kárné řízení. Pokud se architekt dozví o neregulérní soutěži má prakticky povinnost tuto soutěž nahlásit. Pokud si není regulérností jist, musí se na to dotázat ČKA, která vydá stanovisko. Mezi časté důvody, proč je soutež označena jako neregulerní je např. stav, kdy zadavatel má v komisi souteže nadpoloviční většinu hlasů (např. 4 ze 7). Tím pádem není zaručeno že vyhraje ten nejlepší, ale třeba ten, který se dobře zná se zadavatelem. Porota prostě musí být složená z nadpoloviční většiny z odborníků na zadavateli nezávislých.
Připojuji odkaz na soutěžní řád ČKA.

2 Likes

Soutěž je tedy vypsána, bohužel je podle všeho neregulérní (neodpovídá pravidlům ČKA) a nezákonná (neodpovídá Zákonu o veřejných zakázkách). Je to hrozná škoda, k regulérní soutěži už jsme měli jen krůček a teď velmi reálně hrozí, že ztratíme další čas a peníze další slepou uličkou :man_facepalming: V novinách k tomu chystáme samostatný text.

2 Likes

Myslím, že to bude asi i docela slušná ostuda... pokud se to nepodaří nějak narovnat.
Průšvih je, že z podstaty nejde zadat projektovou soutěž o návrh a zároveň (proto že jde mimo ČKA) v ní tímto vyloučit účast autorizovaných osob. Osob, které mají "razítko" na to, aby mohly mj. "vést realizaci" následné stavby, která by z výsledku této soutěže vzešla.
Teda možná vzešla... :thinking:

1 Like

Zatím padlo vyjádření od ČKA:

Potvrzení regulérnosti této soutěže navíc není možné. Překážkou je především to, že porota není sestavena v adekvátním složení. Nezávislí odborníci musí převažovat nad závislými členy poroty. Dále stanovené ceny pro soutěžící nejsou odpovídající. Současně lhůta pro podání žádostí o účast je neadekvátně krátká. Soutěž vykazuje i další vady ve vztahu k Zákonu o zadávání veřejných zakázek (…)

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá autorizované architekty, aby se soutěže neúčastnili.

1 Like

Zdravím všechny diskutující. Jsem autorizovaným architektem České komory architektů (ČKA) . Protože jsem rodačkou z Boskovic, není mi lhostejné, jak naše město vypadá.
Po vyhlášení soutěže na sportovní halu jsme s manželem a tchánem (oba taktéž architekti) uvažovali , že bychom se soutěže zúčastnili, jelikož bez problémů splňujeme všechna kritéria soutěže. Prostudování soutěžních podmínek vyvolávalo otázky jakou formou a jak je soutěž zadána. Objednal-li by se projekt dle tohoto soutěžního zadání, nejsem si jistá, zda by bylo vůbec možné dodat projekt v náležité architektonické či technické kvalitě v rozsahu, které zadání požaduje . Pro jistotu jsem zkontrolovala stránky ČKA a nepříjemným (nicméně v této chvíli očekávaným) překvapením pro mě bylo stanovisko ČKA, že je soutěž neregulérní a tedy je naše účast tímto zakázaná. Je mi líto, že se tímto krokem město distancuje od možnosti vybírat mezi hodnotnými projekty od autorizovaných osob a pouze se diskredituje v odborných kruzích české architektury.
Jana Syrovátková

6 Likes

Tady je avizovaný text k soutěži:

2 Likes

No, takže nakonec to je docela slušná ostuda, jak varoval @barto. Co takhle znovu a lépe? Třeba otevřená architektonická soutěž přes komoru architektů? Pak bude zákonná a regulérní, a třeba se zúčastní i řada kvalitních architektů.

Těsně. Bude to nejspíš znovu a stejně:

Místostarosta Mazáč totiž své vyjádření uzavírá: „Pokud bude vyhlášena nová soutěž, postupovali bychom stejnými kroky.“

2 Likes

Nerozumím, nechápu. Okolnostmi vynucené zrušení soutěže, nabídka ČKA na bezplatné konzultace, ... Proč tedy znovu a stejně? Je dobře, že se "Ohlasy ... snaží zjistit, o jakou právní analýzu či stanovisko se radnice při svém postupu opírá", nicméně pro mne je důležitý výsledek, nikoliv by se město dokázalo opřít o právní analýzu. Může se stát, že se bude dobře opírat, nicméně do soutěže se přihlásí méně zájemců než do zrušeného kola a/nebo přihlásí se méně kvalitní zájemci s méně kvalitními návrhy. Nechci malovat čerty na zeď, nicméně obecně platí, že pokud něco nedopadne dobře, zkusím to udělat znovu a lépe. Ne znovu a stejně. Něco mně uniká? Nerozumím, nechápu.

2 Likes

Položme si otázku. Jak musí někdo (město) postupovat, aby někdo (městský architekt), kdo z podstaty své funkce tu věc dělat nemůže (projektovat a navrhovat pro město, kde je městským architektem), danou věc mohl dělat? Když už tak nějak prošla knihovna, co kdyby nějak prošel i ten areál včetně haly? Proč poslední dobou vedení města tak nějak nechce používat termín "městský architekt"? Úplně chápu, že ta funkce může být ke škodě, protože když ji děláte, tak se automaticky diskvalifikujete a v tom městě nemůžete legálně a otevřeně navrhovat. Mně osobně se líbí návrh knihovny i řešení sportovního areálu od pana architekta Fránka a vůbec by mi nevadilo, kdyby řešil i tu halu. Bohužel, oficiálně vlastně nemůže a to z důvodu střetu zájmů.....nebo se snad hledá nějaká ta cestička jak na to? :wink:

Na tomhle je těžký to, že se každýmu líbí něco jinýho, a navíc jsme v tomhle laici. Proto mně právě přijdou dobrý soutěže, u kterých máme větší šanci dobrat se nějaké „objektivní kvality“, pokud to nezní příliš idealisticky.

Navíc i ti nejlepší architekti nebo studia můžou přijít s blbým nápadem, třeba jim nesedne zadání nebo nemají zrovna čas se tomu pořádně věnovat, a proto mně nepřijde ideální říct „líbila se mně jejich předchozí stavba, ať udělají i tu další“. Klidně třeba ty ověřené nebo oblíbené ateliéry nasaďme do soutěže, ale nekupujme zajíce v pytli – jen ať ten jejich návrh soutěží s ostatními. Pokud bude dobrý, měl by se prosadit.

3 Likes

Původní soutěž byla zrušena a město vypíše novou, ve které opravilo zákonné nedostatky z prvního pokusu. Opět ale půjde podle pravidel ČKA o neregulérní soutěž, takže se jí ani tentokrát nesmí účastnit autorizovaní architekti.

Hlavní překážkou pro regulérnost soutěže je výše honorářů za projektovou dokumentaci:

Hlavním důvodem, proč město nechce pořádat soutěž přes ČKA, jsou podle starosty Jaroslava Dohnálka finance, protože komora by si představovala, že město za projekt utratí přes devět milionů korun, ale město na to má vyhrazeno jen 3,5 milionu. „V tomto tu neregulérnost klidně skousnu a komukoliv ji budu vysvětlovat a budu si za tím stát,“ doplnil starosta.

@barto, dokážeš odhadnout, jak realistická je u takové stavby částka 3,5 M za kompletní projektovou dokumentaci?

2 Likes

Dobrá tedy, zkusím tuto hozenou rukavici zvednout, byť zároveň tak nějak tuším, na jak tenký led (přestože je konec srpna) se zřejmě pouštím... :blush:

Zkusím to na úvod maličko odlehčit - velmi těžko se nějak objektivně a nezpochybnitelně odhaduje částka za projekt, který je trochu jak žena inspektora Columba. Už se zde o něm cca 25 let mluví, pořád se zkouší zarputile připravit tak nějak "po našem" a občas se změní jeho zadání (v současnosti třeba pro mne nepochopitelných 800 míst na tribuně z původních, dle mých vlastních zkušeností, asi racionálnějších 350 míst). Projekt této sportovní haly má ještě jedno specifikum, které se asi taky jen tak někde nevidí - hala je cestovní.
Během těchto let bylo totiž označeno jako definitivní už docela dost míst na katastru města.
A mimochodem - stejně jako Columbovu ženu - tak i kvalitně zpracovanou sportovní halu, nebo alespoň její projekt, za tu dobu u nás také nikdo dosud neviděl a marně ji tak už skoro čtvrtstoletí vyhlížíme...

Je potřeba si uvědomit, že stanovit nějakou cenu, akceptovatelnou pro obě strany chce vždy dialog. A ten v tuto chvíli zatím není možné vést, neboť v zadavatel zatím nezná jméno toho, kdo bude kompletní projekt zpracovávat.
V této fázi přípravy budoucí stavby, kdy jsem stále ještě na úplném začátku, tak musím dokázat očekávanou cenu projektových prací zvolit jiným způsobem.

Proto je k dispozici například tzv. honorářový řád, resp. projektová kalkulačka na odhad ceny projektových prací, která vychází z očekávaných investičních nákladů uvažované stavby a předpokládaného času nutného pro zpracování, ve vazbě na uvažované hodinové sazby projekčních prací budoucího zpracovatele. Vše se opírá o historicky prověřené statistické údaje a databázi podobných projektů a ceny za kterou byly zpracovány.

Podobně jak uvádí Mirko Lev, i já vnímám, že základním kamenem úrazu je to, že vedení města zatím neprojevilo snahu proces návrhu a následné realizace řešit způsobem, aby nemohl vznikat jakýkoliv prostor pro možné spekulace. Myslím si, že alespoň stálo za to, zkusit najít cestu, jak se s ČKA dohodnout na případném kompromisu akceptovatelném pro obě strany.
Ať se na mne nikdo nezlobí, ale říci, že komora požaduje nějakou cenu, aniž bych s ní, dle slov Mirko Leva, vešel v nějaké konstruktivní jednání je za mne trošku zavádějící.

Takže asi ano - za určitých okolností se může stát, že třeba bude někdo schopen za avizovanou cenu projekt kompletně od studie/soutěže až po realizační/prováděcí projekt se všemi s tím spojenými náležitostmi možná zvládnout. Mě osobně to ale připadá možná až zbtečně napnuté ve vazbě na míru možného rizika s tím spojeného.

Pořád se tu totiž bavíme o tom, jestli je správně "ušetřit" na začátku - tedy na projektu, kdy se jedná o částku řádově do deseti procent celkového objemu peněz, které chceme nakonec do haly investovat. Touto cestou se může stát, že takovéto šetření se může nepěkně vymstít ve vlastní realizaci. A zde už se bavíme o řádově mnohem větším objemu peněz, který takto může být investován ne zrovna hospodárně a nebo třeba i končit jak jsme už mohli vidět v případě pokusu o halu na Slovákově a nedostatečném geologickém průzkumu...

Je toto opravdu správně zvolená strategie a výchozí pozice, na základě které se pak budou činit další kroky k vlastní realizaci - v rámci nyní už i deklarované snahy o kvalitu, která v článku mimochodem zazněla?

5 Likes

Větší debata o soutěži proběhla na zářijovém zastupitelstvu, viz náš report.

1 Like