Možný střet zájmů na stavbě CZT

Pokračujeme v tématu, @Marek přináší nové informace:

Mně osobně přijde zajímavé, že pan Mazáč byl akcionářem Energochemu, velmi pravděpodobně ještě v okamžiku uzavření smlouvy na boskovickou zakázku, a kromě toho Energochem nikde nefiguruje v zápisech z kontrolních dnů, ačkoliv byl jedním z hlavních subdodavatelů. Navíc se k zakázce dostal pár dní poté, co Služby podepsaly s Tenzou smlouvu (jejíž součástí byl i seznam subdodavatelů, kde Energochem nebyl).

3 Likes

Jak opět píše @Marek, už byl vybrán auditor zakázky:

Firmu auditora ještě neznáme, ale vzápětí by měla vyplavat smlouva v registru smluv.

3 Likes

Na zastupitelstvu pan místostarosta Mazáč pronesl následující větu: CZT bylo provedeno včas, v dobré kvalitě a za vysoutěženou cenu.

Takže si to pojďme rozebrat:

  • včas: Přímo na stejném jednání zastupitelstva, na němž to pan místostarosta pronesl, zastupitelé schvalovali dodatek ke smlouvě o ručení na úvěr CZT, který ručení prodlužuje o několik měsíců, protože se posunul termín dokončení.

  • v dobré kvalitě: špatnou kvalitu, přinejmenším u projektu, přiznal sám projektant na prosincovém zastupitelstvu a přiznal, že to zaplatí.

  • za vysoutěženou cenu: Dílo se prodražilo o šest milionů oproti vysoutěžené ceně, řešilo se to opět na prosincovém zastupitelstvu.

4 Likes

Ale bylo provedeno, to sedí! Tak to zas není tak špatný skóre, ne? Naděláte.

5 Likes

Ještě se provádí :slight_smile:

1 Like

Pan Mazáč tou větou zastupoval zájmy města nebo zájmy dodavatele? Mám v tom zmatek. :flushed:

3 Likes

Těžko říct :upside_down_face: ale ve střetu zájmů se necítí, jak na zastupitelstvu zopakoval.

1 Like

Smlouva už je v registru.

2 Likes

Je to tak! Tady záznam na Hlídači státu a přímý odkaz na text smlouvy. Jde o firmu Garnets Consulting, cena zhruba 170 tisíc včetně DPH, termín dva měsíce zhruba ode dneška.

1 Like

V reportu ze zastupitelstva máme dvě pasáže týkající se střetu zájmů:

Ke zvláštní situaci došlo při projednávání dodatku ke smlouvě za ručení úvěru městské firmy Služby Boskovice na financování investice CZT Boskovice střed. Před zahájením tohoto bodu jednání opustil místnost místostarosta Radek Mazáč, který v této souvislosti čelí nařčení ze střetu zájmů, neboť jeho firma Energochem se zakázky účastnila jako subdodavatel. Místostarosta byl přitom předkladatelem tohoto bodu jednání, který však místo něj uvedl zpracovatel a ředitel Služeb Milan Strya. Místostarosta Radek Mazáč se neúčastnil ani hlasování a vyhnul se tak dilematu, jestli tentokrát střet zájmů přiznat, nebo se vystavit riziku při jeho zapření.

Vladimír Farský také vyzval místostarostu Radka Mazáče k tomu, aby se vyjádřil ke svému střetu zájmů. „Já jsem přesvědčen, že všechno proběhlo dle pravidel a že to dílo je provedeno v dobrém čase, ve správné kvalitě a za vysoutěžené ceny,“ reagoval Radek Mazáč. Opoziční zastupitelka za Piráty Kristýna Znamenáčková následně reagovala, že to není odpověď na položenou otázku a místostarostu požádala, aby se vyjádřil přímo ke svému střetu zájmů. „Řekl jsem, že proběhlo vše podle regulí a že necítím střet zájmů,“ odpověděl jí Radek Mazáč, jehož první tvrzení navíc neodpovídalo tomu, že se stavba ve skutečnosti protahuje i prodražuje.

1 Like

Omlouvám se,ale musím.
Jednání zastupitelstva jsem sledoval v přímém přenosu.Po počátečních problémech se zvukem vše probíhalo jako vždy až do chvíle dotazu na CZT. V tom okamžiku se jednání proměnilo v zábavný pořad Mirka Donutila - ptejte se na co chcete,já odpovím na co chci.A místostarosta Radek Mazáč v tom nezůstal sám.Přidal se pan starosta Dohnálek s podivem nad tím,co zase Boskovičtí chtějí,když doposud bylo vše vpořádku.Proč tu zavádějí novoty jako " střet zájmů" nebo "udání na ČKA".V Praze prý dění v Boskovicích nikoho nezajímá!!Nás ale ano a pokud vedení města před těmito názory veřejnosti strká hlavu do písku,tak něco není vpořádku.Držím palce spolku SRAB, který snad konečně přiměje město k dialogu.

2 Likes

Sepsal jsem k tématu komentář:

Speciální dík @Marek za objevení zápisu ze zastupitelstva z roku 2015:

Ing. Mazáč – další dotaz směřuje na MUDr. Přichystalovou, která vede jako radní soudní spor s Nemocnicí Boskovice, s.r.o.. Dvakrát jsem se tázal MUDr. Přichystalové, ale nikdy mi nebylo zodpovězeno. Dovolím se tedy zeptat Vás, paní starostko, zda necítíte střet zájmu v tom, že radní města vede soudní spor s městskou organizací. Rád bych se informoval, zda má město zpracovaný posudek na tento střet zájmu.

3 Likes

Ještě jeden takový zápich z roku 2015: "Zaráží mě, že zde mohou sedět zastupitelé, kteří jsou očividně ve střetu zájmu. Jejich osobní cíle jsou nadřazeny nad zájmy města Boskovice." Ty moderní slovíčka o střetu zájmů vyjádřil jistý občan František Sivera směrem k blokaci stavby sportovní haly ze strany některých zastupitelů za ČSSD, kteří byli sdruženi ve spolku OBZOR, které napadalo řízení k hale
:slight_smile:

4 Likes

A ještě jedna novinka: Tenza, která stavěla/staví CZT, na sebe podala insolvenční návrh – mimořádné moratorium finanční problémy firmy nevyřešilo.

4 Likes

@Tomas_T se zeptal zástupců politických stran, jak se na možný střet zájmů na stavbě CZT dívají:

A co si myslíte vy?

Jak se díváte na možný střet zájmů na stavbě CZT?
  • Považuji to za problém
  • Nevadí mně to
  • Nezabývám se tím

0 hlasující

3 Likes

Tak už máme razantní vyjádření od ANO a místostarosty Lukáše Holíka:

1 Like

Markovi se včera podařilo udělat rychlý rozhovor přímo s místostarostou Radkem Mazáčem:

3 Likes

A @Tomas_T navazuje rozhovorem s místostarostou Lukášem Holíkem, jehož strana ANO (stejně jako Sportovci) odchází do opozice:

3 Likes

Dodatek, aneb co se do článků kolem této kauzy nevešlo:

Když jsem v lednu zjišťoval informace do prvních článků o zapojení společnosti Energochem do prodražené boskovické zakázky na stavbě rozvodů tepla a o možném střetu zájmů boskovického místostarosty Radka Mazáče, nemohl jsem vynechat ani tuto firmu, a tak jsem jí napsal o podrobnosti k pracím v Boskovicích. V mailové korespondenci jsem dostal vyjádření a v závěru dopisu byla podepsaná Klára Tomanová. (Tu jsem také tehdy citoval)

Na tom by nebylo nic zvláštního, kdybych ale nezjistil, že Klára Tomanová už zhruba rok jaksi ve firmě nepracuje, protože je na mateřské dovolené. :slight_smile:

Otázkou tak je, kdo skutečně odpovídal a jaký měl důvod vydávat se za někoho, kdo ve firmě nepracuje. Vznáší to jen další pochybnosti do celé kauzy, která stála křeslo oba boskovické místostarosty.

Pro připomenutí: Firma se dostala k zakázce v Boskovicích krátce po uzavření smlouvy s hlavním dodavatelem, nefigurovala v původním seznamu subdodavatelů, a ač její podíl na celé investici nebyl malý, nikdo za ni nedocházel na stavbu dohlížet – tedy až na místopředsedu představenstva Energochemu Radka Mazáče, který na kontrolní dny chodil oficiálně jako zástupce města.

Firma se dušuje, že chybné jméno bylo v mailu způsobené „administrativní chybou“, jenže takové vysvětlení dostává poněkud nemalou trhlinu. Jmenovitě na Kláru Tomanovou jsem se už v lednu obracel při doplňujících dotazech poté, co mi přišlo první vyjádření, pod níž bylo uvedeno její jméno. Tehdy ale společnost na oslovení nic nerozporovala, například vysvětlením, že v mailu byl omylem nastaven automaticky starý podpis a že ho ve skutečnosti psala jiná osoba.

Neměl jsem tak důvod pochybovat o tom, že skutečně komunikuji s dotyčnou ženou, když zároveň byla uvedená na webu firmy jako asistentka. Navíc i napodruhé jsem na doplňující dotazy dostal odpovědi se stejným podpisem. Na dotaz, kdo skutečně odpovídal na otázky z obecného adresy „sekretariát“, firma dodnes nereagovala.

Jméno Kláry Tomanové viselo na webu Energochemu až do mých posledních dotazů, kdo se za ni vydával. Pak jej firma odstranila. Jako úsměvné tak už jen zpětně působí slova Radka Mazáče, který mi před touto úpravou tvrdil, že web společnosti s kontakty je aktuální, na rozdíl od dnes již rovněž smazané stránky s dalšími kontakty, kde měl on sám u svého jména kromě funkce místopředsedy představenstva napsaný i post ředitele pro strategii. :slight_smile:

Ověřit si, zda skutečně Radek Mazáč nezastává i jinou manažerskou funkci než místopředsedy představenstva, je ale nemožné. U ceduli na dveřích, kam mě poslali jeho kolegové, nevisí ani jeho jméno, natož funkce – tedy alespoň nevisela v době mé návštěvy na konci března, kdy jsem se vydal za „paní Tomanovou“. Na dotaz na tamní pracovníky, kdo je tím hlavním šéfem firmy, byla odpověď jednoznačná: „v podstatě pan Mazáč“. Abych byl fér, dodali, že je místopředsedou představenstva, zda má ale i nějakou jinou funkci, to už netušili. To jim ale nelze vyčítat, pro ně je prostě šéfem Radek Mazáč. :slight_smile:

3 Likes

Podstata "problému" ovšem spočívá v tom, že investice do rekonstrukcí rozvodů tepla (CZT) jsou dnes pro obce prokazatelně NEVÝHODNÉ ... :bangbang:
Město Boskovice mohlo ušetřit "33 000 000". ... :upside_down_face: