Petice za lezeckou stěnu v hale

...a máme to tu tak nějak znovu.

Skoro po pěti letech je tu opět možnost naše město na druhý pokus umístit na mapu míst, kde se dá provozovat lezecký sport. Stejně jako v červnu 2015 (kdy přišel s návrhem využití zadní stěny letního kina Tomáš Znamenáček) je reakce vedení města velmi opatrná. Tehdejší záměr byl nakonec neuskutečněný, nicméně tentokrát je situace maličko jiná.

Tehdy tu byl záměr vytvořit venkovní lezeckou stěnu - nyní v souvislosti s přípravou zadání sportovní haly byla zmiňována lezecká stěna uvnitř, tedy v interiéru. S totuo úvahou jsem si spojoval lepší využitelnost, nezávislou na venkovních podmínkách.

Nicméně v poslední verzi stavebního programu představené 24.10.2019, sloužící jako pracovní dokument pro přípravu zadání architektonické soutěže o návrh haly se z pro mne neznámých důvodů tento prvek ve výčtu sportovišť vůbec neobjevil.

Vybudování lezecké stěny by díky umístění v uvažované sportovní hale dávalo z mého pohledu smysl už z toho důvodu, že pokud vedení města v dlouhodobém výhledu uvažuje s vybudováním tohoto sportoviště (např. v areálu Červené zahrady, apod.), tak si troufnu tvrdit, že nikdy nebude levnější než právě nyní, kdybychom výstavbu mohli nyní poměrně výhodně spojit s objektem sportovní haly a v budoucnu tak nemuseli budovat další samostatný objekt pouze pro stěnu kdekoli jinde.

Tento druh sportoviště je z hlediska půdorysu poměrně nenáročný a naopak důležitá je logicky jeho výška, kterou bychom stavbou sportovní haly (s minimální požadovanou světlou výškou 10 m) hravě dosáhli a získali tak kvalitní prostory pro tuto aktivitu.

Jsem rád, že v anketě na fóru Ohlasů měla/má tato myšlenka poměrně zajímavou podporu. Zároveň bych ale chtěl, abychom měli v ruce hmatatelnější podklad než jen zmíněnou anketu - nějaký dokument, který bude dokládat opravdovou poptávku po tomto druhu sportoviště a sportovní aktivity ve městě.

Byl bych velmi rád, kdyby se podnětem zařadit lezeckou stěnu do stavebního programu sportovní haly vedení města – jako zadavatel a investor - seriózně zabývalo. Stejně jako Tomáš tehdy, i já jsem zvolil formu petice, jako legitimního prostředku k doložení reálného zájmu široké veřejnosti o zařazení tohoto druhu sportoviště do připravovaného dokumentu zadání sportovní haly.

Formu petice nevnímám osobně jako stížnost, nebo snad nátlak. Stejně tak si současně ale nemyslím, že demokraticky správné je jediné uvažování - že když sportovní hala, tak jedině se stěnou. Cítím ale, že ve městě je v docela dost lidí, kteří se sportovnímu lezení na různých výkonnostních úrovní věnují. Jen ty potřebné prostory u nás zatím stále chybí a tito lidé jsou tak nuceni jezdit jinam. Zároveň tato skupina lidí není zatím nikde formálně sdružena a na sportovní komisi také nemá žádné zastoupení. Logicky tak pro tento sport chybí podpora, jakou by si možná také zasloužil.

Pokud si také myslíte, že by lezecká stěna v uvažované sportovní hale byla správnou myšlenkou, kterou bychom do portfolia zdejších sportů doplnili a rádi byste ji zde také měli - podpořte tuto petici.

Petiční archy je možno podepisovat zatím na níže uvedených místech (průběžně budu doplňovat další)

  • Prostor Boskovice - Hradní 3, Boskovice
  • Sport Petrů - Masarykovo nám. 28/27, Boskovice
  • Kino Panorama Boskovice - Kpt. Jaroše 15, Boskovice
  • prodejna Bez obalu - Hybešova 2177, Boskovice
  • Městská knihovna Boskovice, dětské oddělení - nám. 9. května 2, Boskovice
  • Zdravá výživa Na cestě - Komenského 14, Boskovice

Je samozřejmě také možné si vytisknout z tohoto odkazu svůj arch a ten pak zaslat na adresu uvedenou v jeho záhlaví.

Díky za Vaši podporu!

4 Likes

Takto vypadaji prvni tři podepsané listy petice, které ke mně doputovaly už v úterý. Ve skutečnosti jsou samozřejmě v HD kvalitě, jen všudypřítomné GDPR to nepustilo ven bez nutného bluru. :face_with_hand_over_mouth:

Nově je možnost podepisovat petici i v Městské knihovně Boskovice - dětském oddělení.

Děkuji za podporu! I to málo zatím potvrzuje, že lezecká komunita a nebo i ti, kteří ji podporují zde opravdu jsou!

2 Likes

Podrobněji k petici a celé stěně v rozhovoru:

1 Like

K tomu rozhovoru bych ještě pro úplnost dodal, že menší stěnu mají také v ZŠ ve Sloupu.

2 Likes