3. schůzka pracovní skupiny pro knihovnu

knihovna
pracovní-skupiny

(Tomáš Znamenáček) #1

V pondělí 8. dubna v 16.00 se ve velké zasedací místnosti městského úřadu potřetí sejde pracovní skupina pro knihovnu. Na programu je definitivní schválení požadovaných úprav projektu – a možná přijde i rozhodovací matice! Zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně zváni.

Navrhované úpravy projektu, které shrnují závěry z naší první a druhé schůzky:

Kavárna

 • Komunitní prostor 210 bychom rádi řešili jako kavárnu. Spolky se mohou scházet podle konkrétních potřeb zde, ve foyer 313, v sálu 314 nebo v klubu 215–16.
 • Přesunutím kavárny se uvolní „apendix“ 215–16 s příslušenstvím, který bychom zatím nechali jako klubový prostor bez přesnějšího určení. Výhledově ho někdo jistě rád obsadí.

Sál

 • Na přímý dotaz Lukáše Holíka knihovníci ještě jednou jasně zopakovali, že knihovna sál potřebuje, bez něj by opět šlo o provizorní, dlouhodobě nevyhovující prostředí.
 • Akustiku bychom chtěli orientovat především na nezesilovaný projev, tedy primárně mluvené slovo (besedy či čtení), sekundárně koncerty akustické hudby a divadlo. Pokud bude produkce jasně vyžadovat zatlumenou akustiku, je lepší skleník.
 • Pokud se po umístění vzduchotechniky (místnost 323) a přesném návrhu mobiliáře ukáže, že je málo skladovacích prostor, je možné zrušit šatnu 317.
 • Hygienické zázemí (304–6) vidíme jako zbytečně stísněné, rádi bychom je rozšířili na úkor kanceláře 307, kterou nevidíme jako prioritní. (Nebyl by problém, kdyby úplně zmizela.)
 • Bylo by dobré, kdyby se z parkoviště až do skladu 320 dalo projet vozíkem na rekvizity, výrazně by se tím zvýšil komfort stěhování mobiliáře a rekvizit. Konkrétně by to znamenalo rozšířit venkovní dveře vedle místnosti s výtahem (118) a rozšířit dveře z jeviště do zákulisí.

Pokud máte k projektu ještě nějaké poznámky, které tu nejsou zmíněné, sem s nimi.


(Tomáš Znamenáček) #2

Dorazili Petr Axman, Dominik Božek, @Dagmar, Miroslav Klíma, Oldřich Kovář, Ivo Legner, @Lukas.Holik, @barto, Petr Zouhar, @Jenda_Nadvornik a @zoul; jako pozorovatel @Ruda.

Připomínky k projektu

 • Na výše popsaném shrnutí jsme se včera shodli, pošlu ho vedoucímu investičního oddělení panu Zouharovi k zapracování do projektu.
 • Pan Klíma připomněl, že by bylo dobré zamyslet se nad ekologičností stavby. (Téma už jsme nakousli na fóru, ale bez větší odezvy.) Stručně řečeno jsme se shodli, že omezujícím faktorem je především ochota investora za takovou kvalitu připlatit, a bylo by ideální tyto požadavky příště zmínit už ve fázi zadávání architektonické studie nebo soutěže. Zároveň ale padlo, že například použití dešťové vody pro splachování a podobně by nemusel být problém technicky ani finančně, takže ho ještě zkusíme do projektu zapracovat.
 • Pan Klíma také upozornil na ošemetný technický detail úžlabí střechy (předchozí debata). Shodli jsme se, že to není principiální problém, jen je potřeba si řešení dobře pohlídat na stavbě.
 • Rovněž bychom si měli pohlídat mobiliář knihovny, tedy židle, stoly, regály a podobně. Často se stává, že v rámci tlaku na rozpočet stavby mobiliář odbyde, což by shodilo dojem z celé stavby a byla by to škoda. Je potřeba dobře formulovat výběrová kritéria.

Rozhodovací matice

Dostali jsme se i k vyplňování rozhodovací matice, kterou nachystal pan Axman pro lepší posouzení variant umístění knihovny. Shodli jsme se, že jde o pěkný nástroj, který ovšem u tohoto konkrétního projektu trpí nedostatkem dat pro všechny varianty kromě ZZN – prakticky nelze srovnávat variantu ZZN, kde máme projekt pro územní řízení, s variantami O2 (máme starou studii) nebo panský dvůr (nemáme nic).

Z našeho pohledu jsou pro výběr knihovny zásadní požadavky knihovníků, fáze projektu (tj. jak jsme se stavbou daleko), celkové náklady na stavbu, náklady na provoz a sekundárně možnost komerčního využití objektů (například pronájem ZZN, kdyby byla knihovna v O2). Rozhodnout ovšem musí rada, potažmo zastupitelstvo města.

Harmonogram

Podrobný seznam milníků jsem psal v zápisu z předchozí schůzky. Stručně řečeno musíme začít schválením změny regulačního plánu radou města, k čemuž by mělo dojít dnes (9. 4.), a následně musí o regulačním plánu rozhodnout zastupitelstvo (možný termín 23. dubna). Kdyby šlo všechno dobře, můžeme se do stavby pustit zhruba za rok, tedy v dubnu 2020.

V každém případě si rada města přeje nejdřív definitivně rozhodnout o umístění knihovny (seznam předchozích rozhodnutí zde), ale k rozhodnutí se podle svého vyjádření nedostane dřív než v květnu, takže pokud se bude umístění knihovny rozhodovat na zastupitelstvu, tak nejdříve v červnu, a ani to není jisté.