Mají Boskovice městského architekta?

Na včerejším zastupitelstvu se @Kristyna_Zn ptala, jestli je v pořádku, když Zdeněk Fránek, který je boskovickým městským architektem, zároveň pro město vytvořil studii Červené zahrady. Česká komora architektů totiž říká:

Obecně převažuje názor, že městem či obcí zaangažovaný architekt v obvodu své působnosti projekční zakázky zpracovávat nesmí, a to ani pro soukromé, ani pro veřejné investory. Cílem tohoto omezení je předejít střetu zájmů – zamezit situacím, kdy by měl z titulu své funkce posuzovat svůj vlastní projekt, nebo preferovat zájmy investora, pro kterého projektuje.

Dává to smysl – městský architekt by měl městu pomáhat se zadáním projektů a následně oponovat jejich řešení, takže z principu nedává smysl, aby si práci zadal, pak ji sám udělal a následně si ji oponoval.

Starosta Jaroslav Dohnálek ale v bizarním twistu prohlásil, že pan Fránek městským architektem není, město tuto pozici vůbec nezřídilo, pan Fránek pracuje na externí smlouvu a je pouze konzultantem. To je samozřejmě nesmysl – zvlášť u menších měst je běžné, že městský architekt funguje externě, nikoliv jako interní zaměstnanec města, a o funkci městského architekta mluví i smlouva, kterou město Boskovice s panem Fránkem uzavřelo, a kterou dodatkem uznalo i současné vedení města v čele s panem Dohnálkem:

O funkci městského architekta ostatně přímo mluví i příslušný materiál ze zasedání rady, kde rada města jednomyslně „schvaluje zřízení institutu městského architekta“. Předpokládám tedy, že je to všechno jen nějaké milé nedorozumění, které jsme tímto uvedli na pravou míru.

3 Likes

Institut městského architekta si vždy zřizuje město a pokud ho máme - jako že vidíme, že ano - tak není městský architekt I. a II. kategorie - prostě je a tečka.
Vše další je pouze o nastavení jeho pravomocí a zpětně pak také o tom, jak moc se jeho doporučeními bude vedení města řídit. Nic dalšího bych v tom nehledal.

To, že městský architekt zpracuje úvodní (ověřovací) studii na areál Červené zahrady je z pohledu laika asi lehce nestandardní, na druhou stranu si myslím, že zrovna příprava budoucích investic a strategií by měla být jedním z bodů jeho práce.
Problém by ale nastal, pokud by v tomto území jím řízený ateliér zpracovával některou z plánovaných staveb - což zatím není náš případ.

Přišlo by mi jako kontraproduktivní, kdyby na tuto studii se najímal architekt - např. s nejnižší cenou, z druhého konce republiky, který území vůbec nezná a musel by se s ním stejně nejprve seznámit a pak s městským architektem stejně asi konzultovat atd.

Lavírování vedení města nad tím, že se někdy k pozici městského architekta hlásí a podruhé ne, vnímám jako takové řekněme roztomilé faux-pas. :blush:

4 Likes

Díky, tohle mě taky napadlo, jako laik nejsem schopen posoudit, kde je ta hranice. Moc tomu nepomáhá, že ten proces nikdo z města pořádně nevysvětlil, takže netuším, o jakou studii jde a jaké kroky budou následovat.

1 Like

Konečně příležitost vrátit se k mému skepticismu: Následovat bude stavba haly a nic dalšího už moc nikoho nezajímá.

Jinak na téhle debatě je blbý, že místo toho, aby se na zastupitelstvu debatovalo o podstatě problému, musíme řešit, co je a co není městský architekt. Tohle bychom si měli asi vyjasňovat v nějakém jiném bodu. Diskuse o Červené zahradě a hale nám bohužel dost prošuměla.

4 Likes

Toto mne na tom velmi mrzí. Třeba já si to dokážu představit a tuším, co by mohlo následovat, ale myslím si, že laik, který se v oboru nepohybuje v tom může a asi právem i má docela slušný guláš a neví na čem je.
V tomto má vedení města stále značné rezervy...

Toto je taky smutný. Místo abychom řešili, jakým způsobem se postavíme k návrhu haly, která má být umístěna v areálu, který tvoří nezanedbatelnou část města, řešíme toto... A vedení města tomu taky nepomáhá, když jednou tvrdí že architekta máme a podruhé že vlastně ani ne... :thinking:

2 Likes

Ahoj, dobrý den,

myslím si, že na RM #25 v bodě č.26 (Návrh dodatku ke Smlouvě o výkonu konzultační a poradenské činnosti - Prof. Ing. arch. Z. F.) schválili dodatek smlouvy, který v původní smlouvě z roku 2017 mění odstavec I. "Předmět plnění", ve kterém byl Fránek původně uveden jako Městský architekt, a která tak ruší tento status...(?)

Nebo nevím.. v těch smlouvách je to pro mě dost nečitelné.. zažádal jsme si o přílohy z RM #25

Osobně by mi přišlo transparentnější, kdyby RM revokovala usnesení o zřízení pozice MA z RM #46 ze dne 7.3.2017

Zvláštní ovšem je, že i po podepsání dodatku smlouvy dne 27.1.2020, který nejspíš dle výkladu starosty ruší status MA, se výraz "městský architekt" vesele dál vyskytuje - např:

11.2.2020 - RM #26 - bod č. 50) Studie sportovního areálu Červená zahrada

Studii zpracuje na základě přímého zadání atelier architekta F. Ing. arch. F. jako městský architekt, je s problematikou Červené zahrady podrobně obeznámen a s řešením této lokality má dostatečné zkušenosti."

31.03.2020 - RM #29 - bod 25) Obnova plakátovacích ploch ve městě Boskovice

"Městský architekt jednoznačně doporučuje produkt společnosti mmcité"

Zmatek nad zmatek... :slight_smile:

1 Like

Ten dodatek IMHO mění pouze článek III, tedy plnění.

2 Likes

Možná pracujeme s variantou, že Zdeněk Fránek má ve smlouvě napsáno, že je městský architekt a my mu tak říkáme, ale ve skutečnosti, mrk mrk, máme všichni vědět, že tomu tak jenom říkáme, ale přitom to městský architekt není!

2 Likes

smlouva, kterou v roce 2017 podepsala starostka Bc. Hana Nedomová, je sice nazvána jako "Smlouva o výkonu konzultační a poradenské činnosti.." nicméně v předmětu plnění se výslovně uvádí, že se Dodavatel zavazuje, zajišťovat funkci architekta města (viz obr. níže).

V materiálu k bodu 26 na RM #25 ovšem paní Rozkošná (zpracovatelka materiálu) jako předmět smlouvy uvádí jen jednotlivé podbody (červený rámeček), čímž nepřipomněla to zásadní - mohlo to zmást výklad této smlouvy ? :slight_smile:

1 Like

Dobrý den / ahoj,

snad to vnese trošku více světla do problematiky MA v Boskovicích:


(děkuji všem, co mi pomohli se v této problematice lépe zorientovat)
2 Likes

Na funkci městského architekta, kterou podle vedení města nezastával Zdeněk Fránek, rezignoval Zdeněk Fránek:

:man_shrugging:

Každopádně, nechtějí Piráti na nejbližším zastupitelstvu navrhnout vypsání výběrového řízení na tuhle pozici? Město ju potřebuje.

2 Likes

Podle zpráv z poslední tiskové konference výběrové řízení bude:

Město podle vyjádření starosty Jaroslava Dohnálka plánuje poptávat architekta na uvolněnou poradenskou funkci po Zdeňku Fránkovi, i když má informace, že velký zájem o ni nebude. „Kdo by taky chtěl v Boskovicích pomáhat – při tom, co se tady teď děje,“ vyjádřil se starosta, čímž nejspíš narážel na komplikovanou přípravu velkých investičních akcí, kterou doprovází silná kritika odborné veřejnosti a opozice. „Asi to na nejbližší radě vypíšeme a uvidíme, jestli se o tento nezáviděníhodný poradenský post někdo bude ucházet,“ doplnil Jaroslav Dohnálek.

Aktuální informace po dnešním jednání u starosty:

Rada města se shodla, že do voleb výběrové řízení na městského architekta nevypíše. Jednak z této pozice nechce dělat politické téma a jednak podle něj teď není nic, co by bylo nutné aktuálně řešit (velké projekty už jsou ve stavu, kdy nepotřebují konzultace). Po volbách je on osobně připraven opětovné zřízení tohoto poradního orgánu podpořit. Další podrobnosti si netroufám interpretovat.

Nesouhlasil jsem s tím, že by teď městský architekt nebyl potřeba. Máme tady strategické dokumenty města, které je potřeba aktualizovat (uzemní plán), máme tady městskou památkovou zónu, pro kterou se připravoval manuál, máme (vlastně už zase nemáme) tady generel červené zahrady.
Pokud by výběrové řízení proběhlo standardní cestou, nebyl by důvod z toho dělat politické téma.

Nepíšu nic, co by bylo tajné ani nic, co bych panu starostovi neřekl, tak se snad neurazí, že jen předávám informace. Od 7. února tady visí informace z tiskovky, že rada vypíše výběrové řízení, tak jsem si to dovolil uvést na pravou míru.

5 Likes